„[Pilat] a intrat din nou în palat şi i-a zis lui Isus: «De unde eşti?» Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns.“ (IOAN 19:9)

GUVERNATORUL roman Ponţiu Pilat a pus această întrebare în timpul procesului care avea să ducă la moartea lui Isus. * Pilat ştia din ce regiune a Israelului provenea Isus (Luca 23:6, 7). El ştia şi că Isus nu era un om obişnuit. Voia oare Pilat să afle dacă Isus avusese o existenţă preumană? Era dispus acest conducător păgân să accepte adevărul şi să acţioneze în consecinţă? Nu ştim, cert este însă că Isus a refuzat să răspundă, iar Pilat a dovedit, în scurt timp, că era mai interesat de propria carieră decât de adevăr sau de justiţie (Matei 27:11–26).

Din fericire, cei care doresc sincer să cunoască originea lui Isus, pot afla cu uşurinţă acest lucru din Biblie. Să analizăm următoarele dovezi biblice.

Unde s-a născut?

Conform calculelor moderne, Isus s-a născut în anul 2 î.e.n., la începutul toamnei, într-un loc modest din orăşelul Betleem, aflat în Iudeea. Când Maria, mama lui Isus, „se pregătea să nască“, a fost nevoită să plece împreună cu soţul ei, Iosif, la Betleem, oraşul lui natal, întrucât Cezar August decretase efectuarea unui recensământ. Fiindcă Betleemul era aglomerat, ei nu au găsit niciun loc de cazare şi au fost obligaţi să stea într-un staul. Aici Maria l-a născut pe Isus şi l-a pus într-o iesle (Luca 2:1–7).

Cu secole înainte, o profeţie biblică anunţase locul naşterii lui Isus: „Tu, Betleeme Efrata, care eşti prea mic ca să fii printre miile lui Iuda, din tine îmi va ieşi cel ce va fi conducător în Israel“ (Mica 5:2). * Se pare că Betleemul era prea mic pentru a fi menţionat printre oraşele din Iuda. Însă acest orăşel urma să aibă parte de o onoare unică: Promisul Mesia, sau Cristos, avea să se nască în Betleem (Matei 2:3–6; Ioan 7:40–42).

Unde a crescut?

După o scurtă şedere în Egipt, familia lui Isus s-a mutat în Nazaret, un oraş din provincia Galileii, situat la aproximativ 100 de kilometri nord de Ierusalim. Pe atunci Isus avea în jur de trei ani. În această regiune pitorească, ai cărei locuitori se îndeletniceau cu agricultura, creşterea oilor şi pescuitul, a crescut Isus. Familia lui era numeroasă şi de condiţie umilă (Matei 13:55, 56).

 Cu secole în urmă, Biblia profeţise că Mesia avea să fie „Nazarinean“. Evanghelistul Matei a spus că familia lui Isus a ajuns să locuiască în „Nazaret, ca să se împlinească ce se spusese prin profeţi: «El va fi numit Nazarinean»“ (Matei 2:19–23). Se pare că numele „Nazarinean“ provine din cuvântul ebraic „vlăstar“. Matei se referea la profeţia lui Isaia în care Mesia este numit „un vlăstar“ al lui Iese, ceea ce înseamnă că Mesia urma să fie un descendent al lui Iese, tatăl regelui David (Isaia 11:1). Isus chiar a fost un descendent al lui Iese prin David (Matei 1:6, 16; Luca 3:23, 31, 32).

Care este adevărata sa origine?

Biblia spune că existenţa lui Isus a început cu mult înainte de naşterea lui ca om în Betleem. Profeţia din Mica, citată anterior, spune că ‘originea Lui este din vremuri străvechi, din zilele timpului indefinit’ (Mica 5:2). Întrucât este Fiul întâi-născut al lui Dumnezeu, Isus a trăit în cer ca fiinţă spirituală înainte de a se naşte ca om pe pământ. Chiar Isus a declarat: „Am coborât din cer“ (Ioan 6:38; 8:23). Cum a fost posibil acest lucru?

Prin intermediul spiritului sfânt, Iehova Dumnezeu a înfăptuit un miracol, transferând viaţa Fiului său ceresc în pântecele unei fecioare evreice pe nume Maria, pentru a se naşte ca om perfect. * Dumnezeului Atotputernic nu i-a fost greu să realizeze acest miracol. Aşa cum a afirmat şi îngerul care i-a apărut Mariei, „nimic nu este cu neputinţă la Dumnezeu“ (Luca 1:30–35, 37, Cornilescu, 1996).

Biblia nu vorbeşte doar despre originea lui Isus. Din evangheliile lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan, aflăm şi cum şi-a trăit Isus viaţa.

^ par. 3 Pentru mai multe informaţii cu privire la arestarea şi procesul lui Isus, vezi articolul „Cel mai odios proces din istorie“, de la paginile 18–22 ale acestei reviste.

^ par. 6 Conform dovezilor, Efrata este un nume mai vechi al Betleemului (Geneza 35:19).

^ par. 10 Conform Bibliei, Iehova este numele lui Dumnezeu.