Îl cunoaşteţi pe Tatăl vostru ceresc?

CÂT de bine vă cunoaşteţi tatăl? Dacă aţi crescut într-o familie plină de iubire, poate că această întrebare vi se pare lipsită de sens. „Evident că îl cunosc foarte bine!“, veţi răspunde fără ezitare. Într-adevăr, mulţi ştiu ce anume îi place sau îi displace tatălui lor, cum reacţionează el în anumite situaţii şi cum se îngrijeşte de familie.

Cu toate acestea, poate că au fost situaţii când aţi descoperit o faţetă a personalităţii tatălui vostru pe care înainte nu i-o cunoşteaţi. De pildă, un fiu poate că vede în tatăl său o persoană blândă şi liniştită. Însă, când apare o situaţie de criză, tatăl devine dintr-odată ferm şi hotărât să-şi ocrotească familia.

Dar pe Creator? Cât de bine îl cunoaşteţi? Despre el aflăm: „Prin el avem viaţă, ne mişcăm şi existăm“ (Faptele 17:28). Întrucât îi datorăm viaţa, el este Tatăl tuturor celor vii (Isaia 64:8). Probabil că aşa gândiţi şi voi despre Dumnezeu, şi pe bună dreptate. Totuşi, mai avem multe lucruri de aflat despre el — toate spre folosul şi încântarea noastră.

Sentimentele pe care le aveţi faţă de tatăl vostru şi respectul pe care i-l purtaţi depind de cât de bine îl cunoaşteţi. În mod asemănător, cu cât îl cunoaşteţi mai bine pe Dumnezeu, cu atât mai strânse sunt relaţiile voastre cu el. Dumnezeu vă poate ajuta când treceţi prin greutăţi dacă îl cunoaşteţi bine şi înfăptuiţi voinţa sa.

Ce calităţi are Dumnezeu? Ce veţi simţi faţă de el odată ce i le veţi cunoaşte? Oare implică acest lucru anumite responsabilităţi? Veţi afla răspunsul la aceste întrebări în articolul următor.

[Text generic pe pagina 3]

Sentimentele voastre faţă de alţii depind de cât de bine îi cunoaşteţi