Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

„Spune-ne: Când vor avea loc aceste lucruri?“

„Spune-ne: Când vor avea loc aceste lucruri?“

„Care va fi semnul prezenţei tale şi al încheierii acestui sistem?“ (MAT. 24:3)

1. La fel ca apostolii, ce dorim şi noi să ştim?

SERVICIUL pământesc al lui Isus se apropia de sfârşit, iar discipolii săi doreau să ştie ce se va întâmpla în viitor. De aceea, cu doar câteva zile înainte de moartea sa, patru dintre apostoli l-au întrebat: „Când vor avea loc aceste lucruri şi care va fi semnul prezenţei tale şi al încheierii acestui sistem?“ (Mat. 24:3; Mar. 13:3). Drept răspuns, Isus a rostit o profeţie amplă, care este consemnată în Matei, capitolele 24 şi 25. În această profeţie, Isus a prezis mai multe evenimente. Cuvintele sale au o semnificaţie profundă pentru noi deoarece şi noi dorim foarte mult să ştim ce se va întâmpla în viitor.

2. a) Ce ne-am străduit să înţelegem mai clar de-a lungul anilor? b) Care sunt cele trei întrebări pe care le vom analiza?

2 De-a lungul anilor, slujitorii lui Iehova au studiat sub rugăciune profeţia lui Isus despre zilele din urmă. Ei s-au străduit să înţeleagă mai clar când aveau să se împlinească evenimentele prezise de Isus. Pentru a vedea cum am ajuns să avem o înţelegere mai clară a acestei profeţii, să analizăm trei întrebări: Când începe ‘necazul cel mare’? Când îi judecă Isus pe oameni ca oi sau capre? Şi când ‘soseşte’, sau vine, Isus? (Mat. 24:21; 25:31–33)

CÂND ÎNCEPE NECAZUL CEL MARE?

3. Care era în trecut înţelegerea noastră cu privire la necazul cel mare?

3 Mulţi ani am crezut că necazul cel mare a început în 1914, când a izbucnit Primul Război Mondial, şi că ‘zilele acelea au fost scurtate’ de Iehova în 1918, când războiul s-a terminat, pentru ca rămăşiţa să poată predica vestea bună tuturor naţiunilor (Mat. 24:21, 22). Apoi, după încheierea lucrării de predicare, imperiul lui Satan urma să fie distrus.  Astfel, am crezut că necazul cel mare are trei etape. El avea să înceapă în 1914, avea să fie întrerupt în 1918 şi avea să se încheie la Armaghedon.

4. Ce am înţeles cu privire la profeţia lui Isus despre zilele din urmă?

4 Însă, după o reanalizare a profeţiei lui Isus despre zilele din urmă, am înţeles că o parte a acestei profeţii are două împliniri (Mat. 24:4–22). A existat o împlinire iniţială în Iudeea în secolul I e.n. şi avea să existe o împlinire la nivel mondial în zilele noastre. Această înţelegere a dus la unele clarificări. *

5. a) Ce perioadă grea a început în 1914? b) Cărei perioade din secolul I îi corespunde această perioadă de dureri?

5 Am înţeles, de asemenea, că necazul cel mare n-a început în 1914. De ce spunem lucrul acesta? Deoarece profeţiile biblice arată că necazul cel mare va începe cu un atac asupra religiei false, nu cu un război între naţiuni. Astfel, războiul care a început în 1914 nu a marcat începutul necazului celui mare, ci „începutul durerilor“ (Mat. 24:8). Aceste ‘dureri’ corespund cu ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim şi în Iudeea între anii 33 e.n. şi 66 e.n.

6. Ce eveniment va marca începutul necazului celui mare?

6 Ce anume va marca începutul necazului celui mare? Isus a prezis: „Când veţi vedea lucrul dezgustător care cauzează pustiire — despre care a vorbit profetul Daniel — stând într-un loc sfânt (cititorul să-şi folosească discernământul), atunci cei din Iudeea să fugă la munţi“ (Mat. 24:15, 16). În împlinirea iniţială, „lucrul dezgustător“ a stat „într-un loc sfânt“ în anul 66 e.n., când armata romană („lucrul dezgustător“) a atacat Ierusalimul şi templul său (un loc pe care iudeii îl considerau sfânt). În împlinirea la scară mare, „lucrul dezgustător“ va sta „într-un loc sfânt“  când Naţiunile Unite („lucrul dezgustător“ din zilele noastre) vor ataca creştinătatea (pe care aşa-zişii creştini o consideră sfântă) şi restul Babilonului cel Mare. Despre acest atac se vorbeşte şi în Revelaţia 17:16–18. Acest eveniment va constitui începutul necazului celui mare.

7. a) Cum a fost salvată ‘carnea’ în secolul I? b) Ce ne putem aştepta să se întâmple în viitor?

7 Isus a mai prezis: ‘Zilele acelea vor fi scurtate’. În împlinirea iniţială, acest lucru s-a întâmplat în 66 e.n., când armata romană şi-a ‘scurtat’ atacul. Atunci, creştinii unşi din Ierusalim şi din Iudeea au fugit, pentru ca viaţa, sau, potrivit cuvintelor lui Isus, ‘carnea’, să le fie salvată. (Citeşte Matei 24:22.) (Mal. 3:17) Aşadar, ce ne putem aştepta să se întâmple în timpul necazului celui mare, care se apropie? Iehova ‘va scurta’ atacul Naţiunilor Unite asupra religiei false, pentru ca religia adevărată să nu fie distrusă împreună cu cea falsă. Astfel, poporul lui Dumnezeu va fi salvat.

8. a) Ce evenimente vor avea loc după încheierea primei părţi a necazului celui mare? b) După cât se pare, în ce moment îşi vor primi răsplata cerească ultimii membri ai celor 144 000? (Vezi nota de la sfârşitul articolului.)

 8 Ce se va întâmpla după încheierea primei părţi a necazului celui mare? Cuvintele lui Isus arată că va urma o perioadă care va dura până la începerea Armaghedonului. Ce evenimente se vor derula în acest interval? Găsim răspunsul în Ezechiel 38:14–16 şi în Matei 24:29–31. (Citeşte.) * După aceea, va avea loc Armaghedonul, punctul culminant al necazului celui mare, care corespunde cu distrugerea Ierusalimului în 70 e.n. (Mal. 4:1). Având ca punct culminant Armaghedonul, necazul cel mare va fi un eveniment unic, „cum n-a mai fost de la începutul lumii“ (Mat. 24:21). Apoi va începe Domnia de O Mie de Ani a lui Cristos.

9. Ce efect are asupra poporului lui Iehova profeţia lui Isus despre necazul cel mare?

 9 Această profeţie despre necazul cel mare ne încurajează. De ce? Deoarece ne dă asigurarea că, indiferent cu ce dificultăţi s-ar confrunta, poporul lui Iehova, ca grup, va ieşi din necazul cel mare (Rev. 7:9, 14). Mai presus de toate, ne bucurăm pentru că, la Armaghedon, Iehova îşi va justifica suveranitatea şi îşi va sfinţi numele (Ps. 83:18; Ezec. 38:23).

CÂND ÎI JUDECĂ ISUS PE OAMENI CA OI SAU CAPRE?

10. Când am crezut că are loc judecarea oamenilor ca oi sau capre?

10 Să ne gândim acum la perioada în care se împlineşte o altă parte a profeţiei lui Isus: parabola despre judecarea oamenilor ca oi sau capre (Mat. 25:31–46). În trecut, am crezut că judecarea oamenilor ca oi sau capre are loc pe parcursul întregii perioade a zilelor din urmă, care a început în 1914. Am dedus că oamenii care au respins mesajul despre Regat şi au murit înainte să înceapă necazul cel mare erau capre şi nu aveau speranţa învierii.

11. De ce nu este posibil ca judecarea oamenilor ca oi sau capre să fi început în 1914?

11 În 1995, în Turnul de veghe s-a reanalizat Matei 25:31, unde citim: „Când va sosi Fiul omului în gloria sa cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul său glorios“. În acea revistă se arăta că Isus a devenit Rege în 1914, dar că el nu ‘s-a aşezat pe tronul său glorios’ ca Judecător al ‘tuturor naţiunilor’ (Mat. 25:32; compară cu Daniel 7:13). Însă parabola despre oi şi capre îl prezintă pe Isus în primul rând ca Judecător. (Citeşte Matei 25:31–34, 41, 46.) Întrucât în 1914 Isus încă nu acţiona ca Judecător al tuturor naţiunilor, înseamnă că judecarea oamenilor ca oi sau capre nu a început în acel an. * Atunci, când va începe Isus să judece?

12. a) Când va acţiona Isus pentru prima oară ca Judecător al tuturor naţiunilor? b) Ce evenimente sunt descrise în Matei 24:30, 31 şi în Matei 25:31–33, 46?

 12 Profeţia lui Isus despre zilele din urmă arată că el va acţiona pentru prima oară ca Judecător al tuturor naţiunilor după distrugerea religiei false. Aşa cum s-a arătat în  paragraful 8, unele dintre evenimentele care vor avea loc în acea perioadă sunt consemnate în Matei 24:30, 31. Analizând aceste versete, observăm că Isus prezice evenimente asemănătoare celor pe care le menţionează în parabola despre oi şi capre. De exemplu, Fiul omului vine cu glorie, însoţit de îngeri; toate triburile şi naţiunile sunt adunate; cei judecaţi şi consideraţi oi ‘îşi înalţă capul’ deoarece vor primi „viaţă veşnică“. * Cei judecaţi şi consideraţi capre ‘se bat în piept tânguindu-se’ deoarece îşi dau seama că vor merge la „tăiere veşnică“ (Mat. 25:31–33, 46).

13. a) Când va judeca Isus oamenii ca oi sau capre? b) Ce influenţă are această înţelegere asupra modului în care privim lucrarea de predicare?

13 Aşadar, ce concluzie putem trage? Isus va judeca oamenii tuturor naţiunilor ca oi sau capre când va veni în timpul necazului celui mare. Apoi, la Armaghedon, punctul culminant al necazului celui mare, oamenii asemănători caprelor vor fi ‘tăiaţi’ pentru totdeauna. Cum ne influenţează această înţelegere modul în care privim lucrarea de predicare? Ea ne face conştienţi de importanţa acestei lucrări. Până va începe necazul cel mare, oamenii încă au timp să-şi schimbe modul de gândire şi să înceapă să umble pe calea îngustă „care duce la viaţă“ (Mat. 7:13, 14). E adevărat, oamenii manifestă deja o atitudine caracteristică oilor sau  caprelor. Cu toate acestea, să nu uităm că judecata finală cu privire la cine este oaie şi cine este capră va avea loc în timpul necazului celui mare. De aceea, avem toate motivele să continuăm să le oferim cât mai multor oameni ocazia să audă mesajul despre Regat şi să reacţioneze la el.

Până va începe necazul cel mare, oamenii încă au timp să-şi schimbe modul de gândire (Vezi paragraful 13)

CÂND SOSEŞTE, SAU VINE, ISUS?

14, 15. Menţionaţi patru versete care se referă la viitoarea venire a lui Cristos ca Judecător.

 14 Reanalizarea profeţiei lui Isus arată că este nevoie de o modificare a înţelegerii noastre şi cu privire la momentul desfăşurării altor evenimente. Să vedem cum reiese acest lucru chiar din profeţie.

15 În Matei 24:29—25:46, Isus se concentrează asupra evenimentelor care vor avea loc în zilele din urmă şi în timpul necazului celui mare, care se apropie. În această parte a profeţiei sale, Isus face opt afirmaţii referitoare la ‘venirea’, sau sosirea, sa. * Cu privire la necazul cel mare, el spune: „Îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului“. „Nu ştiţi în ce zi vine Domnul vostru.“ „Fiul omului vine la o oră la care nu vă gândiţi.“ Iar în parabola despre oi şi capre, Isus spune: „Va sosi Fiul omului în gloria sa“ (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31). Fiecare dintre aceste patru afirmaţii se referă la viitoarea venire a lui Cristos ca Judecător. În ce versete din profeţia lui Isus sunt menţionate celelalte patru afirmaţii?

16. În ce alte versete este menţionată venirea lui Isus?

16 Cu privire la sclavul fidel şi prevăzător, Isus afirmă: „Fericit este sclavul acela dacă stăpânul lui, la venire, îl va găsi făcând aşa“. În parabola despre fecioare, Isus spune: „În timp ce ele se duceau să cumpere, a sosit [„a venit“, Cornilescu, 1996] mirele“. În parabola despre talanţi, Isus zice: „După mult timp, stăpânul acelor sclavi a venit“. În aceeaşi parabolă, stăpânul spune: „La venire aş fi primit cu dobândă ce este al meu“ (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27). La ce perioadă se referă aceste patru menţionări ale venirii lui Isus?

17. Ce am spus în trecut cu privire la venirea menţionată în Matei 24:46?

17 În trecut, am spus în publicaţiile noastre că cele patru versete menţionate  în paragraful anterior se referă la venirea, sau sosirea, lui Isus în 1918. Să luăm ca exemplu afirmaţia lui Isus referitoare la „sclavul fidel şi prevăzător“. (Citeşte Matei 24:45–47.) Noi am crezut că ‘venirea’ menţionată în versetul 46 are legătură cu momentul când Isus a venit să-i inspecteze pe creştinii unşi în 1918 şi că numirea sclavului peste toate bunurile Stăpânului a avut loc în 1919 (Mal. 3:1). Însă o reanalizare a profeţiei lui Isus arată că este nevoie de o modificare a înţelegerii noastre cu privire la perioada în care se împlinesc anumite aspecte ale acestei profeţii. De ce?

18. La ce concluzie ajungem cu privire la venirea lui Isus când analizăm profeţia lui Isus în ansamblul ei?

18 În versetele care preced Matei 24:46, termenul ‘venire’ se referă în mod consecvent la momentul când Isus vine să pronunţe şi să execute judecata în timpul necazului celui mare (Mat. 24:30, 42, 44). De asemenea, aşa cum am văzut în  paragraful 12, ‘sosirea’ lui Isus menţionată în Matei 25:31 se referă la aceeaşi perioadă de judecată din viitor. Este deci logic să conchidem că venirea lui Isus ca să numească sclavul fidel peste toate bunurile sale, menţionată în Matei 24:46, 47, se referă tot la venirea sa din viitor, în timpul necazului celui mare. Într-adevăr, o analiză a profeţiei lui Isus în ansamblul ei arată clar că fiecare dintre cele opt menţionări ale venirii sale se referă la perioada de judecată din timpul necazului celui mare.

19. a) Ce modificări în ce priveşte înţelegerea profeţiei lui Isus am analizat? b) La ce întrebări se va răspunde în articolele următoare?

19 Să facem o scurtă recapitulare. La începutul acestui articol, am pus trei întrebări: Când începe ‘necazul cel mare’? Când îi judecă Isus pe oameni ca oi sau capre? Şi când ‘soseşte’, sau vine, Isus? Am văzut mai întâi că necazul cel mare nu a început în 1914, ci va începe când Naţiunile Unite vor ataca Babilonul cel Mare. După aceea, am revăzut motivele pentru care judecarea oamenilor ca oi sau capre nu a început în 1914, ci va avea loc în timpul necazului celui mare. Apoi, am arătat de ce venirea lui Isus pentru a numi sclavul fidel peste toate bunurile sale nu a avut loc în 1919, ci va avea loc în timpul necazului celui mare. Aşadar, cele trei întrebări se referă la aceeaşi perioadă din viitor: necazul cel mare. Cum mai influenţează această modificare înţelegerea ilustrării despre sclavul fidel? De asemenea, cum influenţează ea înţelegerea altor ilustrări ale lui Isus care se împlinesc în timpul sfârşitului? Aceste întrebări importante vor fi analizate în articolele următoare.

 

^ par. 4 Paragraful 4: Pentru mai multe informaţii, vezi Turnul de veghe din 15 februarie 1994, paginile 8–21, şi din 1 mai 1999, paginile 8–20.

^ par. 8 Paragraful 8: Unul dintre evenimentele menţionate în aceste versete este ‘adunarea celor aleşi’ (Mat. 24:31). Prin urmare, se pare că toţi creştinii unşi care vor fi încă pe pământ după ce se va încheia prima parte a necazului celui mare vor fi ridicaţi la cer într-un anumit moment înainte de declanşarea Armaghedonului. Aceasta este o modificare a ceea ce s-a spus cu privire la acest subiect în articolul „Întrebări de la cititori“, apărut în Turnul de veghe din 15 august 1990, pagina 30 (engl.).

^ par. 11 Paragraful 11: Vezi Turnul de veghe din 15 octombrie 1995, paginile 18–28.

^ par. 12 Paragraful 12: Vezi relatarea paralelă din Luca 21:28.

^ par. 15 Paragraful 15: Cuvintele „venire“ şi „sosire“ provin din acelaşi termen grecesc, érkhomai.