Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Turnul de veghe (ediția de studiu)  |  Noiembrie 2013

Păstori, imitaţi-i pe cei mai mari Păstori!

Păstori, imitaţi-i pe cei mai mari Păstori!

„Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model, ca să călcaţi cât mai exact pe urmele lui.“ (1 PET. 2:21)

1, 2. a) Care este rezultatul când oile sunt bine îngrijite? b) De ce erau mulţi oameni din zilele lui Isus asemenea oilor fără păstor?

OILE o duc foarte bine când au un păstor grijuliu. Într-o carte despre creşterea oilor se spune că un păstor care doar îşi duce turma la păscut şi nu se îngrijeşte şi de celelalte necesităţi ale oilor va avea în câţiva ani o turmă slăbită şi bolnavă. Însă, când păstorul se îngrijeşte bine de fiecare oaie, turma va fi puternică şi sănătoasă.

2 În mod asemănător, grija şi atenţia pe care păstorii turmei lui Dumnezeu le acordă fiecărei oi va influenţa sănătatea spirituală a întregii congregaţii. Vă amintiţi, probabil, că lui Isus i s-a făcut milă de mulţimi deoarece „erau jupuite şi aruncate încoace şi-ncolo ca nişte oi fără păstor“ (Mat. 9:36). De ce se aflau iudeii în această situaţie? Cei care aveau responsabilitatea de a-i învăţa Legea lui Dumnezeu erau aspri, exigenţi şi ipocriţi. În loc să-i ajute şi să-i înveţe pe membrii turmei lor, conducătorii religioşi le puneau pe umeri „sarcini grele“ (Mat. 23:4).

3. Ce nu trebuie să uite bătrânii de congregaţie în timp ce se achită de rolul lor de păstori spirituali?

3 Păstorii creştini din prezent — bătrânii numiţi — au deci o mare responsabilitate. Oile din turma pe care o păstoresc sunt ale lui Iehova şi ale lui Isus, care a spus despre sine că este „păstorul cel bun“ (Ioan 10:11). Oile ‘au fost cumpărate cu un preţ’, pe care Isus l-a plătit cu propriul „sânge preţios“ (1 Cor. 6:20; 1 Pet. 1:18, 19). El iubeşte oile atât de mult, încât şi-a dat de bunăvoie viaţa pentru ele. Bătrânii trebuie să-şi amintească întotdeauna că sunt subpăstori, aflaţi sub supravegherea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu şi „marele păstor al oilor“ (Evr. 13:20).

4. Ce vom analiza în acest articol?

 4 Cum trebuie să trateze păstorii creştini oile? Membrii congregaţiei sunt îndemnaţi ‘să asculte de cei care sunt în fruntea lor’. În acelaşi timp, bătrânii creştini sunt sfătuiţi ‘să nu stăpânească peste cei care sunt moştenirea lui Dumnezeu’ (Evr. 13:17). (Citeşte 1 Petru 5:2, 3.) Dar cum pot bătrânii să fie în fruntea turmei, fără să stăpânească peste ea? Cu alte cuvinte, cum pot bătrânii să se îngrijească de necesităţile turmei fără să depăşească limitele autorităţii pe care le-a încredinţat-o Dumnezeu?

‘ÎI VA PURTA LA SÂN’

5. Ce învăţăm despre Iehova din Isaia 40:11?

5 Profetul Isaia a spus despre Iehova: „El îşi va păstori turma ca un păstor. Va aduna mieii cu braţul său şi-i va purta la sân. Va conduce cu grijă oile care alăptează“ (Is. 40:11). Această comparaţie arată că Iehova se îngrijeşte de necesităţile celor slabi şi vulnerabili. Asemenea unui păstor care cunoaşte necesităţile fiecărei oi din turma sa şi este mereu gata să-şi ajute oile, Iehova ştie ce are nevoie fiecare membru al congregaţiei şi este bucuros să-i ofere sprijinul necesar. Uneori, un păstor poartă mieluşeii la sân. În mod asemănător, Iehova, „Tatăl îndurărilor tandre“, ne poartă de grijă şi ne oferă mângâiere când ne confruntăm cu mari încercări sau când trecem prin momente dificile (2 Cor. 1:3, 4).

6. Cum poate un păstor spiritual să imite exemplul lui Iehova?

6 Ce lecţie frumoasă poate învăţa un păstor spiritual de la Tatăl nostru ceresc! La fel ca Iehova, el trebuie să fie atent la necesităţile oilor. Ştiind cu ce probleme se confruntă membrii congregaţiei şi ce situaţii necesită urgent atenţie, un bătrân va putea oferi ajutorul şi încurajarea necesare (Prov. 27:23). Aceasta înseamnă că un bătrân trebuie să-şi facă timp să stea de vorbă cu fraţii săi de credinţă şi să-i asculte. El le respectă intimitatea, dar, în acelaşi timp, este atent la ceea ce vede şi aude în congregaţie şi, plin de iubire, este gata ‘să le vină în ajutor celor slabi’ (Fap. 20:35; 1 Tes. 4:11).

7. a) Cum erau tratate oile lui Dumnezeu în zilele lui Ezechiel şi ale lui Ieremia? b) Ce putem învăţa din faptul că Iehova i-a condamnat pe păstorii infideli?

7 Să ne gândim la atitudinea păstorilor poporului lui Dumnezeu din zilele lui Ezechiel şi ale lui Ieremia. Iehova i-a condamnat pe acei păstori care nu se îngrijeau de oile sale aşa cum trebuia. Iehova a spus: „Oile mele erau de jaf şi oile mele erau hrana tuturor fiarelor câmpului, fiindcă nu aveau păstor, iar păstorii mei nu-mi căutau oile, ci păstorii se păşteau pe ei înşişi şi nu păşteau oile mele“. Oamenii sufereau deoarece conducătorii lor erau egoişti şi lacomi (Ezec. 34:7–10; Ier. 23:1). Din motive similare, condamnarea lui Dumnezeu este valabilă şi pentru conducătorii creştinătăţii. De aici înţelegem şi cât de important este ca bătrânii creştini să acorde turmei atenţia şi iubirea de care are nevoie.

„V-AM DAT UN EXEMPLU“

8. Cum pot imita bătrânii exemplul lui Isus când îi sfătuiesc pe fraţii lor?

8 Din cauza imperfecţiunii, este posibil ca unii membri ai congregaţiei să înţeleagă mai greu ce aşteaptă Iehova din partea lor. S-ar putea ca ei să ia decizii care nu sunt în armonie cu principiile biblice sau să acţioneze într-un mod care arată că nu sunt maturi din punct  de vedere spiritual. Cum ar trebui să reacţioneze bătrânii? Ei ar trebui să-l imite pe Isus, care a fost răbdător cu discipolii săi. Aceştia s-au certat de mai multe ori cu privire la care dintre ei urma să fie cel mai mare în Regat. Totuşi, Isus nu şi-a pierdut răbdarea, ci a continuat să-i înveţe şi să-i sfătuiască în mod iubitor să fie umili (Luca 9:46–48; 22:24–27). Spălându-le picioarele, Isus le-a dat o lecţie de umilinţă, calitate pe care trebuie s-o manifeste şi supraveghetorii creştini din prezent. (Citeşte Ioan 13:12–15.) (1 Pet. 2:21)

9. Ce atitudine a spus Isus că trebuie să aibă discipolii săi?

9 Cu o anumită ocazie, Iacov şi Ioan au încercat să obţină o poziţie importantă în Regat. Era clar că cei doi apostoli înţeleseseră greşit rolul unui păstor spiritual. Însă Isus le-a corectat punctul de vedere spunând: „Voi ştiţi: conducătorii naţiunilor stăpânesc peste ele şi cei mari exercită autoritate asupra lor. Între voi nu va fi aşa, ci oricine vrea să fie mare între voi trebuie să fie slujitorul vostru“ (Mat. 20:25, 26). Aşadar, apostolii trebuiau să se împotrivească tendinţei de ‘a stăpâni’ peste fraţii lor, sau de a le spune mereu ce trebuie să facă.

10. a) Cum doreşte Isus ca bătrânii să trateze turma? b) Ce exemplu le-a dat Pavel bătrânilor?

10 Isus se aşteaptă ca bătrânii creştini să trateze turma aşa cum a tratat-o el. Bătrânii trebuie să fie dispuşi să le slujească fraţilor şi surorilor lor, nu să stăpânească peste ei. Imitându-l pe Isus, apostolul Pavel le-a slujit cu umilinţă altora. El le-a spus bătrânilor congregaţiei din Efes: „Voi ştiţi bine cum, din prima zi în care am pus piciorul în provincia Asiei, am fost tot timpul cu voi, slujind ca sclav Domnului cu cea mai mare umilinţă“. Pavel voia ca bătrânii din Efes să-i ajute cu umilinţă şi cu dăruire pe fraţii lor. El a zis: „În toate v-am arătat că, trudind astfel, trebuie să le veniţi în ajutor celor slabi“ (Fap. 20:18, 19, 35). Pavel le-a scris creştinilor din Corint că nu era stăpân pe credinţa lor, ci dimpotrivă, un colaborator umil spre bucuria lor (2 Cor. 1:24). Astfel, Pavel le-a dat bătrânilor din prezent un exemplu de umilinţă şi sârguinţă.

‘ŢINEŢI STRÂNS LA CUVÂNTUL FIDEL’

11, 12. Cum l-ar putea ajuta un bătrân pe un frate care trebuie să ia o decizie?

11 Un bătrân de congregaţie trebuie ‘să ţină strâns la cuvântul fidel în ce priveşte arta de a preda’ (Tit 1:9). Însă el trebuie să facă acest lucru „în spiritul blândeţii“ (Gal. 6:1). Un păstor spiritual bun nu încearcă să-i oblige pe fraţii săi să acţioneze într-un anumit fel, ci îi ajută să ia singuri decizii care au la bază iubirea lor pentru Iehova şi pentru Cuvântul său. De exemplu, un bătrân l-ar putea ajuta pe un frate care trebuie să ia o decizie importantă analizând cu el unele principii biblice sau un articol apărut în publicaţiile noastre. El l-ar putea îndemna să se gândească la modul în care deciziile sale îi vor influenţa relaţia cu Iehova. De asemenea, i-ar putea aminti cât de important este să ceară îndrumarea lui Iehova în rugăciune înainte să ia o decizie (Prov. 3:5, 6). După această discuţie, bătrânul îl va lăsa pe frate să decidă personal ce va face (Rom. 14:1–4).

12 Singura autoritate pe care o au supraveghetorii creştini are la bază Scripturile. De aceea, este vital ca ei să folosească Biblia cu iscusinţă şi să-şi bazeze întotdeauna sfaturile pe ea. Procedând astfel, bătrânii vor evita orice abuz de  putere. La urma urmei, ei sunt doar subpăstori, iar fiecare membru al congregaţiei le va da socoteală lui Iehova şi lui Isus pentru deciziile pe care le ia (Gal. 6:5, 7, 8).

„EXEMPLE PENTRU TURMĂ“

Bătrânii îşi ajută familia să se pregătească pentru predicare (Vezi paragraful 13)

13, 14. În ce aspecte trebuie un bătrân să fie un exemplu pentru turmă?

13 După ce le-a spus bătrânilor de congregaţie ‘să nu stăpânească’ peste fraţii lor de credinţă, apostolul Petru i-a îndemnat ‘să devină exemple pentru turmă’ (1 Pet. 5:3). Cum poate un bătrân să fie un exemplu pentru turmă? Să ne gândim la două cerinţe pe care trebuie să le întrunească un bărbat care „aspiră la sarcina de supraveghetor“. În primul rând, el trebuie să aibă „o minte sănătoasă“. Aceasta înseamnă că el trebuie să înţeleagă bine principiile biblice şi să ştie cum să le aplice în propria viaţă. Un bătrân îşi păstrează calmul în situaţii dificile şi se gândeşte bine înainte să ia o decizie. În al doilea rând, el trebuie ‘să-şi conducă bine familia’. Dacă are familie, un bătrân trebuie să dea un bun exemplu ca soţ şi ca tată. De ce? Biblia spune: „Dacă cineva nu ştie să-şi conducă propria familie, cum se va îngriji de congregaţia lui Dumnezeu?“ (1 Tim. 3:1, 2, 4, 5). Când bătrânii manifestă aceste calităţi, ei le inspiră încredere membrilor congregaţiei.

14 De asemenea, bătrânii dau un bun exemplu fiind în fruntea lucrării de predicare, la fel ca Isus. Predicarea veştii bune despre Regat a fost un aspect important al vieţii pământeşti a lui Isus. Mai mult, el le-a arătat discipolilor săi cum trebuiau să îndeplinească această lucrare (Mar. 1:38; Luca 8:1). În zilele noastre, vestitorii se simt încurajaţi când predică alături de bătrâni. Ei văd zelul lor pentru această lucrare salvatoare şi învaţă din modul în care aceştia predau. Când bătrânii îşi folosesc cu regularitate timpul şi energia pentru a predica vestea bună în pofida programului lor încărcat, întreaga congregaţie se va simţi îndemnată să manifeste un zel similar. De asemenea, bătrânii le pot da un bun exemplu fraţilor de credinţă pregătindu-se pentru întruniri şi participând la ele, dar şi la alte activităţi, cum ar fi curăţenia şi întreţinerea sălii Regatului (Ef. 5:15, 16). (Citeşte Evrei 13:7.)

Bătrânii dau un bun exemplu în lucrarea de predicare (Vezi paragraful 14)

„SĂ-I SPRIJINIŢI PE CEI SLABI“

15. Menţionaţi câteva motive pentru care bătrânii fac vizite de păstorire.

15 Un păstor bun este gata să ajute o oaie rănită sau bolnavă. În mod asemănător, bătrânii trebuie să le acorde imediat atenţie membrilor congregaţiei care suferă sau au nevoie de ajutor spiritual. Cei în vârstă şi cei bolnavi s-ar  putea să aibă nevoie de ajutor în ce priveşte necesităţile lor fizice. Însă ei au nevoie în mod deosebit de încurajare şi de ajutor spiritual (1 Tes. 5:14). Tinerii au de luptat, probabil, cu „dorinţele tinereţii“ (2 Tim. 2:22). Din aceste motive, bătrânii trebuie să facă periodic vizite de păstorire pentru a înţelege situaţiile cu care se confruntă membrii congregaţiei şi pentru a le oferi încurajare din Scripturi. Când bătrânii le acordă cu promptitudine fraţilor ajutorul de care au nevoie, multe probleme pot fi rezolvate înainte să se agraveze.

16. Ce pot face bătrânii când un membru al congregaţiei are nevoie de ajutor spiritual?

16 Ce pot face bătrânii când un membru al congregaţiei are o problemă serioasă, care îi ameninţă relaţia cu Iehova? Iacov a scris: „Este printre voi cineva bolnav? Să-i cheme la el pe bătrânii congregaţiei, iar ei să se roage pentru el, ungându-l cu ulei în numele lui Iehova. Rugăciunea credinţei îl va vindeca pe cel bolnav, iar Iehova îl va ridica. Şi, dacă a comis păcate, îi vor fi iertate“ (Iac. 5:14, 15). În cazul în care cel bolnav din punct de vedere spiritual nu-i ‘cheamă la el pe bătrânii congregaţiei’, ei trebuie să-i vină în ajutor de-ndată ce află despre situaţia lui. Când se roagă pentru fraţii lor şi împreună cu ei şi când îi ajută în momentele dificile, bătrânii se dovedesc o sursă de încurajare şi de înviorare spirituală pentru cei aflaţi în grija lor. (Citeşte Isaia 32:1, 2.)

17. Care este rezultatul când bătrânii îl imită pe „marele păstor“?

17 În tot ceea ce fac în organizaţia lui Iehova, păstorii creştini se străduiesc să-l imite pe „marele păstor“, Isus Cristos. Cu ajutorul spiritual al acestor fraţi de încredere, turma continuă să se întărească şi să-i slujească cu fidelitate lui Dumnezeu. De aceea, suntem foarte recunoscători pentru păstorii iubitori pe care îi avem şi ne simţim îndemnaţi să-l lăudăm pe cel mai mare Păstor, Iehova.