„Voi aştepta cu răbdare.“ (MICA 7:7)

1. De ce am putea deveni nerăbdători?

ÎN 1914, când Cristos a fost întronat ca Rege în cer, au început zilele din urmă ale sistemului lui Satan. În acel an, în cer a avut loc un război în urma căruia Isus i-a aruncat pe Diavol şi pe demonii săi în vecinătatea pământului. (Citeşte Revelaţia 12:7–9.) Satan ştie că nu mai are decât „puţin timp“ (Rev. 12:12). Totuşi, acest „puţin timp“ durează mai mult decât s-au aşteptat unii dintre noi. Am devenit cumva nerăbdători în timp ce aşteptăm ca Iehova să distrugă sistemul lui Satan?

2. Ce se va analiza în acest articol?

2 Nerăbdarea poate fi periculoasă, deoarece ne poate face să acţionăm în mod pripit. Cum putem aştepta cu răbdare? Acest articol ne va ajuta oferind răspuns la următoarele întrebări: 1) Ce putem învăţa despre răbdare din exemplul profetului Mica? 2) Ce evenimente vor marca sfârşitul perioadei de aşteptare? 3) Cum putem arăta apreciere pentru răbdarea lui Iehova?

CE PUTEM ÎNVĂŢA DIN EXEMPLUL LUI MICA?

3. Care era situaţia în Israel în zilele lui Mica?

3 Citeşte Mica 7:2–6. Profetul Mica a văzut cum israeliţii s-au îndepărtat din ce în ce mai mult de Iehova şi cum, sub domnia răului rege Ahaz, au ajuns într-o stare spirituală deplorabilă. Mica i-a comparat cu un „mărăcine“ şi cu „un gard de spini“. Acei israeliţi erau asemenea unui mărăcine sau a unui gard de spini deoarece le făceau rău celor cu care veneau în contact. Situaţia devenise atât de gravă, încât nici chiar membrii familiei nu se mai iubeau unii pe alţii. Fiind conştient că nu putea face nimic pentru a schimba situaţia, Mica s-a rugat lui Iehova  din toată inima. Apoi, el a aşteptat cu răbdare ca Dumnezeu să acţioneze. Mica a fost sigur că Iehova avea să intervină la timpul stabilit de El.

4. Cu ce probleme ne confruntăm în prezent?

4 Asemenea lui Mica, şi noi trăim în mijlocul unor oameni egoişti. Mulţi sunt „nerecunoscători, neloiali, fără afecţiune naturală“ (2 Tim. 3:2, 3). Viaţa este foarte stresantă când colegii de muncă, de şcoală sau vecinii manifestă o atitudine egocentrică. Însă unii dintre slujitorii lui Dumnezeu se confruntă cu o problemă şi mai mare. Isus a spus că discipolii săi aveau să întâmpine opoziţie în familie. Cuvintele sale se aseamănă cu cele consemnate în Mica 7:6. Isus a zis: „Am venit să fac dezbinare: fiul împotriva tatălui, fiica împotriva mamei şi nora împotriva soacrei. Duşmanii omului vor fi cei din casa lui“ (Mat. 10:35, 36). Poate fi foarte greu când avem de suportat ridiculizări şi opoziţie din partea membrilor familiei care nu ne împărtăşesc convingerile religioase. Dacă ne confruntăm cu astfel de presiuni, să nu cedăm! Dimpotrivă, să-i rămânem loiali lui Iehova şi să aşteptăm cu răbdare ca el să îndrepte lucrurile. Dacă îl rugăm încontinuu pe Iehova să ne ajute, el ne va da puterea şi înţelepciunea de care avem nevoie pentru a persevera.

5, 6. a) Cum l-a răsplătit Iehova pe Mica? b) Ce nu a văzut Mica împlinindu-se?

5 Iehova l-a răsplătit pe Mica pentru răbdarea sa. Mica a văzut sfârşitul răului rege Ahaz şi al domniei acestuia. El a văzut cum Ezechia, fiul lui Ahaz, a devenit rege şi a restabilit închinarea curată. Iar când asirienii au invadat regatul nordic al Israelului, Mica a văzut şi cum s-a împlinit profeţia pe care o consemnase despre Samaria (Mica 1:6).

6 Însă Mica n-a văzut împlinirea tuturor profeţiilor pe care Iehova l-a inspirat să le scrie. De exemplu, Mica a consemnat: „În zilele din urmă, muntele casei lui Iehova va fi întărit deasupra vârfului munţilor, se va înălţa deasupra dealurilor şi spre el se vor revărsa popoarele. Multe naţiuni se vor duce şi vor spune: «Veniţi, să ne suim la muntele lui Iehova»“ (Mica 4:1, 2). Mica a murit cu mult înainte ca această profeţie să se împlinească. Totuşi, el a fost hotărât să-i rămână loial lui Iehova până la moarte, indiferent ce făceau cei din jurul său. El a scris: „Toate popoarele vor umbla fiecare în numele dumnezeului său, dar noi vom umbla în numele lui Iehova, Dumnezeul nostru, pe timp indefinit, da, pentru totdeauna“ (Mica 4:5). Mica a putut aştepta cu răbdare în perioadele dificile deoarece a avut o încredere absolută că Iehova îşi va împlini toate promisiunile. Acest profet fidel s-a încrezut în Iehova.

7, 8. a) De ce avem toate motivele să ne încredem în Iehova? b) Ce anume va face ca timpul să pară că trece mai repede?

7 Ne încredem şi noi în Iehova asemenea lui Mica? Avem toate motivele să facem lucrul acesta. Noi vedem împlinirea profeţiei lui Mica. În „zilele din urmă“, milioane de oameni din toate naţiunile, triburile şi limbile s-au îndreptat spre „muntele casei lui Iehova“. Deşi provin din naţiuni care deseori sunt în conflict, aceşti închinători ai lui Iehova şi-au transformat ‘săbiile în brăzdare’ şi ‘nu mai învaţă războiul’ (Mica 4:3). Cât de privilegiaţi suntem că facem parte din poporul paşnic al lui Iehova!

8 Fireşte, cu toţii dorim ca Iehova să pună capăt în curând acestui sistem rău. Însă, dacă vrem să aşteptăm cu răbdare, trebuie să privim lucrurile din perspectiva lui Iehova. El a stabilit o zi în care  va judeca omenirea prin intermediul ‘unui om pe care l-a numit’, Isus Cristos (Fap. 17:31). Dar, până atunci, Dumnezeu le dă tuturor oamenilor posibilitatea să dobândească „cunoştinţa exactă a adevărului“, să acţioneze potrivit acestei cunoştinţe şi, astfel, să fie salvaţi. În joc sunt vieţi preţioase. (Citeşte 1 Timotei 2:3, 4.) Dacă facem tot ce putem ca să-i ajutăm pe alţii să dobândească o cunoştinţă exactă despre Dumnezeu, timpul rămas până când Iehova îşi va executa judecata va părea că trece mai repede. În curând, vom constata că, fără să ne dăm seama, timpul a trecut. Cât de mult ne vom bucura atunci că am fost ocupaţi din plin cu lucrarea de predicare!

CE EVENIMENTE VOR MARCA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE AŞTEPTARE?

9–11. S-a împlinit 1 Tesaloniceni 5:3? Explicaţi.

9 Citeşte 1 Tesaloniceni 5:1–3. În curând, naţiunile vor zice: „Pace şi securitate!“. Dacă nu vrem să fim înşelaţi de această declaraţie, trebuie „să stăm treji şi să rămânem lucizi“ (1 Tes. 5:6). În continuare vom prezenta pe scurt câteva evenimente care au pregătit calea pentru această declaraţie importantă.

10 Atât după Primul, cât şi după al Doilea Război Mondial, naţiunile şi-au dorit foarte mult să fie pace. După Primul Război Mondial, a fost înfiinţată Liga Naţiunilor în speranţa că va aduce pacea. Mai târziu, după al Doilea Război Mondial, oamenii au sperat că Organizaţia Naţiunilor Unite va aduce pacea pe pământ. Conducătorii politici şi religioşi şi-au pus speranţa în aceste organizaţii. De exemplu, Naţiunile Unite au declarat anul 1986 Anul Internaţional al Păcii. În acel an, mulţi conducători politici şi religioşi s-au întâlnit cu conducătorul Bisericii Catolice la Assisi, Italia, ca să se roage pentru pace.

11 Însă, nici această declaraţie cu privire la pace şi securitate, nici altele asemănătoare nu au constituit împlinirea profeţiei din 1 Tesaloniceni 5:3. De ce?  Deoarece prezisa „distrugere neaşteptată“ încă n-a avut loc.

12. Ce ştim despre declaraţia cu privire la „pace şi securitate“?

12 Cine va face această importantă declaraţie cu privire la „pace şi securitate“? Ce rol vor avea conducătorii creştinătăţii şi ai altor religii? Dar conducătorii guvernelor lumii? Biblia nu ne spune. Ceea ce ştim este că, indiferent de forma sub care se va face această declaraţie şi oricât de convingătoare ar părea, pe pământ nu va fi cu adevărat „pace şi securitate“. Acest sistem vechi se va afla tot sub controlul lui Satan; este complet putred şi aşa va rămâne. Ce trist ar fi dacă vreunul dintre noi ar da crezare acestei propagande satanice şi şi-ar încălca neutralitatea creştină!

13. De ce ţin strâns îngerii vânturile distrugerii?

13 Citeşte Revelaţia 7:1–4. În timp ce aşteptăm ca 1 Tesaloniceni 5:3 să se împlinească, patru îngeri puternici ţin strâns cele patru vânturi distrugătoare ale necazului celui mare. Ce aşteaptă ei? Apostolul Ioan a scris că „sclavii Dumnezeului nostru“, creştinii unşi, trebuie să primească sigilarea finală. * Când sigilarea finală se va încheia, îngerii vor elibera vânturile distrugerii. Ce se va întâmpla atunci?

14. Ce anume arată că sfârşitul Babilonului cel Mare este aproape?

14 Babilonul cel Mare, imperiul mondial al religiei false, va fi distrus, aşa cum merită. Când se va întâmpla lucrul acesta, nimeni nu-l va putea ajuta. Putem vedea încă de pe acum că sfârşitul său este aproape (Rev. 16:12; 17:15–18; 18:7, 8, 21). O oarecare lipsă de susţinere a Babilonului cel Mare este deja evidentă în mass-media, care critică din ce în ce mai mult religiile şi pe conducătorii lor. Cu toate acestea, conducătorii Babilonului cel Mare nu se simt în pericol. Dar se înşală amarnic! În urma declaraţiei „Pace şi securitate!“, elementele politice ale sistemului lui Satan vor ataca pe neaşteptate religia falsă şi o vor distruge. Babilonul cel Mare va dispărea pentru totdeauna! Cu siguranţă, merită să aşteptăm cu răbdare aceste evenimente de importanţă istorică (Rev. 18:8, 10).

CUM PUTEM ARĂTA APRECIERE PENTRU RĂBDAREA LUI IEHOVA?

15. De ce aşteaptă Iehova cu răbdare?

15 Chiar dacă oamenii dezonorează numele lui Iehova, el aşteaptă cu răbdare momentul potrivit pentru a trece la acţiune. Iehova nu doreşte ca vreun om sincer să fie distrus (2 Pet. 3:9, 10). Simţim şi noi la fel? Înainte să vină ziua lui Iehova, ne putem arăta aprecierea pentru răbdarea sa în mai multe moduri.

16, 17. a) De ce ar trebui să-i ajutăm pe cei care au devenit inactivi? b) De ce este important ca persoanele inactive să se întoarcă fără întârziere la Iehova?

16 Să-i ajutăm pe cei care au devenit inactivi. Isus a spus că este multă bucurie în cer când o oaie pierdută este găsită (Mat. 18:14; Luca 15:3–7). Cu siguranţă, Iehova este sincer preocupat de binele celor care au arătat că îl iubesc, chiar dacă în prezent nu sunt activi în serviciul său. Când ajutăm astfel de persoane să se întoarcă în congregaţie, Iehova şi îngerii săi se bucură mult.

17 Te numeri şi tu printre cei care nu mai sunt activi în serviciul lui Dumnezeu? Poate că cineva din congregaţie te-a supărat şi, de aceea, ai încetat să participi la întruniri. Dacă a trecut un timp de atunci, întreabă-te: Am acum o  viaţă mai plină de sens? Sunt mai fericit? Cine m-a supărat: Iehova sau un om imperfect? Mi-a făcut Iehova vreodată ceva rău? Adevărul este că Iehova a fost întotdeauna bun cu noi. Chiar dacă nu mai trăim la înălţimea dedicării noastre, el ne permite să ne bucurăm de lucrurile bune pe care le oferă (Iac. 1:16, 17). Ziua lui Iehova va sosi în curând. Acum este momentul să ne întoarcem la Tatăl nostru iubitor şi în congregaţie, singurul refugiu în aceste zile din urmă (Deut. 33:27; Evr. 10:24, 25).

Slujitorii lui Iehova se străduiesc să-i ajute pe cei inactivi să se întoarcă la Iehova (Vezi paragrafele 16, 17)

18. De ce trebuie să-i susţinem pe cei aflaţi în fruntea noastră?

18 Să-i susţinem cu loialitate pe cei aflaţi în fruntea noastră. Ca Păstor iubitor, Iehova ne îndrumă şi ne ocroteşte. El l-a numit pe Fiul său ca Păstor Principal al turmei (1 Pet. 5:4). Bătrânii din cele peste 100 000 de congregaţii păstoresc turma lui Dumnezeu, îngrijindu-se de fiecare oaie în parte (Fap. 20:28). Când îi susţinem cu loialitate pe cei numiţi în fruntea noastră, le arătăm lui Iehova şi lui Isus că suntem recunoscători pentru tot ce au făcut pentru noi.

19. Cum putem strânge rândurile?

19 Să ne apropiem unii de alţii. Ce înseamnă aceasta? Când o armată bine instruită este atacată de un duşman, soldaţii strâng rândurile, adică se apropie mai mult unii de alţii. Astfel, ei creează o linie de apărare ce nu poate fi străpunsă. Satan îşi intensifică atacurile asupra poporului lui Dumnezeu. Acum nu este momentul să ne luptăm cu fraţii noştri. Acum este momentul să ne apropiem unii de alţii, să trecem cu vederea imperfecţiunile fraţilor şi să ne încredem în conducerea lui Iehova!

Acum este timpul să strângem rândurile pentru a ne împotrivi lui Satan şi demonilor (Vezi paragraful 19)

20. Ce trebuie să facem?

20 Aşadar, să păstrăm o prietenie strânsă cu Iehova şi să continuăm să aşteptăm. Să aşteptăm cu răbdare declaraţia „Pace şi securitate!“ şi sigilarea finală a celor unşi. După aceea, cei patru îngeri vor elibera vânturile distrugerii, iar Babilonul cel Mare va fi şters din existenţă. În timp ce aşteptăm să aibă loc aceste evenimente de importanţă istorică, să urmăm îndrumările celor numiţi în fruntea organizaţiei lui Iehova. Să strângem rândurile pentru a ne împotrivi Diavolului şi demonilor! Acum este timpul să urmăm sfatul psalmistului: „Fiţi curajoşi şi inima să vă fie tare, voi, toţi care îl aşteptaţi pe Iehova!“ (Ps. 31:24).

^ par. 13 Pentru mai multe informaţii despre deosebirea dintre sigilarea iniţială şi sigilarea finală a creştinilor unşi, vezi Turnul de veghe din 1 ianuarie 2007, paginile 30, 31.