Întrebări de la cititori

La ce s-a referit Isus când i-a spus lui Nicodim: „Nici un om nu a urcat la cer în afară de cel care a coborât din cer, Fiul omului“? — Ioan 3:13.

În acel moment, Isus era pe pământ. Încă nu se întorsese, sau nu se urcase înapoi, la cer. Însă putem înţelege cuvintele sale, dacă ţinem cont de context şi de informaţiile pe care le cunoaştem despre Isus.

Isus „a coborât din cer“ în sensul că înainte trăise în domeniul spiritual alături de Tatăl său. Însă la momentul stabilit, viaţa Fiului a fost transferată în uterul Mariei, iar el s-a născut ca om pe pământ (Luca 1:30–35; Galateni 4:4; Evrei 2:9, 14, 17). După moartea sa, Isus avea să fie înviat ca fiinţă spirituală şi avea să se întoarcă pentru a fi alături de Iehova. Astfel, cu puţin timp înainte de a fi omorât, Isus s-a rugat: „Tată, glorifică-mă alături de tine însuţi cu gloria pe care am avut-o alături de tine înainte de a fi lumea“. — Ioan 17:5; Romani 6:4, 9; Evrei 9:24; 1 Petru 3:18.

Când a vorbit cu Nicodim, care era fariseu şi învăţător în Israel, Isus nu se întorsese încă la cer. Bineînţeles, nici un alt om nu murise şi nu se ridicase la cer, în domeniul spiritual. Isus însuşi a declarat că deşi nu mai existase nici un profet ca Ioan Botezătorul, „unul care este mai mic în regatul cerurilor este mai mare decât el“ (Matei 11:11). Iar apostolul Petru a explicat că până şi fidelul rege David murise şi se afla încă în mormânt; David nu s-a ridicat la cer (Faptele 2:29, 34). Exista un motiv întemeiat pentru care cei ce muriseră înainte de Isus, precum David, Ioan Botezătorul şi alţi oameni ai credinţei, nu s-au dus la cer. Ei muriseră înainte ca Isus să ‘inaugureze calea’, adică să le deschidă oamenilor posibilitatea de a fi înviaţi la viaţă cerească. Apostolul Pavel a scris că Isus, asemenea unui precursor, ‘a inaugurat . . . un drum nou şi viu’ spre cer. — Evrei 6:19, 20; 9:24; 10:19, 20.

Având în vedere că Isus încă nu murise şi încă nu fusese înviat, la ce s-a referit când i-a spus lui Nicodim: „Nici un om nu a urcat la cer în afară de cel care a coborât din cer, Fiul omului“ (Ioan 3:13)? Să analizăm contextul, mai precis, despre ce anume discuta Isus cu Nicodim.

Când acest conducător evreu a venit la Isus noaptea, la adăpostul întunericului, Isus i-a spus: „Foarte adevărat îţi spun: Dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate vedea regatul lui Dumnezeu“ (Ioan 3:3). Drept urmare, Nicodim a întrebat: ‘Cum e posibil acest lucru? Cum poate un om să se nască a doua oară?’ El nu înţelegea această învăţătură divină despre intrarea în Regatul lui Dumnezeu. Exista vreo modalitate de a învăţa despre aceasta? Din perspectivă umană, nu; cu excepţia lui Isus, nici un om nu-l putea învăţa, deoarece nici un om nu fusese la cer şi, prin urmare, nu era în măsură să explice cum se putea intra în Regat. Doar Isus îi putea învăţa pe Nicodim şi pe alţii, întrucât El coborâse din cer şi era în măsură să-i înveţe pe oameni despre lucrurile acestea.

Astfel, întrebarea privitoare la acest verset ilustrează o idee importantă despre studiul din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu e înţelept să ne poticnim într-un text biblic doar pentru că pare greu de înţeles. Un pasaj din Biblie trebuie analizat prin prisma altor pasaje biblice şi trebuie să se armonizeze cu acestea. În plus, de cele mai multe ori contextul — situaţia sau subiectul în discuţie — ne poate ajuta să găsim explicaţia logică şi corectă la un text biblic greu de înţeles.