Un conducător bogat face o alegere greşită

TÂNĂRUL conducător respecta Legea, era un om drept şi temător de Dumnezeu. El a venit la Isus, a îngenuncheat înaintea lui şi l-a întrebat: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?“ — Marcu 10:17.

Isus i-a răspuns că, pentru a dobândi viaţă veşnică, era necesar să respecte poruncile lui Dumnezeu. Când tânărul i-a cerut să-i spună care sunt acestea, Isus a răspuns: „Să nu ucizi, să nu comiţi adulter, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă, să-i onorezi pe tatăl tău şi pe mama ta şi să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. Acestea erau principalele porunci din Legea pe care Dumnezeu i-o dăduse lui Moise. Apoi tânărul i-a zis: „Păzesc toate acestea. Ce-mi mai lipseşte?“ — Matei 19:16–20.

Isus „a simţit iubire pentru el“ şi i-a spus: „Un singur lucru îţi lipseşte: Du-te, vinde ce ai şi dă-le săracilor şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino şi urmează-mă!“ — Marcu 10:18–21.

Tânărul conducător s-a văzut deodată în situaţia de a lua o decizie de mare importanţă: Avea să renunţe de bunăvoie la bogăţiile lui şi să-l urmeze pe Isus? Oare ţinea la comorile de pe pământ sau avea să-şi strângă comori în cer? Nu-i era uşor să ia o decizie! Nu există nicio îndoială că îl preocupau lucrurile spirituale din moment ce respecta Legea şi voia să ştie ce trebuia să mai facă pentru a-i fi plăcut lui Dumnezeu. Dar până la urmă ce decizie a luat? Biblia spune: „A plecat mâhnit, căci avea multe avuţii“. — Marcu 10:22.

Alegerea lui a fost neînţeleaptă. Dacă l-ar fi urmat cu credinţă pe Isus, ar fi primit ceea ce căuta: viaţa veşnică. Biblia nu spune ce s-a întâmplat după aceea. Dar ştim  că, după aproape patru decenii, armatele romane au distrus Ierusalimul şi o mare parte din provincia Iudeea. Mulţi evrei şi-au pierdut atunci şi averile, şi viaţa!

Spre deosebire de tânărul despre care am vorbit, apostolul Petru şi alţi discipoli ai lui Cristos au făcut o alegere înţeleaptă. Ei ‘au lăsat totul’ şi l-au urmat pe Isus. Şi ce binecuvântări au primit! Isus le-a spus că aveau să primească mult mai mult decât au lăsat în urmă. Dar, mai presus de toate, urmau să moştenească viaţa veşnică! Fără îndoială, ei nu aveau să regrete decizia luată! — Matei 19:27–29.

Fiecare dintre noi are de luat decizii de mare sau de mică importanţă. Ce ne-a sfătuit Isus în această privinţă? Suntem dispuşi să-i urmăm sfatul? Dacă da, vom avea parte de mari binecuvântări. Să vedem cum îl putem urma pe Isus şi cum ne ajută sfaturile lui.