Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Turnul de veghe (ediția de studiu)  |  Octombrie 2015

„Dă-ne mai multă credinţă”

„Dă-ne mai multă credinţă”

„Ajută-mă unde am nevoie de credinţă!” (MAR. 9:24)

CÂNTĂRILE: 81, 135

1. Cât de importantă este credinţa? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

TE-AI întrebat vreodată: Sunt eu genul de persoană pe care Iehova va dori s-o salveze în timpul necazului celui mare? E adevărat, salvarea implică mai mulţi factori. Însă apostolul Pavel a scos în evidenţă o calitate foarte importantă de care avem nevoie pentru a fi salvaţi. El a spus că „fără credinţă este imposibil să-i plăcem” lui Dumnezeu (Evr. 11:6). Acest lucru poate părea simplu, însă, în realitate, „credinţa nu este bunul tuturor” (2 Tes. 3:2). Aceste versete ne ajută să înţelegem cât de important este să cultivăm o credinţă puternică.

2, 3. a) Ce învăţăm de la Petru cu privire la importanţa credinţei? b) Ce întrebări vom analiza în acest articol?

2 Apostolul Petru a îndreptat atenţia asupra importanţei credinţei când a vorbit despre „încercarea” ei, în urma căreia credinţa poate „să fie găsită drept motiv de laudă, glorie şi onoare la revelarea lui Isus Cristos”. (Citeşte 1 Petru 1:7.) Întrucât necazul cel mare se apropie cu repeziciune, vrem să ne asigurăm că avem o credinţă puternică şi, astfel, să fim printre cei a căror credinţă va fi un motiv de laudă când Isus Cristos, Regele nostru, va fi revelat. În mod sigur, noi dorim să ne numărăm printre „aceia care au credinţă spre păstrarea sufletului în viaţă” (Evr. 10:39). Cu acest obiectiv în minte, ne putem ruga asemenea omului care a spus: „Ajută-mă unde am nevoie  de credinţă!” (Mar. 9:24). Sau, la fel ca apostolii lui Isus, am putea spune şi noi: „Dă-ne mai multă credinţă” (Luca 17:5).

3 În acest articol vom analiza câteva întrebări importante privitoare la credinţă. Cum ne putem întări credinţa? Cum putem dovedi că avem credinţă? Şi de ce putem fi siguri că Dumnezeu ne răspunde când îi cerem mai multă credinţă?

DUMNEZEU SE BUCURĂ CÂND NE ÎNTĂRIM CREDINŢA

4. Ce exemple ne-ar putea îndemna să ne întărim credinţa?

4 Având în vedere că „tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru instruirea noastră”, putem desprinde învăţăminte valoroase din multele exemple de credinţă menţionate în Biblie (Rom. 15:4). Când citim despre persoane ca Avraam, Sara, Isaac, Iacob, Moise, Rahav, Ghedeon, Barac şi mulţi alţii, ne-am putea simţi îndemnaţi să ne analizăm propria credinţă (Evr. 11:32-35). În plus, când citim relatări despre fraţi şi surori din zilele noastre care au dovedit o credinţă remarcabilă, ne-am putea simţi îndemnaţi să ne străduim din răsputeri să ne întărim credinţa. *

5. Cum a arătat Ilie că avea o credinţă puternică în Iehova şi ce ar trebui să ne întrebăm?

5 Un exemplu din Biblie este profetul Ilie. În timp ce medităm la exemplul său, să ne imaginăm următoarele situaţii care arată că el a avut o încredere absolută în Iehova. Când l-a informat pe regele Ahab că Iehova avea să aducă o secetă, Ilie a spus cu încredere: „Viu este Iehova . . . că în aceşti ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât la cuvântul meu!” (1 Regi 17:1). Ilie a crezut că Iehova avea să-i asigure atât lui, cât şi altora cele necesare în timpul secetei (1 Regi 17:4, 5, 13, 14). El a fost convins că Iehova îl putea învia pe copilul unei văduve (1 Regi 17:21). Ilie n-a avut nicio îndoială că Iehova avea să trimită foc ca să mistuie ofranda pe care a adus-o pe muntele Carmel (1 Regi 18:24, 37). Când a sosit timpul ca Iehova să pună capăt secetei, chiar înainte să apară vreun semn de ploaie, Ilie i-a spus lui Ahab: „Urcă, mănâncă şi bea, căci zgomotul care se aude este vuietul unei ploi mari” (1 Regi 18:41). După analiza acestor episoade din viaţa lui Ilie, ne-am putea întreba: Este şi credinţa mea la fel de puternică?

CE PUTEM FACE PENTRU A NE ÎNTĂRI CREDINŢA?

6. Ce este necesar să-i cerem lui Iehova pentru a ne întări credinţa?

6 Nu ne putem întări credinţa doar prin puterea voinţei. Credinţa este un aspect al rodului spiritului sfânt al lui Dumnezeu (Gal. 5:22). De aceea, este înţelept să urmăm sfatul lui Isus de a ne ruga pentru mai mult spirit sfânt, deoarece Isus a promis că Iehova „le va da spirit sfânt celor care i-l cer” (Luca 11:13).

7. Cum ne putem păstra credinţa puternică? Ilustraţi.

7 Odată ce am cultivat o credinţă puternică, trebuie să ne-o păstrăm. Credinţa noastră ar putea fi comparată cu un foc de lemne. După ce aprindem focul, flăcările pot fi foarte puternice. Cu toate acestea, dacă nu mai punem lemne pe foc, tăciunii se vor răci, iar, în cele din urmă, focul se va stinge. Dar, dacă punem cu regularitate lemne pe foc, acesta va continua să ardă. La fel stau lucrurile şi cu credinţa noastră. Dacă vom continua să citim şi să studiem zilnic Biblia, vom cultiva o iubire profundă pentru ea şi pentru Autorul ei. Iar această iubire va fi temelia  pe care vom putea să ne clădim o credinţă tot mai puternică.

8. Ce ne va ajuta să cultivăm şi să ne păstrăm credinţa?

8 Ce mai poţi face pentru a cultiva şi a păstra o credinţă puternică? Nu te mulţumi doar cu ce ai învăţat până la botez (Evr. 6:1, 2). Continuă să analizezi profeţiile care s-au împlinit, deoarece acestea îţi vor oferi motive întemeiate pentru a avea credinţă. De asemenea, foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-ţi măsura credinţa şi a vedea dacă este cu adevărat aşa cum doreşte Iehova. (Citeşte Iacov 1:25; 2:24, 26.)

9, 10. Cum ne este întărită credinţa de: a) tovărăşiile bune? b) întrunirile congregaţiei? c) lucrarea de predicare?

9 Apostolul Pavel le-a spus creştinilor ‘să se încurajeze reciproc, fiecare prin credinţa celuilalt’ (Rom. 1:12). Când petrecem timp cu fraţii noştri, ne întărim credinţa unii altora, îndeosebi când stăm cu cei care şi-au dovedit deja credinţa în ‘încercări’ (Iac. 1:3). Tovărăşiile rele distrug credinţa, dar tovărăşiile bune o consolidează (1 Cor. 15:33). Acesta este unul dintre motivele pentru care suntem îndemnaţi să nu neglijăm „întrunirea noastră”, ci să continuăm „să ne încurajăm unii pe alţii”. (Citeşte Evrei 10:24, 25.) Un alt motiv este acela că instruirea pe care o primim la întruniri ne întăreşte credinţa. Acest lucru este în armonie cu ceea ce a spus Pavel: „Credinţa vine prin cele auzite” (Rom. 10:17). Aşadar, întreabă-te: Particip cu regularitate la întrunirile creştine?

10 De asemenea, când luăm parte la lucrarea de predicare, îi ajutăm pe alţii să cultive credinţă, dar şi noi ne întărim credinţa. Asemenea creştinilor din secolul I, noi învăţăm să ne punem toată încrederea în Iehova şi să vorbim cu mult curaj în orice situaţie (Fap. 4:17-20; 13:46).

11. De ce au avut Caleb şi Iosua o credinţă puternică şi cum îi putem imita?

11 Când vedem cum ne ajută Iehova şi cum ne răspunde la rugăciuni, credinţa noastră se întăreşte. Acest lucru s-a întâmplat în cazul lui Caleb şi al lui Iosua. Ei au arătat credinţă în Iehova când au spionat Ţara Promisă. Credinţa li s-a întărit şi mai mult de fiecare dată când au văzut cum i-a ajutat Iehova. Ca urmare, Iosua le-a zis plin de încredere israeliţilor: „Niciun cuvânt dintre toate cuvintele bune pe care vi le-a spus Iehova, Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit”. Mai târziu, el a zis: „Acum, temeţi-vă de Iehova şi slujiţi-i ireproşabil şi cu fidelitate . . . Eu şi casa mea îi vom sluji lui Iehova!” (Ios. 23:14; 24:14, 15). Pe măsură ce gustăm bunătatea lui Iehova, şi noi vom ajunge să avem o astfel de convingere (Ps. 34:8).

CUM PUTEM DOVEDI CĂ AVEM CREDINŢĂ?

12. Conform cuvintelor lui Iacov, cum arătăm că avem o credinţă puternică?

12 Cum putem arăta că avem o credinţă vie? Discipolul Iacov a răspuns la această întrebare când a spus: „Eu îţi voi arăta credinţa mea prin faptele mele” (Iac. 2:18). Acţiunile noastre vor arăta că avem o credinţă puternică. Să vedem în continuare câteva exemple.

Cei care fac tot ce pot în lucrarea de predicare arată că au o credinţă puternică (Vezi paragraful 13)

13. În ce fel este lucrarea de predicare o modalitate de a ne dovedi credinţa?

13 Participarea la lucrarea de predicare este o modalitate excelentă de a ne dovedi credinţa. De ce? Această lucrare pretinde din partea noastră să credem că sfârşitul acestui sistem este aproape şi că „nu va întârzia” (Hab. 2:3). O modalitate prin care ne putem măsura credinţa este să ne gândim cât de mult ne implicăm în lucrarea de predicare. Facem tot ce putem, probabil chiar căutând modalităţi de  a participa mai mult la această lucrare? (2 Cor. 13:5) Într-adevăr, faptul de a face „o declaraţie publică pentru salvare” este o modalitate importantă de a arăta că avem o credinţă puternică. (Citeşte Romani 10:10.)

14, 15. a) Cum putem arăta că avem credinţă în viaţa de zi cu zi? b) Relataţi o experienţă care arată ce înseamnă o credinţă puternică în acţiune.

14 Putem arăta că avem credinţă şi prin modul în care facem faţă problemelor de zi cu zi. Chiar dacă suntem bolnavi, descurajaţi, deprimaţi, săraci sau ne confruntăm cu alte greutăţi, avem încredere că Iehova şi Fiul său ne vor ‘ajuta la momentul potrivit’ (Evr. 4:16). Arătăm că avem o astfel de încredere dacă îl rugăm pe Iehova să ne ajute. Isus a spus că ne putem ruga nu doar pentru necesităţile noastre spirituale, ci şi pentru lucrurile materiale, cum ar fi „pâinea noastră pentru ziua aceasta, după necesităţile zilei” (Luca 11:3). Relatările biblice ne conving că Iehova se poate îngriji de noi. În timpul unei secete îndelungate, Iehova i-a asigurat lui Ilie hrană şi apă. La porunca lui Iehova, „corbii îi aduceau pâine şi carne dimineaţa, pâine şi carne seara, şi el bea din torent” (1 Regi 17:3-6). Şi noi avem credinţă că Iehova poate dirija lucrurile astfel încât să avem cele necesare.

Arătăm că avem credinţă prin modul în care facem faţă problemelor de zi cu zi (Vezi paragraful 14)

15 Suntem siguri că, aplicând principiile Bibliei, vom avea strictul necesar. Rebecca, o soră căsătorită din Asia, s-a convins de acest lucru. Ea şi membrii familiei sale au aplicat în viaţa lor principiile din Matei 6:33 şi Proverbele 10:4 punând interesele Regatului pe primul loc şi fiind harnici. Rebecca spune că, la un moment dat, soţul ei a simţit că locul lui de muncă le punea în pericol spiritualitatea. De aceea, el a demisionat. Dar ei aveau de crescut patru copii. Rebecca spune ce s-a întâmplat: „Am început să facem dulciuri şi să le vindem. De-a lungul anilor în care ne-am câştigat existenţa în acest fel, am simţit că Iehova nu ne-a abandonat. Am avut tot timpul ce să punem pe masă”. Ai trecut şi tu printr-o situaţie în care ţi-ai dovedit încrederea că Biblia oferă cea mai bună îndrumare în prezent?

16. Ce rezultate vom avea dacă ne încredem în Dumnezeu?

 16 N-ar trebui să punem niciodată la îndoială faptul că aplicarea îndrumării lui Iehova este spre binele nostru. Citând cuvintele inspirate ale lui Habacuc, Pavel a scris: „Cel drept va trăi prin credinţă” (Gal. 3:11; Hab. 2:4). Prin urmare, este vital să avem credinţă în Cel care ne poate ajuta cu adevărat. Pavel ne aminteşte că Dumnezeu este cel care, „potrivit puterii sale care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau ne imaginăm” (Ef. 3:20). Slujitorii lui Iehova fac tot ce pot pentru a îndeplini voinţa lui Dumnezeu. Însă, întrucât îşi cunosc limitele, ei au încredere că Iehova le va binecuvânta eforturile. Cât de bucuroşi suntem că Dumnezeu este cu noi!

IEHOVA NE RĂSPUNDE CÂND ÎI CEREM MAI MULTĂ CREDINŢĂ

17. a) Cum a răspuns Isus la cererea apostolilor? b) De ce ne putem aştepta să primim răspuns când cerem mai multă credinţă?

17 În urma celor analizate, poate că simţim şi noi la fel ca apostolii, care i-au spus lui Isus: „Dă-ne mai multă credinţă” (Luca 17:5). Ei au primit răspuns la această cerere îndeosebi la Penticosta din 33 e.n., când spiritul sfânt a fost turnat peste ei şi au dobândit o înţelegere mai profundă a scopului lui Dumnezeu. Acest lucru le-a întărit credinţa. Drept urmare, ei au început cea mai mare campanie de predicare de până atunci (Col. 1:23). Ne putem aştepta şi noi să primim răspuns când cerem mai multă credinţă? Biblia ne asigură că vom primi răspuns, dacă ‘cerem după voinţa [lui Dumnezeu]’ (1 Ioan 5:14).

18. Cum îi binecuvântează Iehova pe cei care cultivă credinţă?

18 Cu siguranţă, Iehova Dumnezeu se bucură când vede că avem o încredere deplină în el. El ne va răspunde la rugăciunile în care îi cerem mai multă credinţă. Astfel, credinţa noastră va creşte tot mai mult, făcându-ne să fim „socotiţi demni de regatul lui Dumnezeu” (2 Tes. 1:3, 5).

^ par. 4 Pentru unele exemple, vezi relatările autobiografice ale lui Lillian Gobitas Klose (Treziţi-vă!, 8 noiembrie 1993), Feliks Borys (Treziţi-vă!, 22 aprilie 1994) şi Josephine Elias (Treziţi-vă!, septembrie 2009).