Multe religii spun că Dumnezeu este omniprezent, termen ce sugerează că el se află peste tot în acelaşi timp. De exemplu, o enciclopedie spune despre Dumnezeu că „este, în realitate, prezent în toate locurile şi în toate lucrurile existente“ (New Catholic Encyclopedia). În mod asemănător, John Wesley, fondatorul Bisericii Metodiste, a scris o predică intitulată „Despre omniprezenţa lui Dumnezeu“, în care spunea că „nu există punct din spaţiu, în interiorul sau în exteriorul graniţelor creaţiei, unde Dumnezeu să nu fie prezent“.

Ce ne învaţă Biblia? Este Dumnezeu omniprezent, existând simultan în toate locurile din cer şi de pe pământ şi chiar în oameni?

În realitate, Biblia spune că Dumnezeu locuieşte într-un loc anume: în ceruri. Ea consemnează o rugăciune a regelui Solomon, care i-a cerut lui Dumnezeu: „Ascultă din ceruri, din locul stabil în care locuieşti“ (1 Regi 8:43). Când i-a învăţat pe discipolii săi cum să se roage, Isus Cristos le-a spus să-şi adreseze rugăciunile ‘Tatălui nostru care este în ceruri’ (Matei 6:9). Biblia spune că, după înviere, Cristos a intrat „chiar în cer, ca să se înfăţişeze acum pentru noi înaintea persoanei lui Dumnezeu“ (Evrei 9:24).

Aceste versete arată clar că Iehova Dumnezeu nu se află peste tot, ci locuieşte în cer. Desigur, „cerurile“ menţionate în aceste pasaje nu se referă la atmosfera din jurul pământului şi nici la vasta întindere a spaţiului cosmic. Cerurile fizice nu-l pot cuprinde pe Creatorul universului (1 Regi 8:27). Biblia ne spune că „Dumnezeu este Spirit“ (Ioan 4:24). El locuieşte în cerurile spirituale, un domeniu care nu face parte din universul fizic (1 Corinteni 15:44).

Dar ce se poate spune despre pasajele biblice care par să sugereze că Dumnezeu este prezent peste tot? De exemplu, aşa cum este consemnat în Psalmul 139:7–10, David a spus despre Dumnezeu: „Unde aş putea să mă duc dinaintea spiritului tău şi unde aş putea să fug departe de faţa ta? Dacă aş urca la cer, ai fi acolo, dacă mi-aş întinde patul în Şeol, iată că ai fi şi acolo. Dacă aş lua aripile zorilor, ca să locuiesc în cea mai îndepărtată mare, şi acolo m-ar călăuzi mâna ta“. Indică aceste versete că Dumnezeu este, de fapt, omniprezent, locuind în toate aceste locuri?

Să observăm că mai întâi David a întrebat: „Unde aş putea să mă duc dinaintea spiritului tău?“. * Prin intermediul spiritului sfânt, Dumnezeu poate vedea orice şi îşi poate exercita puterea în orice loc, fără să se deplaseze literalmente acolo sau să locuiască acolo. Să ilustrăm: În ultimii ani, oamenii de ştiinţă au reuşit să examineze solul planetei Marte, aflată la distanţă de milioane de kilometri de Pământ. Cum anume? Ei nu s-au deplasat acolo personal, ci au studiat fotografii detaliate şi alte informaţii transmise pe Pământ de sondele spaţiale trimise pe Marte.

În mod asemănător, Dumnezeu nu trebuie să fie prezent peste tot, adică să fie omniprezent, pentru a şti ce se întâmplă într-un anumit punct din univers. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Nu este creaţie care să nu fie dezvăluită privirii sale“ (Evrei 4:13). Într-adevăr, puternica forţă activă a lui Iehova, sau spiritul său sfânt, poate ajunge oriunde, permiţându-i lui Iehova să vadă toate lucrurile şi să-şi îndeplinească scopul, în timp ce se află într-un loc stabil, ‘locuinţa sa sfântă’ din ceruri (Deuteronomul 26:15).

^ par. 8 Cuvântul ebraic tradus aici prin „spirit“ se referă la forţa activă a lui Dumnezeu, puterea pe care o foloseşte Dumnezeu pentru a-şi îndeplini voinţa.