Păstrează-te în iubirea lui Dumnezeu!

„Iubiţilor, . . . păstraţi-vă în iubirea lui Dumnezeu, . . . în vederea vieţii veşnice.“ — IUDA 20, 21.

1, 2. Cum putem rămâne în iubirea lui Dumnezeu?

IEHOVA îi iubeşte pe oameni atât de mult, încât l-a dat pe Fiul său unic-născut pentru ca oricine manifestă credinţă în el să aibă viaţă veşnică (Ioan 3:16). Ce minunat e să simţi această iubire! Dacă îi slujeşti lui Iehova, cu siguranţă vrei să simţi veşnic această iubire.

2 Discipolul Iuda a arătat cum poţi să rămâi în iubirea lui Dumnezeu. El a scris: „Zidindu-vă în credinţa voastră preasfântă şi rugându-vă cu spirit sfânt, păstraţi-vă în iubirea lui Dumnezeu, în timp ce aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Cristos în vederea vieţii veşnice“ (Iuda 20, 21). Studierea Cuvântului lui Dumnezeu şi predicarea veştii bune te vor ajuta să te zideşti în ‘credinţa preasfântă’, adică învăţăturile creştine. Pentru a rămâne în iubirea lui Dumnezeu, trebuie să te rogi „cu spirit sfânt“, adică să te rogi sub influenţa lui. În plus, pentru a fi binecuvântat cu viaţă veşnică, trebuie să manifeşti credinţă în jertfa de răscumpărare a lui Isus Cristos. — 1 Ioan 4:10.

3. De ce unii nu mai sunt Martori ai lui Iehova?

3 Unii care în trecut au avut credinţă nu au rămas în iubirea lui Dumnezeu. Întrucât au ales să trăiască în păcat, ei nu mai sunt Martori ai lui Iehova. Ce poţi face ca să nu ajungi în această situaţie? Meditarea la ideile care urmează te-ar putea ajuta să nu cazi în păcat şi să te păstrezi în iubirea lui Dumnezeu.

Arată că-l iubeşti pe Dumnezeu

4. Cât de important este să ascultăm de Dumnezeu?

4 Dovedeşte-ţi iubirea pentru Dumnezeu ascultând de el (Matei 22:37). Apostolul Ioan a scris: „Iată ce înseamnă iubirea de Dumnezeu: să respectăm poruncile sale; iar poruncile sale nu sunt împovărătoare“ (1 Ioan 5:3). Dacă îţi faci obiceiul să asculţi de Dumnezeu, vei avea tăria de a rezista ispitelor şi vei fi fericit. Psalmistul a spus: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, . . . ci îşi găseşte plăcerea în Legea DOMNULUI“. — Psalmul 1:1, 2.

5. Cum ne va îndemna iubirea pentru Iehova să acţionăm?

5 Iubirea pentru Iehova te va împiedica să comiţi un păcat grav, care ar aduce oprobriu asupra numelui său. Agur s-a rugat: „Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi în fiecare zi pâinea care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: «Cine este DOMNUL?» Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert [să pângăresc, NW] Numele Dumnezeului meu“ (Proverbele 30:1, 8, 9). Fii hotărât ‘să nu pângăreşti numele lui Dumnezeu’,  să nu aduci oprobriu asupra lui. Mai degrabă, străduieşte-te întotdeauna să faci ceea ce este drept, aşa încât să-i aduci glorie. — Psalmul 86:12.

6. Ce se poate întâmpla dacă comitem în mod intenţionat un păcat?

6 Roagă-te cu regularitate iubitorului nostru Tată ceresc ca să te ajute să te împotriveşti ispitei de a comite un păcat (Matei 6:13; Romani 12:12). Ţine cont de îndrumările lui Dumnezeu pentru ca rugăciunile tale să nu fie împiedicate (1 Petru 3:7). Dacă comiţi în mod intenţionat un păcat, consecinţele pot fi tragice, întrucât Iehova pune, în sens figurativ, o masă de nori între el şi cei ce se răzvrătesc, pentru ca rugăciunile lor să nu ajungă până la el (Plângerile 3:42–44). Aşadar, fii umil şi roagă-te să nu faci ceva ce te-ar putea împiedica să te apropii de Dumnezeu în rugăciune. — 2 Corinteni 13:7.

Arată iubire faţă de Fiul lui Dumnezeu

7, 8. Cum ne poate ajuta respectarea învăţăturilor lui Isus să respingem conduita păcătoasă?

7 Dă dovadă de iubire faţă de Isus Cristos respectând poruncile sale, deoarece astfel vei putea să respingi păcatul. Isus a spus: „Dacă respectaţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, aşa cum eu am respectat poruncile Tatălui şi rămân în iubirea lui“ (Ioan 15:10). Cum te poate ajuta aplicarea cuvintelor lui Isus să rămâi în iubirea lui Dumnezeu?

8 Dând atenţie cuvintelor lui Isus îţi poţi păstra integritatea morală. Legea dată de Dumnezeu Israelului spunea: „Să nu comiţi adulter“ (Exodul 20:14). Dar Isus a dezvăluit un principiu pe care se baza această lege, când a afirmat: „Oricine continuă să privească o femeie în aşa fel încât să facă pasiune pentru ea a comis deja adulter cu ea în inima lui“ (Matei 5:27, 28). Apostolul Petru a spus că unii membri ai congregaţiei din secolul I ‘aveau ochii plini de adulter’ şi ‘ademeneau sufletele nestatornice’ (2 Petru 2:14). Spre deosebire de ei, tu poţi evita păcatele de natură sexuală dacă îl iubeşti pe Dumnezeu şi pe Cristos, dacă asculţi de ei şi dacă eşti hotărât să rămâi în relaţii strânse cu ei.

Lasă-te călăuzit de spiritul lui Iehova

9. Ce se poate întâmpla dacă cineva continuă să păcătuiască?

9 Cere în rugăciune spiritul sfânt al lui Dumnezeu şi permite-i să te îndrume (Luca 11:13; Galateni 5:19–25). Dacă cineva continuă să păcătuiască, Dumnezeu îşi poate retrage de la el spiritul său. După ce a păcătuit cu Bat-Şeba, David l-a implorat pe Dumnezeu: „Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!“ (Psalmul 51:11). Deoarece nu s-a căit după ce a păcătuit, regele Saul nu a mai avut spiritul lui Dumnezeu. Saul a păcătuit aducând o ardere-de-tot şi cruţând o parte din turmele şi din cirezile amaleciţilor, precum şi pe regele acestora. Prin urmare, Iehova şi-a retras spiritul sfânt de la Saul. — 1 Samuel 13:1–14; 15:1–35; 16:14–23.

10. De ce ar trebui să respingem până şi gândul de a practica păcatul?

10 Respinge până şi gândul de a practica păcatul! Apostolul Pavel a scris: „Dacă practicăm păcatul în mod intenţionat după ce am primit cunoştinţa exactă a adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate“ (Evrei 10:26–31). Ce tragic ar fi să păcătuim intenţionat!

Arată iubire sinceră faţă de alţii

11, 12. În ce fel ne împiedică iubirea şi respectul să comitem imoralitate sexuală?

11 Iubirea pentru semeni te va împiedica să cazi pradă imoralităţii sexuale (Matei 22:39). O astfel de iubire te va îndemna să-ţi păzeşti inima, ca nu cumva să te ispitească „să furi inima“ cuiva care este căsătorit, ceea ce te-ar putea duce la păcat, la adulter (Proverbele 4:23; Ieremia 4:14; 17:9, 10). Fii asemenea lui Iov, care a fost integru şi nu şi-a permis să-i dea o  atenţie deosebită altei femei decât soţiei lui. — Iov 31:1.

12 Respectul pentru sfinţenia căsniciei te poate ajuta să nu comiţi un păcat grav. Dumnezeu a stabilit ca relaţiile sexuale în cadrul unei căsnicii onorabile să fie mijlocul prin care se aduc pe lume copii (Geneza 1:26–28). Să nu uităm că organele sexuale au legătură cu perpetuarea vieţii, iar viaţa este sacră. Cei care comit fornicaţie şi adulter se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, degradează relaţiile sexuale, dispreţuiesc caracterul sacru al căsniciei şi păcătuiesc împotriva propriului corp (1 Corinteni 6:18). Însă iubirea pentru Dumnezeu şi pentru semeni şi ascultarea sfântă ne împiedică să urmăm o linie de conduită care ar putea duce la excluderea din congregaţia creştină.

13. În ce sens „distruge avuţii“ omul imoral?

13 Trebuie să suprimăm gândurile păcătoase ca să nu-i facem pe cei dragi să sufere. „Cine se întovărăşeşte cu prostituatele distruge avuţii“, se spune în Proverbele 29:3 (NW). Un bărbat care comite adulter şi nu se căieşte îşi distruge relaţiile cu Dumnezeu şi cu familia. Soţia lui are motive să divorţeze (Matei 19:9). Indiferent cine păcătuieşte, soţul sau soţia, divorţul le poate produce multă suferinţă partenerului nevinovat, copiilor şi altora. Ştiind cât rău poate face imoralitatea, ar trebui să ne simţim îndemnaţi să ne împotrivim tentaţiei de a comite un asemenea păcat.

14. Ce lecţie despre păcat învăţăm din Proverbele 6:30–35?

14 Întrucât daunele provocate de adulter nu pot fi sub nicio formă acoperite, să fim hotărâţi să evităm cu desăvârşire o asemenea faptă extrem de egoistă. Textul din Proverbele 6:30–35 arată că unii ar putea manifesta înţelegere faţă de cineva care fură ca să-şi potolească foamea, dar îl dispreţuiesc pe cel adulter deoarece are o motivaţie rea. „Singur îşi pierde viaţa cine face aşa.“ Sub Legea mozaică, ar fi fost omorât (Leviticul 20:10). Cel ce comite adulter îi face pe alţii să sufere fiindcă vrea cu orice preţ să-şi satisfacă dorinţele pătimaşe. Dacă nu se căieşte, el nu va rămâne în iubirea lui Dumnezeu şi va fi exclus din congregaţia creştină, care este curată.

Păstrează-ţi conştiinţa curată

15. Cum aţi descrie conştiinţa marcată „ca de un fier roşu“?

15 Pentru a rămâne în iubirea lui Dumnezeu, nu trebuie să permitem conştiinţei noastre să devină insensibilă. Evident, nu trebuie să acceptăm normele morale decăzute ale lumii. Trebuie deci să fim atenţi, de pildă, când ne alegem prietenii, literatura pe care o citim şi divertismentele. Pavel ne-a avertizat: „În perioadele de timp de mai târziu unii vor renunţa la credinţă, dând atenţie unor declaraţii inspirate care induc în eroare şi unor învăţături ale demonilor, prin ipocrizia oamenilor care spun minciuni, marcaţi în conştiinţa lor ca de un fier roşu“ (1 Timotei 4:1, 2). O conştiinţă  marcată „ca de un fier roşu“ este ca o cicatrice formată în urma unei arsuri; nu simte nimic. O astfel de conştiinţă nu ne mai avertizează să ne ferim de apostaţi şi de situaţiile care ne pot face să cădem de la credinţă.

16. De ce este foarte important să avem o conştiinţă curată?

16 Salvarea noastră depinde de faptul de a avea o conştiinţă curată (1 Petru 3:21). Datorită credinţei în sângele vărsat al lui Isus, conştiinţa ne-a fost curăţită de lucrările moarte, „ca să-i aducem un serviciu sacru Dumnezeului celui viu“ (Evrei 9:13, 14). Dacă păcătuim intenţionat, conştiinţa se va murdări şi nu vom mai fi oameni curaţi, calificaţi pentru serviciul lui Dumnezeu (Tit 1:15). Dar, cu ajutorul lui Iehova, putem avea o conştiinţă curată.

Alte modalităţi de a evita conduita greşită

17. Ce foloase avem dacă ‘îl urmăm în totul’ pe Iehova?

17 ‘Urmează-l în totul pe [Iehova]’, aşa cum a făcut Caleb, un om din Israelul antic (Deuteronomul 1:34–36). Fă tot ce-ţi spune Dumnezeu şi nu-ţi permite nici măcar să te gândeşti vreodată să iei parte la „masa demonilor“ (1 Corinteni 10:21). Respinge apostazia! Ia cu apreciere din hrana spirituală care se găseşte numai la masa lui Iehova şi astfel nu vei fi indus în eroare de învăţătorii falşi sau de forţele spirituale rele (Efeseni 6:12; Iuda 3, 4). Concentrează-te asupra lucrurilor spirituale, precum studierea Bibliei, participarea la întruniri şi lucrarea de predicare. Dacă îl urmezi întru totul pe Iehova şi ai multe de făcut în lucrarea Domnului, vei fi cu siguranţă fericit. — 1 Corinteni 15:58.

18. Ce influenţă are teama de Iehova asupra conduitei noastre?

18 Fii hotărât ‘să-i aduci lui Dumnezeu un serviciu sacru cu teamă sfântă şi veneraţie’ (Evrei 12:28). Teama sfântă, faţă de Iehova, te va impulsiona să respingi orice cale nelegiuită. În plus, te va ajuta să acţionezi în armonie cu sfatul dat de Petru colaboratorilor săi unşi: „Dacă îl invocaţi pe Tatăl, care judecă în mod nepărtinitor potrivit lucrării fiecăruia, comportaţi-vă cu teamă în timpul şederii voastre ca străini“. — 1 Petru 1:17.

19. De ce trebuie să aplicăm mereu ceea ce învăţăm din Cuvântul lui Dumnezeu?

19 Aplică mereu ceea ce înveţi din Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru te va ajuta să eviţi păcatele grave şi astfel vei dovedi că te numeri printre „cei care, prin folosire, şi-au exersat facultăţile de percepţie ca să deosebească atât binele, cât şi răul“ (Evrei 5:14). Nu fi neglijent în privinţa vorbirii şi a conduitei, ci fii vigilent ca să umbli ca un om înţelept ‘cumpărând orice moment oportun’ în aceste timpuri rele. ‘Înţelege care este voinţa lui Iehova’ şi nu înceta să o înfăptuieşti. — Efeseni 5:15–17; 2 Petru 3:17.

20. De ce nu trebuie să râvnim la bunul altuia?

20 Nu lăsa ca pofta, dorinţa lacomă de a avea ceva ce-i aparţine altcuiva, să-şi facă loc în inima ta. Una dintre Cele zece porunci spune: „Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul  lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău“ (Exodul 20:17). Această lege ocrotea casa, soţia, servitorii, animalele şi alte bunuri ale cuiva. Dar cel mai important motiv pentru a nu râvni la bunul altuia îl găsim în afirmaţia lui Isus potrivit căreia aviditatea sau pofta îl întinează pe om. — Marcu 7:20–23.

21, 22. Ce măsuri îşi pot lua creştinii pentru a nu păcătui?

21 Ia măsuri ca dorinţa să nu te ducă la păcat. Discipolul Iacov a scris: „Fiecare este încercat fiind atras şi ademenit de propria lui dorinţă. Apoi dorinţa, când a devenit fecundă, dă naştere păcatului; la rândul lui, păcatul, când a fost săvârşit, aduce în existenţă moartea“ (Iacov 1:14, 15). Dacă în trecut cineva a avut probleme cu băutura, acum ar putea decide să nu mai ţină deloc în casă băuturi alcoolice. Pentru a se feri de o ispită în legătură cu o persoană de sex opus, un creştin poate că ar trebui să-şi schimbe locul în care îşi desfăşoară activitatea sau chiar serviciul. — Proverbele 6:23–28.

22 Să nu faci nici măcar un pas pe calea care duce la păcat. Flirtul şi gândurile imorale pot duce la fornicaţie sau la adulter. Micile minciuni pot duce la minciuni mai mari şi poate chiar la obiceiul de a minţi. Micile hoţii pot toci conştiinţa omului, iar el poate ajunge să fure şi mai mult. Dacă tolerăm chiar şi într-o mică măsură gândirea apostată, putem ajunge apostaţi. — Proverbele 11:9NW; Revelaţia 21:8.

Ce poţi face dacă ai păcătuit?

23, 24. Ce mângâiere putem găsi în 2 Cronici 6:29, 30 şi în Proverbele 28:13?

23 Toţi oamenii sunt imperfecţi (Eclesiastul 7:20). Însă dacă ai comis un păcat grav poţi găsi mângâiere în rugăciunea pe care regele Solomon a făcut-o la dedicarea templului lui Iehova. Solomon s-a rugat lui Dumnezeu: „Dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni şi cereri şi fiecare îşi va cunoaşte rana şi durerea şi va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă, răsplăteşte fiecăruia după căile lui, Tu, care cunoşti inima fiecăruia, — căci Tu, numai Tu cunoşti inima fiilor oamenilor“. — 2 Cronici 6:29, 30.

24 Într-adevăr, Dumnezeu ne cunoaşte inima şi ne iartă. În Proverbele 28:13 se spune: „Cine îşi ascunde fărădelegile nu prosperă, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare“. Cel ce îşi mărturiseşte păcatul, se căieşte şi nu mai păcătuieşte poate avea parte de îndurarea lui Dumnezeu. Dar ce altceva mai poţi face dacă ai slăbit pe plan spiritual şi totuşi vrei să rămâi în iubirea lui Dumnezeu?

Cum aţi răspunde?

• Cum ne putem păstra în iubirea lui Dumnezeu?

• Cum ne poate ajuta iubirea pentru Dumnezeu şi pentru Cristos să nu păcătuim?

• De ce iubirea adevărată pentru semeni ne împiedică să cădem pradă imoralităţii sexuale?

• Care sunt unele modalităţi de a evita conduita greşită?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 21]

Iuda ne arată cum ne putem păstra în iubirea lui Dumnezeu

[Legenda fotografiei de la pagina 23]

Divorţul le produce multă suferinţă partenerului nevinovat şi copiilor

[Legenda ilustraţiei de la pagina 24]

Eşti hotărât, asemenea lui Caleb, ‘să-l urmezi în totul’ pe Iehova?

[Legenda fotografiei de la pagina 25]

Roagă-te cu regularitate ca să te poţi împotrivi tentaţiilor