DACĂ v-ar spune cineva: „În curând nu vor mai fi dezastre!“, cum aţi reacţiona? Probabil că i-aţi răspunde: „Să fim serioşi! Dezastrele fac parte din viaţă!“. Sau poate v-aţi gândi: „Pe cine crede că păcăleşte?“.

Chiar dacă mulţi sunt de părere că vor exista mereu dezastre naturale, avem motive întemeiate să sperăm că această situaţie se va schimba. Schimbarea însă nu va avea loc datorită eforturilor umane. Oamenii nu pot să înţeleagă pe deplin cum şi de ce se întâmplă anumite lucruri în natură şi, cu atât mai puţin, să le ţină sub control sau să le schimbe. Regele Solomon, cunoscut pentru înţelepciunea şi spiritul său fin de observaţie, a scris: „Omul nu poate pătrunde lucrarea ce s-a făcut sub soare; oricât se străduieşte omul să cerceteze, tot n-o pătrunde. Şi, chiar dacă oamenii ar spune că sunt destul de înţelepţi ca să cunoască, tot n-ar fi în stare s-o pătrundă“ (Eclesiastul 8:17).

Dacă oamenii nu au control asupra dezastrelor naturale, atunci cine are? Biblia arată că însuşi Creatorul nostru va aduce o schimbare în acest sens. El este cel care a creat sistemele ecologice ale pământului, cum ar fi circuitul apei în natură (Eclesiastul 1:7). Spre deosebire de oameni, Dumnezeu dispune de o putere nelimitată. Profetul Ieremia a spus: „O, Domn Suveran Iehova! Iată că tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea ta cea mare şi cu braţul tău întins. Niciun lucru nu este prea greu pentru tine“ (Ieremia 32:17). Întrucât Dumnezeu a creat pământul şi toate elementele care intră în alcătuirea lui, este logic să credem că el ştie ce să facă pentru ca oamenii să trăiască în pace şi în siguranţă (Psalmii 37:11; 115:16).

Cum va aduce Dumnezeu schimbarea necesară? Probabil vă amintiţi că în al doilea articol din această serie s-a arătat că lucrurile îngrozitoare care se întâmplă în prezent pe pământ alcătuiesc un ‘semn’ care marchează ‘încheierea acestui sistem’. Isus a spus: „Când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, să ştiţi că regatul lui Dumnezeu este aproape“ (Matei 24:3; Luca 21:31). Regatul lui Dumnezeu, care este un guvern ceresc instituit de Dumnezeu, va aduce mari schimbări pe pământ şi va ţine sub control chiar şi forţele naturii. Deşi Iehova Dumnezeu are puterea de a face el însuşi aceste schimbări, el a ales să-i încredinţeze această sarcină Fiului său. Profetul Daniel a spus despre Fiul lui Dumnezeu: „I s-a dat stăpânire, demnitate şi un regat, pentru ca popoarele, naţiunile şi oamenii  de toate limbile să-i slujească cu toţii“ (Daniel 7:14).

Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, a primit puterea necesară pentru a aduce toate schimbările prin care pământul va deveni un loc încântător. În urmă cu două mii de ani, când a fost pe pământ, Isus şi-a demonstrat capacitatea de a ţine sub control forţele naturii, chiar dacă a făcut acest lucru la o scară mică. Cu o anumită ocazie, când se afla cu discipolii săi într-o barcă, pe Marea Galileii, „s-a stârnit o mare vijelie şi valurile năvăleau în barcă, iar barca era gata să se scufunde“. Discipolii au intrat în panică. Temându-se că-şi vor pierde viaţa, ei l-au rugat pe Isus să intervină. Ce a făcut el? Isus „a certat vântul şi a zis mării: «Taci! Potoleşte-te!» Şi vântul s-a potolit şi s-a făcut o linişte mare“. Discipolii au fost uluiţi şi s-au întrebat: „Cine este oare acesta de-l ascultă până şi vântul şi marea?“ (Marcu 4:37–41).

După ce şi-a încheiat activitatea pământească, Isus a fost înălţat la cer, unde a primit şi mai multă putere şi autoritate. În calitate de Rege al Regatului lui Dumnezeu, el are atât responsabilitatea, cât şi capacitatea de a aduce toate schimbările necesare pentru ca oamenii să trăiască în pace şi în siguranţă pe pământ.

Totuşi, după cum am văzut, multe probleme şi dezastre sunt cauzate de oameni sau sunt agravate de acţiunile unor indivizi egoişti şi lacomi. Ce va face Regatul cu cei care persistă în astfel de căi şi refuză să se schimbe? Biblia spune că Domnul Isus va veni „din cer cu îngerii săi puternici, într-un foc năprasnic, când va aduce răzbunare peste cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu şi peste cei care nu ascultă de vestea bună despre Domnul nostru Isus“. Da, el îi va ‘distruge pe cei ce distrug pământul’ (2 Tesaloniceni 1:7, 8; Revelaţia 11:18).

După aceea, „Regele regilor“, Isus Cristos, va exercita un control deplin asupra forţelor naturii (Revelaţia 19:16). El va avea grijă ca supuşii Regatului să nu mai sufere din cauza vreunei calamităţi. Isus îşi va folosi puterea pentru a regla fenomenele meteorologice, astfel încât vremea şi succesiunea anotimpurilor să fie spre binele omenirii. În felul acesta, se va realiza ceea ce Iehova Dumnezeu i-a promis demult poporului său: „Vă voi da ploi bogate la timpul lor şi pământul îşi va da recolta, iar pomul de pe câmp îşi va da rodul“ (Leviticul 26:4). Oamenii îşi vor putea construi case fără să se mai teamă că le-ar putea pierde într-un dezastru natural. Biblia spune: „Vor construi case şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor mânca rodul“ (Isaia 65:21).

Ce trebuie să faceţi?

Cu siguranţă, la fel ca în cazul multor oameni, şi pe dumneavoastră vă atrage ideea de a trăi într-o lume fără dezastre naturale. Însă ce trebuie să faceţi pentru a ajunge acolo? Dumnezeu a spus că oamenii „care nu-l cunosc“ şi „care nu ascultă de vestea bună“ nu sunt demni să trăiască în această lume care va veni. Aşadar, este clar că toţi cei care doresc să ajungă acolo trebuie să înveţe mai multe despre Dumnezeu şi să susţină măsurile luate de el în ce priveşte conducerea pământului. Dumnezeu doreşte să ajungem să-l cunoaştem şi să ascultăm de vestea bună despre Regatul pe care el l-a întemeiat prin intermediul Fiului său.

Cel mai bun mod de a învăţa să facem aceste lucruri este acela de a studia cu atenţie Biblia. Ea conţine îndrumările care ne ajută să fim demni de a trăi sub domnia Regatului, într-o lume în care oamenii se vor bucura de siguranţă. Vă invităm să apelaţi la Martorii lui Iehova, care vor fi bucuroşi să vă ajute să aflaţi ce învaţă Biblia. Dacă vă veţi strădui să-l cunoaşteţi pe Dumnezeu şi să ascultaţi de vestea bună, în mod sigur cuvintele din Proverbele 1:33 vor fi valabile şi în cazul dumneavoastră: „Cel ce mă ascultă va locui în siguranţă şi frica de nenorocire nu-l va tulbura“.