Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Turnul de veghe (ediția de studiu)  |  Ianuarie 2015

De ce sărbătorim Cina Domnului

De ce sărbătorim Cina Domnului

„Continuaţi să faceţi lucrul acesta în amintirea mea.” (1 COR. 11:24)

1, 2. Ce a făcut Isus în seara de 14 nisan 33 e.n.? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

PESTE Ierusalim s-a lăsat întunericul, însă lumina blândă a lunii pline învăluie oraşul. Este seara de 14 nisan 33 e.n. Isus şi apostolii săi au celebrat Paştele, comemorând eliberarea israeliţilor din sclavia egipteană, eveniment care avusese loc cu 1 500 de ani în urmă. Apoi, împreună cu 11 apostoli loiali, Isus instituie o masă specială în vederea comemorării morţii sale, care va avea loc înainte de sfârşitul acestei zile (Mat. 26:1, 2). *

2 Isus rosteşte o binecuvântare şi le dă apostolilor pâine nedospită, spunând: „Luaţi, mâncaţi!”. El ia un pahar cu vin, aduce din nou mulţumiri, apoi zice: „Beţi toţi din el” (Mat. 26:26, 27). Isus nu le dă şi altceva de mâncare, însă, în acea noapte memorabilă, el îi învaţă multe lucruri pe apostolii săi fideli.

3. La ce întrebări se va răspunde în acest articol?

3 Astfel, Isus a instituit Comemorarea morţii sale, numită şi „Cina Domnului” (1 Cor. 11:20). Cu privire la aceasta, unii s-ar putea întreba: De ce trebuie comemorată moartea lui Isus? Care este semnificaţia pâinii şi a vinului? Cum ne putem pregăti în vederea Comemorării? Cine trebuie să se  împărtăşească? Şi cum arată slujitorii lui Iehova că preţuiesc speranţa pe care o au?

DE CE COMEMORĂM MOARTEA LUI ISUS

4. Ce perspectivă ne-a oferit lsus prin moartea sa?

4 Întrucât suntem urmaşii lui Adam, noi am moştenit păcatul şi moartea (Rom. 5:12). Niciun om imperfect nu poate să-i dea lui Dumnezeu o răscumpărare pentru propria viaţă sau pentru viaţa altora (Ps. 49:6-9). Însă, prin moartea sa, Isus a plătit preţul de răscumpărare, singurul care corespundea cerinţelor lui Iehova, şi anume corpul său perfect şi sângele său. Prezentându-i lui Dumnezeu valoarea răscumpărării, Isus ne-a oferit perspectiva de a fi eliberaţi din păcat şi moarte şi de a primi darul vieţii veşnice (Rom. 6:23; 1 Cor. 15:21, 22).

5. a) De unde ştim că Dumnezeu şi Isus iubesc omenirea? b) De ce ar trebui să fim prezenţi la Comemorarea morţii lui Isus?

5 Răscumpărarea este o dovadă că Dumnezeu iubeşte omenirea (Ioan 3:16). Întrucât şi-a dat viaţa pentru noi, şi Isus a arătat că ne iubeşte. Chiar şi în timpul existenţei sale preumane, Isus ‘îşi găsea desfătarea în tot ce avea legătură cu fiii oamenilor’ (Prov. 8:30, 31). Recunoştinţa faţă de Dumnezeu şi faţă de Fiul său ar trebui să ne îndemne să fim prezenţi la Comemorarea morţii lui Isus. Astfel, ascultăm de porunca pe care a dat-o Isus: „Continuaţi să faceţi lucrul acesta în amintirea mea” (1 Cor. 11:23-25).

SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR

6. Ce înţelegem cu privire la pâinea şi vinul folosite la Comemorare?

6 Când a instituit Comemorarea, Isus nu a transformat în mod miraculos pâinea şi vinul în carnea şi în sângele său. El a spus despre pâine: „Aceasta reprezintă corpul meu!”. Referitor la vin, el a spus: „Acesta reprezintă «sângele legământului», sângele meu, care trebuie să fie vărsat în folosul multora” (Mar. 14:22-24). Înţelegem, aşadar, că pâinea şi vinul sunt simboluri.

7. Ce reprezintă pâinea folosită la Comemorare?

7 În acea seară importantă din 33 e.n., Isus a folosit pâinea nedospită care rămăsese de la masa de Paşte (Ex. 12:8). În Biblie, plămădeala simbolizează uneori corupţia sau păcatul (Mat. 16:6, 11, 12; Luca 12:1). Aşadar, pâinea nedospită pe care a folosit-o Isus a reprezentat în mod potrivit corpul său fără păcat (Evr. 7:26). Din acest motiv, la Comemorare folosim pâine nedospită.

8. Ce reprezintă vinul folosit la Comemorare?

8 Vinul pe care l-a folosit Isus în 14 nisan 33 e.n. a reprezentat sângele său. Şi vinul folosit în prezent la Comemorare are aceeaşi semnificaţie. Într-un loc din afara Ierusalimului numit Golgota, Isus şi-a dat viaţa pentru noi, sângele său fiind vărsat „pentru iertarea păcatelor” (Mat. 26:28; 27:33). Pâinea şi vinul simbolizează jertfa preţioasă pe care a oferit-o Isus în folosul omenirii ascultătoare. Întrucât apreciem această măsură plină de iubire, este important ca fiecare dintre noi să se pregătească pentru celebrarea anuală a Cinei Domnului.

CÂTEVA MODALITĂŢI DE A NE PREGĂTI

9. a) De ce este important să ţinem pasul cu citirea Bibliei în vederea Comemorării? b) Ce simţi în legătură cu răscumpărarea?

9 Faptul de a ţine pasul cu planificarea pentru citirea Bibliei în vederea Comemorării, care apare în broşura Să examinăm Scripturile în fiecare zi, ne dă posibilitatea  să medităm la ceea ce a făcut Isus chiar înainte de moartea sa. Acest lucru ne va ajuta să ne pregătim inima pentru Cina Domnului. * Iată ce a scris o soră: „Aşteptăm cu nerăbdare Comemorarea. Cu fiecare an ce trece, ea devine tot mai preţioasă. Îmi aduc aminte cum stăteam în capelă . . . şi, privind corpul neînsufleţit al tatălui meu drag, am simţit o adâncă recunoştinţă pentru jertfa de răscumpărare. . . . Cunoşteam toate versetele care au legătură cu acest subiect şi explicaţia lor! Însă abia când am simţit realitatea crudă a morţii inima mi-a tresăltat de bucurie, ştiind ce se va realiza în folosul nostru prin intermediul preţioasei jertfe de răscumpărare”. Într-adevăr, când ne pregătim pentru Comemorare, este bine să medităm la modul în care jertfa lui Isus ne eliberează de păcat şi moarte.

Foloseşte mijloacele de care dispui pentru a-ţi pregăti inima în vederea Comemorării (Vezi paragraful 9)

10. Ce am mai putea face ca să ne pregătim în vederea Comemorării?

10 Pregătirea în vederea Comemorării ar putea însemna şi să ne facem planuri pentru a participa mai mult la lucrarea de predicare în perioada Comemorării, probabil ca pionieri auxiliari. În timp ce îi invităm la Comemorare pe cei cu care studiem Biblia şi pe alţii, vom simţi bucurie deoarece le vorbim despre Dumnezeu, despre Fiul său şi despre binecuvântările rezervate celor care îi sunt plăcuţi lui Iehova şi îi aduc laude (Ps. 148:12, 13).

11. Cum s-au împărtăşit în mod nedemn din simboluri unii creştini din Corint?

11 În timp ce te pregăteşti pentru Cina Domnului, meditează la ceea ce le-a scris apostolul Pavel creştinilor din Corint. (Citeşte 1 Corinteni 11:27-34.) Pavel a spus că oricine se împărtăşeşte din pâine şi din vin în mod nedemn „va fi vinovat cu privire la corpul şi sângele Domnului”, Isus Cristos. Aşadar, un creştin uns trebuie mai întâi „să se examineze cu atenţie” şi numai după aceea să se împărtăşească din simboluri. Altminteri, el „îşi mănâncă şi îşi bea propria condamnare”. Din cauza unei conduite greşite, mulţi creştini din Corint erau ‘slabi şi bolnavi şi nu puţini dormeau în moarte [spirituală]’. Probabil că unii dintre ei mâncau şi beau atât de mult înainte sau în timpul Comemorării, încât nu mai erau vigilenţi nici pe plan mintal, nici spiritual. Faptul de a se împărtăşi din  simboluri în acest mod nedemn le-a atras dezaprobarea lui Dumnezeu.

12. a) Cu ce a comparat Pavel Comemorarea şi ce avertisment le-a dat el celor ce se împărtăşeau? b) Ce trebuie să facă o persoană care se împărtăşeşte în cazul în care comite un păcat grav?

12 Comparând Comemorarea cu o masă luată împreună cu alţii, Pavel i-a avertizat pe cei ce se împărtăşeau: „Nu puteţi să beţi paharul lui Iehova şi paharul demonilor; nu puteţi să luaţi parte la «masa lui Iehova» şi la masa demonilor” (1 Cor. 10:16-21). Dacă o persoană care se împărtăşeşte din simboluri comite un păcat grav, ea trebuie să caute ajutor spiritual. (Citeşte Iacov 5:14-16.) Dacă ‘dă rod potrivit căinţei’, ea nu arată dispreţ faţă de jertfa lui Isus prin faptul că se împărtăşeşte din simboluri la Comemorare (Luca 3:8).

13. De ce ar fi bine să ne rugăm în legătură cu speranţa pe care ne-a dat-o Dumnezeu?

13 În timp ce ne pregătim pentru Comemorare, ar fi bine să medităm sub rugăciune la speranţa pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Niciun creştin care este un slujitor dedicat al lui Iehova şi un continuator fidel al Fiului său nu ar dori să arate lipsă de respect faţă de jertfa lui Isus împărtăşindu-se din simboluri dacă nu are dovezi clare că este un creştin uns. Aşadar, cum poate cineva să-şi dea seama dacă se poate împărtăşi sau nu din simboluri?

CINE AR TREBUI SĂ SE ÎMPĂRTĂŞEASCĂ?

14. Ce legătură există între noul legământ şi cei care se împărtăşesc cu ocazia Comemorării?

14 Cei care se împărtăşesc din simboluri la Comemorare trebuie să fie absolut siguri că fac parte din noul legământ. Referindu-se la vin, Isus a spus: „Paharul acesta reprezintă noul legământ, pe baza sângelui meu” (1 Cor. 11:25). Prin intermediul profetului Ieremia, Dumnezeu a prezis că avea să încheie un legământ nou, diferit de legământul Legii, pe care-l încheiase cu israeliţii. (Citeşte Ieremia 31:31-34.) Dumnezeu a încheiat noul legământ cu israeliţii spirituali (Gal. 6:15, 16). Acest legământ a fost validat de jertfa lui Cristos, prin sângele său vărsat (Luca 22:20). Isus este Mediatorul noului legământ, iar creştinii unşi loiali, care fac parte din acest legământ, primesc o moştenire cerească (Evr. 8:6; 9:15).

15. Cine sunt cei care fac parte din legământul pentru Regat şi ce privilegiu vor avea dacă sunt fideli?

15 Creştinii unşi ştiu că fac parte şi din legământul pentru Regat. (Citeşte Luca 12:32.) Acest legământ a fost încheiat între Isus şi continuatorii săi unşi loiali, care au fost ‘părtaşi la suferinţele lui’ (Filip. 3:10). Creştinii unşi fideli din prezent fac şi ei parte din acest legământ. Ei vor domni pentru totdeauna împreună cu Cristos ca regi în cer (Rev. 22:5). Aceşti creştini au dreptul să se împărtăşească din simboluri la Cina Domnului.

16. Explicaţi pe scurt semnificaţia pasajului din Romani 8:15-17.

16 Numai cei care au mărturia spiritului că sunt copiii lui Dumnezeu se pot împărtăşi din simboluri. (Citeşte Romani 8:15-17.) Pavel a folosit aici cuvântul arameic „Ava”, care înseamnă „O, tată!”. Un copil i se putea adresa astfel tatălui său, întrucât acesta este un cuvânt plin de tandreţe, care îmbină afecţiunea pe care o transmite apelativul „tati” cu respectul pe care îl transmite termenul „tată”. Cei care au primit „un spirit de adopţie ca fii” sunt copiii născuţi de spirit ai lui Dumnezeu. Spiritul său depune  mărturie împreună cu spiritul lor ajutându-i să înţeleagă că sunt fiii unşi ai lui Iehova. Aceasta nu înseamnă doar că ei nu-şi mai doresc să trăiască pe pământ. Ei sunt siguri că vor fi comoştenitori cu Isus în Regatul ceresc dacă vor rămâne fideli până la moarte. În prezent, pe pământ există doar o rămăşiţă a celor 144 000 de continuatori ai lui Cristos, care au „o ungere de la cel sfânt”, Iehova (1 Ioan 2:20; Rev. 14:1). Ei sunt într-o relaţie atât de apropiată cu Dumnezeu, încât i se adresează folosind expresia „Ava, Tată!”.

SĂ NE PREŢUIM SPERANŢA BAZATĂ PE BIBLIE

17. Care este speranţa celor unşi şi de unde ştiu ei că au această speranţă?

17 Dacă eşti un creştin uns, speranţa cerească este un subiect important al rugăciunilor tale personale. Când citeşti în Biblie cuvintele „v-am promis în căsătorie” Mirelui ceresc, Isus Cristos, tu le aplici la propria persoană şi aştepţi cu nerăbdare să faci parte din ‘mireasa’ lui Cristos (2 Cor. 11:2; Ioan 3:27-29; Rev. 21:2, 9-14). Când Dumnezeu îşi exprimă în Cuvântul său iubirea faţă de copiii săi spirituali, tu spui: „Asta se referă la mine”. Iar când Cuvântul lui Iehova oferă instrucţiuni pentru fiii săi unşi, spiritul sfânt te îmboldeşte să te supui şi să spui în inima ta: „Asta mi se aplică mie”. Astfel, spiritul lui Dumnezeu împreună cu spiritul tău depun mărturie că ai speranţa cerească.

18. Ce speranţă au „alte oi” şi ce simţi în legătură cu aceasta?

18 Dacă faci parte din ‘marea mulţime’ de „alte oi”, Dumnezeu ţi-a dat speranţa pământească (Rev. 7:9; Ioan 10:16). Prin urmare, tu doreşti să trăieşti veşnic pe pământ şi te bucuri în timp ce meditezi la ceea ce spune Biblia despre viitorul Paradis. De-abia aştepţi să trăieşti într-o lume paşnică alături de membrii familiei şi de alţi oameni drepţi. Aştepţi cu nerăbdare timpul când omenirea nu va mai fi afectată de foamete, sărăcie, suferinţă, boală şi moarte (Ps. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Is. 33:24). Doreşti cu ardoare să-i întâmpini pe cei înviaţi, care vor avea perspectiva de a trăi veşnic pe pământ (Ioan 5:28, 29). Nu-i aşa că eşti recunoscător pentru că Iehova ţi-a dat speranţa pământească? Deşi nu te împărtăşeşti din simboluri, tu asişti la Comemorare în semn de apreciere pentru jertfa de răscumpărare a lui Isus Cristos.

VEI FI PREZENT?

19, 20. a) Cum poate deveni realitate speranţa pe care ţi-a dat-o Dumnezeu? b) Ce te îndeamnă să fii prezent la Cina Domnului?

19 Indiferent că ai speranţă pământească sau cerească, ea poate deveni realitate numai dacă manifeşti credinţă în Iehova Dumnezeu, în Isus Cristos şi în răscumpărare. Asistând la Comemorare, vei avea ocazia să meditezi la speranţa ta şi la importanţa deosebită a morţii lui Isus. Aşadar, fixează-ţi obiectivul de a te număra printre milioanele de oameni din toată lumea care vor asista la Cina Domnului vineri, 3 aprilie 2015, după apusul soarelui, la sălile Regatului şi în alte locuri.

20 Asistarea la Comemorare îţi va adânci recunoştinţa pentru jertfa de răscumpărare a lui Isus. Dacă vei asculta cu atenţie cuvântarea, te vei simţi motivat să-ţi manifeşti iubirea faţă de semeni împărtăşindu-le ce ai învăţat despre iubirea lui Iehova şi despre scopul său măreţ cu privire la omenire (Mat. 22:34-40). De aceea, fă tot posibilul să fii prezent la Cina Domnului!

^ par. 1 La evrei, ziua începea la apusul soarelui şi se termina la următorul apus.

^ par. 9 Vezi Ghid de studiere a Cuvântului lui Dumnezeu, secţiunea 16.