A fost Israelul antic atât de împădurit precum arată Biblia?

BIBLIA arată că unele zone din Ţara Promisă erau împădurite şi că în Israel erau ‘foarte mulţi’ copaci (1 Regi 10:27; Ios. 17:15, 18). Totuşi, având în vedere că în prezent în ţară există suprafeţe mari fără păduri, scepticii se întreabă dacă lucrurile au stat într-adevăr aşa.

Un ciorchine mare de smochine de sicomor

Într-o lucrare se spune că „pădurile din Israelul antic se întindeau pe suprafeţe mult mai mari decât în prezent” (Life in Biblical Israel). Vegetaţia din zonele înalte era alcătuită în principal din pinul de Alep (Pinus halepensis), stejarul veşnic verde (Quercus calliprinos) şi terebint (Pistacia palaestina). În Şefela, o zonă care cuprinde dealurile joase dintre lanţul muntos central şi coasta Mediteranei, sicomorul (Ficus sycomorus) era, de asemenea, des întâlnit.

Într-o altă lucrare se spune că în unele zone din Israel nu sunt deloc copaci. Arătând că acest lucru este rezultatul unui proces gradual, lucrarea spune: „Omul a avut mereu un impact negativ asupra vegetaţiei, mai ales prin extinderea suprafeţelor destinate agriculturii şi păstoritului, dar şi prin folosirea lemnului ca material de construcţii şi combustibil pentru foc” (Plants of the Bible).