‘Constataţi voi înşivă care este voinţa cea bună, plăcută şi perfectă a lui Dumnezeu.’ (ROM. 12:2)

1. Ce au făcut conducătorii religioşi ai creştinătăţii în timp de război?

ESTE oare voinţa lui Dumnezeu ca adevăraţii creştini să meargă la război şi să ucidă oameni de alte naţionalităţi? Pe parcursul ultimilor 100 de ani, mulţi oameni care se declarau creştini s-au ucis unii pe alţii în războaie: catolici pe catolici şi protestanţi pe protestanţi. Conducătorii religioşi catolici şi protestanţi chiar au binecuvântat soldaţii şi armele. Măcelul care a avut loc în al Doilea Război Mondial este un exemplu în acest sens.

2, 3. a) Ce poziţie au adoptat Martorii lui Iehova în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi mai târziu? b) De ce şi-au păstrat Martorii neutralitatea?

2 Ce au făcut Martorii lui Iehova în al Doilea Război Mondial? Istoria arată că ei şi-au păstrat neutralitatea. De ce? Motivul principal este acela că au dorit să urmeze exemplul şi învăţăturile lui Isus. El a spus: „Prin aceasta vor şti toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi iubire între voi” (Ioan 13:35). De asemenea, ei au aplicat la situaţia lor principiul menţionat de apostolul Pavel când le-a scris creştinilor din Corint. (Citeşte 2 Corinteni 10:3, 4.)

 3 De aceea, creştinii adevăraţi, a căror conştiinţă este instruită pe baza Bibliei, nu învaţă să lupte şi nici nu participă la războaie. Pentru că au ales să respecte principiile creştine, mii de Martori, tineri şi vârstnici, bărbaţi şi femei, au fost persecutaţi. Mulţi au fost trimişi în lagăre de muncă forţată şi în închisori. În timpul regimului nazist din Germania, unii chiar au fost ucişi. În pofida persecuţiei crunte cu care s-au confruntat în Europa, Martorii n-au uitat niciodată că aveau misiunea de a predica vestea bună despre Regatul lui Iehova. Ei au predicat în mod fidel în închisori, în lagăre de concentrare şi în exil. * Martorii n-au luat parte nici la epurarea etnică ce a avut loc în Rwanda în 1994. De asemenea, ei au rămas neutri în timpul conflictului din Balcani, în urma căruia s-a destrămat fosta Iugoslavie.

4. Ce efect are neutralitatea Martorilor lui Iehova asupra celor care îi observă?

4 Poziţia de strictă neutralitate a Martorilor lui Iehova îi convinge pe mii de oameni de pe tot pământul că Martorii au o iubire autentică faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni şi că sunt creştini adevăraţi. Există însă şi alte aspecte ale închinării noastre care îi conving pe mulţi că Martorii lui Iehova sunt creştini adevăraţi.

CEA MAI MARE LUCRARE DE INSTRUIRE DIN ISTORIE

5. Cu ce schimbare s-au confruntat primii continuatori ai lui Isus?

5 Încă de la începutul serviciului său, Isus a arătat că predicarea veştii bune despre Regatul lui Dumnezeu este cea mai importantă lucrare de pe pământ. El a ales 12 discipoli, alături de care a pus bazele unei lucrări mondiale. Apoi, el a instruit un grup de 70 de discipoli (Luca 6:13; 10:1). Aceştia erau pregătiţi să predice vestea bună. La început, Isus le-a spus să le predice iudeilor. Apoi, spre surprinderea lor, el le-a spus că trebuiau să ducă vestea bună la oamenii necircumcişi din naţiuni. Pentru discipolii iudei, aceasta a fost o mare schimbare! (Fap. 1:8)

6. Ce l-a ajutat pe Petru să înţeleagă că Iehova este nepărtinitor?

6 Apostolul Petru a fost trimis la casa lui Corneliu, un om necircumcis din naţiuni. Atunci, Petru a înţeles că Dumnezeu este nepărtinitor. Corneliu şi familia lui au fost botezaţi. Astfel, creştinismul începea să se extindă într-un nou teritoriu. Oameni din toate naţiunile puteau să audă adevărul şi să-l accepte (Fap. 10:9-48). Începând de-atunci, teritoriul de predicare al discipolilor lui Isus era întreaga lume.

7, 8. Ce iniţiativă a luat organizaţia lui Iehova? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

7 Pe parcursul istoriei moderne a Martorilor lui Iehova, cei aflaţi în fruntea organizaţiei au susţinut cu zel lucrarea de predicare şi de instruire în toată lumea. În prezent, aproape opt milioane de Martori fac tot ce pot pentru a răspândi mesajul lui Cristos în peste 600 de limbi, iar acest număr este în continuă creştere! Martorii lui Iehova sunt uşor de identificat deoarece sunt singurii care predică din casă în casă şi pe străzi, folosind uneori mese de prezentare şi cărucioare cu literatură.

8 Mai bine de 2 900 de traducători au primit o instruire specializată pentru a traduce Biblia şi publicaţii biblice. Bineînţeles, lucrarea lor nu se limitează la  traducerea publicaţiilor în limbile de mare circulaţie. Ei traduc şi în sute de limbi care nu sunt foarte cunoscute, dar care sunt vorbite totuşi de milioane de oameni. De exemplu, în Spania, milioane de catalani vorbesc limba lor maternă, catalana. Mai ales în ultimul timp, catalana, cu dialectele ei, a început să fie vorbită din nou în Andorra, Alicante, Insulele Baleare şi Valencia. Martorii lui Iehova publică literatură biblică în catalană şi ţin întruniri în limba care vorbeşte inimii catalanilor.

9, 10. Ce anume arată că organizaţia lui Dumnezeu este preocupată de necesităţile spirituale ale tuturor oamenilor?

9 Această lucrare de traducere şi de instruire se efectuează în multe alte locuri de pe glob. De exemplu, în Mexic, unde se vorbeşte spaniola, există grupuri mari de indigeni care vorbesc alte limbi. O astfel de limbă este maya. Filiala din Mexic a repartizat echipa care traduce publicaţiile în maya într-o parte a ţării în care membrii ei pot să audă şi să vorbească această limbă în fiecare zi. Un alt exemplu este limba nepaleză. Populaţia Nepalului este de peste 29 de milioane de locuitori. În această ţară se vorbesc în jur de 120 de limbi. Însă mai bine de 10 milioane de oameni vorbesc nepaleza, iar pentru mulţi alţii nepaleza este a doua limbă. Publicaţiile noastre apar şi în această limbă.

10 Organizaţia lui Iehova se achită cu seriozitate de misiunea de a predica vestea bună despre Regat pe tot pământul. O dovadă în acest sens este sprijinul pe care îl acordă echipelor de traducere din toată lumea. Martorii lui Iehova distribuie în mod gratuit milioane de pliante, broşuri şi reviste pe tot pământul. Costurile sunt acoperite de donaţiile Martorilor, care urmează îndemnul lui Isus: „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Mat. 10:8).

O echipă de traducere pregăteşte publicaţii în germana de jos (Vezi paragraful 10)

Publicaţiile în germana de jos sunt utile în Paraguay (Vezi şi imaginea de la începutul articolului.)

11, 12. Ce efect are asupra altora lucrarea mondială de predicare efectuată de Martorii lui Iehova?

11 Martorii lui Iehova sunt atât de convinşi că au găsit adevărul, încât fac mari sacrificii pentru a le predica vestea bună oamenilor din alte naţiuni şi grupuri etnice. Pentru a putea participa la această lucrare importantă, mulţi şi-au simplificat viaţa, au învăţat o limbă  străină ori s-au adaptat la o altă cultură. Această lucrare mondială de predicare şi de instruire este un alt lucru care îi convinge pe mulţi că Martorii lui Iehova sunt adevăraţii continuatori ai lui Isus Cristos.

12 Martorii fac toate aceste eforturi deoarece sunt convinşi că au găsit adevărul. Dar ce altceva îi convinge pe milioane de oameni că Martorii lui Iehova au adevărul? (Citeşte Romani 14:17, 18.)

DE CE SUNT CONVINŞI MARTORII CĂ AU ADEVĂRUL

13. Cum reuşesc Martorii să păstreze curată organizaţia?

13 Fraţii şi surorile noastre au multe motive pentru care sunt convinşi că au adevărul. Meditarea la cuvintele lor ne poate aduce foloase. Iată ce a spus un Martor care îi slujeşte de mult timp lui Iehova: „Se fac toate eforturile pentru ca organizaţia lui Iehova să fie păstrată curată şi neîntinată din punct de vedere moral, indiferent cine trebuie să fie sfătuit sau disciplinat”. Cum reuşesc slujitorii lui Iehova să aibă norme morale înalte? Respectând principiile consemnate în Cuvântul lui Dumnezeu şi imitând exemplul lui Isus şi al discipolilor săi. Astfel, pe parcursul istoriei moderne a Martorilor lui Iehova, relativ puţini au trebuit să fie excluşi din congregaţie pentru că nu s-au conformat normelor divine. Marea majoritate, inclusiv unii care au făcut în trecut lucruri dezaprobate de Dumnezeu, dar s-au schimbat, au un mod de viaţă curat şi exemplar. (Citeşte 1 Corinteni 6:9-11.)

14. Ce au făcut mulţi dintre cei care au fost excluşi şi cu ce rezultat?

14 Dar ce se poate spune despre cei care au trebuit să fie excluşi, conform îndrumării Bibliei? Mii dintre ei s-au căit de faptele lor şi au fost reprimiţi. (Citeşte 2 Corinteni 2:6-8.) Păstrarea unor înalte norme de conduită are drept rezultat o congregaţie curată, care inspiră încredere. Chiar dacă multe religii le permit membrilor lor să facă tot ce doresc, Martorii lui Iehova trăiesc în armonie cu normele lui Dumnezeu. Acest lucru îi convinge pe mulţi că Martorii au adevărul.

15. Ce l-a convins pe un frate că are adevărul?

15 De ce cred alţi Martori cu experienţă că au găsit adevărul? Un frate în vârstă de peste 50 de ani a spus: „Încă din adolescenţă, credinţa mea s-a sprijinit pe trei piloni, sau idei fundamentale: 1) că Dumnezeu există, 2) că el a inspirat Biblia şi 3) că, în prezent, el foloseşte şi binecuvântează congregaţia Martorilor lui Iehova. De-a lungul anilor, am încercat mereu să verific aceşti piloni şi m-am întrebat dacă aveau cu adevărat o bază solidă. Dovezile care s-au acumulat odată cu trecerea timpului mi-au întărit  credinţa şi mi-au adâncit convingerea că avem adevărul”.

16. De ce este convinsă o soră că are adevărul?

16 O soră căsătorită, care slujeşte la sediul mondial din New York, a spus despre organizaţia lui Iehova: „Este singura care proclamă fără şovăire numele lui Iehova. Acest lucru este cât se poate de firesc, dacă ne gândim că numele divin apare de aproximativ 7 000 de ori în Biblie! Mă încurajează mult cuvintele din 2 Cronici 16:9: «Ochii lui Iehova străbat tot pământul ca să-şi arate puterea pentru cei a căror inimă este întreagă faţă de el»”. Ea continuă: „Adevărul m-a învăţat cum să am o inimă întreagă, pentru ca Iehova să-şi poată arăta din plin puterea faţă de mine. Prietenia cu Iehova este cel mai important lucru din viaţa mea. Şi apreciez rolul pe care îl are Isus în dezvăluirea cunoştinţei despre Dumnezeu, care mă întăreşte”.

17. Ce convingere are un fost ateu şi de ce?

17 Un frate care a fost ateu a mărturisit: „Creaţia mă convinge că Dumnezeu doreşte ca omenirea să se bucure de viaţă şi că el nu va permite ca suferinţa să continue la nesfârşit. De asemenea, în timp ce lumea merge din rău în mai rău, credinţa, zelul şi iubirea slujitorilor lui Iehova sunt tot mai mari. Numai spiritul lui Iehova putea face acest miracol modern!”. (Citeşte 1 Petru 4:1-4.)

18. Ce anume i-a convins pe doi fraţi că au adevărul şi ce efect au cuvintele lor asupra ta?

18 Un alt Martor care îi slujeşte lui Iehova de mulţi ani a spus ce anume l-a convins să creadă adevărul pe care îl predicăm: „Studiul pe care l-am făcut de-a lungul anilor m-a convins că Martorii au făcut mari eforturi ca să se întoarcă la modelul creştinismului din secolul I. Călătorind prin lume, am văzut cu ochii mei unitatea mondială a Martorilor lui Iehova. Adevărul din Biblie mi-a adus multă satisfacţie şi fericire”. Când a fost întrebat ce l-a convins că găsise adevărul, un frate care are peste 60 de ani a spus: „Noi am studiat atent viaţa şi serviciul pământesc al lui Isus Cristos şi am ajuns să apreciem exemplul său. Am făcut schimbări în modul nostru de viaţă pentru a ne apropia şi mai mult de Dumnezeu prin Cristos Isus. Am acceptat jertfa de răscumpărare a lui Cristos ca bază pentru salvarea noastră. Şi ştim că el a fost înviat din morţi. În acest sens, avem declaraţiile unor martori oculari demni de încredere”. (Citeşte 1 Corinteni 15:3-8.)

SĂ LE VORBIM ALTORA DESPRE ADEVĂR

19, 20. a) Despre ce responsabilitate a vorbit Pavel în scrisoarea adresată congregaţiei din Roma? b) Ce privilegiu avem ca Martori ai lui Iehova?

19 Întrucât suntem creştini şi ne iubim semenii, nu putem păstra pentru noi preţioasa cunoştinţă a adevărului. Pavel le-a spus fraţilor din congregaţia din Roma: „Dacă declari public acest «cuvânt cu gura ta», că Isus este Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a sculat din morţi, vei fi salvat. Căci cu inima se manifestă credinţă pentru dreptate, dar cu gura se face o declaraţie publică pentru salvare” (Rom. 10:9, 10).

20 Ca Martori ai lui Iehova, suntem convinşi că avem adevărul şi ştim că este un privilegiu să le predicăm altora vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu. Aşadar, să fim hotărâţi nu doar să le vorbim altora din Biblie, ci şi să le arătăm prin modul în care ne trăim viaţa că suntem convinşi că avem adevărul!

^ par. 3 Vezi cartea Martorii lui Iehova – Proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu, paginile 191-198, 448-454.