„Să vă asiguraţi de lucrurile mai importante.“ (FILIP. 1:10)

1, 2. Ce profeţie referitoare la zilele din urmă trebuie să le fi atras în mod deosebit atenţia discipolilor lui Isus şi de ce?

PETRU, Iacov, Ioan şi Andrei au rămas singuri cu Stăpânul lor. Încă le stăruia în minte ceea ce spusese mai devreme Isus despre distrugerea Ierusalimului (Mar. 13:1–4). De aceea, ei l-au întrebat: „Spune-ne: Când vor avea loc aceste lucruri şi care va fi semnul prezenţei tale şi al încheierii acestui sistem?“ (Mat. 24:1–3). Atunci Isus le-a vorbit despre unele evenimente, sau situaţii, care aveau să schimbe radical viaţa oamenilor şi care, în acelaşi timp, aveau să fie un semn al zilelor din urmă ale sistemului rău condus de Satan. Însă, după ce a vorbit despre unele probleme, cum ar fi războaie, lipsuri de alimente şi înmulţirea nelegiuirii, Isus a prezis şi un lucru pozitiv care avea să marcheze zilele din urmă. El a spus: „Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile. Şi atunci va veni sfârşitul“ (Mat. 24:7–14). Aceste cuvinte trebuie să le fi atras în mod deosebit atenţia discipolilor.

2 Ei predicau deja vestea bună despre Regat împreună cu Isus (Luca 8:1; 9:1, 2). Discipolii şi-au adus probabil aminte că el spusese: „Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l pe Stăpânul secerişului să scoată lucrători la secerişul său“ (Luca 10:2). Dar cum aveau ei să predice „pe tot pământul locuit“ şi să depună mărturie ‘tuturor naţiunilor’? De unde aveau să vină lucrătorii? Dacă ar fi putut privi în viitor, discipolii ar fi fost uimiţi să vadă cum urma să se împlinească profeţia consemnată în Matei 24:14.

3. a) Cum se împlinesc cuvintele din Luca 21:34 în prezent? b) Ce ar trebui să ne întrebăm?

3 Această profeţie a lui Isus se împlineşte chiar în  timpul nostru. Milioane de închinători ai lui Iehova predică pe tot pământul vestea bună despre Regat (Is. 60:22). Însă Isus a arătat că, în zilele din urmă, unora avea să le fie greu să păstreze lucrarea de predicare pe primul loc în viaţă. Ei aveau să fie ocupaţi cu alte lucruri, iar inima avea ‘să li se îngreuneze’. (Citeşte Luca 21:34.) Şi aceste cuvinte se împlinesc sub ochii noştri. Unii slujitori ai lui Dumnezeu se lasă distraşi de la lucrurile mai importante. Aceasta se poate observa atât în deciziile pe care le iau cu privire la locul de muncă, instruirea superioară şi cumpărarea anumitor bunuri, cât şi în timpul pe care îl dedică sportului sau destinderii. Alţii se simt epuizaţi din cauza presiunilor şi a îngrijorărilor vieţii. Întreabă-te: „Ce pot spune despre mine? Arată deciziile pe care le iau că pun voinţa lui Dumnezeu pe primul loc în viaţă?“.

4. a) Ce dorinţă şi-a exprimat Pavel când s-a rugat pentru creştinii din Filipi şi de ce? b) Ce vom analiza în acest articol şi în următorul şi cu ce obiectiv?

4 Creştinii din secolul I au trebuit să depună eforturi pentru a păstra lucrurile spirituale pe primul loc. De aceea, apostolul Pavel s-a rugat pentru fraţii din Filipi, exprimându-şi dorinţa ca aceştia ‘să se asigure de lucrurile mai importante’. (Citeşte Filipeni 1:9–11.) La fel ca apostolul Pavel, majoritatea creştinilor de atunci au avut „şi mai mult curaj să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu“ (Filip. 1:12–14). În mod asemănător, marea majoritate a slujitorilor lui Iehova din zilele noastre predică plini de curaj Cuvântul lui Dumnezeu. Totuşi, o analiză a activităţii din prezent a organizaţiei lui Iehova ne va ajuta să ne concentrăm şi mai mult asupra lucrării de predicare. În acest articol vom vedea cum îşi foloseşte Iehova organizaţia pentru a împlini profeţia din Matei 24:14. Care este principala preocupare a organizaţiei lui Iehova şi ce efect poate avea cunoaşterea acestui lucru asupra noastră şi asupra membrilor familiei noastre? În articolul următor vom vedea ce ne poate ajuta să perseverăm şi să ţinem pasul cu organizaţia lui Iehova.

PARTEA CEREASCĂ A ORGANIZAŢIEI LUI IEHOVA

5, 6. a) De ce le-a dat Iehova slujitorilor săi viziuni despre partea cerească a organizaţiei sale? b) Ce viziune a primit Ezechiel?

5 Există multe lucruri pe care Iehova a ales să nu le includă în Cuvântul său scris. De exemplu, el n-a oferit detalii despre modul în care funcţionează creierul uman sau universul, chiar dacă aceste informaţii ar fi fost fascinante! În schimb, Iehova ne-a oferit informaţiile de care avem nevoie pentru a înţelege scopurile sale şi pentru a ne trăi viaţa în armonie cu ele (2 Tim. 3:16, 17). Prin urmare, este foarte încurajator că Biblia ne dezvăluie unele lucruri despre partea invizibilă a organizaţiei lui Iehova! Când citim aceste informaţii în cărţile Isaia, Ezechiel, Daniel şi Revelaţia, suntem cuprinşi de admiraţie! (Is. 6:1–4; Ezec. 1:4–14, 22–24; Dan. 7:9–14; Rev. 4:1–11) Este ca şi cum Iehova ar da la o parte o perdea şi ne-ar permite să privim în ceruri. De ce ne-a oferit el aceste informaţii?

6 Iehova a dorit să nu uităm niciodată că facem parte dintr-o organizaţie universală. Partea invizibilă a organizaţiei lui Iehova face mari eforturi pentru a îndeplini voinţa lui Dumnezeu. De exemplu, Ezechiel a văzut într-o viziune partea invizibilă a acestei organizaţii reprezentată printr-un car uriaş. Acesta se mişca foarte repede şi îşi putea schimba direcţia instantaneu (Ezec. 1:15–21). Cu fiecare rotaţie a roţilor,  carul străbătea distanţe foarte mari. Ezechiel l-a văzut în viziune şi pe Conducătorul acestui car. El a spus: „Am văzut ceva ca sclipirea aliajului de aur şi argint, ceva ce semăna cu un foc, în interior şi de jur împrejur. . . . Arăta ca gloria lui Iehova“ (Ezec. 1:25–28). Cât de uluit trebuie să fi fost Ezechiel când a primit această viziune! El a văzut că Iehova are un control perfect asupra organizaţiei sale, pe care o conduce prin spiritul sfânt. Acest car în mişcare ilustrează foarte bine modul în care funcţionează partea cerească a organizaţiei lui Iehova.

7. Cum ne întăreşte încrederea viziunea care i-a fost dată lui Daniel?

7 Şi Daniel a avut o viziune care ne dă multă încredere. El l-a văzut pe Iehova, „Cel Bătrân de Zile“, stând pe un tron care avea roţi şi din care ieşeau flăcări de foc (Dan. 7:9). Iehova a dorit ca Daniel să vadă că organizaţia Sa este în mişcare, îndeplinindu-i scopul. Daniel a văzut, de asemenea, pe „cineva ca un fiu al omului“, pe Isus, căruia i s-a dat autoritate peste partea pământească a organizaţiei lui Iehova. Stăpânirea lui Isus asupra omenirii nu se limitează la câţiva ani. Dimpotrivă, ea este „o stăpânire de durată indefinită, care nu va trece, şi regatul lui este un regat care nu va fi nimicit“ (Dan. 7:13, 14). Această viziune ne întăreşte încrederea în Iehova şi ne ajută să înţelegem ce realizează el. Iehova i-a dat „stăpânire, demnitate şi un regat“ Fiului său, Isus, care şi-a dovedit integritatea. Iehova are încredere în Fiul său. De aceea, avem toate motivele să ne încredem în conducerea lui Isus.

8. Ce efect au avut viziunile de la Iehova asupra lui Ezechiel şi a lui Isaia şi ce efect ar trebui să aibă ele asupra noastră?

 8 Ce efect ar trebui să aibă asupra noastră aceste viziuni despre partea invizibilă a organizaţiei lui Iehova? În mod sigur, asemenea lui Ezechiel, şi noi suntem profund impresionaţi de ceea ce realizează Iehova (Ezec. 1:28). Când medităm la organizaţia sa, ne simţim îndemnaţi să acţionăm, la fel ca Isaia. El s-a oferit imediat să le vorbească oamenilor despre ce anume realiza Iehova. (Citeşte Isaia 6:5, 8.) Isaia a avut încredere că, ajutat de Iehova, îşi putea îndeplini cu succes misiunea, în pofida oricărei dificultăţi. În mod asemănător, aceste viziuni despre partea invizibilă a organizaţiei lui Iehova ar trebui să ne umple de admiraţie şi să ne îndemne la acţiune. Este foarte încurajator să ştim că facem parte din această organizaţie, care este în continuă mişcare şi se concentrează asupra îndeplinirii scopurilor lui Iehova!

PARTEA PĂMÂNTEASCĂ A ORGANIZAŢIEI LUI IEHOVA

9, 10. De ce este nevoie de o parte vizibilă a organizaţiei lui Iehova?

9 Prin intermediul Fiului său, Iehova a adus în existenţă o parte pământească a organizaţiei sale, care lucrează în unitate cu partea cerească. De ce a fost nevoie de o parte vizibilă a organizaţiei lui Iehova pentru îndeplinirea lucrării prezise în Matei 24:14? Să analizăm trei motive.

10 În primul rând, Isus a spus că discipolii săi aveau să predice „până în cea mai îndepărtată parte a pământului“ (Fap. 1:8). În al doilea rând, cei care aveau să efectueze această lucrare urmau să aibă nevoie de hrană spirituală şi de încurajare (Ioan 21:15–17). În al treilea rând, era necesar ca ei să se poată întruni pentru a i se închina lui Iehova şi a învăţa cum să predice (Evr. 10:24, 25). Realizarea acestor obiective presupunea ca discipolii lui Isus să fie bine organizaţi.

11. Cum putem arăta că sprijinim organizaţia lui Iehova?

11 Cum putem arăta că sprijinim organizaţia lui Iehova? O modalitate importantă este aceea de a avea încredere în cei pe care Iehova şi Isus i-au pus în fruntea lucrării de predicare. Aceşti fraţi şi-ar putea folosi timpul şi energia pentru a încerca să rezolve problemele lumii. Totuşi, ei nu fac lucrul acesta. Vom vedea în continuare care a fost întotdeauna principala preocupare a părţii vizibile a organizaţiei lui Iehova.

EI SE CONCENTREAZĂ ASUPRA ‘LUCRURILOR MAI IMPORTANTE’

12, 13. Cum se achită bătrânii de congregaţie de responsabilităţile lor şi cum te încurajează lucrul acesta?

12 Pe întregul pământ au fost numiţi bătrâni cu experienţă pentru a supraveghea lucrarea de predicare şi pentru a fi în fruntea ei în ţările în care slujesc. Când au de luat decizii, ei se lasă călăuziţi de Cuvântul lui Dumnezeu, considerându-l ‘o lampă pentru piciorul lor şi o lumină pe calea lor’, şi se roagă lui Iehova pentru îndrumare (Ps. 119:105; Mat. 7:7, 8).

13 La fel ca bătrânii de congregaţie din secolul I, fraţii care supraveghează în prezent lucrarea de predicare pun pe primul loc „serviciul cuvântului“ (Fap. 6:4). Ei se bucură foarte mult când văd progresul lucrării de predicare în zona lor şi pe tot globul (Fap. 21:19, 20). Ei nu stabilesc nenumărate reguli şi proceduri. Dimpotrivă, aceşti fraţi respectă principiile Bibliei şi urmează îndrumarea spiritului sfânt pentru a contribui la  progresul lucrării de predicare. (Citeşte Faptele 15:28.) Astfel, ei le dau un exemplu excelent tuturor membrilor congregaţiei (Ef. 4:11, 12).

14, 15. a) Ce eforturi se fac pentru a sprijini lucrarea de predicare de pe întregul pământ? b) Ce simţi când meditezi la privilegiul de a sprijini lucrarea de predicare?

14 Zi de zi, fără ca noi să vedem, mulţi dintre fraţii noştri lucrează la pregătirea hranei spirituale pe care o primim prin intermediul publicaţiilor, al întrunirilor şi al congreselor. Mii de voluntari lucrează neobosit la traducerea publicaţiilor noastre în peste 600 de limbi, astfel încât tot mai mulţi oameni să poată învăţa despre „lucrurile măreţe ale lui Dumnezeu“ în propria limbă (Fap. 2:7–11). Mulţi tineri, fraţi şi surori deopotrivă, lucrează din greu la producerea publicaţiilor folosind prese de tipărit şi maşini de legat de mare viteză. Publicaţiile sunt apoi expediate congregaţiilor, chiar şi în cele mai îndepărtate regiuni de pe glob.

15 Şi în zona noastră se fac mari eforturi pentru ca noi să putem predica vestea bună. De exemplu, se construiesc săli ale Regatului şi săli de congrese, se acordă ajutor celor afectaţi de dezastre naturale sau celor care se confruntă cu probleme medicale grave, se organizează întruniri şi congrese şi se acordă instruire în cadrul şcolilor teocratice. Toate aceste activităţi şi multe altele sunt îndeplinite de mii de voluntari care lucrează zi de zi, departe de ochii noştri. De ce se fac toate aceste eforturi? Pentru a sprijini lucrarea de predicare, pentru a ne întări pe plan spiritual şi pentru a-i ajuta şi pe alţii să vină la închinarea adevărată. Aşadar, este evident că partea pământească a organizaţiei lui Iehova se concentrează asupra lucrurilor mai importante.

SĂ URMĂM EXEMPLUL ORGANIZAŢIEI LUI IEHOVA

16. Ce v-aţi putea propune să analizaţi la închinarea în familie sau la studiul personal?

16 Ne facem timp să medităm cu regularitate la activitatea organizaţiei lui Iehova? Unii şi-au propus ca la închinarea în familie sau în cadrul studiului personal să facă cercetări cu privire la acest subiect şi să mediteze la lucrurile aflate. De exemplu, viziunile pe care le-au primit Isaia, Ezechiel şi Daniel pot constitui obiectul unui studiu foarte interesant. De asemenea, cartea Martorii lui Iehova — Proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu, precum şi alte publicaţii sau DVD-uri disponibile în limba noastră prezintă multe informaţii captivante despre organizaţia lui Iehova.

17, 18. a) Ce foloase ţi-a adus studierea acestui articol? b) Ce întrebări ar trebui să ne punem?

17 Este bine să medităm la ceea ce realizează Iehova prin intermediul organizaţiei sale. Alături de această organizaţie minunată, să ne străduim şi noi să ne concentrăm asupra lucrurilor mai importante! Procedând astfel, vom avea aceeaşi hotărâre ca Pavel, care a scris: „Fiindcă avem acest serviciu după îndurarea care ne-a fost arătată, noi nu renunţăm“ (2 Cor. 4:1). Totodată, el i-a îndemnat pe fraţii săi de credinţă: „Să nu renunţăm deci să facem ce este bine, căci la timpul potrivit vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală“ (Gal. 6:9).

18 Este oare nevoie ca noi sau familia noastră să facem unele schimbări pentru a ne asigura că lucrurile mai importante sunt pe primul loc în viaţa noastră de zi cu zi? Ne-am putea simplifica viaţa sau am putea evita distragerile, astfel încât să reuşim să acordăm mai mult timp predicării? În articolul următor vom analiza cinci lucruri care ne vor ajuta să ţinem pasul cu organizaţia lui Iehova.