Nicio armă pregătită împotriva ta nu va reuşi

„Nicio armă pregătită împotriva ta nu va reuşi.“ — ISAIA 54:17.

1, 2. Cum dovedeşte exemplul Martorilor lui Iehova din Albania adevărul cuvintelor din Isaia 54:17?

CU ANI în urmă, într-o ţărişoară muntoasă din sud-estul Europei, exista un grup de creştini curajoşi. Guvernul comunist ateist aflat atunci la putere a făcut tot posibilul să-i zdrobească. Însă nici tortura, nici lagărele de muncă, nici atacurile din mass-media nu i-au putut reduce la tăcere. Cine erau ei? Martorii lui Iehova din Albania. Deşi le era foarte greu să se întrunească şi să predice, perseverenţa lor de-a lungul zecilor de ani de persecuţii a înnobilat creştinismul şi i-a dat glorie numelui lui Iehova. Anul trecut, cu ocazia dedicării noii filiale din Albania, un Martor fidel, vechi la adevăr, a spus: „Oricât s-ar strădui, Satan pierde, iar Iehova nu încetează să câştige!“

2 Toate aceste fapte sunt dovada vie a împlinirii promisiunii pe care Dumnezeu i-o face poporului său în Isaia 54:17: „Nicio armă pregătită împotriva ta nu va reuşi şi orice limbă care se va ridica împotriva ta la judecată o vei condamna“. Istoria confirmă că nimic din ce ar putea face lumea lui Satan nu va pune vreodată capăt închinării pe care i-o aduc lui Iehova Dumnezeu slujitorii săi dedicaţi.

Satan luptă în zadar

3, 4. a) Care sunt unele arme folosite de Satan? b) De ce se poate spune că armele Diavolului nu au succes?

3 Printre armele folosite împotriva închinătorilor adevăraţi ai lui Dumnezeu se numără interdicţii, violenţa gloatelor, întemniţări şi ‘nenorociri prin decrete’ (Psalmul 94:20). De fapt, în unele ţări, chiar acum când se studiază acest articol, integritatea multor creştini adevăraţi faţă de Dumnezeu este ‘pusă la încercare’. — Revelaţia 2:10.

4 De pildă, o filială a Martorilor lui Iehova a raportat că, într-un an de zile, au fost 32 de  situaţii în care slujitorii lui Dumnezeu au fost loviţi în timp ce predicau. În plus, s-au înregistrat 59 de cazuri în care poliţia a arestat Martori — tineri şi vârstnici, bărbaţi şi femei — care erau în lucrarea de predicare. Unora li s-au luat amprentele şi li s-au făcut fotografii. Apoi au fost trimişi după gratii ca şi cum ar fi fost infractori. Alţii au fost ameninţaţi în diverse feluri. Într-o altă ţară s-au înregistrat deja peste 1.100 de cazuri în care Martorii lui Iehova au fost arestaţi, întemniţaţi sau bătuţi. Iar mai mult de 200 dintre acestea au avut loc în ziua când Martorii se întrunesc pentru a comemora moartea lui Isus! Cu toate acestea, prin spiritul său, Iehova şi-a ajutat slujitorii din aceste ţări şi din alte zone să depăşească astfel de situaţii grele (Zaharia 4:6). Mânia aprinsă a duşmanilor nu-i va reduce la tăcere pe cei ce-l laudă pe Iehova. Da, suntem convinşi că nicio armă nu va împiedica împlinirea scopului lui Dumnezeu.

‘Limba mincinoasă este condamnată’

5. Ce limbi mincinoase s-au ridicat împotriva slujitorilor lui Iehova din secolul întâi?

5 Isaia a profeţit că poporul lui Dumnezeu va condamna orice limbă care se va ridica împotriva lui. Creştinii din secolul I au fost denigraţi, fiind prezentaţi ca răufăcători. În Faptele 16:20, 21 găsim câteva dintre aceste acuzaţii: „Oamenii aceştia ne tulbură foarte mult oraşul . . . şi vestesc obiceiuri pe care nouă nu ne este permis să le adoptăm sau să le practicăm, fiindcă suntem romani“. Într-un alt episod, adversarii religioşi îi incită pe mai-marii oraşului să acţioneze împotriva creştinilor. Ce spun ei? „Oamenii aceştia care au răscolit pământul locuit sunt şi aici. . . . [Ei] se împotrivesc decretelor Cezarului“ (Faptele 17:6, 7). Iar apostolul Pavel a fost catalogat drept „ciumă“ şi considerat conducător al unei secte care provoca revolte „pe tot pământul locuit“. — Faptele 24:2–5.

6, 7. Menţionaţi o modalitate prin care creştinii adevăraţi „condamnă“ atacurile verbale îndreptate împotriva lor.

6 Prin urmare, nu ne surprinde că şi adevăraţii creştini din prezent sunt ţinta acuzaţiilor false, a calomniilor pline de răutate şi a campaniilor de denigrare. Dar cum „condamnăm“ noi asemenea atacuri verbale? — Isaia 54:17.

7 Deseori, prin conduita lor ireproşabilă, Martorii lui Iehova dezmint acuzaţiile şi propaganda îndreptată împotriva lor (1 Petru 2:12). Respectând legile, având norme morale înalte şi iubindu-şi semenii, creştinii demonstrează că acuzaţiile sunt false. Frumoasa noastră conduită vorbeşte de la sine. De multe ori, cei care observă că perseverăm în a face binele sunt sensibilizaţi şi-i dau glorie Tatălui nostru ceresc recunoscând că modul nostru de viaţă este cel mai bun. — Isaia 60:14; Matei 5:14–16.

8. a) Ce este uneori necesar să facem ca să ne apărăm poziţia? b) Asemenea lui Cristos, cum putem condamna limbile mincinoase?

8 Dar nu este suficient să avem o conduită sfântă. Uneori trebuie să ne apărăm curajos poziţia bazată pe Scripturi. Ar putea fi necesar să apelăm la ajutorul guvernelor şi al tribunalelor pentru a obţine ocrotire legală (Estera 8:3; Faptele 22:25–29; 25:10–12). Când a fost pe pământ, uneori Isus i-a înfruntat făţiş pe cei ce-l criticau, respingându-le acuzaţiile (Matei 12:34–37; 15:1–11). Şi noi profităm de orice ocazie de a le explica clar altora convingerile noastre (1 Petru 3:15). Să nu permitem niciodată ca batjocurile colegilor de şcoală, de muncă sau ale rudelor care nu ne împărtăşesc credinţa să ne determine să nu mai predicăm adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu! — 2 Petru 3:3, 4.

 Ierusalimul: „o piatră grea“

9. La care Ierusalim se referă profeţia din Zaharia 12:3 prin expresia „piatră grea“, şi cine sunt reprezentanţii săi de pe pământ?

9 Profeţia lui Zaharia arată de ce naţiunile li se împotrivesc creştinilor adevăraţi. Să remarcăm ce spune Zaharia 12:3: „În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele“. Despre care Ierusalim se vorbeşte aici? Despre „Ierusalimul ceresc“, Regatul ceresc alcătuit din creştinii unşi (Evrei 12:22). O mică rămăşiţă a acestor moştenitori ai Regatului mesianic se află încă pe pământ. Alături de însoţitorii ei, membrii clasei „alte oi“, rămăşiţa îi îndeamnă pe oameni să se supună Regatului lui Dumnezeu cât încă mai au timp (Ioan 10:16; Revelaţia 11:15). Cum reacţionează naţiunile la această invitaţie? Şi cum îi sprijină Iehova pe închinătorii adevăraţi din prezent care duc acest mesaj? Vom găsi răspunsurile la aceste întrebări analizând capitolul 12 al cărţii Zaharia. Astfel, vom dobândi convingerea că ‘nicio armă nu va reuşi’ împotriva unşilor lui Dumnezeu şi împotriva însoţitorilor lor dedicaţi.

10. a) De ce poporul lui Dumnezeu este ţinta atacurilor din partea naţiunilor? b) Ce se întâmplă cu cei care încearcă să dea la o parte ‘piatra grea’?

10 În Zaharia 12:3 se arată că naţiunile aveau ‘să se rănească grav’. Cum se întâmplă acest lucru? Dumnezeu a poruncit ca vestea bună despre Regat să fie predicată. Iar Martorii lui Iehova iau în serios această obligaţie. Dar predicarea veştii bune despre Regat, singura soluţie la problemele omenirii, a devenit „o piatră grea“ pentru naţiuni. Ele încearcă să o înlăture din cale punându-le piedici vestitorilor Regatului. Dar se aleg cu ‘răni grave’, cu tăieturi. Eşecul le umileşte şi le strică reputaţia. Naţiunile nu-i pot reduce la tăcere pe închinătorii adevăraţi ai lui Dumnezeu care preţuiesc privilegiul de a predica ‘vestea bună veşnică’ despre Regatul Său mesianic înainte de sfârşitul acestui sistem (Revelaţia 14:6). Observând că slujitorii lui Iehova erau trataţi cu cruzime, un gardian de la o închisoare dintr-o ţară africană a spus: „Degeaba îi persecutaţi pe oamenii ăştia. N-or să renunţe niciodată la credinţă. Ba vor fi şi mai mulţi!“

11. Cum a împlinit Dumnezeu promisiunea din Zaharia 12:4?

11 Vă rugăm să citiţi Zaharia 12:4. Iehova promite că îi va orbi simbolic pe cei ce luptă împotriva curajoşilor mesageri ai Regatului şi că-i va lovi „cu năucire“. Şi se ţine de cuvânt! De pildă, într-o ţară unde închinarea adevărată era sub interdicţie, opozanţii nu au reuşit să-i împiedice pe slujitorii lui Dumnezeu să obţină hrană spirituală. Într-un ziar chiar s-a spus că Martorii lui Iehova introduceau literatura în ţară cu ajutorul baloanelor!  Da, promisiunea pe care Dumnezeu le-o face slujitorilor săi loiali se împlineşte: „Îmi voi deschide ochii . . . şi voi lovi cu orbire toţi caii popoarelor“. Orbiţi de furie, duşmanii Regatului nu ştiu încotro s-o ia. Însă noi suntem convinşi că Iehova îşi va ocroti poporul ca grup şi că se va îngriji de el. — 2 Regi 6:15–19.

12. a) În ce sens a aprins Isus un foc când a fost pe pământ? b) Cum a aprins un foc rămăşiţa unsă, şi cu ce rezultat?

12 Vă rugăm să citiţi Zaharia 12:5, 6. „Şeicii lui Iuda“ sunt supraveghetorii din poporul lui Dumnezeu. Cu zelul înflăcărat pe care li-l dă Iehova, ei susţin interesele pământeşti ale Regatului său. Odată, Isus le-a spus discipolilor săi: „Am venit să aprind un foc pe pământ“ (Luca 12:49). Şi chiar aşa a făcut! În predicare, Isus a dovedit zel şi s-a concentrat asupra Regatului lui Dumnezeu. Dar acest lucru a stârnit controverse aprige în rândurile iudeilor (Matei 4:17, 25; 10:5–7, 17–20). Asemenea ‘unui vas cu foc printre copaci şi unei torţe aprinse într-un rând de cereale proaspăt tăiate’, cei ce calcă pe urmele lui Cristos aprind şi ei un foc în sens spiritual. În 1917, cartea Taina împlinită * dădea pe faţă ipocrizia creştinătăţii. Clerul a reacţionat vehement la publicarea ei. Mai recent, tractul Ştiri ale Regatului, nr. 37, cu titlul „Sfârşitul  religiei false este aproape!“, i-a determinat pe mulţi să-şi precizeze poziţia faţă de Regatul lui Dumnezeu.

„Corturile lui Iuda“ sunt salvate

13. Ce arată expresia „corturile lui Iuda“, şi de ce îi va salva Iehova pe cei din aceste corturi?

13 Vă rugăm să citiţi Zaharia 12:7, 8. În anticul Israel, păstorii şi agricultorii stăteau uneori în corturi. Dacă un duşman ar fi atacat Ierusalimul, cei din corturi ar fi fost primii care ar fi avut de suferit şi ar fi avut nevoie de ocrotire. Expresia „corturile lui Iuda“ arată că rămăşiţa unsă de azi se găseşte, în sens simbolic, în câmp deschis, nu în cetăţi întărite. Ea apără cu îndrăzneală interesele Regatului mesianic. Iehova al armatelor „va salva mai întâi corturile lui Iuda“ deoarece acestea sunt principala ţintă a armelor lui Satan.

14. Cum îi apără Iehova pe cei din „corturile lui Iuda“ şi nu-i lasă ‘să se poticnească’?

14 Istoria confirmă că Iehova îi apără pe ambasadorii unşi ai Regatului care stau în „corturi“, în câmp deschis. * El nu-i lasă ‘să se poticnească’, ci-i face puternici şi curajoşi asemenea războinicului rege David.

15. De ce ‘caută Iehova să nimicească toate naţiunile’, şi când va face el acest lucru?

15 Vă rugăm să citiţi Zaharia 12:9. De ce ‘caută Iehova să nimicească toate naţiunile’? Deoarece se opun cu înverşunare Regatului mesianic. Ele sunt condamnate pentru că atacă şi hărţuiesc poporul lui Dumnezeu. În curând, agenţii umani ai lui Satan vor declanşa atacul final împotriva închinătorilor adevăraţi ai lui Dumnezeu, atac care va duce la acea situaţie mondială numită în Biblie Har-Maghedon (Revelaţia 16:13–16). Însă Judecătorul Suprem va trece la acţiune apărându-şi slujitorii şi sfinţindu-şi numele printre naţiuni. — Ezechiel 38:14–18, 22, 23.

16, 17. a) Care este „moştenirea slujitorilor lui Iehova“? b) Ce dovedim prin perseverenţa noastră în ciuda atacurilor lui Satan?

16 Nicio armă a lui Satan nu poate slăbi credinţa sau zelul slujitorilor lui Dumnezeu de pe pământ. Pacea spirituală ‘a slujitorilor lui Iehova este moştenirea’ lor şi se datorează puterii salvatoare a lui Dumnezeu (Isaia 54:17). Nimeni nu ne poate lua cu forţa pacea şi prosperitatea spirituală (Psalmul 118:6)! Satan va continua să înteţească focul opoziţiei şi să provoace necazuri. Cu toate acestea, perseverenţa şi loialitatea noastră în pofida batjocurilor sunt dovada sprijinului pe care Dumnezeu ni-l dă prin spiritul său (1 Petru 4:14). Vestea bună despre Regatul instaurat al lui Iehova se predică pe întregul pământ. Ca nişte proiectile, „pietre de praştie“ simbolice sunt azvârlite împotriva poporului lui Dumnezeu. Dar, cu sprijinul lui Iehova, slujitorii săi li se împotrivesc. Ele nu au nicio putere asupra lor (Zaharia 9:15). Rămăşiţa unsă şi însoţitorii ei loiali nu vor fi înfrânţi!

17 Aşteptăm cu nerăbdare timpul când vom fi eliberaţi definitiv de atacurile Diavolului. Câtă mângâiere ne aduce asigurarea că ‘nicio armă pregătită împotriva noastră nu va reuşi şi orice limbă care se va ridica împotriva noastră la judecată o vom condamna’!

[Note de subsol]

^ par. 12 Publicată de Martorii lui Iehova. În prezent nu se mai tipăreşte.

^ par. 14 Pentru detalii, vezi cartea Martorii lui Iehova — Proclamatori ai Regatului lui Dumnezeu, paginile 675 şi 676, publicată de Martorii lui Iehova.

Cum aţi răspunde?

• De ce se poate spune că armele lui Satan nu au succes?

• Cum a devenit Ierusalimul ceresc „o piatră grea“?

• Cum salvează Iehova „corturile lui Iuda“?

• Ce speranţă avem în timp ce ne apropiem de Armaghedon?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiilor de la pagina 21]

Slujitorii lui Iehova din Albania au rămas fideli în pofida atacurilor lui Satan

[Legenda ilustraţiei de la pagina 23]

Isus a respins acuzaţiile false

[Legenda fotografiilor de la pagina 24]

Nicio armă pregătită împotriva celor ce predică vestea bună nu va reuşi