„Întrucât i-aţi făcut lucrul acesta unuia din cei mai mici dintre aceşti fraţi ai mei, mie mi l-aţi făcut.” (MAT. 25:40)

1, 2. a) Ce ilustrări le-a spus Isus prietenilor săi apropiaţi? (Vezi imaginea de la începutul articolului.) b) Ce trebuie să ştim în legătură cu ilustrarea despre oi şi capre?

ISUS vorbea cu Petru, Andrei, Iacov şi Ioan, prietenii săi apropiaţi. El tocmai le spusese ilustrările despre sclavul fidel şi prevăzător, despre cele zece fecioare şi despre talanţi. În final, Isus le mai spune o parabolă. El le vorbeşte despre un timp când „Fiul omului” va judeca „toate naţiunile”. Fără îndoială că discipolii săi au ascultat cu mare interes această ilustrare. În ea, Isus spune că „Fiul omului” îi va separa pe oameni în două grupuri: oi şi capre. Apoi, el vorbeşte despre un al treilea grup important, alcătuit din ‘fraţii’ Regelui. (Citeşte Matei 25:31-46.)

2 La fel ca apostolii, slujitorii lui Iehova din timpurile moderne au vrut să înţeleagă această ilustrare, deoarece, în ea, Isus a vorbit despre viitorul oamenilor. El a arătat de ce unii vor primi viaţă veşnică, în timp ce alţii vor fi condamnaţi la moarte veşnică. Întrucât viaţa noastră este în joc, este important să înţelegem adevărurile transmise de Isus şi să acţionăm  în armonie cu ele. În acest articol vom găsi răspunsul la următoarele întrebări: Cum ne-a ajutat Iehova în mod treptat să înţelegem ilustrarea despre oi şi capre? De ce se poate spune că această ilustrare scoate în evidenţă importanţa lucrării de predicare? Cine a primit misiunea de a predica? Şi de ce este acum timpul să le fim loiali ‘Regelui’ şi ‘fraţilor săi’?

CUM NE-A AJUTAT IEHOVA SĂ ÎNŢELEGEM MAI BINE ILUSTRAREA DESPRE OI ŞI CAPRE?

3, 4. a) Ce trebuie să cunoaştem pentru a înţelege ilustrarea despre oi şi capre? b) Cum a explicat Turnul de veghe al Sionului această ilustrare în 1881?

3 Pentru a înţelege corect ilustrarea despre oi şi capre, trebuie să cunoaştem trei elemente importante: identitatea personajelor din parabolă, momentul în care are loc judecata şi motivul pentru care unii sunt consideraţi oi, iar alţii, capre.

4 În 1881, Turnul de veghe al Sionului spunea că „Fiul omului”, sau Regele, este Isus. La început, Studenţii în Biblie au înţeles că ‘fraţii’ Regelui sunt atât cei care vor domni împreună cu Cristos, cât şi toţi oamenii care vor trăi pe pământ după ce omenirea va fi readusă la perfecţiune. Ei au crezut că separarea oilor de capre va avea loc pe parcursul Domniei de O Mie de Ani şi că oamenii care aplică legea iubirii vor fi consideraţi oi.

5. Cum au înţeles slujitorii lui Iehova parabola despre oi şi capre în 1923?

5 Mai târziu, Iehova şi-a ajutat slujitorii să înţeleagă mai bine această ilustrare. Turnul de veghe din 15 octombrie 1923 spunea că „Fiul omului” este Isus. În ce priveşte identitatea ‘fraţilor’ Regelui, revista prezenta argumente biblice logice care arătau că aceştia sunt doar cei care vor domni împreună cu Cristos în cer şi că oile sunt oamenii care au speranţa de a trăi pe pământ sub domnia Regatului condus de Cristos. În legătură cu momentul separării oilor de capre, în articol se spunea că, întrucât fraţii lui Cristos aveau să domnească din cer alături de el pe parcursul celor O Mie de Ani, ei nu aveau cum să fie ajutaţi sau neglijaţi de o clasă pământească. Astfel, separarea oilor de capre trebuie să aibă loc înainte de începerea Domniei Milenare. Cât despre motivul pentru care unii sunt consideraţi oi, articolul arăta că oamenii care vor primi o judecată favorabilă sunt cei care îl recunosc pe Isus ca Domn şi cred că Regatul va schimba lucrurile în bine.

6. Cum a fost clarificată înţelegerea parabolei despre oi şi capre în 1995?

6 În urma acestei clarificări, slujitorii lui Iehova au crezut că oamenii sunt judecaţi ca oi sau capre în funcţie de reacţia pe care o au la mesajul despre Regat pe parcursul zilelor din urmă ale acestui sistem. Totuşi, în 1995, înţelegerea noastră a fost clarificată. Două articole apărute în Turnul de veghe din 15 octombrie 1995 prezentau asemănările dintre cuvintele lui Isus din Matei 24:29-31 (citeşte) şi cele din Matei 25:31, 32. (Citeşte.) * Care a fost concluzia? În primul articol se spunea: „Pronunţarea judecăţii asupra oilor şi caprelor este de domeniul viitorului. Ea va avea loc după ce va izbucni «necazul» menţionat în Matei 24:29, 30 şi după ce Fiul omului «va veni în glorie»”.

7. Cum înţelegem în prezent parabola despre oi şi capre?

7 În prezent avem o înţelegere clară a ilustrării despre oi şi capre. În ce priveşte  identitatea personajelor din parabolă, „Fiul omului”, sau Regele, este Isus. ‘Fraţii’ Regelui sunt cei unşi cu spirit sfânt, atât bărbaţi, cât şi femei, care vor domni alături de Cristos în cer (Rom. 8:16, 17). „Oile” şi „caprele” reprezintă oameni din toate naţiunile. Aceştia nu sunt unşi cu spirit sfânt. Ce putem spune despre momentul judecăţii? Judecata va avea loc spre sfârşitul necazului celui mare, care este foarte aproape. Cât despre motivul pentru care oamenii vor fi judecaţi ca oi sau capre, acesta are legătură cu modul în care ei i-au tratat pe fraţii unşi ai lui Cristos care mai sunt pe pământ. Având în vedere că sfârşitul acestui sistem este atât de aproape, îi suntem foarte recunoscători lui Iehova pentru că ne-a ajutat să înţelegem treptat această ilustrare, precum şi celelalte ilustrări consemnate în Matei, capitolele 24 şi 25.

CUM SCOATE ÎN EVIDENŢĂ ACEASTĂ ILUSTRARE IMPORTANŢA LUCRĂRII DE PREDICARE?

8, 9. De ce sunt cei reprezentaţi de oi consideraţi „drepţi”?

8 În ilustrarea despre oi şi capre, Isus nu menţionează în mod concret lucrarea de predicare. Atunci, de ce se poate spune că această ilustrare scoate în evidenţă importanţa predicării?

9 În primul rând, să ne amintim că Isus îi învăţa pe apostolii săi prin intermediul unei ilustrări. Evident, el n-a vorbit despre oi şi capre în sens propriu. În mod asemănător, el n-a vrut să spună că fiecare om care va fi considerat oaie trebuie literalmente să-i hrănească, să-i îmbrace, să-i îngrijească şi să-i viziteze la închisoare pe fraţii săi. Mai degrabă, el a arătat ce atitudine au cei reprezentaţi de oi faţă de fraţii săi. El spune că aceştia sunt consideraţi „drepţi” deoarece recunosc că Isus Cristos are un grup de fraţi unşi pe pământ şi îi susţin cu loialitate pe cei unşi în aceste zile din urmă critice (Mat. 10:40-42; 25:40, 46; 2 Tim. 3:1-5).

10. Cum pot arăta ‘oile’ bunătate faţă de fraţii lui Cristos?

10 În al doilea rând, să ne gândim la contextul cuvintelor lui Isus. El vorbea despre semnul prezenţei sale şi al încheierii acestui sistem (Mat. 24:3). Mai înainte, Isus arătase că semnul avea să includă şi o lucrare impresionantă. El a spus: „Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit” (Mat. 24:14). Şi chiar înainte să vorbească despre oi şi capre, el a rostit ilustrarea despre talanţi. Aşa cum am văzut în articolul precedent, Isus a făcut această ilustrare pentru a scoate în evidenţă faptul că discipolii săi unşi cu spirit, sau ‘fraţii’ săi, trebuie să fie zeloşi în lucrarea de predicare. Totuşi, numărul celor unşi care mai sunt pe pământ este prea mic pentru ca ei să reuşească să predice „tuturor naţiunilor” înainte de venirea sfârşitului. Ilustrarea despre oi şi capre arată că cei unşi aveau să primească ajutor. Prin urmare, una dintre principalele modalităţi prin care ‘oile’ arată bunătate faţă de fraţii lui Cristos este aceea de a-i susţine în lucrarea de predicare. Ce presupune acest lucru? Înseamnă doar sprijin material şi emoţional sau presupune şi altceva?

CINE TREBUIE SĂ PREDICE?

11. Ce ne-am putea întreba şi de ce?

11 În prezent, marea majoritate a celor opt milioane de discipoli ai lui Isus nu sunt unşi cu spirit. Isus nu le-a dat lor  talanţii, ci fraţilor săi unşi (Mat. 25:14-18). De aceea, ne-am putea întreba: Se aplică oare porunca de a predica şi celor care nu sunt unşi cu spirit? Da, se aplică. Să analizăm câteva argumente în acest sens.

12. Ce învăţăm din cuvintele lui Isus consemnate în Matei 28:19, 20?

12 Isus le-a poruncit tuturor discipolilor săi să predice. După ce a fost înviat, Isus le-a spus continuatorilor săi să facă discipoli şi să-i înveţe să respecte „tot” ce le-a poruncit. Printre aceste porunci se numără şi aceea de a predica. (Citeşte Matei 28:19, 20.) Aşadar, toţi discipolii lui Cristos trebuie să predice, indiferent că au speranţa de a domni în cer sau de a trăi pe pământ (Fap. 10:42).

13. Ce înţelegem din viziunea pe care a primit-o Ioan?

13 Cartea Revelaţia arată că lucrarea de predicare avea să fie efectuată atât de cei unşi, cât şi de alţii. Isus i-a dat apostolului Ioan o viziune despre o ‘mireasă’, care îi invită pe oameni „să ia apa vieţii fără plată” (Rev. 14:1, 3; 22:17). Mireasa îi reprezintă pe cei 144 000 de creştini unşi, care vor domni alături de Cristos în cer. Apa reprezintă măsurile luate de Iehova pentru a elibera omenirea din păcat şi moarte pe baza jertfei de răscumpărare a lui Cristos (Mat. 20:28; Ioan 3:16; 1 Ioan 4:9, 10). Răscumpărarea este un element esenţial al mesajului pe care îl predicăm, iar cei unşi sunt în fruntea lucrării prin care oamenii sunt ajutaţi să înţeleagă ce este răscumpărarea şi cum pot avea foloase în urma ei (1 Cor. 1:23). Însă în viziunea pe care a primit-o Ioan apare şi un alt grup de oameni, care nu fac parte din clasa miresei. Şi lor li se porunceşte să zică: „Vino!”. Ei respectă această poruncă şi îi invită şi pe alţii să ia apa vieţii. Oamenii care fac parte din acest al  doilea grup sunt cei care au speranţa de a trăi pe pământ. Prin urmare, această viziune arată clar că toţi cei care acceptă invitaţia de ‘a veni’ au responsabilitatea de a predica.

14. Ce presupune respectarea ‘legii lui Cristos’?

14 Toţi cei care respectă „legea lui Cristos” trebuie să predice (Gal. 6:2). Iehova vrea ca toţi închinătorii săi să respecte aceleaşi legi. De exemplu, el le-a spus israeliţilor: „Să fie o singură lege pentru israelitul din naştere şi pentru locuitorul străin care locuieşte în mijlocul vostru” (Ex. 12:49; Lev. 24:22). Creştinii nu trebuie să respecte Legea mozaică. Însă toţi, fie că suntem sau nu unşi cu spirit, trebuie să respectăm „legea lui Cristos”, adică tot ce ne-a învăţat el. Una dintre cele mai importante învăţături ale lui Isus este porunca sa de a manifesta iubire (Ioan 13:35; Iac. 2:8). Iar cea mai bună modalitate de a manifesta iubire faţă de Dumnezeu, de Cristos şi de semeni este aceea de a predica vestea bună despre Regat (Ioan 15:10; Fap. 1:8).

15. De ce se poate spune că porunca de a predica li se aplică tuturor continuatorilor lui Isus?

15 Cuvintele lui Isus adresate unui grup mic se pot aplica şi unui grup mai mare. De exemplu, Isus a încheiat un legământ pentru un Regat cu doar 11 discipoli. Dar în acest legământ sunt incluşi, de fapt, toţi cei 144 000 (Luca 22:29, 30; Rev. 5:10; 7:4-8). În mod asemănător, Isus le-a poruncit să predice numai unui număr relativ mic de continuatori ai săi, şi anume celor în faţa cărora a apărut după învierea sa (Fap. 10:40-42; 1 Cor. 15:6). Însă toţi discipolii săi fideli din secolul I au înţeles că această poruncă li se aplica şi lor, chiar dacă n-o auziseră direct de la Isus (Fap. 8:4; 1 Pet. 1:8). Tot aşa, Isus n-a vorbit personal cu niciunul dintre cei opt milioane de discipoli ai săi din prezent, care predică Regatul. Dar toţi înţelegem că, participând la lucrarea de predicare, arătăm că avem cu adevărat credinţă în Isus (Iac. 2:18).

ACUM ESTE TIMPUL SĂ FIM LOIALI

16-18. Cum pot cei care au perspectiva de a fi consideraţi oi să-i susţină pe fraţii lui Cristos şi de ce este important să facă acest lucru acum?

16 Satan poartă război împotriva fraţilor unşi ai lui Cristos care mai sunt pe pământ. El îşi va intensifica atacurile, deoarece ştie că nu mai are decât „puţin timp” (Rev. 12:9, 12, 17). Chiar dacă se confruntă cu încercări grele, cei unşi sunt în fruntea celei mai mari campanii de predicare din istorie. Fără îndoială, Isus este alături de ei şi îi îndrumă (Mat. 28:20).

17 Pentru cei care au perspectiva de a fi consideraţi oi, este un privilegiu să-i susţină pe fraţii lui Cristos atât în lucrarea de predicare, cât şi în alte privinţe. De exemplu, ei fac donaţii şi muncesc din greu pentru a construi săli ale Regatului, săli de congrese şi clădiri de filială. De asemenea, ei ascultă cu loialitate de cei numiţi de „sclavul fidel şi prevăzător” pentru a fi în frunte (Mat. 24:45-47; Evr. 13:17).

Cei asemănători oilor îi susţin pe fraţii lui Cristos în diferite feluri (Vezi paragraful 17)

18 În curând, toţi fraţii unşi ai lui Isus care sunt încă pe pământ vor primi sigilarea finală. Apoi, îngerii vor elibera „cele patru vânturi ale pământului”, fapt ce va marca începutul necazului celui mare (Rev. 7:1-3). Înainte să înceapă Armaghedonul, cei unşi vor fi luaţi la cer (Mat. 13:41-43). Aşadar, dacă vrem să fim consideraţi oi, acum este timpul să-i susţinem cu loialitate pe fraţii lui Cristos!

^ par. 6 Pentru o analiză detaliată a acestei ilustrări, vezi articolele „Cum veţi sta înaintea scaunului de judecată?” şi „Ce viitor le este rezervat oilor şi caprelor?”, apărute în Turnul de veghe din 15 octombrie 1995.