Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

‘Înţelegeţi Scripturile’?

‘Înţelegeţi Scripturile’?

„El le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile.” (LUCA 24:45)

1, 2. Cum şi-a întărit Isus discipolii în ziua în care a înviat?

ERA ziua în care a înviat Isus. Doi dintre discipolii săi mergeau spre un sat aflat la aproximativ 11 kilometri de Ierusalim. Ei erau foarte trişti din cauza evenimentelor care avuseseră loc şi nu ştiau că Isus fusese înviat. Deodată, Isus a apărut şi li s-a alăturat. Apoi, „începând de la Moise şi de la toţi Profeţii, le-a explicat lucrurile privitoare la el din întreaga Scriptură” (Luca 24:13-15, 27). Ei s-au simţit mângâiaţi, iar ‘inima le ardea’ deoarece el ‘le-a deschis Scripturile’, adică li le-a explicat clar (Luca 24:32).

2 În seara aceleiaşi zile, cei doi discipoli s-au întors la Ierusalim. Când i-au găsit pe apostoli, ei le-au relatat cele întâmplate. În timp ce vorbeau, Isus li s-a arătat tuturor. Însă apostolii erau îngroziţi şi au început să se îndoiască în inima lor că el era cu adevărat Isus. Cum i-a întărit Isus? În Luca 24:45 citim: „El le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile”.

3. De ce ne-am putea simţi descurajaţi, dar ce ne poate ajuta să dobândim un punct de vedere echilibrat cu privire la lucrarea de predicare?

3 La fel ca acei discipoli, şi noi am putea fi uneori foarte trişti. Probabil că facem tot ce putem în serviciul lui Iehova, dar suntem descurajaţi deoarece nu vedem rezultate (1 Cor. 15:58). Sau, probabil, ni se pare că cei cu care studiem  nu prea progresează. Poate că unii dintre ei chiar îi întorc spatele lui Iehova. Ce putem face pentru a dobândi un punct de vedere echilibrat cu privire la lucrarea de predicare? Un lucru care ne poate ajuta este faptul de a înţelege bine semnificaţia ilustrărilor lui Isus, consemnate în Sfintele Scripturi. În continuare, vom analiza trei dintre aceste ilustrări şi vom vedea ce învăţăm din ele.

SEMĂNĂTORUL CARE DOARME

4. Care este semnificaţia ilustrării lui Isus despre semănătorul care doarme?

4 Citeşte Marcu 4:26-29. Care este semnificaţia ilustrării lui Isus despre semănătorul care doarme? Omul din această ilustrare îi reprezintă pe vestitorii Regatului, iar sămânţa reprezintă mesajul care li se predică celor sinceri. La fel ca toţi ceilalţi oameni, semănătorul ‘doarme noaptea şi se scoală ziua’. De la semănarea seminţelor până la seceriş trece un anumit timp. În acest timp, ‘seminţele încolţesc şi cresc’. Această creştere are loc „de la sine”, treptat şi în etape. În mod asemănător, creşterea spirituală are loc treptat şi în etape. Când o persoană face progrese şi ajunge să se simtă îndemnată să-i slujească lui Dumnezeu, ea „rodeşte”, în sensul că îşi dedică viaţa lui Iehova şi se botează.

5. De ce a făcut Isus ilustrarea despre semănătorul care doarme?

5 De ce a făcut Isus această ilustrare? Isus ne ajută să înţelegem că Iehova este cel care face ca adevărul să crească în inima oamenilor „cu o dispoziţie corectă” (Fap. 13:48; 1 Cor. 3:7). Noi plantăm şi udăm, însă nu avem control asupra creşterii. Nu putem s-o forţăm, nici s-o accelerăm. La fel ca omul din ilustrare, noi nu ştim cum are loc creşterea. În timp ce ne ocupăm de activităţile noastre obişnuite, este posibil să nu observăm cum creşte sămânţa Regatului pe care am semănat-o. Cu timpul însă, aceasta poate rodi. Atunci, noul discipol ni se alătură în lucrarea de seceriş, iar ajutorul lui este bine-venit (Ioan 4:36-38).

6. Ce ar trebui să recunoaştem cu privire la creşterea spirituală?

6 Ce putem învăţa din această ilustrare? În primul rând, trebuie să recunoaştem că nu avem control asupra creşterii spirituale a celor care studiază Biblia. Modestia ne va ajuta să nu facem presiuni asupra lor ca să se boteze. Noi facem tot ce putem pentru a-i ajuta şi a-i susţine, însă recunoaştem cu umilinţă că decizia de a se dedica le aparţine. Dedicarea trebuie să izvorască dintr-o inimă motivată de iubirea pentru Dumnezeu. Numai atunci Iehova le va accepta dedicarea (Ps. 51:12; 54:6; 110:3).

7, 8. a) Ce mai învăţăm din ilustrarea lui Isus despre semănătorul care doarme? Daţi un exemplu. b) Ce învăţăm despre Iehova şi despre Isus din această ilustrare?

7 În al doilea rând, înţelegerea semnificaţiei acestei ilustrări ne va ajuta să nu ne descurajăm dacă, la început, nu vedem rezultate în urma lucrării noastre. Trebuie să avem răbdare (Iac. 5:7, 8). Dacă am făcut tot ce am putut pentru a ajuta persoana cu care studiem, şi totuşi sămânţa nu dă rod, înţelegem că acest rezultat nu denotă lipsă de fidelitate din partea noastră. Iehova permite ca sămânţa adevărului să crească numai în inima unei persoane umile, care este dispusă să facă schimbări (Mat. 13:23). Aşadar, n-ar trebui să judecăm eficienţa lucrării noastre doar după rezultate. În ochii lui Iehova, succesul lucrării  de predicare nu depinde de reacţia celor pe care îi învăţăm. Iehova preţuieşte eforturile noastre fidele, indiferent de rezultate. (Citeşte Luca 10:17-20; 1 Corinteni 3:8.)

8 În al treilea rând, nu discernem întotdeauna schimbările care au loc în inima unei persoane. De exemplu, un soţ şi o soţie care studiau cu un misionar i-au spus că doreau să devină vestitori nebotezaţi. Misionarul le-a amintit că, mai întâi, trebuiau să se lase de fumat. Spre marea lui surprindere, aceştia i-au spus că nu mai fumau de câteva luni. De ce se lăsaseră de fumat? Ei şi-au dat seama că Iehova putea să-i vadă că fumează şi că el urăşte ipocrizia. Aşadar, inima i-a îndemnat să ia o decizie: fie să fumeze şi în faţa misionarului, fie să nu mai fumeze deloc. Iubirea pentru Iehova, care începuse să crească în inima lor, i-a ajutat să ia decizia corectă. Ei au progresat din punct de vedere spiritual, deşi misionarul nu ştia nimic despre această schimbare.

NĂVODUL

9. Care este semnificaţia ilustrării despre năvod?

9 Citeşte Matei 13:47-50. Care este semnificaţia ilustrării lui Isus despre năvod? Isus a asemănat predicarea mesajului despre Regat cu aruncarea unui năvod în mare. Aşa cum într-un năvod sunt prinşi „tot felul de peşti”, lucrarea de predicare atrage milioane de oameni de tot felul (Is. 60:5). Numărul mare de oameni care asistă în fiecare an la congresele noastre şi la Comemorare constituie o dovadă în acest sens. Unii dintre ei sunt asemenea peştilor „buni” şi sunt strânşi în congregaţia creştină. Însă alţii sunt asemenea peştilor „răi”, iar Iehova nu-i acceptă.

După ce citeşti Matei 13:47-50 . . .

10. De ce a făcut Isus ilustrarea despre năvod?

10 De ce a făcut Isus această ilustrare? Separarea simbolică a peştilor nu se referă la judecata finală din timpul necazului celui mare. Mai degrabă, ea scoate în evidenţă ce se întâmplă în zilele din urmă ale acestui sistem rău. Isus a arătat că nu toţi cei care sunt atraşi la adevăr vor lua poziţie de partea lui Iehova. Mulţi dintre cei care asistă la întruniri sau care studiază Biblia cu noi nu sunt dispuşi să-şi dedice viaţa lui Iehova (1 Regi 18:21). Iar alţii au încetat să vină la întruniri. Unii tineri au fost crescuţi de părinţi Martori, însă n-au cultivat iubire pentru normele lui Iehova. Isus a arătat că fiecare dintre noi trebuie să ia o decizie. Cei care iau decizia corectă sunt consideraţi de Iehova ‘comori preţioase’ (Hag. 2:7).

. . . gândeşte-te la o aplicare pentru zilele noastre

11, 12. a) Cum ne poate fi de folos ilustrarea despre năvod? b) Ce învăţăm despre Iehova şi despre Isus din această ilustrare?

11 Cum ne poate fi de folos ilustrarea despre năvod? Înţelegerea semnificaţiei acestei ilustrări ne ajută să nu fim prea trişti sau dezamăgiţi dacă o persoană cu care studiem sau unul dintre copiii noştri nu-şi însuşeşte adevărul. Acest lucru se poate întâmpla, chiar dacă facem tot ce putem ca să-i ajutăm. Cineva nu devine în mod automat prieten cu Iehova doar pentru că a acceptat să studieze Biblia sau pentru că a fost crescut într-o familie de Martori. Cei care nu vor să se supună conducerii lui Iehova vor fi îndepărtaţi în cele din urmă din poporul său.

Unii dintre cei care au fost atraşi la adevăr vor lua poziţie de partea lui Iehova (Vezi paragrafele 9-12)

12 Înseamnă aceasta că celor care au părăsit adevărul nu li se va mai permite niciodată să se întoarcă în congregaţie? Sau, dacă cineva încă nu şi-a dedicat viaţa lui Iehova, înseamnă că este o persoană ‘rea’? Nu. Aceste persoane au  încă posibilitatea de a lua decizia corectă înainte să înceapă necazul cel mare. Iată ce le spune Iehova: „Întoarceţi-vă la mine şi mă voi întoarce şi eu la voi” (Mal. 3:7). Acest lucru este scos în evidenţă într-o altă ilustrare pe care a făcut-o Isus, cea despre fiul risipitor. (Citeşte Luca 15:11-32.)

FIUL RISIPITOR

13. Care este semnificaţia ilustrării despre fiul risipitor?

13 Care este semnificaţia ilustrării lui Isus despre fiul risipitor? Tatăl plin de compasiune din această ilustrare îl reprezintă pe Tatăl nostru ceresc, Iehova. Fiul care îşi cere moştenirea, iar apoi o risipeşte îi reprezintă pe cei care s-au îndepărtat de congregaţie. Când aceştia părăsesc congregaţia, este ca şi cum ar pleca „într-o ţară îndepărtată”, lumea lui Satan, care este înstrăinată de Iehova (Ef. 4:18; Col. 1:21). După un timp însă, unii îşi vin în fire şi fac mari eforturi ca să se întoarcă în organizaţia lui Iehova. Întrucât manifestă umilinţă şi se căiesc, ei sunt primiţi cu bunăvoinţă de Tatăl nostru iertător (Is. 44:22; 1 Pet. 2:25).

14. De ce a făcut Isus ilustrarea despre fiul risipitor?

14 De ce a făcut Isus această ilustrare? Isus a ilustrat într-un mod plin de sensibilitate faptul că Iehova doreşte ca persoanele care s-au îndepărtat de El să se întoarcă. Tatăl din ilustrare n-a încetat nicio clipă să spere că fiul său se va întoarce. Când l-a zărit, deşi „era încă departe”, tatăl a alergat în întâmpinarea lui. Această ilustrare ar trebui să-i îndemne pe cei care au părăsit adevărul să se întoarcă la Iehova fără întârziere! Poate că sunt slăbiţi din punct de vedere spiritual. Sau poate că se simt stânjeniţi şi le este greu să se întoarcă. Dar merită să facă acest efort. Chiar şi în cer va fi multă bucurie pentru întoarcerea lor! (Luca 15:7)

15, 16. a) Ce învăţăm din ilustrarea lui Isus despre fiul risipitor? Daţi exemple. b) Ce învăţăm despre Iehova şi despre Isus din această ilustrare?

15 Cum ne poate fi de folos ilustrarea despre fiul risipitor? Ar trebui să imităm exemplul lui Iehova. Nu am dori să fim ‘exagerat de drepţi’ şi să refuzăm să-i primim cu căldură pe cei care au păcătuit, dar se căiesc. Acest lucru ne-ar  afecta prietenia cu Iehova (Ecl. 7:16). Din această ilustrare mai putem învăţa ceva. Cel care părăseşte congregaţia ar trebui considerat „o oaie pierdută”, nu o cauză pierdută (Ps. 119:176). Dacă întâlnim o persoană care s-a îndepărtat de congregaţie, facem tot ce putem ca s-o ajutăm să se întoarcă? Îi informăm imediat pe bătrâni, pentru ca ei să-i poată acorda ajutorul de care are nevoie? Aşa vom acţiona dacă aplicăm în mod înţelept ceea ce am învăţat din ilustrarea lui Isus despre fiul risipitor.

16 Cei care se întorc sunt recunoscători pentru îndurarea lui Iehova şi pentru iubirea şi sprijinul congregaţiei. Un frate care a fost exclus 25 de ani a spus: „De când am fost reintegrat, bucuria mea creşte pe măsură ce am parte de «timpuri de înviorare» de la Iehova (Fap. 3:19). Toţi îmi oferă sprijin şi sunt foarte iubitori! Acum am o familie spirituală minunată!”. O soră tânără care s-a îndepărtat de Iehova şi a fost inactivă cinci ani a spus: „Nu găsesc cuvinte să descriu ce simt când văd cum membrii congregaţiei manifestă faţă de mine iubirea despre care a vorbit Isus. Faptul de a face parte din organizaţia lui Iehova este un privilegiu inestimabil!”.

17, 18. a) Ce lucruri valoroase am învăţat din cele trei ilustrări pe care le-am analizat? b) Care ar trebui să fie hotărârea noastră?

17 Ce lucruri valoroase am învăţat din aceste trei ilustrări? În primul rând, trebuie să recunoaştem că nu avem control asupra creşterii spirituale. Acest lucru îi aparţine lui Iehova. În al doilea rând, nu este realist să ne aşteptăm ca toţi cei care vin la întruniri şi studiază cu noi să ia poziţie de partea adevărului. În al treilea rând, chiar dacă unii părăsesc adevărul şi îi întorc spatele lui Iehova, să nu renunţăm niciodată la speranţa că se vor întoarce. Iar când se întorc, să-i primim într-un mod care reflectă iubirea lui Iehova.

18 Fie ca toţi să continuăm să căutăm cunoştinţa, înţelegerea şi înţelepciunea. Când citim ilustrările lui Isus, să ne întrebăm: Care este semnificaţia acestei ilustrări? De ce a fost consemnată în Biblie? Cum pot aplica ceea ce am învăţat din ea? Şi ce învăţ despre Iehova şi despre Isus din această ilustrare? Procedând astfel, vom arăta că înţelegem semnificaţia cuvintelor lui Isus.