„Cristos este puterea lui Dumnezeu.” (1 COR. 1:24)

1. De ce a putut Pavel să spună că „Cristos este puterea lui Dumnezeu”?

IEHOVA şi-a arătat puterea prin Isus Cristos într-un mod extraordinar. Cele patru evanghelii vorbesc despre unele miracole făcute de Cristos. Citind despre ele, ne putem întări credinţa. Probabil că el a făcut multe alte miracole (Mat. 9:35; Luca 9:11). Da, puterea lui Dumnezeu a fost manifestată prin intermediul lui Isus. De aceea, apostolul Pavel a avut motive întemeiate să spună: „Cristos este puterea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:24). Însă ce efect pot avea miracolele lui Isus asupra noastră?

2. Ce putem învăţa din miracolele lui Isus?

2 Apostolul Petru a spus că Isus a făcut „minuni”, sau miracole (Fap. 2:22). Lucrările de putere pe care le-a înfăptuit Isus pe pământ au fost o anticipare a binecuvântărilor mult mai mari care vor fi revărsate asupra omenirii sub domnia sa. Ele prefigurează miracolele pe care le va face Isus la scară mondială în lumea nouă a lui Dumnezeu. De asemenea, miracolele lui Isus ne ajută să înţelegem multe lucruri impresionante despre personalitatea sa şi a Tatălui său. În acest articol vom analiza trei dintre miracolele lui Isus şi vom vedea ce efect pot  avea ele asupra vieţii noastre acum şi în viitor.

UN MIRACOL DIN CARE ÎNVĂŢĂM O LECŢIE DE GENEROZITATE

3. a) În ce împrejurări a făcut Isus primul său miracol? b) Cum a manifestat Isus generozitate la ospăţul de nuntă din Cana?

3 Isus a făcut primul său miracol la un ospăţ de nuntă din Cana Galileii. Se pare că numărul invitaţilor a fost mai mare decât s-au aşteptat mirii. Indiferent care a fost situaţia, vinul s-a terminat. Acest lucru i-ar fi putut pune pe miri într-o situaţie foarte stânjenitoare, deoarece ei aveau datoria de a fi ospitalieri. Printre invitaţi era şi Maria, mama lui Isus. Fără îndoială, de-a lungul anilor, ea meditase la promisiunile profetice referitoare la fiul ei, despre care ştia că avea să fie numit „Fiul Celui Preaînalt” (Luca 1:30-32; 2:52). I-a cerut ea lui Isus să intervină deoarece credea că el avea puteri pe care încă nu şi le dezvăluise? Nu ştim. Ce ştim este că atât Maria, cât şi Isus au simţit compasiune pentru miri şi au vrut să-i ajute. De aceea, el a transformat în mod miraculos aproximativ 380 de litri de apă într-un ‘vin bun’. (Citeşte Ioan 2:3, 6-11.) A fost Isus obligat să facă acest miracol? Nu. Pur şi simplu, lui i-a păsat de oameni şi l-a imitat pe Tatăl său ceresc fiind generos.

4, 5. a) Ce putem învăţa din primul miracol al lui Isus? b) Ce arată miracolul din Cana cu privire la viitor?

4 Isus a pus la dispoziţie o mare cantitate de vin, suficientă pentru un grup considerabil de oameni. Înţelegi ce putem învăţa din acest miracol? Faptul că Isus a fost dispus să facă acest miracol ne dă asigurarea că sentimentele oamenilor sunt importante pentru el şi pentru Tatăl său. Nici Iehova şi nici Isus nu sunt zgârciţi. Să ne imaginăm cu câtă generozitate îşi va folosi Iehova puterea în lumea nouă ca să dea un ospăţ „pentru toate popoarele” de pe pământ! (Citeşte Isaia 25:6.)

5 În curând, necesităţile şi dorinţele legitime ale oamenilor vor fi satisfăcute. Toţi vor avea o locuinţă adecvată şi hrană sănătoasă. Suntem foarte recunoscători când ne gândim la lucrurile minunate pe care Iehova ni le va da cu generozitate în Paradisul pământesc.

Când suntem generoşi cu alţii oferindu-le din timpul nostru, arătăm că am învăţat din exemplul de generozitate al lui Isus (Vezi paragraful 6)

6. Cum şi-a folosit Isus întotdeauna puterea şi cum îl putem imita?

6 Este demn de remarcat că, atunci când Diavolul l-a ispitit pe Isus să transforme pietrele în pâini, Cristos a refuzat să-şi folosească puterea miraculoasă pentru a-şi satisface propriile dorinţe (Mat. 4:2-4). În schimb, el a fost dispus să-şi folosească puterea pentru a-i ajuta pe alţii. Cum putem imita atitudinea altruistă a lui Isus? El i-a îndemnat pe slujitorii lui Dumnezeu ‘să fie darnici’ (Luca 6:38). Am putea manifesta generozitate invitându-i pe alţii la noi acasă pentru a lua masa împreună şi a ne încuraja pe plan spiritual. De asemenea, am putea fi generoşi  oferindu-le din timpul nostru după întruniri celor ce au nevoie de ajutor. De exemplu, l-am putea asculta pe un frate în timp ce repetă o temă. Sau i-am putea ajuta pe cei care au nevoie de sprijin şi de instruire în predicare. Arătăm că am învăţat din exemplul lui Isus fiind generoşi cu alţii atât din punct de vedere material, cât şi spiritual ori de câte ori putem.

„AU MÂNCAT TOŢI ŞI S-AU SĂTURAT”

7. Ce problemă va exista atât timp cât va dura acest sistem?

7 Sărăcia nu este ceva nou. Iehova le-a spus israeliţilor din vechime că ‘întotdeauna aveau să fie săraci în ţară’ (Deut. 15:11). Secole mai târziu, Isus a zis: „Pe săraci îi aveţi mereu cu voi” (Mat. 26:11). A vrut Isus să spună că pe pământ vor fi întotdeauna oameni săraci? Nu. El s-a referit la faptul că sărăcia va exista atât timp cât va dura acest sistem corupt. Cât de încurajator este să ştim că miracolele lui Isus arată ce binecuvântări vor exista în lumea nouă, când toţi oamenii vor avea hrană din belşug!

8, 9. a) De ce a hrănit Isus mii de oameni? b) Ce te impresionează în legătură cu acest miracol?

8 Psalmistul a spus despre Iehova: „Îţi deschizi mâna şi satisfaci dorinţa a tot ce este viu” (Ps. 145:16). Imitându-l pe Tatăl său, ‘Cristos, puterea lui Dumnezeu’, şi-a deschis de multe ori mâna şi a satisfăcut dorinţele altora. Isus n-a făcut acest lucru doar pentru a arăta că are putere. El era sincer interesat de alţii. Să analizăm relatarea din Matei 14:14-21. (Citeşte.) Mulţimi de oameni îl urmaseră pe Isus, venind pe jos din oraşele lor (Mat. 14:13). Când s-a înserat, discipolii au început să-şi facă griji deoarece oamenii erau obosiţi şi flămânzi. De aceea, ei l-au rugat pe Isus să lase mulţimile să se ducă să-şi cumpere mâncare. Ce avea să facă Isus?

9 Cu cinci pâini şi doi peşti, Isus a hrănit aproximativ 5 000 de bărbaţi, în afară de femei şi copii! De ce a făcut Isus acest miracol? Deoarece îi iubea sincer pe oameni şi avea compasiune faţă de ei. Mulţimile ‘au mâncat şi s-au săturat’. Acest lucru sugerează că a fost hrană din belşug. Plin de bunătate, Isus nu le-a dat doar puţină pâine, ci suficientă mâncare ca să aibă putere pentru lunga călătorie de întoarcere spre casă (Luca 9:10-17). După ce toţi s-au săturat, discipolii au umplut 12 coşuri cu bucăţile rămase!

10. Ce se va întâmpla în curând cu sărăcia?

10 În prezent, din cauza conducătorilor lacomi şi corupţi, sute de milioane de oameni trăiesc în sărăcie. Deşi au suficientă hrană pentru a supravieţui, chiar şi unii dintre fraţii noştri se confruntă cu lipsuri. Dar se apropie timpul când oamenii ascultători vor trăi într-o lume fără corupţie şi sărăcie. Dacă ai avea putere, nu ai satisface necesităţile oamenilor? Dumnezeul Atotputernic poate şi vrea să facă lucrul acesta! Da, el promite că în curând va pune capăt suferinţei! (Citeşte Psalmul 72:16.)

11. a) De ce eşti convins că, în curând, Cristos îşi va folosi puterea pe tot pământul? b) Ce te simţi îndemnat să faci?

11 Când a fost pe pământ, Isus a predicat într-un teritoriu relativ mic şi pentru o perioadă scurtă de trei ani şi jumătate (Mat. 15:24). Însă, ca Rege glorificat, teritoriul său se va extinde pe tot pământul (Ps. 72:8). Miracolele făcute de Isus ne asigură că el poate şi vrea să-şi folosească autoritatea spre binele nostru. Noi nu putem face miracole, dar ne putem folosi timpul şi energia pentru a le vorbi altora despre viitorul minunat pe  care îl promite Biblia. Întrucât suntem Martori ai lui Iehova şi avem această cunoştinţă preţioasă, ne simţim datori faţă de ceilalţi oameni (Rom. 1:14, 15). Meditarea la acest lucru ne va îndemna să le spunem şi altora vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu! (Ps. 45:1; 49:3)

IEHOVA ŞI ISUS AU CONTROL ASUPRA FORŢELOR NATURII

12. De ce putem fi siguri că Isus înţelege pe deplin ecosistemele pământului?

12 Când Dumnezeu a creat pământul şi lucrurile de pe el, Isus, Fiul său unic-născut, era „lângă el ca meşter iscusit” (Prov. 8:22, 30, 31; Col. 1:15-17). Aşadar, Isus înţelege pe deplin ecosistemele pământului. El ştie cum să folosească, să administreze şi să distribuie resursele pământului în mod corespunzător şi echitabil.

Ce te impresionează cu privire la modul în care şi-a folosit Isus puterea miraculoasă? (Vezi paragrafele 13, 14)

13, 14. Daţi un exemplu din care reiese că Isus poate ţine sub control forţele naturii.

13 Când a fost pe pământ, Isus a arătat că este „puterea lui Dumnezeu” exercitând control asupra forţelor naturii. Să vedem ce a făcut el când o furtună părea să pună în pericol viaţa discipolilor săi. (Citeşte Marcu 4:37-39.) Un biblist a explicat: „Cuvântul grecesc [pentru «vijelie» din Marcu 4:37] este folosit cu sensul de furtună violentă sau uragan. El nu se referă niciodată la o singură rafală de vânt . . . , ci la o furtună cu nori negri, tunete, rafale puternice şi ploi torenţiale, care distruge totul în calea ei”. Descriind această furtună, Matei spune că ‘marea s-a învolburat tare’ (Mat. 8:24).

14 Să ne imaginăm scena: Valurile izbesc cu putere barca, aruncând înăuntru stropi şi spumă. Însă, în pofida vuietului furtunii şi a faptului că barca este aruncată încoace şi-ncolo, Isus doarme, deoarece este foarte obosit. Înfricoşaţi, discipolii îl trezesc şi îi zic: „Doamne, salvează-ne, că pierim!” (Mat. 8:25). Ridicându-se, Isus porunceşte mării: „Taci! Potoleşte-te!” (Marcu 4:39). Atunci, vântul năprasnic se potoleşte şi se face „o linişte mare”. Ce putere extraordinară are Isus!

15. Cum a arătat Dumnezeul Atotputernic că are control asupra forţelor naturii?

15 Sursa puterii lui Cristos este însuşi Iehova. Aşadar, avem toate motivele să credem că Dumnezeul Atotputernic are control deplin asupra forţelor naturii. Să ne gândim la câteva exemple. Înainte de Potop, Iehova a spus: „Peste numai şapte zile am să fac să plouă pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi” (Gen. 7:4). În mod asemănător, în Exodul 14:21 citim: „Iehova a făcut să bată toată noaptea un vânt puternic de la est şi marea s-a retras”. Iar în Iona 1:4 se spune: „Iehova a stârnit pe mare un vânt năprasnic şi pe mare s-a iscat o furtună puternică, iar corabia era în pericol de naufragiu”. Este încurajator să ştim că Iehova deţine controlul asupra forţelor naturii. Fără îndoială, viitorul planetei noastre este pe mâini bune.

16. De ce este mângâietor să ştim că Iehova şi Isus au putere asupra forţelor naturii?

16 Este mângâietor să ştim că Iehova, Creatorul nostru, şi Isus, ‘meşterul său iscusit’, au o putere extraordinară! În timpul Domniei de O Mie de Ani a lui Cristos, toţi oamenii vor locui în siguranţă. Dezastrele naturale vor fi de domeniul trecutului. În lumea nouă nu vom avea niciun motiv să ne temem de taifunuri, tsunami, erupţii vulcanice sau cutremure de pământ. Ce minunat este să ne gândim la timpul când nimeni nu va mai muri sau nu va mai suferi din cauza forţelor naturii, deoarece „cortul lui Dumnezeu [va fi] cu oamenii”! (Rev. 21:3, 4)  Putem fi siguri că, pe parcursul Domniei Milenare, cu puterea primită de la Iehova, Cristos va ţine sub control forţele naturii.

SĂ-I IMITĂM PE DUMNEZEU ŞI PE CRISTOS ACUM

17. Care este o modalitate prin care îi putem imita pe Dumnezeu şi pe Cristos?

17 Bineînţeles, spre deosebire de Iehova şi de Isus, noi nu putem împiedica dezastrele naturale. Totuşi, avem o anumită putere. Cum ne-o folosim? O modalitate este aceea de a urma îndemnul din Proverbele 3:27. (Citeşte.) Când fraţii noştri trec prin greutăţi, le putem aduce mângâiere şi îi putem sprijini din punct de vedere fizic, emoţional şi spiritual (Prov. 17:17). De exemplu, îi putem ajuta să-şi revină în urma unui dezastru natural. Iată ce a spus o soră văduvă după ce casa i-a fost grav avariată de un uragan: „Sunt profund recunoscătoare că fac parte din organizaţia lui Iehova, nu doar pentru ajutorul fizic pe care l-am primit, ci şi pentru ajutorul spiritual”. După ce casa i-a fost avariată de o furtună, o soră celibatară s-a simţit deznădăjduită şi dezorientată. Iată ce a zis ea după ce fraţii au ajutat-o să-şi repare casa: „Nu pot să exprim în cuvinte ceea ce simt . . . Îţi mulţumesc, Iehova!”. Ne bucurăm mult că facem parte dintr-o comunitate de fraţi cărora le pasă într-adevăr de alţii. Un motiv şi mai mare de bucurie este că Iehova şi Isus Cristos se îngrijesc cu adevărat de noi.

18. Ce te impresionează în legătură cu motivaţia pe care a avut-o Isus când a făcut miracole?

18 În timpul serviciului său pământesc, Isus a demonstrat că este „puterea lui Dumnezeu”. Dar care a fost motivaţia lui Isus? El nu şi-a folosit niciodată puterea pentru a-i impresiona pe alţii sau pentru propriul folos. Dimpotrivă, miracolele pe care le-a făcut Isus dezvăluie iubirea sa faţă de oameni. Vom analiza acest subiect în articolul următor.