Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Creaţia ni-l dezvăluie pe Dumnezeul cel viu

Creaţia ni-l dezvăluie pe Dumnezeul cel viu

„Tu eşti demn, Iehova, da, Dumnezeul nostru, să primeşti gloria . . . pentru că tu ai creat toate lucrurile.“ (REV. 4:11)

1. Ce trebuie să facem pentru a ne asigura că avem o credinţă puternică?

MULŢI spun că nu cred decât ceea ce văd. Cum îi putem ajuta pe aceşti oameni să aibă credinţă în Iehova? Biblia spune că „niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu“ (Ioan 1:18). Având în vedere acest lucru, ce putem face pentru a ne asigura că noi înşine avem o credinţă puternică în Iehova, ‘Dumnezeul nevăzut’? (Col. 1:15) Un prim pas este să identificăm învăţăturile care ascund adevărul despre Iehova. Apoi trebuie să folosim cu iscusinţă Biblia pentru a răsturna orice raţionamente care „se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu“ (2 Cor. 10:4, 5).

2, 3. Ce învăţături orbesc mintea oamenilor ca să nu înţeleagă adevărul despre Dumnezeu?

2 O învăţătură falsă larg răspândită care orbeşte mintea oamenilor ca să nu înţeleagă adevărul despre Dumnezeu este teoria evoluţiei. Această concepţie umană contrazice Biblia şi le răpeşte oamenilor speranţa. În esenţă, teoria evoluţiei susţine că viaţa a apărut de la sine. Astfel, ea transmite ideea că viaţa omului nu are un scop.

3 La polul opus, unii membri ai creştinătăţii susţin că Universul, inclusiv Pământul şi toate formele de viaţă de pe el, a apărut în urmă cu doar câteva mii de ani. Deşi cei care predau această teorie — cunoscută sub denumirea de creaţionism — au, probabil, mult respect faţă de Biblie, ei afirmă că Dumnezeu a creat toate lucrurile în şase zile a câte 24 de ore, acum câteva mii de ani. Ei resping orice dovadă ştiinţifică plauzibilă care vine în contradicţie cu părerea lor. Ca urmare, creaţionismul discreditează Biblia, făcând-o să pară ilogică şi inexactă. Cei care promovează astfel de idei ne amintesc, probabil, de unii oameni din secolul I care aveau zel pentru Dumnezeu, „dar nu potrivit cunoştinţei exacte“ (Rom. 10:2). Cum putem  folosi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a răsturna „fortificaţii“, precum teoria evoluţiei şi creaţionismul? * Vom putea face acest lucru numai dacă ne vom strădui să dobândim o cunoştinţă exactă a învăţăturilor Bibliei.

CREDINŢA SE BAZEAZĂ PE DOVEZI ŞI PE RAŢIUNE

4. Pe ce ar trebui să se bazeze credinţa noastră?

4 Biblia ne învaţă să preţuim cunoştinţa (Prov. 10:14). Iehova vrea să ne bazăm credinţa pe dovezi şi pe raţiune, nu pe filozofii omeneşti ori pe tradiţii religioase. (Citeşte Evrei 11:1.) Pentru a avea o credinţă puternică în Dumnezeu, trebuie mai întâi să fim convinşi că Iehova există. (Citeşte Evrei 11:6.) Noi credem că el există nu pentru că vrem neapărat să credem în ceva, ci pentru că analizăm dovezile şi ne folosim „puterea raţiunii“ (Rom. 12:1).

5. Menţionaţi un motiv pentru care putem fi convinşi că Dumnezeu există.

5 Apostolul Pavel menţionează un motiv pentru care putem fi convinşi că Dumnezeu există, chiar dacă nu-l putem vedea. Pavel a scris: „Calităţile sale nevăzute, da, puterea sa eternă şi dumnezeirea sa, se văd clar de la crearea lumii, deoarece sunt percepute prin lucrurile făcute“ (Rom. 1:20). Cum putem ajuta pe cineva care se îndoieşte de existenţa lui Dumnezeu să creadă aceste cuvinte inspirate? Am putea analiza câteva dintre următoarele dovezi din creaţie care dezvăluie puterea şi înţelepciunea Creatorului nostru.

PUTEREA LUI DUMNEZEU ESTE EVIDENTĂ ÎN CREAŢIE

6, 7. Cum este dezvăluită puterea lui Iehova de două scuturi care ne ocrotesc?

6 Puterea lui Iehova este dezvăluită de două scuturi care ne ocrotesc: atmosfera şi câmpul magnetic al Pământului. De exemplu, atmosfera nu are doar rolul de a ne asigura aer ca să respirăm. Ea ne şi ocroteşte de majoritatea fragmentelor cosmice care rătăcesc în spaţiu. Bucăţile de rocă ce ar putea provoca daune considerabile pe pământ ard când intră în atmosferă, creând frumoase dâre de lumină pe cerul nopţii.

7 Şi câmpul magnetic al planetei ne protejează. Acest scut îşi are originea în adâncul Pământului. Nucleul extern al Pământului, alcătuit în cea mai mare parte din fier topit, generează un puternic câmp magnetic ce se întinde în jurul planetei şi până departe în spaţiu. Acest câmp ne ocroteşte de radiaţiile ce provin din erupţiile solare şi din exploziile care au loc în regiunile exterioare ale Soarelui. Datorită câmpului magnetic, aceste explozii de energie nu distrug viaţa de pe suprafaţa planetei noastre. În schimb, ele sunt absorbite sau deviate. O dovadă a funcţionării scutului magnetic sunt spectacolele de lumini multicolore vizibile pe cer în apropierea polilor pământului. Fără îndoială, Iehova are o putere nemărginită. (Citeşte Isaia 40:26.)

ÎNŢELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU ESTE DEZVĂLUITĂ ÎN NATURĂ

8, 9. Cum este înţelepciunea lui Dumnezeu dezvăluită de ciclurile care susţin viaţa?

8 Înţelepciunea lui Iehova este dezvăluită de ciclurile naturale ce susţin viaţa. Să ilustrăm: Imaginează-ţi că locuieşti într-un oraş aglomerat, înconjurat de ziduri. În oraş nu se poate aduce apă potabilă şi nu există nicio modalitate de a evacua deşeurile. Un astfel de oraş ar ajunge în scurt timp murdar şi nelocuibil. În unele privinţe, Pământul se aseamănă cu acest oraş. El are o cantitate limitată de apă potabilă, iar noi nu putem trimite deşeurile în spaţiul cosmic. Totuşi, acest  oraş „înconjurat de ziduri“ poate susţine viaţa a miliarde de creaturi, generaţie după generaţie. Lucrul acesta este posibil datorită uimitoarei sale capacităţi de a recicla sau de a înlocui substanţele esenţiale vieţii.

9 Să ne gândim la ciclul oxigenului. Miliarde de creaturi inspiră oxigen şi expiră dioxid de carbon. Cu toate acestea, rezervele de oxigen nu se epuizează, iar dioxidul de carbon nu rămâne în atmosferă. De ce? Datorită uimitorului proces numit fotosinteză. În ce constă acesta? Plantele verzi absorb dioxidul de carbon şi, cu ajutorul apei, al luminii solare şi al substanţelor nutritive, produc carbohidraţi şi oxigen. Când inspirăm oxigenul, acest ciclu se încheie. Astfel, Iehova foloseşte vegetaţia creată de el pentru a le da „tuturor viaţă [şi] suflare“ (Fap. 17:25). Câtă înţelepciune!

10, 11. Cum este dezvăluită ingeniozitatea lui Iehova de fluturele-monarh şi de libelulă?

10 Ingeniozitatea lui Iehova este dezvăluită şi de nenumăratele creaturi care locuiesc pe planeta noastră. Potrivit estimărilor, pe pământ există între două milioane şi o sută de milioane de specii. (Citeşte Psalmul 104:24.) Să remarcăm înţelepciunea evidentă în modul în care au fost proiectate doar câteva dintre aceste creaturi.

Înţelepciunea lui Dumnezeu este evidentă în modul în care a proiectat ochiul libelulei; în medalion se poate vedea o imagine mărită (Vezi paragraful 11)

11 De exemplu, fluturele-monarh are creierul de mărimea unei gămălii de ac. Totuşi, acest fluture migrează din Canada până într-o anumită pădure din Mexic, parcurgând o distanţă de aproape 3 000 de kilometri. El navighează orientându-se după Soare. Cum reuşeşte el acest lucru, având în vedere că Soarele îşi schimbă poziţia pe cer? Iehova a înzestrat minusculul său creier cu capacitatea de a-şi corecta direcţia de zbor în funcţie de poziţia Soarelui. Sau să ne gândim la ochiul libelulei. Această vietate vede cu ajutorul a doi ochi compuşi. Fiecare este alcătuit din circa 30 000 de lentile. Totuşi, micul creier al libelulei poate descifra semnalele transmise de toate lentilele şi poate detecta chiar şi cea mai uşoară mişcare.

12, 13. Ce anume te impresionează în legătură cu modul în care a proiectat Iehova celulele corpului uman?

12 Şi mai impresionant este modul în care Iehova a proiectat celulele care alcătuiesc fiinţele vii. De exemplu, corpul uman este alcătuit din aproximativ 100 de trilioane de celule. În interiorul fiecăreia se află o structură minusculă, asemănătoare unei frânghii, cunoscută drept ADN (acid dezoxiribonucleic). Aceasta conţine majoritatea informaţiilor necesare formării întregului nostru corp.

13 Câte informaţii conţine ADN-ul? Să facem o comparaţie între capacitatea de stocare a unui gram de ADN şi cea a unui compact disc (CD). Pe un CD se pot stoca  toate informaţiile dintr-un dicţionar, care este foarte mare în comparaţie cu acest disc subţire de plastic. Totuşi, un gram de ADN poate stoca tot atâtea informaţii cât un trilion de CD-uri! Cu alte cuvinte, o linguriţă de ADN deshidratat poate stoca informaţiile necesare pentru a se forma de 350 de ori mai mulţi oameni decât trăiesc în prezent!

14. Ce simţi faţă de Iehova când analizezi descoperirile făcute de oamenii de ştiinţă?

14 Referindu-se la informaţiile necesare formării corpului uman, regele David le-a prezentat ca fiind consemnate într-o carte simbolică. El a spus despre Iehova: „Ochii tăi m-au văzut când eram doar un embrion şi în cartea ta au fost aşternute în scris toate părţile lui în zilele când au fost întocmite, deşi nu exista încă niciuna dintre ele“ (Ps. 139:16). Când s-a gândit la modul în care a fost creat corpul său, David s-a simţit îndemnat să-l laude pe Iehova. Descoperirile făcute recent de oamenii de ştiinţă ne sporesc şi mai mult admiraţia faţă de modul în care am fost creaţi. Ele ne dau şi mai multe motive să fim de acord cu psalmistul, care, referindu-se la Iehova, a scris: „Te voi lăuda pentru că sunt făcut într-un mod înfricoşător şi minunat. Minunate sunt lucrările tale şi cât de bine ştie sufletul meu lucrul acesta!“ (Ps. 139:14). Aşadar, cum pot oamenii să nu vadă în creaţie dovezi ale existenţei lui Dumnezeu?

SĂ-I AJUTĂM PE ALŢII SĂ-I DEA GLORIE DUMNEZEULUI CELUI VIU

15, 16. a) Cum ne ajută publicaţiile noastre să ne sporim aprecierea pentru capacitatea lui Iehova de a crea? b) Ce articole publicate la rubrica „Opera unui Proiectant?“ te-au impresionat în mod deosebit?

15 De-a lungul a zeci de ani, revista Treziţi-vă! a ajutat milioane de oameni să înţeleagă şi să aprecieze ce dezvăluie creaţia despre Dumnezeul cel viu. De exemplu, ediţia din septembrie 2006 a fost intitulată „Există un Creator?“. Scopul acestei reviste a fost să-i ajute pe cei orbiţi de teoria evoluţiei şi de creaţionism. Iată ce a scris o soră filialei din Statele Unite: „Campania cu această ediţie specială a mers foarte bine. O doamnă mi-a cerut 20 de reviste. Era profesoară de biologie şi a vrut ca fiecare elev al ei să aibă câte un exemplar“. Iar un frate a scris: „Am aproape 75 de ani şi predic de pe la sfârşitul anilor ’40. Dar niciodată n-am simţit atâta bucurie în predicare ca în această lună, în care am oferit ediţia specială a revistei Treziţi-vă!“.

16 Începând din 2008, majoritatea revistelor Treziţi-vă! conţin rubrica „Opera unui Proiectant?“. Aceste articole scurte vorbesc despre proiectul extraordinar evident în creaţie şi arată cum au încercat oamenii să imite realizările Marelui Proiectant. De asemenea, în 2010 a fost lansată broşura Viaţa — Opera unui Creator?, care ne ajută să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Frumoasele ei fotografii şi reprezentări grafice au rolul de a ne spori aprecierea pentru capacitatea lui Iehova de a crea. Întrebările de la sfârşitul fiecărei părţi îl ajută pe cititor să gândească logic pe baza informaţiilor pe care tocmai le-a analizat. Aţi folosit această broşură în lucrarea din casă-n casă, în mărturia publică sau în cea informală?

17, 18. a) Părinţi, cum vă puteţi ajuta copiii să fie mai siguri pe ei când îşi apără credinţa? b) Cum aţi folosit broşurile despre creaţie la închinarea în familie?

17 Părinţi, aţi studiat această broşură viu colorată cu copiii voştri la închinarea în familie? Dacă veţi face acest lucru, îi veţi ajuta să-şi sporească aprecierea faţă de Dumnezeul cel viu. Poate că aveţi copii care sunt la liceu. Ei sunt în mod deosebit o ţintă pentru cei care predau teoria evoluţiei. Oamenii de ştiinţă, profesorii,  documentarele despre natură şi chiar filmele şi emisiunile TV promovează ideea că evoluţia este un fapt. Îi puteţi ajuta pe copiii voştri adolescenţi să combată această propagandă folosind o altă broşură lansată în 2010: Originea vieţii — Cinci întrebări care merită să fie analizate. La fel ca broşura Viaţa — Opera unui Creator?, această publicaţie îi îndeamnă pe tineri să-şi dezvolte „capacitatea de gândire“ (Prov. 2:10, 11). Ea le arată cum să verifice dacă ceea ce li se predă este logic sau nu.

Părinţi, pregătiţi-vă copiii să-şi apere credinţa (Vezi paragraful 17)

18 Broşura Originea vieţii este concepută pentru a-i ajuta pe elevi să evalueze ştirile senzaţionale potrivit cărora oamenii de ştiinţă au găsit fosile care ar constitui „verigi lipsă“. Ea îi îndeamnă să stabilească singuri dacă aceste ştiri chiar dovedesc că omul a evoluat din creaturi inferioare. În plus, broşura îi învaţă cum să răspundă când li se spune că oamenii de ştiinţă au realizat experimente care dovedesc că viaţa a apărut de la sine. Părinţi, dacă veţi folosi aceste broşuri, vă veţi ajuta copiii să fie mai siguri pe ei când le răspund celor care ‘le cer motivul’ credinţei lor într-un Creator. (Citeşte 1 Petru 3:15.)

19. Ce privilegiu are fiecare dintre noi?

19 Materialele bine documentate pe care le primim prin intermediul organizaţiei lui Iehova ne ajută să discernem minunatele calităţi ale Creatorului nostru în tot ce ne înconjoară. Acestea sunt dovezi clare care ne fac să-l lăudăm din inimă pe Dumnezeul nostru (Ps. 19:1, 2). Ce privilegiu este să-i aducem lui Iehova, Creatorul tuturor lucrurilor, onoarea şi gloria care i se cuvin! (1 Tim. 1:17)

^ par. 3 Pentru a vedea cum putem discuta cu cei care promovează creaţionismul, vezi broşura Viaţa — Opera unui Creator?, paginile 24–28.