„L-aţi cunoscut pe Dumnezeu.“ (GAL. 4:9)

1. De ce trebuie un pilot să parcurgă o listă de verificare înainte de fiecare zbor?

PILOŢII care zboară cu unele dintre cele mai performante avioane au o listă cu peste 30 de elemente pe care trebuie să le verifice înainte de decolare. Dacă ei nu parcurg cu atenţie lista de verificare înainte de fiecare zbor, riscul producerii unui accident creşte considerabil. Ştiţi căror piloţi li se recomandă în mod deosebit să parcurgă de fiecare dată lista de verificare? Celor cu multă experienţă! Aceştia ar putea cu uşurinţă să devină prea siguri de sine şi să nu mai verifice fiecare element de pe listă.

2. Ce listă de verificare este bine să aibă creştinii?

2 La fel ca un pilot preocupat de siguranţa zborului, şi noi putem să folosim o listă de verificare pentru a ne asigura că vom avea o credinţă puternică atunci când vom trece prin încercări. Indiferent că suntem botezaţi de curând sau că îi slujim lui Dumnezeu de mulţi ani, este vital să ne verificăm cu regularitate profunzimea credinţei şi a devoţiunii faţă de Iehova Dumnezeu. Dacă nu facem această verificare cu atenţie şi cu regularitate, ne putem pierde prietenia cu Iehova. Biblia ne avertizează: „Cine crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă“ (1 Cor. 10:12).

3. Ce trebuiau să facă creştinii din Galatia?

3 Creştinii din Galatia trebuiau să-şi verifice profunzimea credinţei şi să arate apreciere pentru libertatea spirituală de care aveau parte. Prin intermediul jertfei sale, Isus făcuse posibil ca oamenii care exercitau credinţă în el să-l cunoască pe Dumnezeu într-un mod cu totul aparte: ei puteau să devină fii ai lui Dumnezeu! (Gal. 4:9) Pentru a rămâne în această relaţie specială cu Iehova, galatenii trebuiau să respingă învăţăturile iudaizanţilor, care insistau că Legea mozaică  trebuia să fie respectată şi de creştini. Însă creştinii necircumcişi din naţiuni nu fuseseră niciodată sub Lege. Având în vedere această situaţie, atât creştinii evrei, cât şi cei neevrei trebuiau să facă progrese pe plan spiritual. Printre altele, era necesar să înţeleagă că nu puteau fi declaraţi drepţi pe baza Legii mozaice.

PRIMII PAŞI PENTRU A-L CUNOAŞTE PE DUMNEZEU

4, 5. Ce sfat le-a dat Pavel galatenilor şi de ce este acesta potrivit şi pentru noi?

4 Sfatul dat de apostolul Pavel galatenilor a fost consemnat în Cuvântul lui Dumnezeu cu un scop: acela de a-i îndemna pe creştinii adevăraţi din toate timpurile să nu renunţe la comorile adevărului biblic şi să nu se întoarcă la lucrurile din urmă. Iehova l-a inspirat pe Pavel să-i încurajeze nu numai pe membrii congregaţiilor din Galatia, ci pe toţi închinătorii Săi să rămână fideli.

5 Este bine să ne aducem aminte cum am fost eliberaţi din sclavia învăţăturilor false şi cum am devenit Martori ai lui Iehova. Pentru aceasta, să analizăm două întrebări: Îţi aminteşti care au fost paşii pe care i-ai făcut ca să te califici pentru botez? Îţi aduci aminte cum ai ajuns să-l cunoşti pe Dumnezeu şi să fii cunoscut de el şi, astfel, să te bucuri de adevărata libertate spirituală?

6. Ce listă de verificare vom analiza?

6 În esenţă, fiecare dintre noi a făcut nouă paşi. Aceştia sunt prezentaţi în chenarul intitulat  „Paşi care duc la botez şi la progres spiritual continuu“. Meditând cu regularitate la aceşti nouă paşi de pe lista noastră de verificare spirituală, ne vom întări hotărârea de a nu ne întoarce la lucrurile lumii. Aşa cum un pilot experimentat, dar şi prudent, continuă să zboare în siguranţă dacă înaintea fiecărei decolări acordă atenţie unei liste de verificare, tot aşa şi noi ne vom putea continua serviciul fidel dacă acordăm atenţie unei liste de verificare spirituală.

CEI CUNOSCUŢI DE DUMNEZEU CONTINUĂ SĂ PROGRESEZE PE PLAN SPIRITUAL

7. Ce model trebuie să urmăm şi de ce?

7 Lista de verificare îi aminteşte unui pilot că înainte de fiecare zbor trebuie să respecte un obicei. Şi noi ne putem verifica, sau analiza, cu regularitate propria persoană, precum şi obiceiurile pe care ni le-am făcut de când ne-am botezat. Pavel i-a scris lui Timotei: „Păstrează modelul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine cu credinţa şi iubirea în Cristos Isus“ (2 Tim. 1:13). Aceste ‘cuvinte sănătoase’ se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu (1 Tim. 6:3). Aşa cum schiţa unui artist ne oferă o imagine de ansamblu, tot aşa ‘modelul adevărului’ ne ajută să înţelegem în linii mari cerinţele lui Iehova şi să le respectăm. Aşadar, să trecem în revistă paşii pe care i-am făcut până la botez pentru a vedea în ce măsură ne conformăm modelului adevărului.

8, 9. a) Ce trebuie să facem în ce priveşte cunoştinţa şi credinţa? b) Arătaţi printr-o ilustrare de ce este important progresul spiritual şi de ce este acesta un proces continuu.

8 Pe primul loc în lista noastră de verificare este necesitatea de a asimila cunoştinţă. Aceasta ne ajută să cultivăm credinţă. Însă trebuie să continuăm să creştem, sau să progresăm, în ambele privinţe (2 Tes. 1:3). Creşterea presupune schimbări progresive. „A creşte“ înseamnă a se mări, a se dezvolta. Aşadar, după botez, ar trebui să continuăm să creştem pe plan spiritual.

Un copac continuă să crească. În mod asemănător, creştinii trebuie să continue să progreseze pe plan spiritual

9 Am putea compara progresul nostru spiritual cu creşterea unui copac. Un copac poate să crească foarte mult, mai ales când rădăcinile lui sunt adânci şi se întind pe o suprafaţă mare. De exemplu, întrucât au rădăcini puternice şi adânci, unii cedri din Liban pot atinge înălţimea unei clădiri cu 11 etaje şi pot avea circumferinţa trunchiului de până la 12 metri (Cânt. 5:15). La început, creşterea acestor copaci este foarte rapidă. Însă ea continuă şi după aceea, deşi într-un mod mai puţin evident. Cu fiecare  an ce trece, trunchiul devine mai gros, iar rădăcinile se înfig tot mai adânc şi se întind pe o suprafaţă tot mai mare, sporind astfel stabilitatea copacului. Acelaşi lucru se poate spune şi despre creşterea spirituală a unui creştin. Când începem să studiem Biblia, s-ar putea să progresăm repede pe plan spiritual şi să ne botezăm. Membrii congregaţiei observă progresul nostru şi se bucură. S-ar putea chiar să devenim pionieri sau să primim unele responsabilităţi în congregaţie. Însă, în anii ce urmează, este posibil ca progresul nostru spiritual să nu mai fie atât de evident. Cu toate acestea, este în continuare necesar să creştem în credinţă şi în cunoştinţă pentru a ajunge „la starea de om matur, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos“ (Ef. 4:13). Astfel, vom progresa şi vom deveni creştini maturi, ca şi cum ne-am transforma dintr-un lăstar firav într-un copac rezistent şi falnic.

10. De ce este necesar ca şi creştinii maturi să continue să progreseze pe plan spiritual?

10 Însă progresul nostru n-ar trebui să se oprească aici. Este necesar să dobândim mai multă cunoştinţă, precum şi o credinţă mai puternică. Astfel, vom fi mai bine ancoraţi în Cuvântul lui Dumnezeu (Prov. 12:3). Mulţi fraţi şi surori din congregaţia creştină fac acest lucru. De exemplu, un frate care este bătrân de congregaţie de peste 30 de ani a spus că progresează în continuare din punct de vedere spiritual. El zice: „Aprecierea mea pentru Biblie a crescut foarte mult. Găsesc mereu noi modalităţi de a aplica principiile şi legile din Biblie. Şi aprecierea mea faţă de lucrarea de predicare este din ce în ce mai mare“.

SĂ NE ÎNTĂRIM PRIETENIA CU DUMNEZEU

11. Cum putem ajunge să-l cunoaştem mai bine pe Iehova?

11 Progresul nostru spiritual presupune şi să ne apropiem mai mult de Iehova, Prietenul şi Tatăl nostru. Să ne gândim cum ne simţim în compania unui prieten loial sau cum se simte un copil când este îmbrăţişat de un părinte iubitor. În mod asemănător, Dumnezeu doreşte să ne simţim acceptaţi; el vrea să ştim că ne iubeşte şi ne ocroteşte. Desigur, această prietenie strânsă cu Iehova nu apare peste noapte. Este nevoie de timp ca să ajungem să-l cunoaştem şi să-l iubim pe Dumnezeu. Aşadar, pentru a ajunge să-l cunoşti mai bine pe Iehova, fii hotărât să-ţi rezervi timp ca să citeşti zilnic din Cuvântul său. De asemenea, citeşte fiecare ediţie a revistelor Turnul de veghe şi Treziţi-vă!, precum şi celelalte publicaţii bazate pe Biblie.

12. Ce se cere din partea noastră pentru a fi cunoscuţi de Dumnezeu?

12 Prietenii lui Dumnezeu progresează pe plan spiritual rugându-se cu sinceritate  şi căutând compania fraţilor de credinţă. (Citeşte Maleahi 3:16.) Iehova ascultă „implorarea“ prietenilor săi (1 Pet. 3:12). Asemenea unui părinte iubitor, Iehova este atent la strigătele noastre de ajutor. De aceea, este necesar ‘să perseverăm în rugăciune’ (Rom. 12:12). Nu putem rămâne creştini maturi fără ajutorul lui Dumnezeu. Problemele din acest sistem sunt prea mari ca să le înfruntăm şi să le depăşim singuri. Dacă nu perseverăm în rugăciune, ne privăm de puterea pe care Dumnezeu doreşte şi poate să ne-o ofere. Eşti mulţumit de calitatea rugăciunilor tale sau ai constatat că este nevoie să faci unele îmbunătăţiri în acest domeniu? (Ier. 16:19)

13. De ce este vitală compania fraţilor de credinţă pentru progresul nostru spiritual?

13 Iehova îşi găseşte plăcerea în toţi cei ce „caută refugiu la el“. De aceea, chiar şi după ce am ajuns să-l cunoaştem pe Dumnezeu, trebuie să căutăm în continuare compania celor care îl cunosc (Naum 1:7). În lume există multe motive de descurajare. Prin urmare, este înţelept să petrecem timp în compania încurajatoare a fraţilor şi a surorilor noastre. Ce foloase decurg de aici? În congregaţie găsim persoane care ne îndeamnă „la iubire şi la fapte bune“ (Evr. 10:24, 25). Iubirea reciprocă despre care le-a scris Pavel evreilor presupune o comunitate de fraţi, o familie de închinători ai lui Iehova care au acelaşi mod de gândire, deci o congregaţie. Nu putem manifesta această iubire decât în compania fraţilor noştri de credinţă. Aşadar, marchează cu regularitate pe lista ta de verificare prezenţa şi participarea la întruniri.

14. De ce trebuie să continuăm să ne căim şi să ne întoarcem?

14 Ca să devenim creştini adevăraţi, a trebuit să ne căim şi să ne întoarcem, sau să renunţăm la păcatele noastre. Însă căinţa este un proces continuu. Întrucât suntem imperfecţi, păcatul este încă în noi, asemenea unui şarpe ascuns, gata să atace (Rom. 3:9, 10; 6:12–14). De aceea, trebuie să rămânem vigilenţi şi să nu ne ignorăm defectele. Din fericire, Iehova este răbdător cu noi în timp ce luptăm din răsputeri pentru a ne împotrivi slăbiciunilor şi pentru a face schimbările necesare (Filip. 2:12; 2 Pet. 3:9). Este foarte important să ne folosim cu înţelepciune timpul şi resursele, renunţând la obiectivele egoiste. O soră a scris: „Am fost crescută în adevăr, însă concepţia mea despre Iehova era diferită de a majorităţii fraţilor. Credeam că Iehova este o Persoană de care trebuie să-mi fie foarte frică şi simţeam că nu voi putea fi niciodată plăcută în ochii săi“. Cu timpul, sora noastră a început să meargă în derivă din punct de vedere spiritual din cauza mai multor dezamăgiri personale. „N-am progresat pe plan spiritual nu pentru că nu-l iubeam pe Iehova, ci pentru că nu-l cunoşteam cu adevărat.“ Însă, după multe rugăciuni fierbinţi, ea a început să se întoarcă, sau să facă schimbări. Ea a mai spus: „Am înţeles că Iehova mă conducea ca pe un copilaş, ajutându-mă să depăşesc fiecare obstacol şi arătându-mi cu blândeţe ce trebuia să fac“.

15. Ce anume observă Isus şi Tatăl său?

15 După ce i-a eliberat în mod miraculos din închisoare, îngerul lui Dumnezeu le-a zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Spuneţi poporului toate cuvintele“ despre vestea bună (Fap. 5:19–21). Participarea săptămânală la lucrarea de predicare este un alt element din lista noastră de verificare. Isus şi Tatăl său observă atât credinţa noastră, cât şi serviciul pe care îl efectuăm (Rev. 2:19). Bătrânul de congregaţie citat anterior a mai spus: „Lucrarea de predicare este cartea noastră de vizită“.

16. De ce este bine să medităm la dedicarea noastră?

16 Meditează la dedicarea ta. Cel mai preţios lucru pe care îl avem este relaţia cu Iehova. El îi cunoaşte pe cei care îi aparţin. (Citeşte Isaia 44:5.) Analizează sub rugăciune  calitatea şi profunzimea relaţiei tale cu Dumnezeu. De asemenea, ţine minte data botezului tău. Aceasta te va ajuta să-ţi aminteşti că botezul este simbolul dedicării tale la Iehova, cea mai importantă decizie pe care ai luat-o vreodată.

SĂ RĂMÂNEM APROAPE DE IEHOVA ŞI SĂ PERSEVERĂM

17. De ce avem nevoie de perseverenţă ca să rămânem aproape de Iehova?

17 În scrisoarea către galateni, Pavel a subliniat importanţa perseverenţei (Gal. 6:9). Perseverenţa este esenţială şi pentru creştinii din prezent. E adevărat, ne vom confrunta cu încercări, însă Iehova ne va ajuta. De aceea, să ne rugăm neîncetat pentru spirit sfânt. Vom simţi o mare uşurare văzând cum Iehova transformă mâhnirea în bucurie şi neliniştea în pace (Mat. 7:7–11). Să ne gândim: Dacă Iehova le poartă de grijă păsărilor, cu atât mai mult ne va purta de grijă nouă, celor care îl iubim şi îi suntem dedicaţi! (Mat. 10:29–31) Indiferent de greutăţile cu care te vei confrunta, nu te întoarce niciodată înapoi şi nu renunţa! Aminteşte-ţi mereu câte binecuvântări avem pentru că suntem cunoscuţi de Iehova!

18. Întrucât ‘l-ai cunoscut pe Dumnezeu’, ce doreşti să faci în continuare?

18 Aşadar, dacă l-ai cunoscut de curând pe Dumnezeu şi te-ai botezat, ce vei face în continuare? Continuă să-l cunoşti pe Iehova din ce în ce mai bine şi să progresezi spre maturitate spirituală. Iar dacă eşti botezat de mulţi ani, ce vei face în continuare? Şi tu trebuie să continui să-ţi adânceşti şi să-ţi sporeşti cunoştinţa despre Iehova. Să nu credem niciodată că nu mai avem nimic de făcut pentru a ne apropia şi mai mult de Dumnezeu. Dimpotrivă, ar trebui să acordăm atenţie cu regularitate listei noastre de verificare spirituală pentru a ne asigura că ne apropiem tot mai mult de Tatăl, Prietenul şi Dumnezeul nostru iubitor, Iehova. (Citeşte 2 Corinteni 13:5, 6.)