Apropiaţi-vă de Dumnezeu

Un păstor căruia îi pasă de tine

Matei 18:12–14

ÎI PASĂ lui Dumnezeu de mine? Ţi-ai pus vreodată această întrebare? Dacă da, să ştii că nu eşti singurul. Mulţi dintre noi am trecut prin greutăţi şi suferinţe şi uneori ne-am întrebat dacă lui Dumnezeu, Creatorul vastului univers, îi pasă de ceea ce ni se întâmplă. Cu toţii vrem să ştim: Se interesează Iehova Dumnezeu de fiecare dintre noi în parte? Când a fost pe pământ, Isus, care îl cunoaşte cel mai bine pe Iehova, a făcut o ilustrare inspirată din viaţa pastorală, ilustrare ce oferă un răspuns încurajator la această întrebare.

„Dacă un om are o sută de oi şi una dintre ele se rătăceşte, nu le va lăsa el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi va pleca în căutarea celei rătăcite? Şi, dacă se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că se bucură mai mult de ea decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. Tot aşa, nu este voia Tatălui meu care este în cer ca unul dintre aceşti micuţi să piară“, a afirmat Isus (Matei 18:12–14). Să analizăm cum a scos în evidenţă Isus în această ilustrare grija şi iubirea lui Iehova faţă de fiecare dintre închinătorii Săi.

Păstorul din ilustrare se simţea responsabil de fiecare oaie a sa. Dacă una se rătăcea, el ştia care oaie lipseşte. O cunoştea pe fiecare după numele pe care i-l pusese (Ioan 10:3). Păstorul grijuliu nu avea linişte până când nu vedea oaia rătăcită înapoi în turmă. Faptul că păstorul a plecat în căutarea celei pierdute nu a însemnat că le punea în pericol pe cele 99 rămase. Păstorii stăteau adesea împreună, lăsând ca turmele să se amestece. * Astfel, păstorul care a plecat să caute oaia pierdută şi-a lăsat restul turmei în grija celorlalţi păstori. Când a găsit oaia nevătămată, păstorul a fost foarte fericit. A pus oiţa speriată pe umeri şi a adus-o înapoi în turmă, unde a fost din nou în siguranţă (Luca 15:5, 6).

Aplicând apoi ilustrarea, Isus a spus că Dumnezeu nu doreşte ca „unul dintre aceşti micuţi să piară“. Mai înainte, Isus îi avertizase pe discipolii săi ca nu cumva să-i poticnească ‘pe unul dintre aceşti micuţi care credeau în el’ (Matei 18:6). Aşadar, ce învăţăm despre Iehova din ilustrarea lui Isus? Iehova este un Păstor căruia îi pasă cu adevărat de fiecare dintre oile sale, inclusiv de ‘acei micuţi’, cei care în optica lumii sunt neînsemnaţi. Da, în ochii lui Dumnezeu, fiecare închinător al său este unic şi preţios.

Dacă doreşti sincer să găseşti dovezi că lui Dumnezeu îi pasă de tine, învaţă mai multe despre Marele Păstor, Iehova Dumnezeu, şi despre modul în care te poţi apropia de el. Astfel, vei putea ajunge să ai aceeaşi convingere ca apostolul Petru, care, fără îndoială, a auzit ilustrarea despre oaia pierdută chiar de la Isus. Mai târziu, Petru a scris: ‘Aruncaţi-vă toate îngrijorările asupra lui [Dumnezeu], pentru că el se interesează de voi’ (1 Petru 5:7).

[Notă de subsol]

^ par. 3 Separarea turmelor nu era o problemă deoarece fiecare oaie răspundea numai la glasul păstorului ei (Ioan 10:4).