Un dar etern din partea Creatorului

NU VI se pare uimitor că factorii consideraţi de oamenii de ştiinţă esenţiali vieţii sunt fie menţionaţi, fie sugeraţi în primul capitol al Bibliei? Care sunt aceşti factori?

Viaţa nu este posibilă fără apă din abundenţă, aşa cum se arată în Geneza 1:2. Pentru ca apa să rămână în stare lichidă, planeta trebuie să aibă o anumită temperatură, ceea ce presupune ca ea să se afle la o anumită distanţă de soare. Relatarea din Geneza vorbeşte de multe ori despre soare şi despre efectele lui asupra pământului.

Pentru ca o planetă să fie locuită de oameni, atmosfera ei trebuie să conţină un anumit amestec de gaze. Acest aspect vital este menţionat în versetele 6 la 8 din Geneza, capitolul 1. Geneza 1:11, 12 vorbeşte despre creşterea vegetaţiei, care a contribuit la creşterea proporţiei oxigenului în atmosferă. În plus, marea varietate a speciilor de animale nu poate exista pe o planetă fără uscat. Sunt necesare continente întregi de pământ roditor, aşa cum se arată în Geneza 1:9-12. În sfârşit, o planetă nu poate avea o climă moderată fără o înclinaţie a axei sale la un anumit unghi, care să rămână constant. Înclinaţia pământului este asigurată în parte de atracţia gravitaţională exercitată de lună. Existenţa acestui satelit şi unele dintre efectele lui benefice sunt scoase în evidenţă în Geneza 1:14, 16.

Cum de a putut scriitorul biblic Moise, care a trăit în antichitate, să menţioneze aceşti factori fără ajutorul ştiinţei moderne? Era oare Moise cu un pas înaintea contemporanilor săi în înţelegerea rolului acestor factori? Nu, Moise a fost inspirat de Creatorul cerurilor şi al pământului. Aşa se explică exactitatea ştiinţifică a relatării din Geneza.

Biblia afirmă că toate aceste minuni pe care le observăm în univers au avut un scop. În Psalmul 115:16 se spune: „Cerurile sunt cerurile lui Iehova, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor“. Într-un alt psalm se afirmă: „Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui şi el nu se va clătina pe timp indefinit, da, niciodată“ (Psalmul 104:5). Dacă universul şi frumoasa noastră planetă sunt proiectate şi realizate de un Creator, este logic să credem că el are şi puterea de a le ţine în existenţă. Aşadar, putem fi siguri de împlinirea acestei promisiuni minunate: „Cei drepţi vor moşteni pământul şi vor locui pentru totdeauna pe el“ (Psalmul 37:29). În mod cert, Dumnezeu „nu a creat pământul în zadar“, ci „l-a întocmit să fie locuit“ pentru totdeauna de oameni care recunosc lucrarea mâinilor sale şi ştiu să o aprecieze. — Isaia 45:18.

Potrivit Scripturilor, Isus a venit pe pământ ca să ne înveţe despre Dumnezeu şi despre scopul său de a le oferi viaţă veşnică oamenilor ascultători (Ioan 3:16). Avem convingerea că, în curând, Dumnezeu ‘îi va distruge pe cei ce distrug pământul’, în timp ce oameni din orice naţiune, care iubesc pacea şi acceptă măsurile sale de salvare vor supravieţui (Revelaţia 7:9, 14; 11:18). Cât de frumoasă va fi viaţa când oamenii vor avea ocazia să descopere la nesfârşit minunăţiile creaţiei lui Dumnezeu şi să se bucure veşnic de ele! — Eclesiastul 3:11; Romani 8:21.

[Provenienţa fotografiei de la pagina 8]

NASA photo