CUM îţi arăţi recunoştinţa când cineva face un gest de bunătate faţă de tine? Să vedem cum şi-au arătat recunoştinţa comandanţii militari din Israel după o bătălie cu madianiţii. Această bătălie a avut loc după ce israeliţii păcătuiseră închinându-se la Baal-Peor. Dumnezeu i-a dat poporului său victorie, iar prada a fost împărţită între cei 12 000 de soldaţi şi restul Israelului. Potrivit poruncii lui Iehova, soldaţii le-au dat preoţilor un anumit procent din prada primită, iar ceilalţi israeliţi le-au dat leviţilor un procent asemănător din ce primiseră ca pradă (Num. 31:1–5, 25–30).

Însă comandanţii militari au vrut să facă mai mult. Ei i-au spus lui Moise: „Slujitorii tăi i-au numărat pe bărbaţii de război care sunt în subordinea noastră şi nu lipseşte niciunul dintre noi“. De aceea s-au hotărât să-i prezinte lui Iehova ca ofrandă aur şi diferite podoabe. Obiectele de aur cântăreau în total peste 190 de kilograme (Num. 31:49–54).

 Şi în prezent, multe persoane se simt îndemnate să-şi arate recunoştinţa pentru ceea ce a făcut Iehova în folosul lor. Nu doar slujitorii dedicaţi ai lui Iehova manifestă asemenea sentimente de recunoştinţă. Să ne gândim, de exemplu, la un şofer care a transportat cu autocarul un grup de delegaţi la un congres internaţional ţinut în 2009 pe un stadion din Bologna (Italia). Întrucât şoferul a fost foarte atent şi calm, fraţii care au călătorit cu el s-au hotărât să-i scrie câteva rânduri de mulţumire şi să-i dea un bacşiş împreună cu cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia?. Cum a reacţionat şoferul? El a spus: „Primesc cu bucurie felicitarea şi cartea, dar vă înapoiez banii pentru că vreau să-i donez ca să vă puteţi continua lucrarea. Chiar dacă nu sunt Martor al lui Iehova, vreau să fac această donaţie deoarece am văzut că voi faceţi totul din iubire“.

O modalitate prin care cu toţii ne putem arăta recunoştinţa pentru ceea ce a făcut Iehova în folosul nostru este să facem donaţii pentru lucrarea mondială de predicare efectuată de Martorii lui Iehova (Mat. 24:14). În chenarul de mai jos sunt menţionate câteva modalităţi prin care unii aleg să dăruiască.