Creştere înviorătoare pe o insulă frumoasă

CEI ce vizitează Taiwanul sunt, fără îndoială, impresionaţi de bogata vegetaţie tropicală a insulei. Verdele plăcut al tulpinilor tinere de orez se preschimbă în auriu la vremea secerişului. Versanţii munţilor sunt acoperiţi de păduri luxuriante. În contrast cu oraşele aglomerate, vegetaţia ce înveşmântă în strai bogat dealurile şi munţii este într-adevăr înviorătoare. De fapt, primul occidental venit aici a văzut insula în chipul acesta şi s-a simţit îndemnat să-i dea numele Ilha Formosa, sau „Insula frumoasă“.

Da, Taiwanul este o insulă frumoasă, dar mică de numai 390 km lungime şi de aproape 160 km în zona cu lăţime maximă. În cea mai mare parte a insulei sunt munţi înalţi. Yü Shan (muntele Morrison) este mai înalt decât muntele Fuji din Japonia sau decât muntele Cook din Noua Zeelandă. În jurul munţilor situaţi în zona centrală a insulei se întind câmpii litorale înguste ce coboară până la mare, aglomerate de populaţia zgomotoasă a Taiwanului care numără în prezent mai bine de 22 de milioane de locuitori.

Un alt tip de creştere

În Taiwan însă devine tot mai evident un alt tip de creştere, o creştere de natură spirituală. Aceasta este reflectată de zelul pe care oameni tineri şi în vârstă îl arată de îndată ce ajung să-l cunoască pe adevăratul Dumnezeu, Iehova. Este într-adevăr impresionant să vezi cum creşte numărul celor care, plini de zel, îi ajută pe alţii să înveţe despre Iehova şi despre scopul său.

Creşterea presupune extindere. În decembrie 1990, s-a cumpărat un teren pentru construirea unei filiale mai mari a Martorilor lui Iehova. Fostul sediu, situat în Taibei, devenise prea mic pentru supravegherea activităţilor spirituale ale celor 1 777 de vestitori ai Regatului din Taiwan de la vremea aceea. În august 1994, la capătul a câţiva ani de muncă sârguincioasă  efectuată de voluntari locali şi internaţionali de toate vârstele, noile şi frumoasele clădiri de la Hsinwu au fost date în folosinţă. Pe atunci, 2 515 persoane luau parte la predicarea veştii bune din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Acum, după ceva mai mult de zece ani, acest număr a crescut de peste două ori, depăşind 5 500 de vestitori. În fiecare lună, aproximativ un sfert dintre aceştia participă la lucrarea de evanghelizare cu timp integral. Demni de remarcat însă sunt tinerii şi tinerele care se aseamănă cu „roua“ înviorătoare din zorii zilei. — Psalmul 110:3.

Creştere spirituală în rândul tinerilor

Mulţi dintre zeloşii vestitori ai veştii bune sunt tineri. Unii dintre ei sunt elevi de şcoală elementară. De exemplu, într-un oraş din nordul Taiwanului, un cuplu căsătorit a fost invitat să asiste pentru prima oară la Şcoala de Minister Teocratic, unde Martorii lui Iehova învaţă să predea adevărurile biblice. Cei doi soţi au rămas uimiţi când au văzut un băieţel, pe Weijun, care a citit din Biblie de la pupitru mai fluent decât citesc mulţi adulţi. Apoi, la celelalte întruniri la care au asistat, au fost profund impresionaţi că până şi copiii de vârstă preşcolară dădeau răspunsuri bine pregătite. Această familie a remarcat cât de frumos se poartă copiii la Sala Regatului.

De ce se concentrează aceşti tineri atât de mult asupra instruirii biblice în această ţară în care predomină budismul şi taoismul? Deoarece părinţii lor, care sunt creştini, au aplicat principiile biblice şi au clădit o viaţă de familie fericită, axată pe prietenia cu Iehova. Întrucât părinţii lui Weijun se străduiesc să facă plăcute şi studiul biblic în familie şi lucrarea de predicare, ceilalţi copii ai lor mai mari, un băiat şi o fată, sunt deja Martori botezaţi. De curând, când Weijun a cerut să ia parte la lucrarea de predicare, mama lui a spus că în luna aceea el distribuise mai multe reviste decât toţi ceilalţi membri ai familiei la un loc. Este limpede că îi place să vorbească despre adevăr, să dea răspunsuri la întruniri şi să meargă în lucrarea de predicare, împărtăşindu-le altora ceea ce a învăţat.

Când tinerii cresc

Dar ce fac aceşti tineri când cresc? Cei mai mulţi dintre ei continuă să manifeste o iubire autentică pentru Iehova şi pentru lucrarea de predicare. Huiping, de pildă, este studentă. Într-o zi, profesorul ei a spus că membrii unei religii nu acceptă să li se administreze sânge, dar că nu ştie care este acea religie. La sfârşitul orei, această creştină i-a spus profesorului că grupul la care făcuse referire erau Martorii lui Iehova şi i-a explicat de ce adoptă ei o astfel de poziţie.

O profesoară a prezentat clasei un material video pe tema bolilor cu transmitere sexuală. În material era menţionat textul din 1 Corinteni 6:9, dar profesoara a afirmat că Biblia nu condamnă homosexualitatea. Şi de această dată, Huiping a reuşit să-i arate profesoarei ei cum priveşte Dumnezeu lucrurile.

Când colega ei de clasă Shuxia se pregătea pentru un referat pe tema violenţei în familie, Huiping i-a dat revista Treziţi-vă! din 8 noiembrie 2001, care avea titlul de copertă: „Ajutor pentru femeile bătute“. I-a arătat că revista conţinea informaţii bazate pe Biblie cu privire la acest subiect. După un timp, Shuxia a devenit vestitoare nebotezată. În prezent, ea şi Huiping le împărtăşesc altora vestea bună.

Mulţi creştini care sunt pe băncile şcolii sunt de părere că nu este uşor să fii cunoscut ca o persoană care trăieşte în armonie cu principiile Bibliei. Şi asta îndeosebi în orăşelele mici de provincie. Zhihao a trebuit să facă faţă presiunilor din partea colegilor, deoarece era Martor şi mergea în lucrarea de predicare. El a spus: „Mi-era atât de ruşine, încât mă temeam ca nu cumva să mă întâlnesc cu colegi de clasă când ieşeam în lucrarea de predicare! Uneori erau şi  câte zece care îmi vorbeau batjocoritor“. Într-o zi, un profesor i-a cerut lui Zhihao să vorbească despre religia lui în faţa clasei. „Am hotărât să-mi încep prezentarea cu Geneza, capitolul 1, după care să dezbat întrebări cum ar fi: «Cine a creat pământul şi tot ce există pe el?» sau «Cum a apărut omul?» Când am început să citesc din Scripturi, unii au râs de mine, zicând că sunt superstiţios. Însă mi-am dus prezentarea până la capăt. După aceea, am avut ocazia să vorbesc cu unii dintre colegii mei de clasă, în particular, despre lucrarea noastră şi despre convingerile noastre religioase. Acum, când mă văd în lucrarea de predicare, colegii mei nu mai râd de mine!“

Zhihao mai spune: „Deoarece părinţii mei sunt Martori ai lui Iehova, discutăm textul zilei în fiecare dimineaţă. De asemenea, studiem Biblia şi asistăm cu regularitate la întruniri. Iată de ce reuşesc să rămân demn în faţa oricui ar vrea să râdă de mine când mă străduiesc să le împărtăşesc altora adevăruri biblice înviorătoare“.

Tingmei este elevă la o şcoală tehnică. Odată, ea şi câteva colege de clasă au fost invitate la un picnic împreună cu câţiva băieţi. Ea şi-a dat seama de pericolele de ordin moral ce ar putea apărea şi a hotărât să nu se ducă. A fost invitată de câteva ori, cu toate că le-a vorbit colegelor despre sfaturile excelente pe care le dă cartea Tinerii se întreabă — Răspunsuri practice. * Fetele au ridiculizat-o spunându-i că e demodată. S-a văzut însă cât de înţelept este să urmezi principiile biblice când una dintre fete a rămas însărcinată şi apoi a făcut avort. Tingmei a spus: „Faptul că am acţionat aşa cum ne îndrumă Iehova m-a ajutat să am o conştiinţă curată. Astfel, sunt bucuroasă şi am un sentiment de satisfacţie profundă“.

Depăşirea obstacolelor

Una dintre prietenele apropiate ale lui Tingmei este Ruiwen. Când era mai mică, Ruiwen avea impresia că a merge la întrunirile creştine şi a lua parte la lucrarea de predicare nu erau decât nişte activităţi împovărătoare. Cu toate acestea, observând cât de mare era contrastul dintre iubirea sinceră a fraţilor din congregaţia ei şi prietenia superficială a colegilor de clasă, s-a convins că trebuia să facă unele schimbări în viaţa ei. Ruiwen a început să le depună mărturie colegelor de şcoală şi nu după multă vreme a înţeles şi mai bine ce avea de făcut. A început să facă pionierat auxiliar, petrecând lunar peste 50 de ore în lucrarea de predicare.  Apoi a început pionieratul regular, petrecând lunar peste 70 de ore în lucrare. Ea a spus: „Nu am cuvinte să-mi exprim recunoştinţa faţă de Iehova! El nu m-a considerat o cauză pierdută. Chiar dacă am făcut lucruri care l-au dezamăgit, el tot mă iubeşte. Mama şi ceilalţi fraţi din congregaţie mi-au arătat aceeaşi iubire. Acum, când conduc cinci studii biblice, simt că particip la lucrarea care procură cele mai mari satisfacţii“.

La un liceu dintr-o zonă rurală, doi elevi Martori au fost desemnaţi să reprezinte şcoala în cadrul unui concurs de dansuri populare. Când au aflat detalii despre natura acestui concurs, precum şi cu ce ocazie se ţinea, adolescenţii Martori au considerat că participarea la acest concurs ar leza conştiinţa lor creştină. Când au încercat să-şi explice punctul de vedere şi au cerut să fie scutiţi, cererea le-a fost respinsă. Profesorii le-au spus că trebuiau să participe deoarece au fost desemnaţi să reprezinte şcoala! Nedorind să facă un compromis, adolescenţii Martori au căutat site-ul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului şi au trimis o scrisoare în care au explicat problema cu care se confruntă. Deşi tinerilor nu li s-a răspuns la scrisoare, şcoala a primit după puţin timp instrucţiuni ca să nu oblige pe nimeni să ia parte la acest concurs. Cât de fericiţi au fost aceşti adolescenţi să vadă că instruirea biblică primită nu numai că le-a modelat conştiinţa, ci şi le-a dat tăria să ia poziţie de partea a ceea ce este drept!

Chiar şi cei care au handicapuri fizice găsesc o mare bucurie în a le împărtăşi altora speranţa lor bazată pe Biblie. Minyu este paralizată din naştere. Neputând să-şi folosească mâinile, ea întoarce filele Bibliei cu limba pentru a găsi textul pe care doreşte să-l citească. În timpul temelor de la Şcoala de Minister Teocratic pe care le prezintă la Sala Regatului, ea stă întinsă pe o canapea joasă, iar interlocutoarea ei stă pe un scăunel şi îi ţine microfonul. Cât de încurajator este să vezi eforturile pe care le face Minyu pentru a-şi prezenta temele!

Când Minyu a dorit să devină vestitoare, unele surori din congregaţie au învăţat cum se depune mărturie la telefon ca să o poată ajuta. Iată cum depun mărturie la telefon ea şi o altă soră: Minyu apasă tastele telefonului cu limba, iar sora o ajută să ţină o evidenţă a apelurilor telefonice. Îi place lucrarea atât de mult, încât a devenit pionier auxiliar, vorbindu-le altora la telefon despre Regatul lui Dumnezeu între 50 şi 60 de ore în fiecare lună. A găsit câteva persoane care acceptă literatura biblică şi sunt de-acord să discute cu ea şi astfel poate face vizite ulterioare prin telefon. Minyu conduce în prezent trei studii biblice cu persoane pe care le-a contactat în felul acesta.

Da, asemenea înviorătoarelor picături de rouă, tinerii şi tinerele din cele 78 de congregaţii ale Martorilor lui Iehova din Taiwan le duc plini de zel importanta veste bună despre Regat milioanelor de locuitori ai acestei insule aglomerate. Aceasta reprezintă doar o mică parte a împlinirii la scară mondială a următoarei profeţii biblice: „Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; în strălucire sfântă, din sânul zorilor, vine roua tineretului Tău la Tine“ (Psalmul 110:3). Ce sursă de încurajare sunt aceşti tineri evanghelizatori pentru colaboratorii lor în vârstă, dar, mai presus de toate, ce sursă de bucurie sunt ei pentru Tatăl lor ceresc, Iehova Dumnezeu! — Proverbele 27:11.

[Notă de subsol]

^ par. 16 Publicată de Martorii lui Iehova.

[Chenarul/Fotografia de la pagina 10]

ESTE NEVOIE DE MAI MULTE SĂLI ALE REGATULUI

Întrucât numărul vestitorilor din Taiwan e în creştere, este foarte greu să se construiască suficiente Săli ale Regatului. De ce? Deoarece, excepţie făcând câteva zone rurale, nu există terenuri corespunzătoare pentru construirea de Săli ale Regatului. În plus, preţurile terenurilor sunt extrem de mari, iar reglementările ce ţin de urbanism sunt stricte. În oraşe şi metropole, singura alternativă este să se achiziţioneze spaţii destinate birourilor, care să fie ulterior transformate în Săli ale Regatului. Dar chiar şi în aceste cazuri, majoritatea birourilor au tavanele foarte joase, preţul întreţinerii este ridicat, spaţiile se află în clădiri cu acces limitat sau prezintă alte inconveniente care le fac nepotrivite pentru a fi folosite ca Săli ale Regatului.

Totuşi, în ultimii ani, Martorii lui Iehova din Taiwan au reuşit să intre în posesia mai multor Săli ale Regatului noi. Se caută încă terenuri noi întrucât Martorii sunt dispuşi să acopere prin donaţiile lor costurile ridicate şi să se califice în domeniul construcţiilor.