IEHOVA este „Marele [nostru] Instructor“ (Is. 30:20). El îi instruieşte pe alţii motivat de iubire. De exemplu, din iubire, Iehova îi arată lui Isus „toate lucrurile pe care le face“ (Ioan 5:20). Tot din iubire, Iehova ne dă nouă, Martorilor săi, „limba celor ce primesc învăţătură“, întrucât dorim să-l onorăm şi ne străduim să-i ajutăm pe alţii (Is. 50:4).

Urmând exemplul de iubire al lui Iehova, Comitetul de Învăţământ al Corpului de Guvernare foloseşte zece şcoli teocratice ca să-i instruiască pe cei ce doresc şi pot să participe la ele. Cu siguranţă, suntem cu toţii de acord că aceste şcoli sunt o dovadă a iubirii lui Iehova.

Iată câteva informaţii despre şcolile teocratice care se ţin în prezent, precum şi câteva impresii pe care le-au împărtăşit unii dintre cei ce au participat la ele. Întreabă-te: Cum pot să trag foloase din această instruire divină?

 SĂ TRAGEM FOLOASE DIN INSTRUIREA TEOCRATICĂ

Întrucât este „Dumnezeul iubirii“, Iehova oferă o instruire care dă mai mult sens vieţii noastre, ne pregăteşte să facem faţă problemelor şi ne ajută să găsim bucurie în serviciul sacru (2 Cor. 13:11). Asemenea discipolilor din secolul I, suntem bine echipaţi să-i ajutăm pe alţii, ‘învăţându-i să respecte tot ce ni s-a poruncit’ (Mat. 28:20).

Chiar dacă nu putem participa la toate aceste şcoli, putem trage foloase din una sau mai multe dintre ele şi putem aplica îndrumările bazate pe Biblie ce ne sunt oferite. În plus, putem fi mai eficienţi în predicare colaborând cu slujitorii bine instruiţi ai lui Iehova.

Întreabă-te: Îmi permit împrejurările să particip la vreuna dintre aceste şcoli?

Închinătorii lui Iehova consideră un privilegiu să participe la şcolile teocratice. Fie ca instruirea primită la aceste şcoli să ne apropie mai mult de Dumnezeu şi să ne ajute să ne îndeplinim şi mai eficient responsabilităţile încredinţate de el, îndeosebi misiunea urgentă de a predica vestea bună.