Care este originea acestei învăţături false?

Până la începutul secolului al II-lea e.n., toţi apostolii lui Isus au încetat din viaţă. După moartea lor, primii Părinţi ai Bisericii au început să aibă o influenţă tot mai mare. Iată ce se spune despre învăţăturile acestora într-o enciclopedie: „Concepţia generală era că, după moarte, sufletul dematerializat trece printr-un proces de purificare şi numai apoi ajunge la starea de fericire cerească“ (New Catholic Encyclopedia, 2003, volumul 6, pagina 687).

Ce spune Biblia?

„Fericiţi sunt cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!“ (Matei 5:5)

Deşi Isus le-a promis discipolilor că le va ‘pregăti un loc’ în cer, el a arătat că nu toţi oamenii drepţi vor merge acolo (Ioan 3:13; 14:2, 3). El chiar s-a rugat să se facă voinţa lui Dumnezeu „precum în cer, aşa şi pe pământ“ (Matei 6:9, 10). Cei drepţi vor primi una dintre cele două recompense. În realitate, un număr mic de persoane drepte vor guverna din cer împreună cu Cristos, iar restul, adică cei mai mulţi, vor trăi pentru totdeauna pe pământ (Revelaţia 5:10).

Treptat, Biserica timpurie şi-a schimbat punctul de vedere cu privire la rolul pe care îl are pe pământ. Care a fost rezultatul? Într-o enciclopedie se spune: „Biserica instituţională a înlocuit treptat mult aşteptatul Regat al lui Dumnezeu (The New Encyclopædia Britannica). Biserica a început să aibă tot mai multă putere, deoarece s-a implicat în politică, încălcând astfel porunca dată de Isus continuatorilor săi de a ‘nu face parte din lume’ (Ioan 15:19; 17:14–16; 18:36). Din cauza influenţei exercitate de împăratul roman Constantin cel Mare, Biserica a denaturat unele dintre învăţăturile ei, printre care şi cea referitoare la natura lui Dumnezeu.

Vezi şi următoarele texte biblice: Psalmul 37:10, 11, 29; Ioan 17:3; 2 Timotei 2:11, 12.

CARE ESTE ADEVĂRUL?

Majoritatea oamenilor buni vor trăi veşnic pe pământ, nu în cer.