„Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (MAT. 22:39)

CÂNTĂRILE: 73, 36

1, 2. Cum scot în evidenţă Scripturile importanţa iubirii?

IUBIREA este principala calitate a lui Iehova Dumnezeu (1 Ioan 4:16). Prima lucrare de creaţie a lui Iehova a fost Isus, care a trăit alături de el în cer miliarde de ani şi a învăţat căile pline de iubire ale lui Dumnezeu (Col. 1:15). Prin întregul său mod de viaţă, inclusiv când a trăit pe pământ, Isus a arătat că înţelege pe deplin cât de iubitor este Iehova. El imită iubirea sa. Aşadar, putem fi convinşi că Iehova şi Isus vor conduce întotdeauna cu iubire.

2 Când a fost întrebat care era cea mai mare poruncă din Lege, Isus a spus: „«Să-l iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta». Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. A doua, asemenea ei, este: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi»” (Mat. 22:37-39).

3. Cine este „aproapele” nostru?

3 Să observăm că Isus a menţionat iubirea de aproapele imediat după iubirea faţă de Iehova. Aceasta arată cât de important este să manifestăm iubire în toate relaţiile noastre cu alţii.  Dar cine este „aproapele” nostru? Dacă suntem căsătoriţi, persoana de care suntem cel mai apropiaţi este partenerul conjugal. Aproape de noi sunt şi cei care alcătuiesc congregaţia creştină, adică închinătorii fideli ai adevăratului Dumnezeu. Alţi oameni care ne sunt aproape sunt cei pe care îi întâlnim în lucrarea de predicare. În acest articol vom vedea cum manifestă iubire de aproapele cei care i se închină lui Iehova şi respectă învăţăturile Fiului său.

IUBIRE FAŢĂ DE PARTENERUL CONJUGAL

4. De ce pot oamenii să aibă o căsnicie reuşită în pofida imperfecţiunii?

4 Iehova a oficiat prima căsătorie când i-a creat pe Adam şi pe Eva şi i-a adus împreună. El a dorit ca aceştia să aibă o legătură trainică şi fericită şi să umple pământul cu urmaşii lor (Gen. 1:27, 28). Însă răzvrătirea împotriva suveranităţii lui Iehova a afectat prima căsnicie şi a adus păcatul şi moartea asupra întregii omeniri (Rom. 5:12). Totuşi, Scripturile ne spun ce putem face pentru a avea o căsnicie reuşită. Ele conţin cele mai bune sfaturi în această privinţă deoarece provin de la Iehova, Fondatorul căsătoriei. (Citeşte 2 Timotei 3:16, 17.)

5. Cât de importantă este iubirea în căsnicie?

5 Cuvântul lui Dumnezeu arată că iubirea – un ataşament plin de căldură sau un sentiment de afecţiune profundă – este esenţială pentru ca oamenii să fie în relaţii bune unii cu alţii. Cu siguranţă, acest lucru este valabil şi în căsnicie. Apostolul Pavel a arătat ce este iubirea adevărată spunând: „Iubirea este îndelung răbdătoare şi bună. Iubirea nu este geloasă, nu se laudă, nu se îngâmfă, nu se comportă necuviincios, nu îşi caută propriile interese, nu se irită. Nu ţine cont de răul suferit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură cu adevărul. Îndură totul, crede totul, speră totul, suportă totul. Iubirea nu se termină niciodată” (1 Cor. 13:4-8). Fără îndoială, meditarea la aceste cuvinte inspirate şi aplicarea lor vor spori bucuria într-o căsnicie!

Scripturile ne arată ce putem face pentru a avea o căsnicie reuşită (Vezi paragrafele 6, 7)

6, 7. a) Ce spune Biblia despre autoritate? b) Cum trebuie un soţ creştin să-şi trateze soţia?

6 Având în vedere că Dumnezeu a stabilit principiul autorităţii, iubirea este  deosebit de importantă. Pavel a explicat: „Vreau să ştiţi aceasta: capul oricărui bărbat este Cristos, capul femeii este bărbatul şi capul lui Cristos este Dumnezeu” (1 Cor. 11:3). Însă autoritatea nu trebuie exercitată într-un mod abuziv. De exemplu, Iehova îşi exercită autoritatea asupra lui Cristos într-un mod plin de bunătate şi de altruism. Ca urmare, Isus apreciază şi respectă modul iubitor în care Dumnezeu îşi exercită autoritatea, aşa cum reiese din cuvintele sale: „Eu îl iubesc pe Tatăl” (Ioan 14:31). Este puţin probabil ca Isus să fi simţit acest lucru dacă Iehova s-ar fi purtat într-un mod aspru sau dictatorial cu Fiul său iubit.

7 Chiar dacă soţul este capul soţiei, Biblia spune că el trebuie ‘să-i dea onoare’ soţiei sale (1 Pet. 3:7). Soţii îşi pot onora soţiile ţinând cont de necesităţile lor şi lăsându-le pe ele să aleagă primele în unele chestiuni. Într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Soţilor, continuaţi să vă iubiţi soţiile, aşa cum şi Cristos a iubit congregaţia şi s-a dat pe sine pentru ea” (Ef. 5:25). Da, Isus chiar şi-a dat viaţa pentru continuatorii săi. Când soţul imită modul iubitor în care Isus îşi exercită autoritatea, soţiei îi este mult mai uşor să-l iubească, să-l respecte şi să-i fie supusă. (Citeşte Tit 2:3-5.)

IUBIRE FAŢĂ DE FRAŢII DE CREDINŢĂ

8. Ce atitudine ar trebui să avem faţă de fraţii noştri de credinţă?

8 Pe tot pământul există milioane de oameni care i se închină lui Iehova şi depun mărturie despre numele şi scopul său. Ce atitudine ar trebui să avem faţă de fraţii noştri de credinţă? Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Să facem ce este bine faţă de toţi, dar mai ales faţă de cei înrudiţi cu noi în credinţă” (Gal. 6:10). (Citeşte Romani 12:10.) Apostolul Petru a scris: „Acum, că v-aţi purificat sufletul prin ascultarea de adevăr, ceea ce a dus la o afecţiune frăţească neipocrită, iubiţi-vă profund unii pe alţii, din inimă”. Petru le-a mai spus fraţilor săi de credinţă: „Mai presus de toate, să aveţi o iubire profundă unii faţă de alţii” (1 Pet. 1:22; 4:8).

9, 10. De ce există unitate în rândul slujitorilor lui Dumnezeu?

9 Deoarece avem o iubire profundă faţă de fraţii noştri de credinţă, noi alcătuim o organizaţie mondială unică. În plus, întrucât îl iubim pe Iehova şi respectăm legile sale, el ne susţine prin intermediul celei mai puternice forţe din univers, spiritul sfânt, sau forţa sa activă. Acest lucru ne ajută să ne bucurăm de o unitate minunată şi să fim o adevărată familie internaţională. (Citeşte 1 Ioan 4:20, 21.)

10 Arătând că slujitorii lui Iehova trebuie să manifeste iubire unii faţă de alţii, Pavel a scris: „Îmbrăcaţi-vă cu tandră afecţiune şi cu compasiune, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi cu îndelungă răbdare. Continuaţi să vă suportaţi unii pe alţii şi, dacă cineva are vreun motiv să se plângă împotriva altuia, să vă iertaţi cu mărinimie unii pe alţii. Aşa cum v-a iertat Iehova cu mărinimie, aşa să faceţi şi voi. Dar, pe lângă toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu iubirea, pentru că este o legătură perfectă a unităţii” (Col. 3:12-14). Cât de recunoscători suntem că iubirea, care este „o legătură perfectă a unităţii”, domneşte în mijlocul nostru, indiferent de ţara sau de mediul din care provenim!

11. Prin ce se identifică organizaţia lui Iehova?

11 Adevărata iubire şi unitate îi identifică pe slujitorii lui Iehova ca fiind cei care  practică religia adevărată, deoarece Isus a spus: „Prin aceasta vor şti toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi iubire între voi” (Ioan 13:34, 35). Iar apostolul Ioan a scris: „Copiii lui Dumnezeu şi copiii Diavolului se recunosc prin aceasta: Cine nu practică dreptatea nu provine de la Dumnezeu, nici cine nu-şi iubeşte fratele. Căci iată mesajul pe care l-aţi auzit de la început: să ne iubim unii pe alţii” (1 Ioan 3:10, 11). Iubirea, care are drept rezultat o unitate extraordinară, dovedeşte că Martorii lui Iehova sunt adevăraţii continuatori ai lui Cristos. Ei sunt cei prin intermediul cărora Dumnezeu îşi duce la îndeplinire scopul ca vestea bună despre Regat să fie predicată pe tot pământul (Mat. 24:14).

STRÂNGEREA UNEI ‘MARI MULŢIMI’

12, 13. Ce fac în prezent membrii ‘marii mulţimi’ şi ce vor vedea ei în curând?

12 Marea majoritate a slujitorilor lui Iehova fac parte dintr-o „mare mulţime . . . din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile”. Ei stau „în picioare înaintea tronului [lui Dumnezeu] şi înaintea Mielului [Isus Cristos]”. Cine sunt ei? „Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare. Ei şi-au spălat robele şi le-au albit în sângele Mielului”, în sensul că manifestă credinţă în jertfa de răscumpărare a lui Isus. Membrii ‘marii mulţimi’ îi iubesc pe Iehova şi pe Fiul său şi „zi şi noapte îndeplinesc pentru [Dumnezeu] un serviciu sacru” (Rev. 7:9, 14, 15).

13 În curând, Dumnezeu va distruge această lume rea în ‘necazul cel mare’ (Mat. 24:21). (Citeşte Ieremia 25:32, 33.) Dar, pentru că îi iubeşte pe slujitorii săi, Iehova îi va ocroti ca grup şi îi va duce în lumea sa nouă. Aşa cum s-a profeţit cu aproape 2 000 de ani în urmă, Dumnezeu „va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi”. Îţi doreşti din toată inima să trăieşti în Paradis după ce ‘lucrurile de odinioară vor fi trecut’? (Rev. 21:4)

14. Cât de mult a crescut marea mulţime?

14 În 1914, când au început zilele din urmă, pe pământ erau doar câteva mii de slujitori unşi ai lui Iehova. Îndemnaţi de iubirea de aproapele şi cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu, acest mic grup de creştini unşi a perseverat în lucrarea de predicare a Regatului. Ca urmare, în prezent este strânsă o mare mulţime de oameni, care au speranţa de a trăi veşnic pe pământ. La nivel mondial există aproximativ 8 000 000 de Martori în peste 115 400 de congregaţii, iar acest număr continuă să crească. De exemplu, pe parcursul anului de serviciu 2014 s-au botezat peste 275 500 de noi Martori, în medie 5 300 în fiecare săptămână.

15. Descrieţi amploarea lucrării de predicare ce se desfăşoară în prezent.

15 Amploarea pe care a luat-o lucrarea de predicare este remarcabilă. Publicaţiile noastre bazate pe Biblie sunt tipărite în peste 700 de limbi. Turnul de veghe este cea mai răspândită revistă din lume. Peste 52 000 000 de exemplare sunt tipărite lunar, iar revista este publicată în 247 de limbi. Mai bine de 200 000 000 de exemplare ale auxiliarului nostru de studiere a Bibliei Ce ne învaţă în realitate Biblia? au fost tipărite în peste 250 de limbi.

16. Cum se explică prosperitatea spirituală a părţii pământeşti a organizaţiei lui Iehova?

16 Creşterea extraordinară pe care o vedem în prezent este rezultatul credinţei noastre în Dumnezeu şi a faptului că acceptăm Biblia ca fiind Cuvântul inspirat al lui Iehova (1 Tes. 2:13). Prosperitatea spirituală a poporului lui Iehova este  remarcabilă, având în vedere ura şi împotrivirea lui Satan, „dumnezeul acestui sistem” (2 Cor. 4:4).

SĂ ARĂTĂM ÎNTOTDEAUNA IUBIRE FAŢĂ DE ALŢII

17, 18. Ce atitudine ar trebui să aibă slujitorii lui Dumnezeu faţă de cei care nu i se închină lui Iehova?

17 Ce atitudine ar trebui să avem faţă de cei care nu se închină singurului Dumnezeu adevărat? În lucrarea de predicare întâlnim atât oameni care ascultă mesajul, cât şi oameni care ni se împotrivesc. Însă, indiferent de reacţia oamenilor, Biblia arată cum trebuie să procedeze slujitorii lui Dumnezeu. Ea spune: „Vorbirea voastră să fie întotdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să-i răspundeţi fiecăruia” (Col. 4:6). Când prezentăm o apărare înaintea oricui ne cere motivul speranţei noastre, noi facem lucrul acesta „cu blândeţe şi respect profund”, deoarece suntem motivaţi de iubirea de aproapele (1 Pet. 3:15).

18 Chiar şi atunci când mesajul nostru este respins de un locatar furios care ne insultă, noi arătăm iubire de aproapele şi urmăm exemplul lui Isus. „Când era insultat, nu răspundea cu insulte. Când suferea, nu ameninţa.” În schimb, Isus s-a încrezut în Iehova (1 Pet. 2:23). Indiferent că suntem cu fraţii noştri de credinţă sau cu alţi oameni, noi dăm dovadă de umilinţă, „neplătind cu rău pentru rău sau cu insultă pentru insultă, ci, dimpotrivă, binecuvântând” (1 Pet. 3:8, 9).

19. Ce principiu a enunţat Isus cu privire la cei care ni se împotrivesc?

19 Păstrând o atitudine umilă, slujitorii lui Iehova respectă un principiu important enunţat de Isus. În Predica sa de pe munte, el a spus: „Aţi auzit că s-a zis: «Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe duşmanul tău». Dar eu vă spun: Continuaţi să-i iubiţi pe duşmanii voştri şi să vă rugaţi pentru cei care vă persecută, ca să vă dovediţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci el face să răsară soarele său şi peste cei răi, şi peste cei buni şi face să plouă şi peste cei drepţi, şi peste cei nedrepţi” (Mat. 5:43-45). Da, ca slujitori ai lui Dumnezeu, noi trebuie să învăţăm ‘să-i iubim pe duşmanii noştri’, indiferent de atitudinea lor faţă de noi.

20. De ce iubirea de Dumnezeu şi de aproapele va domni în lumea nouă? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

20 În toate aspectele vieţii, slujitorii lui Iehova trebuie să arate prin atitudinea şi prin acţiunile lor că îl iubesc pe Iehova şi că îşi iubesc aproapele. De exemplu, chiar dacă unii nu reacţionează favorabil la mesajul despre Regat, noi arătăm iubire de aproapele când ei se află în nevoie. Apostolul Pavel a scris: „Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, fiindcă cine îşi iubeşte semenul a împlinit legea. De fapt, codul legii: «Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu pofteşti» şi orice altă poruncă, este cuprins în acest cuvânt, şi anume: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi». Iubirea nu face rău aproapelui, iubirea este deci împlinirea legii” (Rom. 13:8-10). Ca Martori ai lui Iehova, noi manifestăm adevărata iubire în această lume rea, violentă şi dezbinată, care se află sub controlul lui Satan (1 Ioan 5:19). În mod sigur, iubirea va sta la baza oricărei activităţi care se va desfăşura pe pământ în lumea nouă, după ce Satan, demonii lui şi oamenii răzvrătiţi vor fi înlăturaţi. Ce binecuvântare va fi când toţi locuitorii pământului îl vor iubi pe Dumnezeu şi îşi vor iubi aproapele!