„Profeţia n-a fost niciodată adusă prin voinţa omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, fiind purtaţi de spiritul sfânt.“ (2 PETRU 1:21)

DE CE ESTE BIBLIA DIFERITĂ? Multe consemnări antice se contrazic între ele, chiar dacă au fost scrise în aceeaşi perioadă. Cărţile scrise de autori diferiţi, în locuri diferite şi în perioade diferite rareori se armonizează între ele. Însă Biblia afirmă că toate cele 66 de cărţi ale ei au un singur Autor, prezentând astfel un mesaj unitar şi armonios (2 Timotei 3:16).

EXEMPLU: Moise, un păstor din secolul al XVI-lea î.e.n., a scris în prima carte a Bibliei că o „sămânţă“ avea să vină pentru a salva omenirea. Această carte a mai prezis că sămânţa urma să fie un descendent al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacob (Geneza 3:15; 22:17, 18; 26:24; 28:14). După aproximativ 500 de ani, profetul Natan a dezvăluit că sămânţa avea să vină pe linia regală a lui David (2 Samuel 7:12). Apoi, după încă o mie de ani, apostolul Pavel a explicat că sămânţa urma să fie alcătuită din Isus şi un grup de continuatori aleşi ai săi (Romani 1:1–4; Galateni 3:16, 29). În cele din urmă, spre sfârşitul secolului I e.n., ultima carte a Bibliei a profeţit că membrii seminţei aveau să depună mărturie despre Isus, aveau să fie ridicaţi la cer şi aveau să domnească împreună cu Isus 1 000 de ani. Această sămânţă îl va distruge pe Diavol şi va salva omenirea (Revelaţia 12:17; 20:6–10).

CE SPUN BIBLIŞTII: După o examinare atentă a celor 66 de cărţi ale Bibliei, teologul Louis Gaussen a scris că a fost foarte surprins de „unitatea impresionantă a acestei cărţi, scrise de-a lungul a 15 secole de atât de mulţi autori, . . . care au urmărit totuşi unul şi acelaşi obiectiv şi care, chiar dacă nu l-au înţeles pe deplin, au avut mereu în vedere acelaşi scop măreţ: istoria salvării omenirii prin intermediul Fiului lui Dumnezeu“ (Théopneustie ou Inspiration Plénière des Saintes Écritures).

CE CREDEŢI? V-aţi aştepta ca o carte scrisă de-a lungul a peste 1 500 de ani, de aproximativ 40 de bărbaţi să fie caracterizată de o armonie absolută? Nu-i aşa că Biblia este unică?

„Puse laolaltă, aceste scrieri alcătuiesc din punct de vedere structural o singură carte . . . Nu există nimic asemănător în toată literatura.“ (THE PROBLEM OF THE OLD TESTAMENT, DE JAMES ORR)