„Transformaţi-vă prin înnoirea minţii voastre.“ (ROM. 12:2)

1, 2. Cum ne influenţează felul în care am fost crescuţi şi mediul în care trăim?

TOŢI suntem profund influenţaţi de felul în care am fost crescuţi şi de mediul în care trăim. Influenţa prietenilor, a culturii şi a comunităţii se vede în faptul că ne plac anumite mâncăruri sau ne îmbrăcăm şi ne comportăm într-un anumit fel.

2 Există însă lucruri mult mai importante decât alegerile pe care le facem în ce priveşte mâncarea şi îmbrăcămintea. De exemplu, de mici am fost învăţaţi să considerăm unele lucruri corecte, iar altele greşite. Însă oamenii au păreri diferite în legătură cu ce este corect şi ce este greşit. În plus, alegerile noastre sunt influenţate şi de conştiinţă. Biblia arată că, deseori, „oamenii naţiunilor, care nu au lege, fac din fire lucrurile legii“ (Rom. 2:14). Înseamnă aceasta că atunci când nu există o lege clară de la Dumnezeu, putem urma pur şi simplu obiceiurile şi normele pe care le-am moştenit din familie sau care sunt răspândite în zona noastră?

3. Care sunt două motive pentru care creştinii adevăraţi nu urmează pur şi simplu obiceiurile şi normele lumii?

3 Există cel puţin două motive importante pentru care creştinii adevăraţi nu acţionează astfel. În primul rând, Biblia spune: „Există o cale care i se pare dreaptă omului, dar la capătul ei sunt căile morţii“ (Prov. 16:25). Din cauza imperfecţiunii, oamenii nu au capacitatea de a stabili ce este cu adevărat bine pentru ei, în aşa fel încât să-şi conducă în mod perfect paşii (Prov. 28:26; Ier. 10:23). În al doilea rând, tendinţele şi normele acestei lumi sunt modelate şi controlate de Satan, „dumnezeul acestui sistem“ (2 Cor. 4:4; 1 Ioan 5:19). De aceea, dacă dorim să avem binecuvântarea şi aprobarea lui Iehova, trebuie  să acordăm atenţie sfatului din Romani 12:2. (Citeşte.)

4. Ce vom analiza în acest articol?

4 În acest articol vom analiza trei idei importante din Romani 12:2: 1) De ce trebuie ‘să ne transformăm’? 2) Ce presupune această transformare? 3) Cum ne putem transforma?

DE CE TREBUIE ‘SĂ NE TRANSFORMĂM’?

5. Cui le-au fost adresate cuvintele din Romani 12:2?

5 Cuvintele apostolului Pavel consemnate în scrisoarea către romani nu le-au fost adresate necredincioşilor sau locuitorilor Romei în general, ci fraţilor săi unşi (Rom. 1:7). El i-a îndemnat ‘să se transforme’ şi ‘să nu se mai conformeze acestui sistem’. Pavel le-a scris creştinilor din Roma în jurul anului 56 e.n. La acea vreme, ‘sistemul’ se referea la normele, obiceiurile, conduita şi vestimentaţia romanilor. Din cuvintele „nu vă mai conformaţi“ reiese că unii creştini erau încă influenţaţi de acel sistem. La ce influenţe erau expuşi fraţii şi surorile de atunci?

6, 7. De ce era greu să fii creştin în Roma antică?

6 În zilele noastre, cei care vizitează Roma pot vedea temple, morminte, monumente, arene sau teatre, dintre care unele datează chiar din secolul I. Aceste vestigii ne ajută să înţelegem mai bine modul de viaţă şi obiceiurile religioase din Roma antică. De asemenea, în cărţile de istorie putem citi despre lupte de gladiatori şi curse de care ori despre spectacole şi piese de teatru, dintre care unele erau scandaloase. În plus, Roma era un centru comercial prosper, astfel că oamenii aveau nenumărate posibilităţi de îmbogăţire (Rom. 6:21; 1 Pet. 4:3, 4).

7 Chiar dacă aveau multe temple şi se închinau la mulţi zei, romanii nu aveau o relaţie reală şi apropiată cu zeii lor. Pentru ei, religia consta mai mult într-un set de ritualuri — practicate cu ocazia naşterilor, a nunţilor şi a înmormântărilor —, care făceau parte din viaţa cotidiană. Înţelegem, aşadar, de ce trebuie să fi fost greu să fii creştin în Roma. Cei care fuseseră crescuţi în acest mediu au trebuit ‘să se transforme’ pentru a deveni creştini. Şi, cu siguranţă, transformarea lor nu s-a încheiat la botez.

8. De ce este lumea un loc periculos pentru creştinii din prezent?

8 La fel ca lumea romană, lumea din prezent este un loc periculos pentru creştinii adevăraţi. De ce? Deoarece spiritul lumii se manifestă în multe feluri. (Citeşte Efeseni 2:2, 3; 1 Ioan 2:16.) Având în vedere că zilnic suntem expuşi dorinţelor, gândirii, valorilor şi normelor acestei lumi, există mereu pericolul de a fi asimilaţi de lume. De aceea, avem toate motivele să acordăm atenţie sfatului inspirat: „Nu vă mai conformaţi acestui  sistem, ci transformaţi-vă“. Ce presupune aceasta?

CE TREBUIE SĂ TRANSFORMĂM?

9. Ce schimbări fac multe persoane pentru a se putea boteza?

9 Pe măsură ce studiază Biblia şi aplică ceea ce învaţă, o persoană începe să facă schimbări şi să progreseze din punct de vedere spiritual. Ea renunţă la religia falsă şi la modul de viaţă din trecut. Mai mult, se străduieşte să cultive noua personalitate şi să-l imite pe Isus (Ef. 4:22–24). Ne bucurăm să vedem că, în fiecare an, sute de mii de oameni fac astfel de progrese şi se botează ca simbol al dedicării lor la Iehova Dumnezeu. Fără îndoială, acest lucru îi bucură inima lui Iehova (Prov. 27:11). Totuşi, să ne gândim: Sunt acestea singurele schimbări pe care trebuie să le facă o persoană?

Mulţi trebuie să iasă din lumea lui Satan şi ‘să se transforme’ (Vezi paragraful 9)

10. În ce sens se deosebeşte transformarea de îmbunătăţire?

10 În realitate, transformarea înseamnă mai mult decât progres sau îmbunătăţire. De exemplu, despre un produs s-ar putea spune că este o „versiune îmbunătăţită“. Poate că i-a fost adăugată o componentă nouă sau are un ambalaj mai atrăgător. În esenţă însă, este vorba despre acelaşi produs. Într-un dicţionar biblic se spune că expresia „să vă transformaţi“, din Romani 12:2, se referă la o transformare interioară, ce are loc prin înnoirea, sau schimbarea, modului de gândire cu ajutorul spiritului sfânt. Aşadar, transformarea pe care trebuie s-o facă un creştin nu înseamnă doar renunţarea la obiceiurile dăunătoare, la vorbirea nepotrivită şi la conduita imorală. Unii oameni care nu cunosc Biblia se străduiesc şi ei să evite într-o oarecare măsură aceste lucruri. Atunci ce presupune transformarea pe care trebuie s-o facă un creştin adevărat?

11. Potrivit cuvintelor lui Pavel, ce presupune transformarea?

11 „Transformaţi-vă prin înnoirea minţii voastre“, a scris Pavel. ‘Mintea’ se referă la capacitatea noastră de gândire. În Biblie însă, acest cuvânt este folosit şi cu sensul de înclinaţie a minţii, atitudine şi putere a raţiunii. Anterior, în scrisoarea sa, Pavel a vorbit despre unii oameni al căror mod de gândire era dezaprobat de Dumnezeu. Aceştia erau „plini de orice nedreptate, de nelegiuire, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de omoruri, de ceartă, de înşelăciune“ şi de alte lucruri rele (Rom. 1:28–31). Înţelegem deci motivul pentru care Pavel i-a îndemnat pe cei care crescuseră într-un astfel de mediu şi deveniseră slujitori ai lui Dumnezeu ‘să se transforme’ şi ‘să-şi înnoiască mintea’.

‘Orice furie, mânie, strigăt şi vorbire jignitoare să fie înlăturate de la voi.’ (Ef. 4:31)

12. a) Ce atitudine au mulţi oameni din prezent? b) Cum i-ar putea afecta aceasta pe creştinii adevăraţi?

12 Din nefericire, lumea în care trăim este plină de oameni care corespund  descrierii lui Pavel. Ei consideră că este demodat să trăieşti după norme şi principii sau că este o dovadă de intoleranţă să insişti ca alţii să le respecte. Mulţi părinţi şi profesori adoptă o atitudine permisivă şi promovează ideea că fiecare persoană are libertatea de a decide ce este bine şi ce este rău. Pentru ei, nimic nu este absolut, ci totul este relativ. Chiar şi mulţi dintre cei care spun că au credinţă în Dumnezeu consideră că sunt liberi să facă ce cred ei că este corect şi că nu trebuie neapărat să respecte legile divine (Ps. 14:1). Această atitudine i-ar putea afecta şi pe creştinii adevăraţi. Cei care nu sunt atenţi ar putea adopta acelaşi punct de vedere faţă de măsurile teocratice. Ei ar putea decide să nu mai respecte îndrumările organizaţiei lui Iehova sau chiar ar putea începe să se plângă de orice lucru care nu este pe placul lor. Ori s-ar putea să aibă unele rezerve în legătură cu sfaturile bazate pe Biblie referitoare la destindere, folosirea internetului şi instruirea superioară.

13. De ce trebuie să ne analizăm cu sinceritate?

13 Pentru ‘a nu ne mai conforma acestui sistem’, trebuie să ne analizăm cu sinceritate persoana lăuntrică: atitudinea, sentimentele, obiectivele şi valorile. Ceilalţi s-ar putea să nu vadă ce fel de persoane suntem în realitate şi ne-ar putea spune că nu avem nicio problemă. Însă numai noi ştim dacă am permis cu adevărat ca lucrurile pe care le-am învăţat din Biblie să ne transforme şi dacă le permitem în continuare să facă acest lucru. (Citeşte Iacov 1:23–25.)

CUM NE PUTEM TRANSFORMA?

14. Ce ne poate ajuta să facem schimbări?

14 Pentru a ne transforma, trebuie să facem schimbări în interior, în persoana noastră lăuntrică. Ce ne poate ajuta în acest sens? Când studiem Biblia, aflăm ce fel de persoane doreşte Iehova să fim. Modul în care reacţionăm la ceea ce citim din Biblie dezvăluie ce este în inima noastră şi ce schimbări trebuie să facem pentru a acţiona în armonie cu ‘voinţa perfectă a lui Dumnezeu’ (Rom. 12:2; Evr. 4:12).

15. Ce fel de transformare are loc când ne lăsăm modelaţi de Iehova?

15 Citeşte Isaia 64:8. Din ilustrarea lui Isaia învăţăm o idee importantă. Iehova este Olarul, iar noi suntem lutul. Evident, Iehova nu ne modelează din punct de vedere fizic, făcându-ne să avem o înfăţişare mai atrăgătoare. El ne modelează din punct de vedere spiritual. Dacă ne lăsăm modelaţi de Iehova, vom reuşi să ne transformăm persoana lăuntrică şi astfel vom putea lupta împotriva influenţelor lumii. Cum are loc procesul de modelare?

16, 17. a) Cum pregăteşte un olar lutul pentru a face un vas de calitate? b) Cum ne ajută Cuvântul lui Dumnezeu să ne transformăm în vase preţioase în ochii lui Iehova?

16 Pentru a face un vas de calitate, un olar foloseşte cel mai bun lut. Însă, înainte să modeleze lutul, el trebuie să facă două lucruri. În primul rând, trebuie să cureţe lutul cu apă ca să înlăture elementele străine. Apoi, lutul trebuie amestecat cu o cantitate potrivită de apă şi frământat, astfel încât să-şi păstreze forma când va fi modelat.

17 Să remarcăm că apa este folosită atât pentru a curăţa lutul de impurităţi, cât şi pentru a-i da consistenţa şi maleabilitatea dorite. Astfel, olarul poate face orice fel de vas, chiar şi unul delicat. Cuvântul lui Dumnezeu are un rol asemănător în viaţa noastră. El ne poate ajuta să renunţăm la modul de gândire pe care îl aveam înainte să-l cunoaştem pe  Iehova şi să ne transformăm în vase preţioase în ochii săi (Ef. 5:26). Să ne gândim de câte ori am fost îndemnaţi să citim din Biblie în fiecare zi şi să participăm cu regularitate la întruniri, unde este analizat Cuvântul lui Dumnezeu. De ce primim aceste îndemnuri? Deoarece respectându-le, îi permitem lui Iehova să ne modeleze (Ps. 1:2; Fap. 17:11; Evr. 10:24, 25).

Dacă ‘ne transformăm’, vom reuşi să rezolvăm problemele mai bine decât în trecut (Vezi paragraful 18)

18. a) De ce este esenţial să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu? b) Ce întrebări este bine să ne punem?

18 Pentru a-i permite Cuvântului lui Dumnezeu să ne transforme, nu este suficient să citim şi să învăţăm din el. Mulţi oameni citesc din când în când din Biblie şi cunosc destul de multe lucruri din ea. Poate că aţi întâlnit astfel de oameni în lucrarea de predicare. Unii pot chiar să recite pasaje întregi din Biblie. * Totuşi, aceasta le influenţează prea puţin viaţa şi modul de gândire. De ce? Deoarece Cuvântul lui Dumnezeu îi transformă pe oameni numai dacă aceştia permit ca mesajul său să pătrundă adânc în inima lor. De aceea, trebuie să ne facem timp să medităm la ceea ce învăţăm. Este bine să ne întrebăm: Sunt eu convins că ceea ce citesc este mai mult decât o învăţătură religioasă? Am văzut în viaţa mea dovezi că acesta este adevărul? Caut modalităţi să aplic ceea ce studiez în propria viaţă sau mă mulţumesc doar să-i învăţ pe alţii? Simt că Iehova mi se adresează personal? Meditând la astfel de întrebări, ne vom spori iubirea pentru Iehova şi ne vom apropia mai mult de el. Când lucrurile pe care le învăţăm ne sensibilizează inima, vom face schimbări plăcute în ochii lui Dumnezeu (Prov. 4:23; Luca 6:45).

19, 20. Ce foloase avem dacă înţelegem şi aplicăm ce ne învaţă Biblia?

19 Citirea cu regularitate a Cuvântului lui Dumnezeu şi meditarea la cele citite ne vor îndemna să continuăm să facem ceea ce probabil am făcut deja într-o oarecare măsură, şi anume ‘să ne dezbrăcăm de vechea personalitate cu practicile ei şi să ne îmbrăcăm cu noua personalitate, care, prin cunoştinţa exactă, se înnoieşte’ (Col. 3:9, 10). Dacă înţelegem cu adevărat ce ne învaţă Biblia şi aplicăm ceea ce învăţăm, vom reuşi să cultivăm noua personalitate creştină, care ne va ajuta să evităm capcanele lui Satan.

20 Apostolul Petru ne-a îndemnat: ‘Ca nişte copii ascultători, nu vă mai conformaţi dorinţelor pe care le aveaţi înainte, ci fiţi sfinţi în toată purtarea voastră’ (1 Pet. 1:14, 15). În articolul următor vom vedea cum ne binecuvântează Iehova dacă facem tot ce putem pentru a ne transforma atitudinea şi modul de gândire.

^ par. 18 Vezi exemplul din Turnul de veghe din 1 februarie 1994, pagina 10, paragraful 7.