Cuvântul lui Iehova este viu

Idei importante din cartea Daniel

„CARTEA Daniel este una dintre cele mai fascinante cărţi ale Bibliei. . . . În paginile ei descoperim adevăruri eterne“ (Holman Illustrated Bible Dictionary). Relatarea lui Daniel începe cu anul 618 î.e.n., când regele Babilonului, Nebucadneţar, atacă Ierusalimul, îl asediază şi duce în captivitate în Babilon „pe unii dintre fiii lui Israel“ (Daniel 1:1–3). Printre ei se află şi Daniel, care, probabil, pe vremea aceea era adolescent. Din partea finală a cărţii reiese că Daniel a rămas în Babilon. El avea aproape 100 de ani, când Iehova i-a dat asigurarea: „Te vei odihni, dar te vei ridica pentru a-ţi primi partea la sfârşitul zilelor“. — Daniel 12:13.

În prima parte a cărţii sale, Daniel relatează evenimentele în ordine cronologică şi la persoana a treia. A doua parte este scrisă la persoana întâi. În paginile cărţii găsim profeţii referitoare la ascensiunea şi căderea unor puteri mondiale şi referitoare la timpul venirii lui Mesia, precum şi profeţii care se împlinesc în zilele noastre. * În plus, vârstnicul profet rememorează momente din lunga sa viaţă şi evocă întâmplări care ne încurajează să rămânem integri şi devotaţi lui Iehova. Mesajul cărţii este viu şi plin de forţă! — Evrei 4:12.

CE ÎNVĂŢĂM DIN PREZENTAREA CRONOLOGICĂ A EVENIMENTELOR?

(Daniel 1:1—6:28)

Ne aflăm în 617 î.e.n. când Daniel şi cei trei prieteni ai săi, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, toţi tineri, sunt la curtea regelui Babilonului. Deşi timp de trei ani sunt instruiţi potrivit culturii babiloniene şi obiceiurilor de la curtea regelui, ei îşi păstrează integritatea faţă de Dumnezeu. După aproximativ opt ani, regele Nebucadneţar are un vis care îl tulbură. Daniel îi aminteşte visul şi îi dezvăluie semnificaţia. Regele recunoaşte că Iehova este „Dumnezeul dumnezeilor, Domnul regilor şi Dezvăluitorul secretelor“ (Daniel 2:47). Curând însă el uită ce a învăţat. Când cei trei prieteni ai lui Daniel refuză să se închine înaintea unui chip imens, regele porunceşte să fie aruncaţi într-un cuptor încins. Dar adevăratul Dumnezeu îi salvează, iar Nebucadneţar este obligat să recunoască: „Nu există alt dumnezeu care poate să elibereze ca el“. — Daniel 3:29.

După aceea, Nebucadneţar are un alt vis cu semnificaţii profunde. Vede un copac uriaş care este tăiat şi împiedicat să dea lăstari. Daniel interpretează şi acest vis. El se împlineşte în parte când regele îşi pierde minţile, iar apoi îşi revine. Câteva decenii mai târziu, regele Belşaţar dă un ospăţ pentru oamenii săi de seamă. El foloseşte tocmai  vasele care fuseseră aduse din templul lui Iehova, dovedind astfel lipsă de respect faţă de Dumnezeu. Chiar în acea noapte, Belşaţar este ucis, iar Darius Medul preia puterea (Daniel 5:30, 31). În zilele lui Darius, profetul Daniel, care are acum peste 90 de ani, devine ţinta planului meschin al unor oameni de rang înalt care-l invidiau. Dar Iehova îl salvează „din ghearele leilor“. — Daniel 6:27.

Răspunsuri la întrebări biblice:

1:11–15 — Regimul vegetarian i-a făcut pe cei patru tineri evrei să arate mai bine? Nu. Niciun regim nu poate da astfel de rezultate în doar zece zile. Ei arătau mai bine datorită lui Iehova, care îi binecuvântează pe cei ce se încred în el. — Proverbele 10:22.

2:1 — Când a avut Nebucadneţar visul despre chipul uriaş? „În al doilea an al domniei lui“, ne spune relatarea biblică. Nebucadneţar a devenit rege în 624 î.e.n. Astfel, cel de-al doilea an a început în 623 î.e.n., cu câţiva ani înainte ca el să invadeze Iuda. Pe atunci, însă, Daniel nu era în Babilon şi nu avea cum să explice visul. Prin urmare, cel de-al doilea an este numărat începând din 607 î.e.n., an în care Nebucadneţar a distrus Ierusalimul şi a devenit stăpânul lumii.

2:32, 39 — În ce sens era regatul de argint inferior capului de aur, iar cel de aramă inferior celui de argint? Imperiul medo-persan, reprezentat de partea de argint a chipului era inferior Babilonului, capul de aur, în sensul că nu a avut ocazia să cucerească Iuda. Puterea mondială care i-a urmat a fost Grecia, reprezentată prin aramă. Grecia îi era inferioară Medo-Persiei, aşa cum arama este inferioară argintului. Deşi imperiul grec ocupa mai multe teritorii, acesta nu a avut onoarea de a elibera poporul lui Dumnezeu din exil. Acest privilegiu i-a revenit Medo-Persiei.

4:8, 9 — Era şi Daniel preot care practica magia? Nu. Expresia „căpetenie a preoţilor care practică magia“ se referă la poziţia pe care o avea Daniel, aceea de „prefect principal peste toţi înţelepţii Babilonului“. — Daniel 2:48.

4:10, 11, 20–22 — Ce simboliza copacul falnic din visul lui Nebucadneţar? Copacul îl reprezenta în primul rând pe Nebucadneţar, conducătorul unei puteri mondiale. Întrucât domnia se întindea „până la marginile întregului pământ“, copacul trebuie să reprezinte ceva mult mai grandios. În Daniel 4:17, visul este pus în legătură cu stăpânirea ‘Celui Preaînalt’ peste omenire. Aşadar, copacul mai simboliza suveranitatea universală a lui Iehova, mai ales cu privire la pământ. Prin urmare, visul are două împliniri: una se referă la domnia lui Nebucadneţar, iar cealaltă la suveranitatea lui Iehova.

4:16, 23, 25, 32, 33 — Cât durează cele „şapte timpuri“? Schimbările în înfăţişarea regelui Nebucadneţar nu puteau avea loc în şapte zile propriu-zise. În cazul său, cele „şapte timpuri“ au fost şapte ani a câte 360 de zile, echivalentul a 2.520 de zile. În împlinirea la scară mai mare, cele „şapte timpuri“ corespund unei perioade de 2.520 de ani (Ezechiel 4:6, 7). Ele au început odată cu distrugerea Ierusalimului  în 607 î.e.n. şi s-au încheiat în 1914, când Isus a fost întronat ca Rege în cer. — Luca 21:24.

6:6–10 — Întrucât nu este necesar să stăm într-o anumită poziţie ca să ne rugăm lui Iehova, nu ar fi fost o dovadă de prudenţă din partea lui Daniel să se roage în secret timp de 30 de zile? Toată lumea ştia că Daniel avea obiceiul să se roage de trei ori pe zi. Acesta este motivul pentru care complotiştii i-au sugerat regelui să emită edictul ce avea să impună restricţii cu privire la rugăciune. Dacă Daniel s-ar fi rugat altfel decât se ruga de obicei, pentru alţii ar fi însemnat că face compromis şi că nu-i mai acordă devoţiune exclusivă lui Iehova.

Învăţăminte pentru noi:

1:3–8. Hotărârea lui Daniel şi a prietenilor săi de a-i rămâne loiali lui Iehova scoate în evidenţă importanţa instruirii părinteşti pe care, probabil, au primit-o. Când părinţii temători de Dumnezeu pun pe primul plan în viaţă interesele spirituale şi îşi învaţă copiii să facă la fel, fără îndoială că aceştia vor rezista tentaţiilor şi presiunilor care ar putea apărea la şcoală sau în altă parte.

1:10–12. Daniel a înţeles de ce „demnitarul principal de la curte“ se temea de rege şi nu i-a mai cerut nimic. După aceea, însă, Daniel i s-a adresat „îngrijitorului“, care putea fi mai îngăduitor. Când trecem prin situaţii dificile, trebuie să-l imităm pe Daniel şi astfel să acţionăm cu perspicacitate, înţelegere şi înţelepciune.

2:29, 30. Asemenea lui Daniel, trebuie să recunoaştem că lui Iehova îi revine meritul pentru cunoştinţa, calităţile şi aptitudinile pe care le-am dobândit datorită instruirii biblice.

3:16–18. Evident, cei trei evrei nu ar fi răspuns cu atâta convingere dacă mai înainte ar fi făcut compromis cu privire la regimul alimentar. Şi noi trebuie să ne străduim ‘să fim fideli în toate lucrurile’. — 1 Timotei 3:11.

4:24–27. Pentru a predica mesajul despre Regat, inclusiv despre pedepsele lui Dumnezeu, avem nevoie de o credinţă şi un curaj de felul celor manifestate de Daniel când a vorbit despre căderea lui Nebucadneţar şi despre ce trebuia regele să facă pentru ‘a i se prelungi prosperitatea’.

5:30, 31. ‘Batjocura rostită împotriva regelui Babilonului’ s-a adeverit (Isaia 14:3, 4, 12–15). Satan Diavolul, a cărui mândrie este asemănătoare cu cea a dinastiei babiloniene, va avea şi el un sfârşit ruşinos. — Daniel 4:30; 5:2–4, 23.

CE DEZVĂLUIE VIZIUNILE LUI DANIEL?

(Daniel 7:1—12:13)

În 553 î.e.n., când are prima viziune în timpul somnului, Daniel se află în al optulea deceniu al vieţii sale. El vede patru fiare, patru puteri mondiale care s-au succedat din vremea lui până azi. Într-o viziune cu privire la un eveniment din ceruri, el vede pe „cineva ca un fiu al omului“ care primeşte „o stăpânire de durată indefinită“ (Daniel 7:13, 14). Doi ani mai târziu, Daniel are o viziune despre Medo-Persia, Grecia şi o altă putere care devine „un rege cu înfăţişare fioroasă“. — Daniel 8:23.

Suntem în 539 î.e.n., Babilonul a căzut, iar Darius Medul a devenit conducător peste regatul caldeenilor. Daniel se roagă lui Iehova pentru restabilirea ţării lui natale. În timpul rugăciunii, Iehova îl trimite pe îngerul Gabriel ca ‘să-i dea mai multă perspicacitate şi pricepere’ cu privire la venirea lui Mesia (Daniel 9:20–25). Ne aflăm în 536–535 î.e.n. O rămăşiţă s-a întors la Ierusalim. Dar lucrarea de construire a templului întâmpină opoziţie. Daniel este foarte îngrijorat. Se roagă fierbinte lui Iehova pentru acest lucru, iar Iehova trimite un înger de rang înalt ca să-l întărească şi să-l încurajeze. După aceea, îngerul îi transmite o profeţie despre o luptă pentru supremaţie care avea să se poarte între regele nordului  şi regele sudului. Conflictul dintre cei doi regi începe când regatul lui Alexandru cel Mare este împărţit între patru dintre generalii săi şi continuă până când „se va ridica Mihael“, Marele Prinţ. — Daniel 12:1.

Răspunsuri la întrebări biblice:

8:9 — Ce simbolizează ‘Podoaba’? În acest context, ‘Podoaba’ simbolizează starea pământească a creştinilor unşi în timp ce puterea anglo-americană stăpâneşte lumea.

8:25 — Cine este „Prinţul prinţilor“? Cuvântul ebraic sar, tradus „prinţ“, se referă în principal la o „căpetenie“, la un „cap“. Titlul de „Prinţ al prinţilor“ i se aplică numai lui Iehova Dumnezeu, Capul tuturor prinţilor îngereşti, inclusiv al lui „Mihael, unul dintre prinţii cei mai de seamă“. — Daniel 10:13.

9:21 — De ce îl numeşte Daniel pe îngerul Gabriel ‘bărbat’? Deoarece Gabriel i s-a arătat în chip de om, aşa cum i se arătase şi într-o viziune anterioară. — Daniel 8:15–17.

9:27 — Ce legământ a fost ‘păstrat în vigoare pentru mulţi’ până la sfârşitul celei de-a şaptezecea săptămâni de ani, adică până în 36 e.n.? Legământul Legii a fost abolit în 33 e.n., când Isus a fost ţintuit pe stâlp. Cu toate acestea, legământul avraamic a rămas în vigoare pentru Israelul carnal până în 36 e.n., Iehova prelungind astfel perioada în care le-a arătat favoare evreilor, descendenţii lui Avraam. Legământul avraamic continuă să fie în vigoare pentru „Israelul lui Dumnezeu“. — Galateni 3:7–9, 14–18, 29; 6:16.

Învăţăminte pentru noi:

9:1–23; 10:11. Daniel a fost numit „om preaiubit“ datorită umilinţei, devoţiunii, sârguinţei în studiu şi perseverenţei sale în rugăciune. Aceste calităţi l-au ajutat şi să-i rămână fidel lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii. Noi trebuie să fim hotărâţi să-l imităm pe Daniel.

9:17–19. Chiar şi când ne rugăm pentru venirea lumii noi a lui Dumnezeu în care „va locui dreptatea“, mai întâi de toate ar trebui să ne preocupe sfinţirea numelui lui Iehova şi justificarea suveranităţii sale, şi nicidecum încetarea suferinţei şi a problemelor noastre. — 2 Petru 3:13.

10:9–11, 18, 19. Asemenea îngerului care a venit la Daniel, trebuie să ne încurajăm şi să ne întărim unii pe alţii, ajutându-ne sau vorbindu-ne consolator.

12:3. În zilele din urmă, „cei ce au perspicacitate“ — creştinii unşi — ‘strălucesc ca surse de lumină’ şi „îi aduc pe mulţi la dreptate“, inclusiv pe membrii ‘marii mulţimi’ de „alte oi“ (Filipeni 2:15; Revelaţia 7:9; Ioan 10:16). Cei unşi ‘vor străluci ca stelele’ în sensul deplin al cuvântului în timpul Domniei Milenare a lui Cristos când, alături de el, vor lua parte la lucrarea prin care vor ajuta omenirea ascultătoare să beneficieze pe deplin de răscumpărare. „Alte oi“ trebuie să se alipească în mod loial de cei unşi, sprijinindu-i din toată inima în orice aspect al vieţii.

Iehova îi ‘binecuvântează pe cei ce se tem de el’

Ce învăţăm din cartea Daniel despre Dumnezeul căruia ne închinăm? Să ne gândim la profeţiile din această carte, la cele care s-au împlinit deja şi la cele care trebuie să se împlinească. Ele arată clar că Iehova se ţine de cuvânt! — Isaia 55:11.

Dar ce învăţăm despre Dumnezeu din partea cronologică a cărţii lui Daniel? Cei patru tineri evrei au refuzat să se conformeze modului de viaţă de la curtea Babilonului. Prin urmare, au primit ‘cunoştinţă, perspicacitate şi înţelepciune’ (Daniel 1:17). Adevăratul Dumnezeu şi-a trimis îngerul şi i-a salvat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego din cuptorul încins. Daniel a fost salvat din groapa cu lei. Da, Iehova îi ajută şi îi ocroteşte pe cei ce se încred în el. În plus, el îi binecuvântează pe cei ce se tem de el. — Psalmul 115:9, 13.

[Note de subsol]

^ par. 2 Pentru o analiză verset cu verset a cărţii Daniel puteţi consulta cartea Să acordăm atenţie profeţiei lui Daniel!, publicată de Martorii lui Iehova.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 18]

De ce a fost Daniel numit „om preaiubit“?