Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Cum putem să ne păstrăm spiritul de sacrificiu

Cum putem să ne păstrăm spiritul de sacrificiu

„Dacă vrea cineva să vină după mine, să se renege pe sine.” (MAT. 16:24)

1. Cum a dat Isus un exemplu perfect de sacrificiu de sine?

CÂND a fost pe pământ, Isus a dat un exemplu perfect de sacrificiu de sine. El a renunţat la propriile dorinţe şi la propriul confort pentru a înfăptui voinţa lui Dumnezeu (Ioan 5:30). Rămânând fidel până la moartea sa pe un stâlp de tortură, el a dovedit că spiritul său de sacrificiu nu cunoştea limite (Filip. 2:8).

2. a) Cum putem manifesta spirit de sacrificiu? b) De ce ar trebui să manifestăm spirit de sacrificiu?

2 În calitate de continuatori ai lui Isus, şi noi trebuie să manifestăm spirit de sacrificiu. Dar ce înseamnă a avea spirit de sacrificiu? Simplu spus, înseamnă a fi dispuşi să renunţăm la propriile interese pentru a-i ajuta pe alţii. Într-un anumit sens, spiritul de sacrificiu este opusul egoismului. (Citeşte Matei 16:24.) Un spirit altruist ne poate ajuta să punem sentimentele şi preferinţele altora mai presus de propriile sentimente şi preferinţe (Filip. 2:3, 4). De fapt, Isus ne-a învăţat că închinarea adevărată are la bază un astfel de spirit. Într-adevăr, iubirea creştină, care ne îndeamnă să manifestăm spirit de sacrificiu, este semnul de identificare al adevăraţilor discipoli ai lui Isus (Ioan 13:34, 35). În plus, să ne gândim la binecuvântările de care ne bucurăm pentru că facem parte dintr-o familie mondială care manifestă spirit de sacrificiu!

3. Ce ne-ar putea face să ne pierdem spiritul de sacrificiu?

 3 Totuşi, avem de înfruntat un duşman care ne poate face să ne pierdem spiritul de sacrificiu. Acest duşman este înclinaţia noastră spre egoism. Să ne amintim că până şi Adam şi Eva au dat dovadă de egoism. Eva a acţionat din dorinţa egoistă de a fi ca Dumnezeu. Soţul ei a acţionat în mod egoist pentru a-i fi pe plac (Gen. 3:5, 6). După ce i-a făcut pe Adam şi pe Eva să se îndepărteze de închinarea adevărată, Diavolul a continuat să-i ispitească pe oameni pentru a acţiona în mod egoist. El a încercat acest lucru şi când l-a ispitit pe Isus (Mat. 4:1-9). În zilele noastre, Satan îi induce în eroare pe majoritatea oamenilor, făcându-i să manifeste egoism în multe feluri. Trebuie să fim atenţi deoarece egoismul, care este atât de răspândit, ne poate afecta şi pe noi (Ef. 2:2).

4. a) Putem elimina în prezent înclinaţiile egoiste? Explicaţi. b) Ce întrebări vom analiza?

4 Egoismul poate fi comparat cu rugina. Dacă un obiect de fier este expus la intemperii, ar putea începe să ruginească. Adevăratul pericol constă în a ignora rugina, permiţându-i să se extindă până când obiectul se deteriorează sau nu mai poate fi folosit. În mod asemănător, deşi în prezent nu putem elimina imperfecţiunea şi înclinaţiile egoiste, trebuie să fim atenţi la pericolele pe care le presupun acestea şi să luptăm încontinuu împotriva lor (1 Cor. 9:26, 27). Cum ne putem da seama dacă manifestăm egoism? Şi cum putem cultiva într-o măsură mai mare spirit de sacrificiu?

SĂ NE EXAMINĂM CU AJUTORUL BIBLIEI

5. a) În ce sens este Biblia asemenea unei oglinzi? (Vezi imaginea de la începutul articolului.) b) Ce nu trebuie să facem când ne examinăm pentru a vedea dacă suntem egoişti?

5 Aşa cum folosim o oglindă pentru a ne examina aspectul fizic, tot aşa putem folosi Biblia pentru a ne examina persoana lăuntrică şi a corecta eventualele defecte. (Citeşte Iacov 1:22-25.) Însă o oglindă este utilă numai dacă o folosim în mod corect. De exemplu, dacă doar aruncăm o privire în ea, s-ar putea să nu remarcăm o pată mică, dar vizibilă. Sau, dacă ne uităm în oglindă dintr-o parte, s-ar putea să vedem pe altcineva. În mod asemănător, pentru a vedea dacă avem un defect, cum este egoismul, nu trebuie să citim din Biblie doar din când în când sau s-o folosim pentru a vedea defectele altora.

6. Cum arătăm că ‘stăruim’ în legea perfectă din Cuvântul lui Dumnezeu?

6 Am putea citi Biblia cu regularitate, chiar zilnic, şi totuşi să nu observăm urmele de egoism care se adâncesc în inima noastră. Cum este posibil acest lucru? Să ne gândim: În exemplul dat de Iacov, problema n-a constat în faptul că omul nu s-a privit cu atenţie în oglindă. Iacov a scris că omul „se priveşte”. În acest context, Iacov a folosit un cuvânt grecesc care înseamnă a examina sau a cerceta cu atenţie. Atunci, care a fost problema? Iacov a spus: „[El] pleacă, uitând imediat ce fel de om este”. Da, omul a plecat din faţa oglinzii fără să acţioneze în vreun fel. Pe de altă parte, cel care este un ‘împlinitor al cuvântului’ nu numai că „îşi adânceşte privirea în legea perfectă”, dar şi „stăruie în ea”. El nu părăseşte legea perfectă din Cuvântul lui Dumnezeu, ci stăruie în ea respectând învăţăturile ei. Isus a exprimat o idee asemănătoare când a zis: „Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi într-adevăr discipolii mei” (Ioan 8:31).

7. Cum ne poate ajuta Biblia să vedem dacă există urme de egoism în inima noastră?

7 Aşadar, pentru a îndepărta urmele de egoism care ar putea exista în inima noastră, trebuie mai întâi să citim cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru ne va ajuta să vedem în ce aspecte este necesar să facem îmbunătăţiri. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Este important să facem cercetări  pentru a înţelege mai bine ceea ce citim. După ce am înţeles bine o relatare biblică, să ne întrebăm: Ce aş fi făcut eu în această situaţie? Aş fi acţionat în mod corect? Cel mai important, după ce medităm la cele citite, să ne străduim să aplicăm ceea ce am învăţat (Mat. 7:24, 25). Să vedem cum ne ajută relatările despre regele Saul şi apostolul Petru să ne păstrăm spiritul de sacrificiu.

SĂ ÎNVĂŢĂM DIN EXEMPLUL-AVERTISMENT AL LUI SAUL

8. Ce atitudine a avut Saul când şi-a început domnia şi cum a fost evidentă aceasta?

8 Exemplul lui Saul, regele Israelului, constituie un avertisment cu privire la modul în care egoismul ne poate face să ne pierdem spiritul de sacrificiu. Când şi-a început domnia, Saul era umil şi modest (1 Sam. 9:21). El nu i-a pedepsit pe israeliţii care l-au dispreţuit, chiar dacă s-ar fi putut simţi îndreptăţit să-şi apere poziţia în care fusese numit de Dumnezeu (1 Sam. 10:27). De asemenea, Saul s-a lăsat îndrumat de spiritul lui Dumnezeu şi a luptat cu succes împotriva amoniţilor. Apoi, dând dovadă de umilinţă, el i-a atribuit lui Iehova meritul pentru victoria obţinută (1 Sam. 11:6, 11-13).

9. Cum a ajuns Saul să dea dovadă de egoism?

9 Mai târziu, Saul a permis ca egoismul şi mândria să se dezvolte în inima sa, la fel ca rugina care roade fierul. Când i-a înfrânt pe amaleciţi, el a pus propriile dorinţe mai presus de ascultarea de Iehova. Dând dovadă de lăcomie, Saul a păstrat prada de război, în loc s-o distrugă, aşa cum îi poruncise Dumnezeu. Apoi, plin de aroganţă, Saul şi-a ridicat un monument (1 Sam. 15:3, 9, 12). Când profetul Samuel i-a spus că Iehova n-a aprobat fapta lui, Saul a încercat să se justifice, îndreptând atenţia asupra părţii din porunca lui Dumnezeu pe care o împlinise şi dând vina pe alţii pentru greşeala lui (1 Sam. 15:16-21). În plus, din cauza mândriei, Saul a fost mai preocupat de reputaţia sa înaintea poporului decât de faptul de a-i fi plăcut lui Dumnezeu (1 Sam. 15:30). Cum poate fi relatarea despre Saul asemenea unei oglinzi care ne ajută să ne păstrăm spiritul de sacrificiu?

10, 11. a) Ce învăţăm din relatarea despre Saul cu privire la păstrarea spiritului de sacrificiu? b) Ce putem face pentru a nu imita conduita greşită a lui Saul?

10 În primul rând, relatarea despre Saul arată că n-ar trebui să fim mulţumiţi de sine, imaginându-ne că, dacă în trecut am dat dovadă de spirit de sacrificiu, îl vom manifesta în mod automat şi în continuare (1 Tim. 4:10). Să nu uităm că, o vreme, Saul a acţionat în mod corect şi s-a bucurat de aprobarea lui Iehova. Dar el nu s-a împotrivit înclinaţiilor egoiste care au început să prindă rădăcini în inima lui. În cele din urmă, Iehova l-a respins pe Saul din cauza neascultării.

11 În al doilea rând, ar trebui să fim atenţi să nu ne concentrăm doar asupra aspectelor în care acţionăm corect, ignorându-le pe cele la care avem de lucrat. Acest lucru ar fi ca şi cum ne-am privi într-o oglindă pentru a ne admira hainele noi, fără să observăm că suntem murdari pe faţă. Chiar dacă s-ar putea să nu ajungem atât de mulţumiţi de sine ca Saul, în mod sigur ar trebui să ne străduim să evităm orice înclinaţie care ar putea duce la o conduită ca a lui. Dacă primim un sfat, să fim atenţi să nu începem să ne justificăm, să minimalizăm problema sau să dăm vina pe alţii. În loc să fim asemenea lui Saul, este mult mai bine să fim receptivi la sfaturi. (Citeşte Psalmul 141:5.)

12. Cum ne poate ajuta spiritul de sacrificiu în cazul în care am comite un păcat grav?

12 Ce ar trebui să facem în cazul în care am comite un păcat grav? Saul a vrut să-şi salveze reputaţia, iar acest lucru l-a împiedicat să se restabilească din punct de  vedere spiritual. Însă spiritul de sacrificiu ne poate ajuta să trecem peste ruşine şi să cerem ajutor (Prov. 28:13; Iac. 5:14-16). De exemplu, un frate a început să se uite la imagini pornografice când avea 12 ani şi a continuat să facă acest lucru în secret mai bine de zece ani. El spune: „Mi-a fost foarte greu să mărturisesc în faţa soţiei mele şi a bătrânilor ce făcusem. Dar, după ce am mărturisit, am simţit că mi s-a luat o mare povară de pe umeri. Unii dintre prietenii mei au fost dezamăgiţi când mi-am pierdut privilegiul de slujitor auxiliar, simţindu-se ca şi cum i-aş fi trădat. Ştiu însă că Iehova acceptă acum serviciul meu cu mai multă plăcere decât atunci când urmăream imagini pornografice, iar ceea ce contează cu adevărat este punctul său de vedere”.

PETRU A LUPTAT CU SUCCES ÎMPOTRIVA EGOISMULUI

13, 14. Cu ce înclinaţii egoiste a trebuit să lupte Petru?

13 Apostolul Petru a manifestat spirit de sacrificiu când a fost instruit de Isus (Luca 5:3-11). Totuşi, el a trebuit să lupte cu înclinaţiile egoiste. De exemplu, el a fost indignat când apostolii Iacov şi Ioan au încercat să obţină poziţii importante alături de Isus în Regat. Petru s-a gândit, probabil, că unul dintre acele locuri i s-ar cuveni lui, întrucât Isus deja spusese că Petru urma să aibă un rol special (Mat. 16:18, 19). În orice caz, Isus i-a avertizat pe Iacov şi pe Ioan, precum şi pe Petru şi pe ceilalţi apostoli cu privire la tendinţa egoistă de ‘a stăpâni peste’ fraţii lor (Mar. 10:35-45).

14 Chiar şi după ce Isus a încercat să-i corecteze modul de gândire, Petru a trebuit să lupte în continuare pentru a avea un punct de vedere corect despre sine. Când Isus le-a spus apostolilor că aveau să-l părăsească pentru un timp, Petru i-a desconsiderat pe ceilalţi, pretinzând că numai el avea să rămână fidel (Mat. 26:31-33). Însă încrederea sa în propriile forţe era neîntemeiată, deoarece, chiar în noaptea aceea, el n-a reuşit să manifeste spirit de sacrificiu. Pentru a ieşi dintr-o situaţie care l-ar fi putut pune în pericol, Petru l-a renegat pe Isus de trei ori (Mat. 26:69-75).

15. De ce este încurajator exemplul lui Petru?

 15 Chiar dacă a trebuit să lupte cu slăbiciunile sale şi uneori a dat greş, Petru constituie un exemplu încurajator. Cu multe eforturi şi cu ajutorul spiritului sfânt, Petru a reuşit să-şi învingă înclinaţiile greşite şi să manifeste stăpânire de sine şi o iubire plină de sacrificiu (Gal. 5:22, 23). El a suportat încercări care pot fi considerate mult mai grele decât cele din cauza cărora se poticnise anterior. Petru a dovedit umilinţă prin modul în care a reacţionat când apostolul Pavel l-a mustrat în public (Gal. 2:11-14). După ce a fost mustrat, Petru n-a avut resentimente faţă de Pavel, considerând că mustrarea primită i-a stricat reputaţia. El a continuat să arate iubire faţă de Pavel (2 Pet. 3:15). Exemplul lui Petru ne poate ajuta să cultivăm spirit de sacrificiu.

Cum a reacţionat Petru după ce a fost corectat? Am reacţiona şi noi la fel? (Vezi paragraful 15)

16. Cum putem manifesta spirit de sacrificiu în situaţii dificile?

16 Gândeşte-te: Tu cum reacţionezi în situaţii dificile? Când Petru şi ceilalţi apostoli au fost închişi şi apoi biciuiţi pentru că predicau, ei s-au bucurat deoarece „fuseseră socotiţi demni să fie batjocoriţi pentru numele [lui Isus]” (Fap. 5:41). Şi tu poţi privi persecuţia ca pe o ocazie de a imita exemplul lui Petru şi de a călca pe urmele lui Isus manifestând spirit de sacrificiu. (Citeşte 1 Petru 2:20, 21.) Această atitudine te poate ajuta şi în situaţia în care ai fost disciplinat de bătrâni. În loc să fii supărat, urmează exemplul lui Petru (Ecl. 7:9).

17, 18. a) Ce ne-am putea întreba cu privire la obiectivele noastre spirituale? b) Ce putem face dacă descoperim în inima noastră o înclinaţie spre egoism?

17 Exemplul lui Petru ne este de folos şi în ce priveşte obiectivele spirituale. Putem să urmărim aceste obiective într-un mod care vădeşte spirit de sacrificiu. Dar trebuie să avem grijă ca urmărirea lor să nu devină o goană după glorie. De aceea, întreabă-te: Ar putea obiectivul meu de a fi mai eficient sau de a face mai mult în serviciul lui Iehova să fie influenţat de dorinţa de a primi mai multă apreciere sau autoritate, aşa cum s-a întâmplat, se pare, în cazul lui Iacov şi al lui Ioan?

18 Dacă descoperi în inima ta o înclinaţie spre egoism, roagă-l pe Iehova să te ajute să-ţi corectezi gândurile şi sentimentele. Apoi străduieşte-te şi mai mult să-l glorifici pe el, în loc să cauţi propria glorie (Ps. 86:11). În plus, ai putea urmări obiective prin care nu vei ieşi în evidenţă. De exemplu, ai putea cultiva într-o măsură mai mare unele aspecte ale rodului spiritului care ţi se par greu de cultivat. Sau, dacă te pregăteşti cu sârguinţă pentru temele pe care le ai la întruniri, dar nu-ţi prea place să participi la curăţenia de la Sala Regatului, ţi-ai putea fixa ca obiectiv să aplici sfatul din Romani 12:16. (Citeşte.)

19. Ce putem face pentru a nu ne descuraja din cauza a ceea ce vedem în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu?

19 Când ne privim atent în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu şi vedem unele defecte, poate chiar urme de egoism, ne-am putea simţi descurajaţi. Dacă te vei afla vreodată în această situaţie, gândeşte-te la omul înţelept din ilustrarea lui Iacov. Iacov n-a spus cât de repede a rezolvat omul problemele pe care le-a descoperit şi nici că a reuşit să înlăture fiecare pată. În schimb, Iacov a spus că el ‘a stăruit în legea perfectă’ (Iac. 1:25). Omul şi-a amintit ce a văzut în oglindă şi a continuat să facă îmbunătăţiri. Aşadar, păstrează un punct de vedere pozitiv despre propria persoană şi un punct de vedere echilibrat despre propriile imperfecţiuni. (Citeşte Eclesiastul 7:20.) Iehova doreşte să te ajute, aşa cum îi ajută pe atât de mulţi dintre fraţii tăi. Aşadar, continuă să-ţi adânceşti privirea în legea perfectă şi fă eforturi ca să-ţi păstrezi spiritul de sacrificiu. Astfel, te vei bucura de aprobarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu.