Să-i ajutăm pe oameni să respecte învăţăturile Bibliei

„Cât despre cea din pământul bun, acestea sunt cei care, după ce au auzit cuvântul cu o inimă curată şi bună, îl păstrează şi aduc rod cu perseverenţă.“ — LUCA 8:15.

1, 2. a) De ce a fost publicată cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia? b) Cum a binecuvântat Iehova în ultimii ani eforturile slujitorilor săi de a face discipoli?

„ESTE o carte excelentă. E pe gustul celor care studiază Biblia. Îmi place foarte mult. Cu ajutorul ei poţi să iniţiezi studii biblice chiar la uşa locatarului.“ Aşa s-a exprimat o Martoră a lui Iehova, care este pionieră regulară, cu referire la cartea Ce ne învaţă în realitate Biblia? * Vorbind despre aceeaşi publicaţie, un vestitor în vârstă a spus: „În cei 50 de ani de când particip la predicare am avut privilegiul să ajut mulţi oameni să-l cunoască pe Iehova. Dar vreau să spun că acest auxiliar de studiu este extraordinar. Îmi plac foarte mult ilustrările şi imaginile din carte. Sunt foarte sugestive!“ Exprimă aceste cuvinte şi părerea voastră despre cartea Ce învaţă Biblia? Acest auxiliar de studiere a Bibliei este conceput pentru a ne ajuta să îndeplinim porunca lui Isus: „Duceţi-vă deci şi faceţi discipoli din oamenii tuturor naţiunilor, . . . învăţându-i să respecte tot ce v-am poruncit“. — Matei 28:19, 20.

2 Fără îndoială, Iehova se bucură să vadă circa 6 600 000 de Martori care respectă cu bucurie porunca lui Isus de a face discipoli (Proverbele 27:11). Şi este evident că Iehova le binecuvântează eforturile. De pildă, în 2005 vestea bună a fost predicată în 235 de ţări şi teritorii şi s-au condus, în medie, peste 6 061 500 de studii biblice. Prin urmare, mulţi oameni ‘au auzit cuvântul lui Dumnezeu şi l-au acceptat, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu’ (1 Tesaloniceni 2:13). În ultimii doi ani, peste o jumătate de milion de oameni au devenit discipoli conformându-şi viaţa normelor lui Iehova şi dedicându-se lui Dumnezeu.

3. La ce întrebări în legătură cu folosirea cărţii Ce învaţă Biblia vom răspunde în acest articol?

3 Aţi avut recent bucuria de a conduce un studiu biblic? Pe întregul pământ există încă oameni cu „o inimă curată şi bună“, oameni care, după ce aud cuvântul lui Dumnezeu „îl  păstrează [în inimă] şi aduc rod cu perseverenţă“ (Luca 8:11-15). În continuare vom vedea cum putem folosi cartea Ce învaţă Biblia în lucrarea de facere de discipoli. Vom răspunde la trei întrebări: 1) Cum putem iniţia un studiu biblic? 2) Care sunt cele mai eficiente metode de predare? şi 3) Cum putem ajuta pe cineva să devină nu doar un cercetător al Bibliei, ci şi un învăţător al Cuvântului scris al lui Dumnezeu?

Cum putem începe un studiu biblic

4. De ce ezită unii să studieze Biblia, şi cum i-am putea ajuta?

4 Dacă ni s-ar cere să sărim peste un pârâu lat, probabil că nu ne-ar surâde ideea. Dar dacă ar fi puse din loc în loc pietre pe care să putem păşi, poate că am încerca. În mod asemănător, o persoană ocupată ar putea ezita să studieze Biblia gândindu-se că un astfel de studiu ar presupune prea mult timp şi efort. Cum am putea-o ajuta să depăşească aceste reţineri? Purtând cu ea câteva discuţii scurte şi interesante pe baza cărţii Ce învaţă Biblia. Astfel am putea pune bazele unui studiu biblic ţinut cu regularitate. Dacă ne pregătim bine, fiecare vizită ulterioară pe care i-o facem cuiva poate fi pentru el ca o piatră de trecere spre prietenia cu Iehova.

5. De ce trebuie să citim cartea Ce învaţă Biblia?

5 Însă, ca să-i putem ajuta pe alţii să beneficieze de cartea Ce învaţă Biblia, trebuie s-o cunoaştem foarte bine. Aţi citit-o? Un cuplu au luat-o cu ei în vacanţă şi au început s-o citească la plajă. O femeie care vindea diverse produse turiştilor a trecut pe lângă ei şi a remarcat titlul cărţii: Ce ne învaţă în realitate Biblia? Ea a spus că doar cu câteva ore mai înainte se rugase lui Dumnezeu s-o ajute să găsească răspunsul tocmai la această întrebare. Familia de Martori i-a dat cu bucurie femeii un exemplar al cărţii. ‘Răscumpărăm noi orice moment’ ca să citim această publicaţie, poate a doua oară, de pildă în timp ce aşteptăm pe cineva sau în pauza de la serviciu sau de la şcoală (Efeseni 5:15, 16)? Dacă da, ne vom familiariza cu acest auxiliar de studiere a Bibliei şi, probabil, ni se vor ivi ocazii de a vorbi cu alţii despre subiectele pe care le tratează.

6, 7. Cum putem folosi cartea Ce învaţă Biblia ca să iniţiem studii biblice?

6 Când prezentaţi cartea în lucrarea de predicare, folosiţi cu eficienţă ilustraţiile, versetele şi întrebările de la paginile 4, 5 şi 6. De exemplu, aţi putea începe o conversaţie întrebându-l pe locatar: „Având în vedere toate problemele cu care se confruntă omenirea, unde credeţi că putem găsi o sursă de sfaturi demnă de încredere?“ După ce ascultaţi cu atenţie răspunsul persoanei, citiţi 2 Timotei 3:16, 17 şi explicaţi că Biblia oferă o soluţie reală la problemele omenirii. Apoi îndreptaţi-i locatarului atenţia spre paginile 4 şi 5 şi întrebaţi-l: „Care dintre problemele prezentate aici vă îngrijorează cel mai mult?“ Dacă  locatarul menţionează una dintre ele, rugaţi-l să ţină puţin cartea şi citiţi direct din Biblie textul aferent. Apoi citiţi ceea ce scrie la pagina 6 şi spuneţi-i locatarului: „După cum observaţi, la finalul acestei pagini sunt menţionate şase întrebări. La care dintre ele aţi dori să aflaţi răspunsul?“ Dacă locatarul alege o întrebare, arătaţi-i capitolul care conţine răspunsul, lăsaţi-i cartea şi stabiliţi concret să reveniţi ca să discutaţi acel subiect.

7 Prezentarea sugerată mai sus durează aproximativ cinci minute. Aşadar, în doar câteva minute veţi afla ce îl îngrijorează pe locatar, veţi citi şi veţi aplica două texte biblice şi veţi pune bazele unei vizite ulterioare. E posibil ca, în urma scurtei conversaţii pe care aţi purtat-o cu el, locatarul să se simtă încurajat şi consolat cum probabil nu s-a mai simţit de mult. Prin urmare, chiar şi un om foarte ocupat poate că va aştepta cu nerăbdare să mai discute cu voi câteva minute. În felul acesta îl veţi ajuta să facă încă un pas pe „calea care duce la viaţă“ (Matei 7:14). Cu timpul, pe măsură ce interesul persoanei creşte, se poate mări şi durata studiului. De exemplu, aţi putea propune să luaţi loc şi să studiaţi ceva mai mult.

Cele mai eficiente metode de predare

8, 9. a) Cum putem pregăti pe cineva care studiază Biblia să facă faţă obstacolelor şi încercărilor pe care le-ar putea întâmpina? b) Unde se pot găsi materialele rezistente la foc care sunt necesare pentru a clădi o credinţă puternică?

8 Când cineva începe să respecte învăţăturile biblice, probabil că va întâmpina obstacole ce i-ar putea frâna progresul spiritual. Apostolul Pavel a spus: „Toţi cei care doresc să trăiască cu devoţiune sfântă în Cristos Isus vor fi şi ei persecutaţi“ (2 Timotei 3:12). Pavel a comparat aceste încercări cu un foc care distruge materialele de construcţie de calitate inferioară, dar nu şi materiale precum aurul, argintul şi pietrele preţioase (1 Corinteni 3:10-13; 1 Petru 1:6, 7). Trebuie deci să zidim cu materiale rezistente la foc, ajutându-i pe cei care studiază Biblia să cultive calităţile necesare pentru a face faţă încercărilor.

9 Psalmistul compară „cuvintele lui Iehova“ cu „argintul purificat într-un cuptor de pământ, purificat de şapte ori“ (Psalmul 12:6). Da, Biblia conţine toate materialele preţioase care pot fi folosite pentru a clădi o credinţă puternică (Psalmul 19:7-11; Proverbele 2:1-6). Iar cartea Ce învaţă Biblia ne arată cum să folosim cu eficienţă Scripturile.

10. Cum îi putem îndrepta elevului atenţia spre Biblie?

10 În timpul studiului, îndreptaţi-i elevului atenţia spre versetele biblice indicate în paragrafe. Puneţi-i întrebări pentru a-l ajuta să înţeleagă versetele-cheie şi să le aplice la propria persoană. Nu-i spuneţi ce să facă. Mai degrabă, urmaţi exemplul lui Isus. Când un om care cunoştea bine Legea i-a pus o întrebare, Isus i-a răspuns: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti?“ Bărbatul respectiv a dat un răspuns bazat pe Scripturi, iar Isus l-a ajutat să înţeleagă cum i se aplica acel principiu. Folosind o ilustrare, Isus l-a ajutat apoi să înţeleagă cum trebuia să-l influenţeze ceea ce învăţa (Luca 10:25-37). În cartea Ce învaţă Biblia sunt multe ilustrări simple de care ne putem folosi pentru a-l ajuta pe elev să înţeleagă cum i se aplică principiile biblice.

11. Cât material ar trebui să parcurgem la un studiu biblic?

11 Isus a transmis noţiuni complexe în cuvinte simple. În mod asemănător, cartea Ce învaţă Biblia explică Cuvântul lui Dumnezeu în cuvinte simple şi clare (Matei 7:28, 29). Aşadar, imitaţi-l pe Isus! Transmiteţi ideile într-un mod simplu, clar şi corect. Nu parcurgeţi în grabă materialul. Stabiliţi câte paragrafe veţi discuta la studiu în funcţie de situaţia şi de capacităţile elevului. Isus cunoştea limitele discipolilor şi nu i-a împovărat dându-le dintr-o dată mai multe informaţii decât puteau asimila. — Ioan 16:12.

12. Cum trebuie folosit apendicele?

 12 Cartea Ce învaţă Biblia conţine un apendice cu 14 subiecte. Ţinând cont de necesităţile elevului, cel care conduce studiul trebuie să-şi dea seama cum ar putea folosi în cel mai bun mod acest material. De pildă, dacă elevul consideră dificil un subiect sau are întrebări datorită vechilor sale convingeri, poate că nu trebuie decât să-i îndreptaţi atenţia spre subiectul potrivit din apendice şi să-l îndemnaţi să analizeze singur informaţiile. Dar este posibil şi ca, ţinând cont de necesităţile elevului, să trebuiască să parcurgeţi materialul împreună. În apendice sunt abordate şi subiecte biblice esenţiale cum ar fi „Care este adevăratul sens al cuvintelor «suflet» şi «spirit»?“ şi „Ce este «Babilonul cel Mare»?“ Ar fi util să analizaţi aceste subiecte împreună cu elevul. Întrucât pentru subiectele din apendice nu sunt formulate întrebări, trebuie să cunoaşteţi informaţiile ca să puteţi formula întrebări pertinente.

13. Ce rol are rugăciunea în întărirea credinţei?

13 „Dacă nu construieşte Iehova casa, degeaba trudesc la ea constructorii“, se spune în Psalmul 127:1. Prin urmare, să ne rugăm lui Iehova când ne pregătim pentru un studiu biblic. Ar fi bine, de asemenea, ca rugăciunile pe care le rostim la începutul şi la sfârşitul fiecărui studiu biblic să reflecte relaţiile noastre strânse cu Iehova. Încurajaţi-l pe elev să se roage lui Iehova cerându-i înţelepciune ca să înţeleagă Cuvântul Său şi putere ca să aplice sfaturile biblice (Iacov 1:5). Dacă procedează aşa, elevul va căpăta forţa de a suporta încercările şi va continua să-şi întărească credinţa.

Să-i ajutăm pe elevi să devină învăţători

14. Ce progrese trebuie să facă cineva care studiază Biblia?

14 Un cercetător al Bibliei care doreşte să respecte ‘tot ce le-a poruncit’ Isus discipolilor săi trebuie să progreseze aşa încât să devină un învăţător al Cuvântului lui Dumnezeu (Matei 28:19, 20; Faptele 1:6-8). Cum putem să-l ajutăm să progreseze în acest sens?

15. De ce trebuie să-i încurajăm pe cei cu care studiem Biblia să participe la întrunirile creştine?

15 Chiar de la primul studiu, invitaţi-l pe elev la întrunirile congregaţiei. Explicaţi-i că la întruniri voi înşivă primiţi instruire pentru a fi învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Câteva săptămâni, rezervaţi-vă puţin timp la sfârşitul studiului ca să-i explicaţi în ce constă programul de instruire spirituală de care avem parte la întruniri şi la congrese. Vorbiţi-i cu entuziasm, din proprie experienţă, despre utilitatea întrunirilor (Evrei 10:24, 25). Dacă elevul începe să participe cu regularitate la întruniri, probabil că va deveni la rândul său un învăţător al Cuvântului lui Dumnezeu.

16, 17. Menţionaţi câteva obiective pe care şi le poate fixa şi pe care le poate atinge cineva care studiază Biblia.

16 Ajutaţi-l pe elev să-şi fixeze obiective pe care să le poată atinge. De pildă, încurajaţi-l să vorbească cu un prieten sau cu o rudă despre ceea ce învaţă. De asemenea, sugeraţi-i să-şi propună să citească Biblia în întregime. Dacă îl ajutaţi să-şi facă un program de citire a Bibliei, acest obicei îi va fi de folos şi după ce se va boteza. În plus, nu aţi putea să-i sugeraţi  să reţină din fiecare capitol al cărţii Ce învaţă Biblia cel puţin un text biblic care răspunde la o întrebare-cheie? Astfel, va deveni „un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, care mânuieşte corect cuvântul adevărului“. — 2 Timotei 2:15.

17 Cum trebuie încurajat elevul să răspundă când cineva îi pune întrebări despre credinţa sa? Nu-i spuneţi că trebuie doar să citeze sau să parafrazeze un verset biblic, ci îndemnaţi-l să explice versetele biblice potrivite. E util să exersaţi împreună. Puteţi juca rolul unei rude sau al unui coleg de serviciu care îl întreabă despre convingerile sale. După ce elevul răspunde, arătaţi-i ce înseamnă să vorbim „cu blândeţe şi respect profund“. — 1 Petru 3:15.

18. Cum putem să-l ajutăm pe un elev care devine vestitor nebotezat?

18 Cu timpul, elevul se poate califica pentru serviciul de teren. Subliniaţi că a participa la această lucrare este un privilegiu (2 Corinteni 4:1, 7). Odată ce bătrânii au stabilit că elevul întruneşte cerinţele pentru vestitorii nebotezaţi, ajutaţi-l să pregătească o prezentare simplă şi mergeţi împreună pe teren. Continuaţi să lucraţi împreună în diferite aspecte ale activităţii de predicare şi arătaţi-i cum să se pregătească şi cum să facă vizite ulterioare eficiente. Exemplul vostru va avea o influenţă benefică asupra sa. — Luca 6:40.

„Te vei salva pe tine însuţi şi pe cei care te ascultă“

19, 20. Ce obiectiv ar trebui să ne fixăm, şi de ce?

19 Fără îndoială, trebuie să depunem multe eforturi pentru a ajuta pe cineva „să ajungă la cunoştinţa exactă a adevărului“ (1 Timotei 2:4). Dar puţine lucruri din viaţă ne aduc la fel de multă bucurie (1 Tesaloniceni 2:19, 20)! Da, este o plăcere să-i ajutăm pe oameni să respecte învăţăturile Bibliei şi o onoare să fim „colaboratori ai lui Dumnezeu“ în lucrarea de predare care se desfăşoară la nivel mondial! — 1 Corinteni 3:9.

20 În curând, prin intermediul lui Isus Cristos şi al îngerilor săi puternici, Iehova îi va pedepsi pe cei „care nu-l cunosc pe Dumnezeu şi [pe] cei care nu ascultă de vestea bună despre Domnul nostru Isus“ (2 Tesaloniceni 1:6-8). Sunt în joc vieţi! Puteţi să vă fixaţi obiectivul de a conduce cel puţin un studiu biblic cu ajutorul cărţii Ce ne învaţă în realitate Biblia? Participând la această lucrare, avem ocazia ‘să ne salvăm pe noi înşine şi pe cei care ne ascultă’ (1 Timotei 4:16). Acum, mai mult ca oricând, e urgent să-i ajutăm pe oameni să respecte învăţăturile Bibliei!

[Notă de subsol]

^ par. 1 Publicată de Martorii lui Iehova.

Ce aţi învăţat?

• În ce scop a fost publicată cartea Ce învaţă Biblia?

• Cum putem începe studii biblice cu ajutorul cărţii Ce învaţă Biblia?

• Care sunt cele mai eficiente metode de predare?

• Ce putem face pentru a-l ajuta pe elev să devină învăţător al Cuvântului lui Dumnezeu?

[Întrebări de studiu]

[Legenda fotografiei de la pagina 26]

Folosiţi cu eficienţă această carte?

[Legenda fotografiei de la pagina 27]

Printr-o discuţie scurtă, putem stimula interesul persoanei pentru cunoştinţa biblică

[Legenda fotografiei de la pagina 29]

Ce putem face pentru a-i îndrepta elevului atenţia spre Biblie?

[Legenda fotografiei de la pagina 30]

Să-l ajutăm pe elev să progreseze