Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Turnul de veghe (ediția de studiu)  |  Februarie 2014

Să-l aclamăm pe Cristos, Regele glorios!

Să-l aclamăm pe Cristos, Regele glorios!

„În splendoarea ta mergi spre victorie.” (PS. 45:4)

1, 2. De ce dorim să analizăm cu atenţie Psalmul 45?

UN REGE glorios înaintează călare pentru adevăr şi dreptate şi merge să-şi învingă duşmanii. După ce obţine o victorie decisivă asupra lor, el se căsătoreşte cu o mireasă frumoasă. Generaţiile care urmează vorbesc despre el şi îi aduc laude. Acesta este subiectul Psalmului 45.

2 Însă acest psalm este mai mult decât o poveste captivantă cu final fericit. Evenimentele menţionate în Psalmul 45 au o semnificaţie profundă pentru noi deoarece au legătură atât cu prezentul, cât şi cu viitorul nostru. Să analizăm, aşadar, cu atenţie acest psalm.

„INIMA-MI TRESALTĂ PENTRU UN LUCRU PLĂCUT”

3, 4. a) Ce este ‘lucrul plăcut’ care ne mişcă inima? b) Ce mesaj predicăm noi ‘despre un rege’ şi cum devine limba noastră asemenea unui condei?

3 Citeşte Psalmul 45:1. ‘Lucrul plăcut’ care a mişcat inima psalmistului şi a făcut-o ‘să tresalte’ avea legătură cu un rege. Cuvântul ebraic tradus prin „a tresălta” însemna iniţial „a clocoti”, sau „a fierbe”. Acest lucru plăcut a făcut ca inima psalmistului să freamăte de bucurie, iar limba lui să  devină asemenea ‘condeiului unui copist iscusit’.

4 Dar ce se poate spune despre noi? Vestea bună despre Regatul mesianic este un lucru plăcut, care ne mişcă inima. Mesajul despre Regat a devenit deosebit de „plăcut” în 1914. De atunci încoace, mesajul nu se mai referă la un Regat care va fi instaurat în viitor, ci la un guvern real care funcţionează deja în ceruri. Aceasta este ‘vestea bună despre regat’ pe care o predicăm „pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile” (Mat. 24:14). ‘Ne tresaltă’ şi nouă inima datorită acestui mesaj? Predicăm cu zel vestea bună despre Regat? La fel ca psalmistul, noi ‘vorbim despre un rege’, Regele nostru Isus Cristos. Noi anunţăm că el este Regele întronat al Regatului mesianic. În plus, îi invităm pe toţi, atât pe conducători, cât şi pe supuşii lor, să se plece înaintea acestui Rege (Ps. 2:1, 2, 4-12). Iar limba noastră devine asemenea ‘condeiului unui copist iscusit’ în sensul că folosim din plin Cuvântul scris al lui Dumnezeu în lucrarea de predicare.

Noi anunţăm cu bucurie vestea bună despre Regele nostru, Isus Cristos

‘FARMECUL ESTE TURNAT PE BUZELE REGELUI’

5. a) În ce privinţe a fost Isus „frumos”? b) În ce sens ‘farmecul era turnat pe buzele’ Regelui şi cum îi putem urma exemplul?

5 Citeşte Psalmul 45:2. Scripturile vorbesc foarte puţin despre înfăţişarea lui Isus. Ca om perfect, fără îndoială că Isus a fost un bărbat „frumos”. Însă adevărata frumuseţe a lui Isus a constat în fidelitatea sa faţă de Iehova şi în integritatea sa de nezdruncinat. În plus, Isus a predicat mesajul despre Regat folosind cuvinte „pline de farmec” (Luca 4:22; Ioan 7:46). Ne străduim şi noi să-i urmăm exemplul în lucrarea de predicare încercând să folosim cuvinte care să sensibilizeze inima oamenilor? (Col. 4:6)

6. Cum l-a binecuvântat Dumnezeu pe Isus „pe timp indefinit”?

6 Datorită devoţiunii de care a dat dovadă Isus, Iehova l-a binecuvântat pe parcursul serviciului său pământesc şi l-a răsplătit după moartea sa de jertfă. Apostolul Pavel a scris despre Isus: „Când la înfăţişare s-a găsit ca om, s-a umilit şi a fost ascultător până la moarte, da, moarte pe un stâlp de tortură. De aceea, şi Dumnezeu l-a ridicat într-o poziţie înălţată şi i-a dat cu bunăvoinţă numele care este mai presus de orice alt nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor de sub pământ şi orice limbă să recunoască deschis că Isus Cristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl” (Filip. 2:8-11). Iehova l-a binecuvântat pe Isus „pe timp indefinit”, sau pentru veşnicie, înviindu-l la viaţă nemuritoare (Rom. 6:9).

REGELE ESTE ÎNĂLŢAT MAI MULT DECÂT „TOVARĂŞII” SĂI

7. În ce sens l-a uns Dumnezeu pe Isus mai mult decât pe „tovarăşii” săi?

7 Citeşte Psalmul 45:6, 7. Datorită iubirii sale profunde faţă de dreptate şi a urii faţă de tot ce l-ar putea dezonora pe Tatăl său, Isus a fost uns de Iehova ca Rege al Regatului mesianic. Isus a fost  uns cu „uleiul exultării” mai mult decât „tovarăşii” săi, adică mai mult decât regii lui Iuda din linia lui David. În ce sens? În primul rând, Isus a fost uns chiar de Iehova. În al doilea rând, Iehova l-a uns atât ca Rege, cât şi ca Mare Preot (Ps. 2:2; Evr. 5:5, 6). Şi în al treilea rând, Isus a fost uns cu spirit sfânt, nu cu ulei, iar domnia lui este cerească, nu pământească.

8. a) De ce se poate spune că ‘Dumnezeu este tronul lui Isus’? b) De ce putem fi siguri că domnia lui Isus este dreaptă?

8 Iehova l-a întronat pe Fiul său ca Rege mesianic în ceruri în 1914. ‘Sceptrul domniei sale este un sceptru al dreptăţii.’ Aceasta constituie o garanţie că domnia lui Isus este dreaptă şi imparţială. Autoritatea sa e legitimă deoarece ‘Dumnezeu este tronul său’. Cu alte cuvinte, domnia lui Isus a fost instituită de Iehova. În plus, tronul lui Isus va dăinui „pentru totdeauna şi veşnic”. Nu suntem mândri că îi slujim lui Iehova sub conducerea Regelui numit de el?

REGELE ‘ÎŞI ÎNCINGE SABIA’

9, 10. a) Când şi-a încins Cristos sabia şi cum a folosit-o el imediat după aceea? b) Cum îşi va folosi Cristos sabia în viitor?

9 Citeşte Psalmul 45:3. Iehova îi spune Regelui ‘să-şi încingă sabia la coapsă’. Astfel, el îi dă lui Isus autoritatea să poarte război împotriva tuturor celor ce resping suveranitatea lui Dumnezeu şi să execute judecăţile Sale asupra lor (Ps. 110:2). Deoarece este un Rege-Războinic invincibil, Cristos este numit ‘Puternic’. El şi-a încins sabia în 1914 şi i-a învins pe Satan şi pe demonii lui, aruncându-i din cer în vecinătatea pământului (Rev. 12:7-9).

10 Acesta a fost doar începutul galopului victorios al Regelui. Dar el trebuie şi „să-şi desăvârşească victoria” (Rev. 6:2). Judecăţile lui Iehova trebuie să fie executate asupra tuturor elementelor sistemului lui Satan de pe pământ, iar Satan şi demonii lui trebuie aduşi într-o stare de inactivitate. Mai întâi va fi distrus Babilonul cel Mare, imperiul mondial al religiei false. Scopul lui Iehova este ca marea „prostituată” să fie nimicită prin intermediul conducătorilor politici (Rev. 17:16, 17). Apoi, Regele-Războinic va distruge sistemul politic al lui Satan. După aceea, Cristos, care este numit şi „îngerul abisului”, îşi va desăvârşi victoria aruncându-i în abis pe Satan şi pe demonii lui (Rev. 9:1, 11; 20:1-3). Să vedem cum au fost profeţite aceste evenimente emoţionante în Psalmul 45.

REGELE ‘ÎNAINTEAZĂ CĂLARE PENTRU ADEVĂR’

11. Cum înaintează Cristos „pentru adevăr”?

11 Citeşte Psalmul 45:4. Regele-Războinic nu luptă pentru a ocupa teritorii şi a subjuga popoare. El poartă un război drept şi are obiective nobile. El „înaintează călare pentru adevăr, umilinţă şi dreptate”. Cel mai mare adevăr care trebuie apărat este acela că Iehova este Suveranul universului. Când s-a răzvrătit, Satan a contestat legitimitatea conducerii lui Iehova. De atunci, acest adevăr fundamental a fost pus la îndoială atât de demoni, cât şi de oameni. A sosit timpul ca Regele uns de Iehova ‘să înainteze călare’ pentru a stabili o dată pentru totdeauna adevărul cu privire la suveranitatea lui Iehova.

12. În ce sens înaintează Regele ‘pentru umilinţă’?

12 De asemenea, Regele înaintează ‘pentru umilinţă’. Ca Fiu unic-născut al lui Dumnezeu, el a lăsat un exemplu  remarcabil de umilinţă şi de supunere loială faţă de suveranitatea Tatălui său (Is. 50:4, 5; Ioan 5:19). Toţi slujitorii loiali ai Regelui trebuie să-i urmeze exemplul şi să se supună cu umilinţă suveranităţii lui Iehova în toate lucrurile. Numai cei care acţionează astfel vor putea trăi în lumea nouă promisă de Dumnezeu (Zah. 14:16, 17).

13. Cum înaintează Cristos ‘pentru dreptate’?

13 Cristos înaintează şi ‘pentru dreptate’. Dreptatea pe care o apără Regele este „dreptatea lui Dumnezeu”, respectiv normele lui Iehova cu privire la ce este bine şi ce este rău (Rom. 3:21; Deut. 32:4). Referindu-se la Regele Isus Cristos, Isaia a profeţit: „Un rege va domni pentru dreptate” (Is. 32:1). Sub domnia lui Isus vor fi instaurate ‘cerurile noi şi pământul nou’ care au fost promise, iar în ele „va locui dreptatea” (2 Pet. 3:13). Fiecare locuitor al lumii noi va trebui să se conformeze normelor lui Iehova (Is. 11:1-5).

REGELE REALIZEAZĂ „LUCRURI ÎNFRICOŞĂTOARE”

14. Cum va realiza dreapta lui Cristos „lucruri înfricoşătoare”? (Vezi imaginea de la începutul articolului.)

14 În timp ce înaintează călare, regele este încins cu o sabie (Ps. 45:3). Dar vine timpul ca el să ia sabia şi s-o mânuiască cu dreapta sa. Psalmistul a profeţit că el va realiza „lucruri înfricoşătoare” (Ps. 45:4). Când va înainta ca să execute judecăţile lui Iehova la Armaghedon, Isus Cristos va face „lucruri înfricoşătoare” împotriva duşmanilor săi. Nu ştim exact ce mijloace va folosi el pentru a distruge sistemul lui Satan. Ştim însă că această acţiune a lui Isus îi va îngrozi pe locuitorii pământului care n-au dat atenţie avertismentului divin de a se supune conducerii Regelui. (Citeşte Psalmul 2:11, 12.) În profeţia sa despre timpul sfârşitului, Isus a spus că oamenii „vor leşina de frică şi în aşteptarea lucrurilor care vor veni asupra pământului locuit, pentru că puterile cerurilor vor fi zguduite”. El a adăugat: „Atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind într-un nor cu putere şi cu mare glorie” (Luca 21:26, 27).

15, 16. Din cine vor fi alcătuite „armatele” care îl vor urma pe Cristos în luptă?

15 Anunţând că Regele vine „cu putere şi cu mare glorie” pentru a executa judecata, cartea Revelaţia spune: „Şi am văzut cerul deschis şi iată: un cal alb! Cel ce stătea pe el se numeşte Fidel şi Adevărat şi el judecă şi poartă război cu dreptate. Armatele din cer îl urmau pe cai albi şi erau îmbrăcate în in fin, alb şi curat. Din gura lui ieşea o sabie lungă şi ascuţită, ca să lovească naţiunile cu ea, şi el le va păstori cu un toiag de fier. El calcă în picioare teascul furiei mâniei Dumnezeului cel Atotputernic” (Rev. 19:11, 14, 15).

16 Cine vor fi războinicii care alcătuiesc „armatele” cereşti care îl urmează pe Cristos în luptă? Când şi-a încins prima oară sabia şi i-a aruncat pe Satan şi pe demoni din cer, Isus a fost însoţit de „îngerii lui” (Rev. 12:7-9). Este raţional să credem că, în războiul Armaghedonului, îngerii sfinţi vor face parte din armatele lui Cristos. Dar vor mai face parte şi alţii? Iată ce promisiune le-a făcut Isus fraţilor săi unşi: „Celui care învinge şi păzeşte căile mele până la sfârşit îi voi da autoritate peste naţiuni şi el îi va păstori pe oameni cu un toiag de fier, iar ei vor fi făcuţi bucăţi ca nişte vase de lut, aşa cum am primit şi eu autoritate de la Tatăl meu” (Rev. 2:26, 27).  Aşadar, din armatele cereşti ale lui Cristos vor face parte şi fraţii săi unşi, care îşi vor fi primit deja răsplata cerească. Ei vor fi alături de Cristos când va realiza „lucruri înfricoşătoare” şi va păstori naţiunile cu un toiag de fier.

REGELE ÎŞI DESĂVÂRŞEŞTE VICTORIA

17. a) Ce reprezintă calul alb pe care stă Cristos? b) Ce reprezintă sabia şi arcul?

17 Citeşte Psalmul 45:5. Regele stă pe un cal alb. Aceasta înseamnă că războiul pe care îl poartă este curat şi drept în ochii lui Iehova (Rev. 6:2; 19:11). Pe lângă sabie, el are şi un arc. Iată ce citim în Revelaţia: „M-am uitat şi iată: un cal alb! Cel ce stătea pe el avea un arc. I s-a dat o coroană şi a ieşit victorios ca să-şi desăvârşească victoria”. Atât sabia, cât şi arcul reprezintă mijloacele pe care Cristos le va folosi pentru a executa judecata asupra duşmanilor săi.

Păsările vor fi chemate să cureţe pământul (Vezi paragraful 18)

18. Cum se vor dovedi „ascuţite” săgeţile lui Cristos?

18 Folosind un limbaj poetic, psalmistul a spus că săgeţile Regelui „sunt ascuţite”, fac ‘să cadă popoare’ şi străpung „inima duşmanilor” săi. Măcelul va avea loc pe tot pământul. Ieremia a profeţit: „Cei ucişi de Iehova vor fi în ziua aceea de la un capăt al pământului până la celălalt” (Ier. 25:33). Într-o profeţie asemănătoare citim: „Şi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi le-a zis tuturor păsărilor care zboară prin mijlocul cerului: «Veniţi, adunaţi-vă la marea cină a lui Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea regilor, carnea comandanţilor, carnea oamenilor puternici, carnea cailor şi a celor ce stau pe ei şi carnea tuturor, oameni liberi şi sclavi, mici şi mari!»“ (Rev. 19:17, 18).

19. Cum ‘va merge spre victorie’ Cristos şi cum îşi va desăvârşi el victoria?

19 După ce va distruge sistemul rău al lui Satan de pe pământ, ‘în splendoarea sa’, Cristos ‘va merge spre victorie’ (Ps. 45:4). El îşi va desăvârşi victoria aruncându-i în abis pe Satan şi pe demonii lui, care vor rămâne acolo pe parcursul Domniei de O Mie de Ani (Rev. 20:2, 3). Întrucât Diavolul şi îngerii lui vor fi într-o stare de inactivitate asemănătoare morţii, locuitorii pământului nu vor mai fi influenţaţi de Satan şi i se vor putea supune în mod deplin Regelui lor glorios. Însă, înainte să vadă cum pământul va fi transformat treptat în paradis, ei vor avea încă un motiv să se bucure împreună cu Regele lor şi cu coregenţii săi. Despre acest eveniment fericit se va vorbi în articolul următor.