IEHOVA este un Dumnezeu generos (Iac. 1:17). De la întunecatul cer înstelat până la veşmântul verde al pământului, creaţia lui Iehova abundă în dovezi ale generozităţii sale (Ps. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4).

Psalmistul a avut o apreciere atât de mare faţă de Creatorul său, încât s-a simţit îndemnat să compună o cântare în care a preamărit lucrările lui Iehova. Citeşte Psalmul 104 şi vezi dacă eşti animat de aceleaşi sentimente ca ale psalmistului. El a spus: „Îi voi cânta lui Iehova toată viaţa, îi voi cânta melodii Dumnezeului meu cât voi trăi” (Ps. 104:33). Este aceasta şi dorinţa ta?

EXEMPLUL SUPREM DE GENEROZITATE

Iehova doreşte să urmăm exemplul său de generozitate. De asemenea, el ne oferă motive întemeiate pentru a fi generoşi. Dumnezeu l-a inspirat pe apostolul Pavel să scrie: „Porunceşte-le celor care sunt bogaţi în actualul sistem să nu fie trufaşi şi să nu-şi pună speranţa în bogăţii nesigure, ci în Dumnezeu, care ne dă toate din belşug spre desfătarea noastră. Să facă binele, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să împartă ce au, strângându-şi la loc sigur drept comoară pentru viitor o bună temelie, ca să apuce strâns adevărata viaţă” (1 Tim. 6:17-19).

În a doua sa scrisoare inspirată către congregaţia din Corint, Pavel a scos în evidenţă atitudinea pe care trebuie s-o avem cu privire la faptul de a dărui. El a spus: „Fiecare să facă aşa cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, nici din constrângere, fiindcă Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă cu bucurie” (2 Cor. 9:7). După aceea, Pavel a arătat cine are parte de foloase în urma faptului de a dărui cu generozitate: cei care primesc, pentru că necesităţile lor sunt satisfăcute, dar şi cei care oferă, deoarece au parte de multe binecuvântări spirituale (2 Cor. 9:11-14).

Pavel a încheiat această parte a scrisorii sale făcând referire la cea mai mare dovadă a generozităţii lui Dumnezeu. El a spus: „Mulţumiri să-i fie aduse lui Dumnezeu pentru darul său de nedescris!” (2 Cor. 9:15). Darul lui Iehova include toate actele de bunătate pe care el le face faţă de slujitorii săi prin intermediul lui Isus Cristos. Valoarea acestui dar este atât de mare, încât nu poate fi descrisă în cuvinte.

Cum putem arăta apreciere pentru tot ce au făcut şi vor face Iehova şi Fiul său pentru noi? O modalitate este aceea de a fi generoşi dăruind din timpul, energia şi resursele noastre pentru a promova închinarea curată la Iehova, indiferent că putem oferi mult sau puţin (1 Cron. 22:14; 29:3-5; Luca 21:1-4).