Să credem doar ceea ce vedem?

„Un agnostic este o persoană care consideră că este imposibil să se cunoască adevărul în chestiuni precum Dumnezeu sau viaţa viitoare, de care se ocupă religia creştină sau alte religii. Sau, dacă nu imposibil, cel puţin imposibil pentru prezent.“ — BERTRAND RUSSELL (FILOZOF), 1953.

TERMENUL „agnostic“ a fost inventat de zoologul Thomas Huxley. Născut în 1825, Huxley a fost contemporan cu Charles Darwin şi un susţinător înflăcărat al teoriei evoluţiei. În 1863, Huxley scria că nu vede nicio dovadă a existenţei unui Dumnezeu care „ne iubeşte şi ne poartă de grijă aşa cum ne învaţă creştinismul“.

În prezent, mulţi împărtăşesc opinia lui Huxley şi a lui Russell, declarând că nu cred decât în ceea ce văd. Ei spun că a crede în ceva sau în cineva pentru care nu există dovezi este credulitate.

Însă ne îndeamnă Biblia să credem orbeşte în Dumnezeu? Dimpotrivă. Biblia consideră naivitate, ba chiar nesăbuinţă, faptul de a crede în ceva ce nu este susţinut de dovezi. „Cel fără experienţă dă crezare oricărui cuvânt“, spune Biblia, „dar cel prevăzător ia aminte la paşii lui“ (Proverbele 14:15).

Ce putem spune atunci despre credinţa în Dumnezeu? Avem realmente dovezi ale existenţei lui? Mai mult, există dovezi că el ne iubeşte şi ne poartă de grijă?

Calităţile lui Dumnezeu se văd clar

Adresându-se unui grup de învăţaţi din Atena, Pavel, unul dintre scriitorii Bibliei, a spus că Dumnezeu „a făcut lumea şi toate lucrurile din ea“. El le-a zis acelor învăţaţi sceptici că lui Dumnezeu îi pasă de oameni şi că „nu este departe de niciunul dintre noi“ (Faptele 17:24–27).

De ce era Pavel convins că există Dumnezeu şi că El se interesează de creaţia Sa umană? Pavel ne dezvăluie unul dintre motive în scrisoarea adresată creştinilor din Roma. El a scris: „Calităţile sale [ale lui Dumnezeu] nevăzute, da, puterea sa eternă şi dumnezeirea sa, se văd clar de la crearea lumii, deoarece sunt percepute prin lucrurile făcute“ (Romani 1:20).

În paginile următoare vom discuta despre trei calităţi ale lui Dumnezeu care se văd clar în lucrurile create. În timp ce examinaţi aceste exemple, întrebaţi-vă: Cum mă influenţează cunoaşterea acestor calităţi ale lui Dumnezeu?

[Text generic pe pagina 3]

Biblia nu spune să credem orbeşte în Dumnezeu