CREATORUL i-a onorat pe oameni înzestrându-i cu minunatul dar al liberului-arbitru. Mai mult, el îi binecuvântează din plin pe cei care îşi folosesc în mod altruist liberul-arbitru pentru a promova închinarea adevărată şi fac tot ce depinde de ei ca să-i sfinţească numele şi să-i susţină scopul măreţ. Iehova nu doreşte o ascultare mecanică, ce decurge din constrângere şi ameninţări. În schimb, el preţuieşte foarte mult devoţiunea care are la bază o iubire sinceră şi o apreciere profundă.

De exemplu, când israeliţii se aflau în pustiul Sinai, Iehova le-a poruncit să construiască un loc de închinare. El le-a spus: „Luaţi din ce aveţi o contribuţie pentru Iehova. Orice om cu inimă binevoitoare s-o aducă drept contribuţie pentru Iehova” (Ex. 35:5). Fiecare israelit putea să ofere ceva din ceea ce avea. Şi indiferent în ce consta contribuţia sau cât de mare era, aceasta putea fi folosită în mod potrivit în vederea îndeplinirii scopului lui Dumnezeu. Cum au reacţionat israeliţii?

„Toţi cei pe care i-a îndemnat inima”, „toţi aceia pe care i-a îndemnat spiritul” şi „toţi oamenii cu inima binevoitoare” au făcut o contribuţie. Bărbaţi şi femei au oferit de bunăvoie ceva pentru lucrarea lui Iehova: broşe, cercei, inele, aur, argint, aramă, fir albastru, lână vopsită în purpuriu, fire vopsite în stacojiu, in fin, păr de capră, piei de berbec vopsite în roşu, piei de focă, lemn de acacie, pietre preţioase, balsam şi ulei. În cele din urmă, „materialele au fost suficiente pentru toată lucrarea care era de făcut, ba chiar mai mult decât suficiente” (Ex. 35:21-24, 27-29; 36:7).

Iehova şi-a găsit plăcerea nu atât în darurile materiale oferite de cei care au susţinut închinarea curată, cât în spiritul de dăruire manifestat de aceştia. În plus, ei s-au simţit îndemnaţi să contribuie cu timpul şi energia lor. „Toate femeile cu inima înţeleaptă au tors cu mâinile lor”, spune relatarea biblică. Da, „toate femeile pe care inima le-a îndemnat cu înţelepciune au tors părul de capră”. De asemenea, Iehova i-a dat lui Beţaleel „înţelepciune, pricepere şi cunoştinţă” şi l-a ajutat „să fie iscusit în orice meşteşug”. Dumnezeu i-a umplut cu înţelepciune pe Beţaleel şi pe Oholiab ca să facă toată lucrarea care le-a fost încredinţată (Ex. 35:25, 26, 30-35).

Când i-a îndemnat pe israeliţi să facă o donaţie, Iehova a avut încredere deplină că „orice om cu inimă binevoitoare” avea să susţină închinarea adevărată. El i-a binecuvântat din plin cu îndrumare şi cu bucurie pe cei cu spirit de dăruire. Astfel, Iehova a dovedit că, atunci când binecuvântează spiritul de dăruire al slujitorilor săi, vor exista resursele, cunoştinţa şi îndemânarea necesare pentru ca voinţa lui să fie dusă la îndeplinire (Ps. 34:9). Într-adevăr, în timp ce îi slujeşti lui Iehova în mod altruist, el va binecuvânta spiritul de dăruire pe care îl manifeşti.