Rămâneţi statornici când un copil se răzvrăteşte

O CREŞTINĂ pe care o vom numi Maria s-a străduit să-şi crească fiul în iubire pentru Iehova Dumnezeu. Însă în ultimii ani ai adolescenţei, fiul ei s-a răzvrătit şi a plecat de-acasă. „A fost cea mai mare durere pe care am simţit-o vreodată“, spune Maria. „M-am simţit dezamăgită şi trădată. Inima mi-era zdrobită, iar gândurile negative pur şi simplu mă doborâseră.“

Probabil şi tu te-ai străduit să-ţi creşti copiii ca să-l iubească pe Dumnezeu şi să-i slujească, însă mai târziu poate că au părăsit adevărul. Cum poţi face faţă acestei mari dezamăgiri? Ce te va ajuta să rămâi statornic în serviciul lui Iehova?

Când fiii lui Iehova s-au răzvrătit

Primul pas este să înţelegi că Iehova ştie foarte bine ce simţi. În Isaia 49:15 citim: „Poate o femeie să-şi uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de fiul pântecelui ei? Chiar dacă aceste femei ar uita, eu nu te voi uita“. Da, Iehova simte asemenea unui părinte. Imaginează-ţi ce sentiment de satisfacţie trebuie să fi avut Dumnezeu când toţi fiii săi îngereşti îi aduceau laude şi îi slujeau! În răspunsul pe care i l-a dat „din mijlocul vijeliei“ patriarhului Iov, Iehova a amintit de vremurile fericite când familia sa spirituală era unită: „Unde erai tu când am întemeiat pământul? . . . Când stelele dimineţii strigau împreună de bucurie şi toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de laudă?“ — Iov 38:1, 4, 7.

În timp însă, adevăratul Dumnezeu a văzut cum un fiu îngeresc perfect s-a răzvrătit şi a devenit Satan, care înseamnă „Împotrivitor“. Iehova i-a văzut răzvrătindu-se şi pe primul său fiu uman, Adam, şi pe soţia perfectă a acestuia, Eva (Geneza 3:1-6; Revelaţia 12:9). Mai târziu alţi fii îngereşti „şi-au părăsit locuinţa potrivită pentru ei“ şi s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. — Iuda 6.

Scripturile nu ne spun ce a simţit Dumnezeu când unii dintre fiii săi perfecţi au urmat calea răzvrătirii. Însă Biblia spune în mod clar: „Iehova a văzut că răutatea omului era foarte mare pe pământ şi că orice înclinaţie a gândurilor inimii lui era tot timpul numai spre  rău. Şi lui Iehova i-a părut rău că-i făcuse pe oameni pe pământ şi s-a mâhnit în inima lui“ (Geneza 6:5, 6). La fel de „mâhnit“ şi de „îndurerat“ a fost şi când s-a răzvrătit Israelul, poporul său ales. — Psalmul 78:40, 41.

Fără îndoială că Iehova înţelege prin ce trec părinţii mâhniţi şi îndureraţi din cauza unui copil rebel. Pentru a-i ajuta să facă faţă acestei situaţii, Dumnezeu le oferă în Cuvântul său, Biblia, sfaturi înţelepte şi încurajare. El îi îndeamnă să-şi arunce îngrijorările asupra lui, să fie umili şi să se împotrivească lui Satan Diavolul. Să vedem în continuare cum te pot ajuta aceste sfaturi să rămâi statornic când copilul tău se răzvrăteşte.

Aruncă-ţi îngrijorările asupra lui Iehova

Iehova ştie că nimic nu îi îngrijorează mai mult pe părinţi decât să-şi ştie copiii în pericol, fie pentru că îşi fac rău singuri, fie pentru că le face rău altcineva. Apostolul Petru a arătat o modalitate de a face faţă acestei îngrijorări, şi nu numai. El a scris: ‘Aruncaţi-vă toate îngrijorările asupra lui [Iehova], pentru că el se interesează de voi’ (1 Petru 5:7). De ce este importantă această invitaţie, şi totodată asigurare, îndeosebi pentru părinţii unui copil răzvrătit?

Cât este mic, părinţii veghează asupra lui şi-l ocrotesc. Probabil, el reacţionează la îndrumarea lor iubitoare. Însă pe măsură ce copilul creşte, părinţii nu mai au aceeaşi influenţă asupra lui. Totuşi, dorinţa lor de a-l ocroti este la fel de puternică, dacă nu chiar mai puternică.

De aceea, când copilul tău se răzvrăteşte şi suferă pe plan spiritual, afectiv sau fizic, s-ar putea să te simţi vinovat de ceea ce i se întâmplă. Maria, menţionată anterior, aşa s-a simţit. Ea spune: „Zi de zi mă chinuia gândul că n-am fost un părinte bun şi tot încercam să-mi dau seama unde am greşit“. Îndeosebi în astfel de momente doreşte Iehova să ne ‘aruncăm îngrijorările asupra lui’ ca să ne ajute. Psalmistul a spus: „Aruncă-ţi povara asupra lui Iehova şi el te va susţine. El nu va îngădui niciodată să se clatine cel drept“ (Psalmul 55:22). Maria a simţit această alinare: „I-am  spus lui Iehova tot ce aveam pe suflet. Pur şi simplu mi-am descărcat inima înaintea lui. Am simţit cea mai mare uşurare“.

Ca părinte imperfect, ai făcut, fără îndoială, şi greşeli în creşterea copilului tău. Însă nu trebuie să te concentrezi asupra lor. Iehova nu face nicidecum acest lucru, întrucât psalmistul inspirat de Dumnezeu a cântat: „Dacă te-ai uita la nelegiuiri, o, Iah, o, Iehova, cine ar putea să stea în picioare?“ (Psalmul 130:3). Şi chiar dacă ai fi fost un părinte perfect, tot era posibil ca fiul sau fiica ta să se răzvrătească. Aşadar, vorbeşte-i lui Iehova în rugăciune despre sentimentele tale şi el te va ajuta să fii tare. Însă pentru a rămâne statornic în serviciul lui Iehova şi a nu-i cădea victimă lui Satan, trebuie să faci mai mult.

Fii umil

Apostolul Petru a scris: „Umiliţi-vă . . . sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru ca el să vă înalţe la timpul potrivit“ (1 Petru 5:6). De ce are nevoie de umilinţă un părinte al cărui copil se răzvrăteşte? Pe lângă durerea şi sentimentul de vinovăţie cu care te lupţi, un copil răzvrătit te-ar putea face să te simţi oarecum ruşinat. Probabil eşti îngrijorat că faptele copilului tău au stricat reputaţia familiei, mai ales dacă a trebuit să fie exclus din congregaţia creştină. Din cauza sentimentelor de vinovăţie şi de umilire, poate că nici nu-ţi mai vine să mergi la întrunirile creştine.

În astfel de situaţii trebuie să dai dovadă de înţelepciune practică. În Proverbele 18:1 suntem avertizaţi: „Cel ce se izolează caută plăcerea sa egoistă şi se împotriveşte oricărei înţelepciuni practice“. Participând cu regularitate la întruniri în pofida suferinţei tale, vei putea să beneficiezi de o sursă vitală de instruire şi încurajare. „La început nu voiam să văd pe nimeni“, recunoaşte Maria. „Însă mi-am adus aminte cât de important este să-mi păstrez obiceiurile spirituale. În plus, dacă aş fi stat acasă, m-aş fi gândit numai la problemele mele. Întrunirile m-au ajutat să mă concentrez asupra lucrurilor spirituale ziditoare. Sunt bucuroasă că nu m-am izolat, privându-mă singură de sprijinul iubitor al fraţilor şi surorilor din congregaţie.“ — Evrei 10:24, 25.

Nu uita, de asemenea, că fiecare membru al familiei trebuie ‘să-şi poarte propria sarcină’, sau responsabilitate creştină (Galateni 6:5). Iehova le cere părinţilor să-şi iubească şi să-şi disciplineze copiii. Dar le cere şi copiilor să-şi asculte şi să-şi onoreze părinţii. Dacă au făcut tot ce-au putut pentru a-şi creşte copiii „în disciplina şi în modul de gândire al lui Iehova“, părinţii vor avea un nume bun înaintea lui Dumnezeu (Efeseni 6:1-4). Când se răzvrăteşte împotriva îndrumării iubitoare a părintelui, copilul îşi pierde reputaţia, nu părintele. În Proverbele 20:11 se spune: „Un copil se recunoaşte chiar după faptele lui dacă are o conduită curată şi cinstită“. Răzvrătirea lui Satan n-a pătat nicidecum reputaţia lui Iehova în faţa celor care cunosc realitatea.

Împotriveşte-te Diavolului

Petru avertizează: „Rămâneţi lucizi, vegheaţi! Vrăjmaşul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând să devoreze pe cineva“ (1 Petru 5:8). Asemenea unui leu, Diavolul îi alege adesea ca pradă pe cei  tineri şi lipsiţi de experienţă. În vechiul Israel, leii erau o ameninţare pentru animalele domestice. Este lesne de înţeles că un miel care se depărta de turmă era pentru un leu o pradă uşoară. Poate că o oaie şi-ar fi riscat instinctiv viaţa ca să-şi apere mielul. Totuşi, nici chiar oaia nu putea face faţă unui leu. De aceea, turma trebuia apărată de păstori curajoşi. — 1 Samuel 17:34, 35.

Pentru a-şi apăra „oile“ de „leul care răcneşte“, Iehova a numit păstori spirituali care să se îngrijească de turmă sub îndrumarea „păstorului principal“, Isus Cristos (1 Petru 5:4). Petru le dă păstorilor numiţi următorul îndemn: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este în grija voastră, nu din constrângere, ci de bunăvoie; nici din iubire de câştig necinstit, ci cu înflăcărare“ (1 Petru 5:1, 2). Dacă voi ca părinţi veţi coopera cu aceşti păstori, ei vor putea să-l ajute pe copil să se restabilească spiritualiceşte.

Când păstorii creştini trebuie să-l sfătuiască pe un tânăr răzvrătit, părinţii ar putea avea tendinţa să-i ia apărarea. Aceasta însă ar fi o mare greşeală. Petru a spus „împotriviţi-vă [Diavolului]“, nu păstorilor spirituali. — 1 Petru 5:9.

Când e nevoie de o disciplinare severă

Dacă fiul sau fiica ta este un creştin botezat şi nu se căieşte, ar putea fi necesară cea mai severă formă de disciplinare, şi anume excluderea din congregaţie. Cât de strânse pot fi relaţiile cu copilul tău după excludere? Depinde de vârsta lui, precum şi de alţi factori implicaţi.

În cazul în care copilul tău este minor şi locuieşte în aceeaşi casă cu tine, e firesc să continui să te îngrijeşti de necesităţile lui fizice. Ai şi responsabilitatea să-l disciplinezi şi să-i acorzi instruire morală (Proverbele 1:8-18; 6:20-22; 29:17). Ar fi de dorit să conduci şi un studiu biblic cu el, fapt ce presupune participarea lui directă. Poţi să-i atragi atenţia asupra anumitor versete şi asupra publicaţiilor care vin de la „sclavul fidel şi prevăzător“ (Matei 24:45). Poţi să-l iei la întrunirile creştine şi poate sta lângă tine. Şi toate acestea în speranţa că va lua în serios sfaturile Bibliei.

Lucrurile stau însă cu totul altfel dacă nu este minor şi nu locuieşte cu tine în casă. Apostolul Pavel le-a spus creştinilor din Corint: „Să nu mai aveţi legături cu cineva numit frate care este un fornicator sau un om lacom sau un idolatru sau unul care insultă sau un beţiv sau un extorcator! Cu un astfel de om nici măcar să nu mâncaţi“ (1 Corinteni 5:11). Deşi rezolvarea unor probleme de familie ar putea implica anumite relaţii cu cel exclus, un părinte creştin se va strădui să evite orice asociere inutilă cu acesta.

Când un copil care a comis un păcat este disciplinat de păstori creştini, ar fi neînţelept din partea ta să respingi sau să desconsideri măsurile luate de ei pe baza Bibliei. Dacă îi ţii partea, nu îl vei ocroti de Diavol. De fapt, procedând aşa, îţi pui în pericol propria sănătate spirituală. În schimb, susţinând eforturile păstorilor, vei rămâne ‘tare în credinţă’ şi vei fi capabil să-i oferi cel mai bun ajutor. — 1 Petru 5:9.

Iehova te va susţine

Dacă se întâmplă ca fiul sau fiica ta să se răzvrătească, nu uita că nu eşti singurul părinte care trece prin aşa ceva. Însă indiferent ce necazuri am avea, Iehova ne poate susţine. — Psalmul 68:19.

Bizuieşte-te pe Iehova în rugăciune. Participă cu regularitate la întrunirile congregaţiei. Susţine măsurile pe care le iau păstorii numiţi în vederea disciplinării. Astfel, vei putea rămâne statornic. Probabil că exemplul tău îl va ajuta pe copil să răspundă la invitaţia iubitoare a lui Iehova de a se întoarce la El. — Maleahi 3:6, 7.

[Legenda fotografiilor de la pagina 18]

Dobândeşte tărie prin rugăciune şi asociere cu congregaţia creştină