V-aţi întrebat vreodată?

De ce i s-au dat lui Iuda treizeci de monede de argint pentru a-l trăda pe Isus?

Când Iuda Iscariot s-a întâlnit cu preoţii principali ca să afle câţi bani erau dispuşi să-i dea pentru a-l trăda pe Isus, ei i-au oferit „treizeci de arginţi“, o sumă ce arăta, după cât se pare, dispreţul lor faţă de Isus (Matei 26:14, 15).

Cele treizeci de monede erau foarte probabil sicli de argint. Siclul de argint era moneda standard folosită la acea vreme de evrei. Ce se putea cumpăra cu treizeci de sicli? Conform Legii mozaice, acesta era preţul unui sclav. Cu aceeaşi sumă se putea cumpăra un teren (Exodul 21:32; Matei 27:6, 7).

Tot treizeci de arginţi a primit şi profetul Zaharia din partea israeliţilor infideli când le-a cerut plata pentru munca sa de păstor al poporului lui Dumnezeu. Oferindu-i această sumă, ei au vrut să-l înjosească pe Zaharia, dând de înţeles că pentru ei profetul nu valora mai mult decât un sclav. Prin urmare, Iehova i-a poruncit lui Zaharia: „Aruncă în trezorerie preţul fabulos la care m-au evaluat“ (Zaharia 11:12, 13). Zaharia a ascultat de porunca lui Iehova. Acest lucru ne aminteşte de ceea ce a făcut Iuda cu banii primiţi după ce l-a trădat pe Cel pe care Iehova îl numise păstorul Israelului (Matei 27:5).

Ce este „certificatul de divorţ“ menţionat în Biblie?

În Legea mozaică era scris: „Dacă un bărbat îşi ia o femeie şi se căsătoreşte cu ea, iar aceasta nu găseşte favoare în ochii lui, fiindcă el a găsit ceva necuviincios la ea, atunci să-i scrie un certificat de divorţ, să i-l dea în mână şi s-o lase să plece din casa lui“ (Deuteronomul 24:1). Ce rol avea documentul? Deşi Scripturile nu descriu conţinutul certificatului de divorţ, acesta avea cu siguranţă menirea de a apăra drepturile şi interesele femeii respinse.

Între anii 1951 şi 1952 au fost descoperite mai multe obiecte antice în peşterile aflate la nord de Wadi Murabbaat, o albie secată din deşertul Iudeii. Printre numeroasele manuscrise descoperite acolo este şi un certificat de divorţ în limba arameică, datat 71 sau 72 e.n. Documentul a fost întocmit în fortăreaţa Masada în al şaselea an al revoltei iudeilor împotriva Romei, în prima zi a lunii marheshvan. Iosif, fiul lui Nacsan, a divorţat de Miriam, fiica lui Ionatan din Hanablata. Femeia avea dreptul să se recăsătorească cu oricine voia. Iosif, fostul ei soţ, i-a dat înapoi zestrea şi i-a restituit de patru ori valoarea oricărui bun deteriorat. Certificatul de divorţ a fost semnat de Iosif şi de trei martori: Eliezer, fiul lui Malka, Iosif, fiul lui Malka şi Eleazar, fiul lui Hanana.

[Legenda fotografiei de la pagina 25]

Peşterile de la Wadi Murabbaat

[Legenda fotografiei de la pagina 25]

Certificat de divorţ, datat 71/72 e.n.

[Provenienţa fotografiilor de la pagina 25]

Peşteri: Todd Bolen/Bible Places.com; certificat: Clara Amit. Prin amabilitatea: Israel Antiquities Authority