CE A vrut să spună apostolul Pavel când a afirmat că Biblia este „inspirată de Dumnezeu“? (2 Timotei 3:16) Pavel, care şi-a consemnat scrierile în limba greacă, a folosit un termen ce înseamnă literalmente „suflată de Dumnezeu“. El a vrut să spună, aşadar, că Dumnezeu i-a îndrumat prin spiritul său sfânt pe scriitorii Bibliei să aştearnă în scris numai ceea ce a dorit El.

Scriitorii Bibliei „au vorbit de la Dumnezeu, fiind purtaţi de spiritul sfânt“, a spus apostolul Petru (2 Petru  1:21). Prin urmare, apostolul Pavel a numit pe bună dreptate cărţile biblice ‘scrieri sfinte, care te pot face înţelept pentru salvare prin credinţa în Cristos Isus’ (2 Timotei 3:15).

Mulţi oameni contestă cu vehemenţă ideea că Dumnezeu este autorul Bibliei. Manifestând „un dispreţ sfidător faţă de relatările biblice“, ca să-l cităm pe arheologul Sir Charles Marston, anumiţi critici au atacat virulent integritatea Bibliei. Unii resping Biblia, considerând-o nimic mai mult decât „o colecţie veche de mituri şi de poveşti“.

Analizaţi dovezile

Cum vă daţi seama dacă cineva este de încredere?

Aşadar, puteţi avea încredere în Biblie? Este important să ajungeţi la concluzia corectă. De ce? Deoarece, dacă Biblia conţine într-adevăr mesajul lui Dumnezeu, ar fi o nesăbuinţă, ba chiar o greşeală fatală, să o ignoraţi. Dacă o consideraţi doar o carte a oamenilor, nu Cuvântul lui Dumnezeu, ea vă va influenţa prea puţin acţiunile şi convingerile (1 Tesaloniceni 2:13).

Dar cum puteţi afla dacă Biblia este demnă de încredere? Gândiţi-vă, de pildă, cum vă daţi seama dacă cineva este de încredere. Cu siguranţă, nu puteţi avea încredere într-o persoană despre care nu ştiţi aproape nimic. Doar în timp, după ce ajungeţi să o cunoaşteţi mai bine, vă daţi seama dacă este sinceră şi cinstită. La fel stau lucrurile şi în cazul Bibliei. Nu vă grăbiţi să acceptaţi teoriile speculative sau ideile preconcepute care subminează încrederea în Biblie. Faceţi-vă timp să analizaţi dovezile care susţin că această carte este „inspirată de Dumnezeu“.

Atacuri din partea „prietenilor“

Nu vă lăsaţi influenţat de cei care, deşi susţin că sunt „prieteni“ ai Bibliei, pun la îndoială autenticitatea şi credibilitatea ei. În prezent, majoritatea criticilor Bibliei, deşi pretind că sunt creştini, „consideră Scripturile simple  scrieri omeneşti“, se spune în New Dictionary of Theology.

Mulţi teologi contestă că scriitorii general acceptaţi ai cărţilor Bibliei sunt cei reali. De exemplu, unii spun că nu profetul Isaia ar fi scris cartea care îi poartă numele. În opinia lor, această carte ar fi fost scrisă la mult timp după moartea lui. Lowther Clarke, în publicaţia sa Concise Bible Commentary, afirmă că profeţia lui Isaia este „rodul multor minţi, fiind scrisă de-a lungul mai multor generaţii“. Totuşi, aceştia ignoră cuvintele lui Isus Cristos şi ale discipolilor săi, potrivit cărora Isaia este scriitorul acestei cărţi (Matei 3:3; 15:7; Luca 4:17; Ioan 12:38–41; Romani 9:27, 29).

Însă criticile nu se opresc aici. Unii comentatori ai Bibliei, cum ar fi J. R. Dummelow, susţin că profeţiile din cartea biblică Daniel „sunt, de fapt, evenimente istorice care au avut deja loc, dar care sunt prezentate drept profeţii“. Însă şi în acest caz, ei ignoră mărturia lui Isus Cristos. El a avertizat cu privire la „lucrul dezgustător care cauzează pustiire — despre care a vorbit profetul Daniel — stând într-un loc sfânt“ (Matei 24:15). Ar putea oare un creştin să creadă că Isus Cristos a fost părtaş la o asemenea înşelătorie şi a prezentat drept profeţii nişte evenimente deja împlinite? În niciun caz!

Are importanţă cine a scris Biblia?

Dar este oare atât de important să ştim cine a scris cărţile Bibliei?, v-aţi putea întreba. Da, este foarte important! De exemplu, aţi avea încredere într-un document despre care se afirmă că este testamentul unui prieten dacă s-ar dovedi că, de fapt, nu prietenul dumneavoastră l-a scris? Să presupunem că specialiştii vă spun că este un fals, că unii apropiaţi ai prietenului dumneavoastră au scris cu cele mai bune intenţii ceea ce au considerat ei că ar fi ultimele dorinţe ale acestuia. Ar mai avea documentul vreo valoare? Aţi putea avea încredere că acesta exprimă voinţa prietenului dumneavoastră?

La fel stau lucrurile şi în cazul Bibliei. Nu este de mirare că atât de mulţi oameni, chiar şi dintre cei care pretind că sunt creştini, ignoră sfaturile ei privitoare la cinste, moralitate sexuală etc. De câte ori n-am auzit comentarii depreciative de genul: „O, dar asta scrie în Vechiul Testament!“, ca şi cum acesta ar fi mai puţin important. Să nu uităm, totuşi, că apostolul Pavel a numit Vechiul Testament „scrierile sfinte“, care sunt ‘inspirate de Dumnezeu’.

Însă nu putem respinge dovezile tuturor experţilor şi ale erudiţilor!, aţi putea obiecta. Bineînţeles că nu! De exemplu, le suntem profund recunoscători cercetătorilor sinceri, care au contribuit la identificarea textului original al Bibliei. Este adevărat, în textul Bibliei s-au strecurat greşeli minore pe măsură ce a fost copiat şi recopiat de-a lungul secolelor. Dar este o mare diferenţă între a recunoaşte că în copiile textului biblic s-au strecurat greşeli minore şi a considera întreaga Biblie rodul minţii umane.

 Păstraţi-vă încrederea în „scrierile sfinte“

Le suntem profund recunoscători cercetătorilor sinceri, care au contribuit la identificarea textului original al Bibliei

Chiar înainte de a afirma că Biblia este inspirată de Dumnezeu, Pavel i-a explicat lui Timotei de ce era esenţială o astfel de scriere inspirată. „În zilele din urmă“, a spus el, „oamenii nelegiuiţi şi impostorii vor merge din rău în mai rău, inducând în eroare şi fiind induşi în eroare“ (2 Timotei 3:1, 13). Deja în zilele lui Pavel unii aşa-zişi ‘înţelepţi şi învăţaţi’ foloseau „argumente convingătoare“ pentru a-i înşela pe oameni şi pentru a le slăbi credinţa în Isus Cristos (1 Corinteni 1:18, 19; Coloseni 2:4, 8). Ca să nu fie influenţat de aceştia, Timotei trebuia, potrivit îndemnului apostolului Pavel, ‘să rămână în lucrurile pe care le învăţase din pruncie prin scrierile sfinte’, puse la dispoziţie de Dumnezeu (2 Timotei 3:14, 15).

Şi pentru noi este la fel de important să facem aceasta, deoarece trăim în „zilele din urmă“. Nu vă lăsaţi indus în eroare de ‘argumentele convingătoare’ ale unor oameni învăţaţi. Acestea reprezintă un pericol ce nu trebuie subestimat. Dimpotrivă, asemenea creştinilor din secolul I, păziţi-vă de astfel de influenţe bazându-vă în totalitate pe ceea ce învăţaţi din Biblie, care este într-adevăr Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.

Martorii lui Iehova vor fi bucuroşi să vă ajute să vă întăriţi încrederea în Biblie. De exemplu, vă pot ajuta să înţelegeţi că principiile ei s-au dovedit întotdeauna demne de încredere, că Biblia este în concordanţă cu ştiinţa când face referire la chestiuni ştiinţifice, că ea constituie un tot armonios de la primele ei pagini până la ultimele, că profeţiile ei s-au împlinit cu exactitate şi multe, multe altele. Dacă doriţi, scrieţi-le editorilor acestei reviste pentru a primi informaţii care au ajutat milioane de oameni sinceri să se convingă că Biblia este într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu.