„Mari şi minunate sunt lucrările tale, Iehova, . . . Rege al eternităţii!” (REV. 15:3)

1, 2. a) Ce va realiza Regatul lui Dumnezeu? b) De ce putem fi siguri că Regatul va veni?

ÎN PRIMĂVARA anului 31 e.n., în timp ce se afla pe un munte din apropiere de Capernaum, Isus Cristos şi-a învăţat discipolii să se roage: „Să vină regatul tău” (Mat. 6:10). În prezent, mulţi oameni se îndoiesc că Regatul va veni. Însă noi suntem siguri că Iehova ne va răspunde la rugăciunile sincere în care cerem să vină Regatul său.

2 Iehova va folosi Regatul pentru a-i uni pe membrii familiei sale din cer şi de pe pământ. Scopul său se va împlini (Is. 55:10, 11). Evenimentele impresionante din ultimii 100 de ani dovedesc că Iehova a devenit deja Rege. El face lucrări mari şi minunate pentru milioanele de supuşi loiali ai săi (Zah. 14:9; Rev. 15:3). Şi totuşi, faptul că Iehova a devenit Rege nu este acelaşi lucru cu venirea Regatului lui Dumnezeu pentru care Isus ne-a învăţat să ne rugăm. Care este deosebirea dintre aceste două evenimente şi cum ne influenţează ele?

REGELE NUMIT DE IEHOVA TRECE LA ACŢIUNE

3. a) Când şi unde a fost Isus întronat ca Rege? b) Cum ai dovedi că Regatul a fost instaurat în 1914? (Vezi nota de subsol.)

3 Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, a început să se reverse lumină asupra unei profeţii consemnate de Daniel cu 2 500 de  ani în urmă: „În zilele acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica un regat care nu va fi nimicit niciodată” (Dan. 2:44). Studenţii în Biblie au arătat cu decenii înainte că anul 1914 avea să fie un an important. Mulţi oameni din timpul acela erau optimişti în legătură cu viitorul. Un scriitor a spus: „Lumea anului 1914 era plină de speranţe şi promisiuni”. Dar, mai târziu în acel an, când a izbucnit Primul Război Mondial, profeţia Bibliei s-a împlinit. Foametea, cutremurele şi epidemiile care au urmat, precum şi împlinirea altor profeţii biblice au dovedit în mod categoric că Isus Cristos a început să domnească în cer ca Rege al Regatului lui Dumnezeu în 1914. * Întronându-l pe Fiul său ca Rege mesianic, Iehova a devenit Rege într-un sens nou!

4. Care a fost prima misiune a lui Isus când a devenit Rege şi ce a făcut el apoi?

4 Prima misiune a Regelui numit de Dumnezeu a fost să poarte război cu Satan, cel mai mare duşman al Tatălui său. Isus şi îngerii săi i-au aruncat din cer pe Diavol şi pe demonii lui. După aceea, în cer a fost mare bucurie, dar pe pământ a început o perioadă de necazuri fără precedent. (Citeşte Revelaţia 12:7-9, 12.) Apoi, Regele şi-a îndreptat atenţia spre supuşii săi pământeşti pentru a-i rafina, a-i instrui şi a-i organiza ca să înfăptuiască voinţa lui Dumnezeu. Să vedem în ce fel reacţia lor pozitivă la aceste trei acţiuni ale Regatului constituie un bun exemplu pentru noi.

REGELE MESIANIC ÎI RAFINEAZĂ PE SUPUŞII SĂI LOIALI

5. Ce purificare a avut loc între 1914 şi prima parte a anului 1919?

5 După ce Regele întronat a curăţat cerurile de influenţa corupătoare a lui Satan şi a demonilor, Iehova l-a îndrumat pe Isus să-i inspecteze şi să-i rafineze pe continuatorii săi de pe pământ. Din profeţia lui Maleahi reiese că această acţiune a fost o purificare spirituală (Mal. 3:1-3). Istoria arată că ea avut loc între 1914 şi prima parte a anului 1919. * Pentru a face parte din familia universală a lui Iehova, trebuie să fim curaţi, sau sfinţi (1 Pet. 1:15, 16). Trebuie să ne păstrăm curaţi de orice contaminare, stând departe de religia falsă şi de politica acestei lumi.

6. Cum este furnizată hrana spirituală şi de ce este ea vitală?

6 Apoi, exercitându-şi autoritatea regală, Isus a numit un ‘sclav fidel şi prevăzător’. Acest sclav avea să furnizeze cu regularitate hrană spirituală sănătoasă pentru toţi membrii ‘turmei’ aflate în grija lui Isus (Mat. 24:45-47; Ioan 10:16). Începând din 1919, un mic grup de fraţi unşi s-au achitat cu loialitate de importanta responsabilitate de a-i hrăni pe ‘servitori’. Hrana spirituală abundentă oferită prin intermediul sclavului fidel şi prevăzător ne ajută să ne întărim credinţa şi să fim şi mai hotărâţi să rămânem curaţi din punct de vedere spiritual, moral, mintal şi fizic. De asemenea, ea ne oferă instruire şi ne pregăteşte pentru a participa din plin la cea mai importantă lucrare care se desfăşoară în prezent pe pământ. Te străduieşti să asimilezi cu regularitate această hrană spirituală?

REGELE ÎŞI INSTRUIEŞTE SUPUŞII PENTRU A PREDICA PE TOT PĂMÂNTUL

7. Ce lucrare importantă a început Isus când a fost pe pământ şi până când avea să continue ea?

7 Când şi-a început serviciul pământesc, Isus a spus: „Trebuie să anunţ şi altor oraşe vestea bună despre regatul lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4:43). Timp de trei ani şi jumătate, Isus a pus această lucrare pe primul  loc în viaţa sa. El le-a spus discipolilor săi: „Când mergeţi, predicaţi, zicând: «Regatul cerurilor s-a apropiat!»” (Mat. 10:7). După învierea sa, Isus a prezis că discipolii săi aveau să răspândească acest mesaj „până în cea mai îndepărtată parte a pământului” (Fap. 1:8). El le-a promis că avea să susţină personal această lucrare vitală „până la încheierea sistemului” (Mat. 28:19, 20).

8. Cum i-a îndemnat Regele la acţiune pe supuşii săi pământeşti?

8 În 1919, ‘vestea bună despre regat’ căpătase o semnificaţie suplimentară (Mat. 24:14). Regele guverna în cer şi adunase un mic grup de supuşi pământeşti, pe care-i purificase. Ei au reacţionat prompt la porunca clară a lui Isus de a predica pe tot pământul vestea bună că Regatul lui Dumnezeu domnea în cer (Fap. 10:42). De exemplu, în septembrie 1922, aproape 20 000 de susţinători ai Regatului au participat la congresul internaţional de la Cedar Point (Ohio, SUA). Imaginaţi-vă emoţia care i-a cuprins când fratele Rutherford a ţinut cuvântarea intitulată „Regatul”. El a spus: „Iată, Regele domneşte! Voi sunteţi agenţii săi de publicitate! Aşadar, vestiţi, vestiţi, vestiţi Regele şi regatul său!”. A doua zi, două mii dintre ei au participat la o campanie specială de predicare, unii dintre ei mergând chiar şi la 70 de kilometri de locul congresului. Un frate a spus cu entuziasm: „Nu voi uita niciodată acel îndemn de a vesti Regatul şi zelul de care au dat dovadă cei prezenţi!”. Mulţi au simţit la fel.

9, 10. a) Ce şcoli s-au înfiinţat pentru a-i instrui pe vestitorii Regatului? b) Cum te ajută această instruire?

9 În 1922, mai bine de 17 000 de vestitori ai Regatului predicau în 58 de ţări şi teritorii. Însă ei aveau nevoie de instruire. În secolul I, Regele numit de Dumnezeu le-a dat discipolilor săi îndrumări clare cu privire la ce să predice, unde să predice şi cum să predice (Mat. 10:5-7; Luca 9:1-6; 10:1-11). În prezent, urmând acelaşi model, Isus veghează ca toţi cei ce participă la lucrarea de predicare a Regatului să primească instrucţiuni şi să aibă tot ce le trebuie pentru a predica eficient (2 Tim. 3:17). Prin intermediul congregaţiei creştine, Isus îşi instruieşte supuşii în vederea predicării. O modalitate prin care face acest lucru este Şcoala de Serviciu Teocratic, care se desfăşoară în fiecare din cele peste 111 000 de congregaţii de pe tot pământul. Cu ajutorul acestei instruiri, peste şapte milioane de vestitori predică şi predau adevărul într-un mod care atrage „oameni de orice fel”. (Citeşte 1 Corinteni 9:20-23.)

10 Pe lângă Şcoala de Serviciu Teocratic, există şi alte şcoli biblice al căror obiectiv este să le ofere instruire bătrânilor de congregaţie, pionierilor, fraţilor necăsătoriţi, cuplurilor creştine, membrilor comitetelor  de filială şi soţiilor lor, supraveghetorilor itineranţi şi soţiilor lor, precum şi misionarilor. * Absolvenţii unei clase a Şcolii Biblice pentru Cupluri Creştine şi-au exprimat aprecierea pentru această şcoală astfel: „Instruirea specializată pe care am primit-o ne-a adâncit iubirea faţă de Iehova şi ne-a pregătit mai bine ca să-i ajutăm pe alţii”.

11. Cum reuşesc să persevereze vestitorii Regatului în pofida opoziţiei?

11 Eforturile mari care se fac pentru a predica Regatul şi a-i învăţa pe alţii n-au trecut neobservate de Satan, duşmanul nostru. Încercând să oprească lucrarea, el foloseşte atât atacuri directe, cât şi atacuri subtile pentru a împiedica răspândirea mesajului despre Regat şi a-i reduce la tăcere pe cei care-l predică. Dar eforturile lui sunt zadarnice. Iehova l-a aşezat pe Fiul său „cu mult deasupra oricărei guvernări, autorităţi, puteri şi domnii” (Ef. 1:20-22). Ca Rege, Isus îşi foloseşte autoritatea pentru a-şi ocroti şi îndruma continuatorii, asigurându-se astfel că voinţa Tatălui său este îndeplinită. * Drept urmare, vestea bună este predicată şi milioane de oameni sinceri sunt învăţaţi să i se închine lui Iehova. Este un adevărat privilegiu să participăm la această lucrare grandioasă!

REGELE ÎŞI ORGANIZEAZĂ SUPUŞII PENTRU O ACTIVITATE SPORITĂ

12. Explicaţi cum a rafinat Isus modul în care sunt organizaţi slujitorii lui Dumnezeu începând din 1914.

12 Din 1914, când a început să domnească, Isus rafinează modul în care sunt organizaţi slujitorii lui Dumnezeu pentru a înfăptui voinţa Tatălui său. (Citeşte Isaia 60:17.) În 1919, în fiecare congregaţie a fost numit un director al serviciului, care să fie în fruntea lucrării de predicare. În 1927 a fost organizată lucrarea din casă-n casă în fiecare duminică. În 1931, când au adoptat numele biblic „Martorii lui Iehova”, susţinătorii Regatului au fost îndemnaţi să-şi intensifice activitatea (Is. 43:10-12). În 1938, alegerea democratică a bărbaţilor cu răspundere în congregaţie a fost înlocuită cu numirea teocratică. În 1972, supravegherea congregaţiei a fost încredinţată unui corp de bătrâni. Înainte, această responsabilitate îi revenea unui singur frate. Toţi bărbaţii calificaţi spiritualiceşte au fost îndemnaţi să aspire la privilegiul de ‘a păstori turma lui Dumnezeu’ (1 Pet. 5:2). În 1976, Corpul de Guvernare a fost organizat în şase comitete pentru a supraveghea lucrarea Regatului la nivel mondial. De atunci încoace,  Regele numit de Iehova continuă să-i organizeze pe supuşii Regatului în mod teocratic, sau potrivit voinţei lui Dumnezeu.

13. a) Ce a realizat Regele mesianic în cei 100 de ani de domnie? b) Ce efect au avut realizările Regatului în viaţa ta?

13 Să ne gândim la ce a realizat Regele mesianic pe parcursul celor 100 de ani de domnie. El a purificat un popor pentru numele lui Iehova. A coordonat lucrarea de predicare a veştii bune despre Regat, astfel că în prezent se predică în 239 de ţări şi teritorii, şi a învăţat milioane de oameni să i se închine lui Iehova. De asemenea, a unit peste şapte milioane de supuşi loiali, care se oferă de bunăvoie să înfăptuiască voinţa Tatălui său (Ps. 110:3). Într-adevăr, lucrările pe care le face Iehova prin intermediul Regatului mesianic sunt mari şi minunate! Dar în faţă ne stau evenimente şi mai emoţionante!

BINECUVÂNTĂRILE PE CARE LE VA ADUCE REGATUL MESIANIC

14. a) Ce anume cerem când ne rugăm: „Să vină regatul tău”? b) Care este textul anului 2014 şi de ce este el foarte potrivit?

14 Chiar dacă Iehova l-a încoronat pe Fiul său, Isus Cristos, ca Rege mesianic în 1914, acest lucru nu a constituit răspunsul complet la rugăciunea noastră: „Să vină regatul tău” (Mat. 6:10). Biblia a prezis că Isus avea ‘să stăpânească în mijlocul duşmanilor săi’ (Ps. 110:2). Guvernele umane, aflate sub controlul lui Satan, continuă să se împotrivească Regatului. Când ne rugăm să vină Regatul lui Dumnezeu, cerem ca Regele mesianic şi coregenţii lui să vină să pună capăt conducerii umane şi să-i înlăture de pe pământ pe împotrivitorii Regatului. Atunci se vor împlini cuvintele din Daniel 2:44, unde se spune că Regatul lui Dumnezeu „va zdrobi şi va pune capăt tuturor acestor regate”. El va distruge guvernele umane, care se împotrivesc Regatului (Rev. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21). Timpul când se va întâmpla acest lucru este foarte aproape. Aşadar, e cât se poate de potrivit că textul anului 2014, când se împlinesc 100 de ani de la instaurarea Regatului în cer, este Matei 6:10: „Să vină regatul tău”!

Textul anului 2014: „Să vină regatul tău.” (Matei 6:10)

15, 16. a) Ce evenimente emoţionante vor avea loc pe parcursul Domniei de O Mie de Ani? b) Care va fi ultima acţiune a lui Isus ca Rege mesianic şi cum va contribui ea la împlinirea scopului divin?

15 După ce îi va distruge pe duşmanii lui Dumnezeu, Regele mesianic îi va arunca pe Satan şi pe demoni în abis pentru o mie de ani (Rev. 20:1-3). Odată înlăturată această influenţă rea, Regatul va aplica foloasele jertfei de răscumpărare a lui Isus şi va anula efectele păcatului adamic. Regele va învia milioane de oameni care se află în morminte şi va organiza un program mondial de instruire pentru a-i învăţa despre Iehova (Rev. 20:12, 13). Întregul pământ va deveni un paradis, la fel ca grădina Edenului, şi toţi oamenii fideli vor fi aduşi la perfecţiune.

16 La sfârşitul Domniei de O Mie de Ani a lui Cristos, Regatul mesianic îşi va fi împlinit scopul. Atunci, Isus îi va preda Tatălui său Regatul. (Citeşte 1 Corinteni 15:24-28.) Nu va mai fi nevoie de un mijlocitor între Iehova şi copiii săi pământeşti. Fiii lui Dumnezeu din cer şi copiii săi de pe pământ vor fi uniţi cu Tatăl lor ceresc ca membri ai familiei sale universale.

17. Ce eşti hotărât să faci pentru Regat?

17 Evenimentele emoţionante care au avut loc pe parcursul acestor 100 de ani de domnie a Regatului ne dau asigurarea că Iehova deţine controlul şi că scopul său cu privire la pământ se va împlini. Aşadar, să continuăm să fim supuşii săi loiali şi să vestim Regele şi Regatul său! Avem convingerea că Iehova ne va răspunde în curând la rugăciunea sinceră pe care i-o adresăm: „Să vină regatul tău”!

^ par. 3 Vezi cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia?, paginile 88-92.

^ par. 11 Pentru detalii privind unele victorii juridice obţinute în diverse ţări, vezi Turnul de veghe din 1 decembrie 1998, paginile 19-22.