Priviţi! Lumina este minunată!

DACĂ vi s-a întâmplat să bâjbâiţi prin întuneric, vă amintiţi cât de neplăcut a fost! Câtă uşurare aduce lumina! Probabil că aţi fost într-o situaţie pe care aţi putea-o asemăna cu întunericul şi nu vedeaţi cale de ieşire. Apoi, treptat, aţi înţeles că exista o soluţie. Când reuşeşti să ieşi dintr-o astfel de situaţie este minunat! Este ca şi cum ai ieşi din întuneric la lumină.

În secolul I, majoritatea oamenilor se aflau în întuneric spiritual. Adresându-se celor ce au renunţat la vechile convingeri religioase şi au îmbrăţişat creştinismul, apostolul Petru a scris: „[Dumnezeu] v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată“ (1 Petru 2:9). Pentru ei, aceasta a fost o mare schimbare. A fost ca şi cum au ieşit dintr-un întuneric adânc la lumina zilei. Ca şi cum ar fi fost singuri şi fără speranţă, iar apoi ar fi devenit membrii unei familii cu un viitor luminos. — Efeseni 2:1, 12.

„Ai părăsit iubirea pe care o aveai la început“

Primii creştini au găsit ‘adevărul’, adică adevărata credinţă (Ioan 18:37). Ei au văzut lumina minunată a adevărului, au ieşit din întuneric şi au venit la această lumină. Cu timpul însă unii şi-au pierdut zelul de la început. La sfârşitul secolului I, de pildă, în congregaţia din Efes apăruse o problemă gravă. Înviatul Isus a arătat în ce consta problema, spunând: „Iată ce am împotriva ta: că ai părăsit iubirea pe care o aveai la început. De aceea, aminteşte-ţi de unde ai căzut, căieşte-te şi fă faptele de altădată“ (Revelaţia 2:4, 5). Creştinii din Efes trebuiau să-şi reînsufleţească iubirea pentru Dumnezeu şi pentru adevăr.

Dar cum stau lucrurile cu noi? Fiecare am simţit bucuria de a vedea lumina spirituală şi de a ajunge să cunoaştem minunatul adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns să iubim adevărul. Însă necazurile, dar şi problemele specifice ‘zilelor din urmă’, ne pot submina iubirea pentru adevăr. Azi trăim „timpuri critice, cărora cu greu li se . . . face faţă“. Oamenii sunt „iubitori de sine, iubitori de bani, aroganţi, trufaşi, blasfematori, neascultători de părinţi, nerecunoscători, neloiali“ (2 Timotei 3:1, 2). Dacă ne lăsăm influenţaţi de ei, iubirea noastră pentru Iehova se poate răci, iar zelul nostru poate slăbi.

Dacă nu mai avem iubirea de la început, este necesar ‘să ne amintim de unde am căzut şi să ne căim’. Trebuie să revenim la starea spirituală de odinioară. În plus, trebuie să avem grijă ca aprecierea noastră pentru adevăr să nu scadă. Este foarte important ca fiecare dintre noi să cultive un spirit pozitiv, plin de entuziasm şi să-şi păstreze vie iubirea pentru Iehova şi pentru adevăr!

‘Adevărul care ne eliberează’

Lumina adevărului biblic este minunată deoarece Biblia răspunde la întrebări care tulbură omenirea de milenii. Iată câteva dintre acestea: De ce existăm? Care este scopul vieţii? De ce există răul? Există viaţă după moarte? Iehova ne-a dat lumina spirituală arătându-ne  minunatul adevăr al doctrinelor Bibliei. Nu ar trebui să-i fim profund recunoscători? Fie ca niciodată să nu luăm ca de la sine înţeles ceea ce am învăţat!

Isus le-a spus discipolilor săi: „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va elibera“ (Ioan 8:32). Jertfa de răscumpărare a lui Isus a făcut posibilă eliberarea noastră de păcat şi de moarte. Însă aceste preţioase adevăruri ne-au eliberat şi de ignoranţa şi de îndoielile care chinuie această lume cufundată în întuneric. Meditarea cu recunoştinţă la lucrurile învăţate ne va ajuta să ne adâncim iubirea pentru Iehova şi pentru Cuvântul său.

Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Tesalonic: „Când aţi primit cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-aţi auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care şi lucrează în voi, credincioşii“ (1 Tesaloniceni 2:13). Tesalonicenii au auzit şi ‘au acceptat cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie’. Nu mai erau „în întuneric“. Ei deveniseră „fii ai luminii“ (1 Tesaloniceni 1:4–7; 5:4, 5). Au aflat că Iehova este Creatorul atotputernic, înţelept, iubitor şi plin de îndurare. Asemenea altor continuatori ai lui Cristos, au aflat şi ei că Iehova s-a îngrijit să le şteargă păcatele prin jertfa de răscumpărare a Fiului său, Isus Cristos. — Faptele 3:19–21.

Deşi încă nu ajunseseră la cunoştinţa deplină a adevărului biblic, tesalonicenii ştiau unde să o caute. Scripturile inspirate pot face ca omul lui Dumnezeu să fie „pe deplin competent, complet pregătit pentru orice lucrare bună“ (2 Timotei 3:16, 17). Creştinii din Tesalonic puteau continua să studieze, convingându-se astfel că lumina de la Dumnezeu este într-adevăr minunată. Ei aveau motive să se bucure întotdeauna (1 Tesaloniceni 5:16). Astfel de motive avem şi noi.

O lumină pe calea noastră

Arătând un motiv pentru care lumina spirituală este minunată, psalmistul a cântat: „Cuvântul tău este o lampă pentru piciorul meu şi o lumină pe calea mea“ (Psalmul 119:105). Îndrumările din Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne alegem un drum sigur şi să ne bucurăm de o viaţă plină de sens. Nu vom fi ca o corabie care merge în derivă. Cunoaşterea şi aplicarea adevărului ne ocroteşte, şi astfel nu vom fi „aruncaţi în toate părţile ca de valuri şi purtaţi încoace şi-ncolo de orice vânt de învăţătură“. — Efeseni 4:14.

În Biblie se spune: „Nu vă puneţi încrederea în nobili, nici în fiul omului pământean, în care nu este salvare“. Şi, de asemenea: „Fericit este cel care-l are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, a cărui speranţă este în Iehova, Dumnezeul său“ (Psalmul 146:3, 5). Dacă ne punem încrederea în Iehova vom putea să ne învingem temerile şi îngrijorările. Apostolul Pavel a scris: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, prin rugăciuni şi implorări împreună cu mulţumiri, faceţi-i cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre, iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire, vă va păzi inima şi mintea prin Cristos Isus“ (Filipeni 4:6, 7). Dacă ne vom lăsa călăuziţi de lumina din Cuvântul lui Dumnezeu vom avea numai de câştigat.

Să strălucim ca lumini în lume

Lumina din Cuvântul lui Dumnezeu este minunată şi pentru că deschide calea spre cea mai nobilă misiune pe care ar putea-o avea un  om. Isus le-a poruncit continuatorilor săi: „Duceţi-vă . . . şi faceţi discipoli din oamenii tuturor naţiunilor, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi al spiritului sfânt, învăţându-i să respecte tot ce v-am poruncit. Şi iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la încheierea sistemului“. Înainte de a da această poruncă, el a spus: „Toată autoritatea mi-a fost dată în cer şi pe pământ“. — Matei 28:18–20.

Să nu uităm cine îi ajută pe adevăraţii creştini în lucrarea de predicare a veştii bune şi de predare a adevărului biblic oamenilor din toate naţiunile. Isus le-a promis continuatorilor săi că va fi cu ei. Într-adevăr, el i-a ajutat şi i-a susţinut tot timpul cât au lăsat ca ‘lumina lor să strălucească’ în lucrare şi prin alte ‘fapte bune’ (Matei 5:14–16). La această lucrare de evanghelizare iau parte şi îngerii (Revelaţia 14:6). Iehova însuşi o susţine. În acest sens, apostolul Pavel a scris: „Eu am plantat, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească“. Ce onoare este să fim „colaboratori ai lui Dumnezeu“! — 1 Corinteni 3:6, 9.

Gândiţi-vă şi de câte binecuvântări avem parte pentru că depunem eforturi în lucrarea încredinţată de Dumnezeu! Nimic nu se compară cu privilegiul de a ‘străluci ca surse de lumină în lume’ pe care l-am primit de la Dumnezeu. Reflectând lumina din Cuvântul lui Dumnezeu în tot ce spunem şi în tot ce facem, le vom fi de un real ajutor oamenilor sinceri (Filipeni 2:15). Mai mult, când predicăm şi predăm cu zel, suntem plini de bucurie deoarece ‘Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea noastră şi iubirea pe care am arătat-o pentru numele său’. — Evrei 6:10.

‘Cumpără alifie cu care să-ţi ungi ochii

Într-un mesaj adresat în secolul I congregaţiei din Laodiceea, Isus a spus: „Să cumperi de la mine . . . alifie pentru ochi, cu care să-ţi ungi ochii ca să vezi. Pe toţi aceia pentru care am afecţiune îi mustru şi îi disciplinez“ (Revelaţia 3:18, 19). Remediul sigur pentru orbirea spirituală este ‘alifia pentru ochi’, cu alte cuvinte învăţăturile şi disciplinarea de la Isus. Dacă dorim să păstrăm o bună vedere spirituală, trebuie să-i acceptăm sfatul şi să ne supunem lui. Aceeaşi atitudine trebuie să o avem faţă de toate îndrumările ce ni se dau în Biblie. De asemenea, trebuie să ne însuşim modul de gândire al lui Cristos şi să-i urmăm exemplul (Filipeni 2:5; 1 Petru 2:21). Alifia pentru ochi nu este fără plată. Isus a zis: „Să [o] cumperi de la mine“. Preţul ei înseamnă timp şi eforturi.

Când ieşim dintr-un loc întunecos şi intrăm într-o încăpere luminată avem nevoie de timp ca să ne obişnuim cu lumina. Şi ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu şi să vedem lumina adevărului avem nevoie de timp. Ne trebuie timp ca să medităm la cele învăţate şi să reflectăm la cât de preţios este adevărul. Şi preţul pentru toate acestea nu-i prea mare, pentru că lumina este într-adevăr minunată!

[Legenda ilustraţiei de la pagina 14]

„Să cumperi de la mine . . . alifie pentru ochi, cu care să-ţi ungi ochii ca să vezi“