Eşti pregătit pentru supravieţuire?

„Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut drept înaintea Mea în generaţia aceasta.“ — GENEZA 7:1.

1. Ce măsuri a luat Iehova în zilele lui Noe în vederea supravieţuirii?

ÎN ZILELE lui Noe, Iehova „a adus un potop peste o lume de oameni lipsiţi de pietate“, dar a luat şi măsuri în vederea supravieţuirii (2 Petru 2:5). Dumnezeul adevărat i-a dat lui Noe, un om drept, instrucţiuni clare cu privire la construirea unei arce pentru salvarea vieţii la Potop (Geneza 6:14–16). Aşa cum e de aşteptat de la un slujitor fidel al lui Iehova, Noe „a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu“. Noi suntem în viaţă în parte şi datorită ascultării de care a dat dovadă Noe. — Geneza 6:22.

2, 3. a) Cum au reacţionat contemporanii lui Noe la activitatea acestuia? b) Cu ce încredere a intrat Noe în arcă?

2 Construirea arcei n-a fost o misiune uşoară. Foarte probabil, mulţi oameni erau uimiţi de ceea ce făceau Noe şi familia sa; totuşi, ceea ce au văzut nu i-a convins că propria lor salvare depindea de intrarea în arcă. În cele din urmă, răbdarea arătată de Dumnezeu acelei lumi nelegiuite a ajuns la capăt. — Geneza 6:3; 1 Petru 3:20.

3 După ce Noe şi familia sa au lucrat asiduu zeci de ani, Iehova i-a spus lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut drept înaintea Mea în generaţia aceasta“. Având încredere în cuvântul lui Iehova, „Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu soţia sa şi cu soţiile fiilor săi“. Iehova a închis uşa arcei pentru a-şi ocroti slujitorii. După dezlănţuirea Potopului, arca s-a dovedit o măsură sigură luată de Dumnezeu în vederea supravieţuirii. — Geneza 7:1, 7, 10, 16.

Asemănări cu zilele lui Noe

4, 5. a) Cu ce a comparat Isus perioada prezenţei sale? b) Ce asemănări există între zilele lui Noe şi zilele noastre?

4 „Aşa cum au fost zilele lui Noe, aşa va fi prezenţa Fiului omului.“ (Matei 24:37). Prin aceste cuvinte, Isus a arătat că perioada prezenţei sale invizibile avea să fie asemănătoare cu zilele lui Noe, şi într-adevăr aşa este. Îndeosebi din 1919, un mesaj de avertizare, asemănător celui predicat de Noe, le este prezentat oamenilor din toate naţiunile. În general, reacţia lor este asemănătoare celei a oamenilor din zilele lui Noe.

5 Prin Potop, Iehova a pedepsit o lume ‘plină de violenţă’ (Geneza 6:11, 13). Faptul că Noe şi familia sa nu au avut un comportament violent, ci au continuat, paşnici, să construiască arca a fost evident pentru toţi contemporanii lor. Şi în această privinţă vedem o asemănare cu zilele noastre. În prezent, persoanele sincere pot ‘vedea deosebirea dintre cel drept şi cel rău, dintre cel care slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte’ (Maleahi 3:18). Oamenii fără prejudecăţi admiră cinstea, bunătatea, comportarea paşnică şi conştiinciozitatea Martorilor lui Iehova; aceste calităţi deosebesc poporul lui Dumnezeu de lume în general. Martorii resping orice formă de violenţă şi se lasă conduşi de spiritul lui Iehova. Prin urmare, ei se  bucură de pace şi urmează o cale dreaptă. — Isaia 60:17.

6, 7. a) Ce nu au înţeles contemporanii lui Noe, şi de ce putem spune că la fel stau lucrurile şi azi? b) Ce exemple arată că mulţi îi consideră pe Martorii lui Iehova deosebiţi?

6 Contemporanii lui Noe nu au înţeles că acesta se bucura de sprijinul lui Dumnezeu şi că urma îndrumarea Sa. De aceea, nu au luat în serios predicarea sa şi nu au acţionat potrivit avertismentului dat de el. Dar cum stau lucrurile în prezent? Deşi mulţi sunt impresionaţi de lucrarea şi de comportamentul Martorilor lui Iehova, majoritatea nu iau în serios vestea bună şi avertismentele Bibliei. Vecini, patroni sau rude poate că au numai cuvinte de laudă pentru calităţile frumoase ale creştinilor adevăraţi, dar apoi spun cu regret: „Păcat că sunt Martori ai lui Iehova!“ Ceea ce le scapă din vedere acestor oameni este că Martorii manifestă calităţi precum iubirea, pacea, bunăvoinţa, bunătatea, blândeţea şi stăpânirea de sine deoarece sunt conduşi de spiritul sfânt al lui Dumnezeu (Galateni 5:22–25). Aceste calităţi ar trebui să dea şi mai multă credibilitate mesajului predicat de ei.

7 De pildă, în Rusia, un bărbat care s-a oprit să discute cu unul dintre Martorii lui Iehova ce lucrau la construirea unei Săli a Regatului a spus: „Ce şantier neobişnuit: nu se fumează, nu se aud înjurături şi nimeni nu e beat! Sunteţi cumva Martori ai lui Iehova?“ Lucrătorul l-a întrebat: „Dacă v-aş spune că nu, m-aţi crede?“ Bărbatul a răspuns imediat: „Nu prea!“ Într-un alt oraş din Rusia, primarul a fost foarte impresionat văzând cum Martorii îşi construiesc o Sală a Regatului. El a spus că, înainte considera că toate religiile sunt la fel, însă după ce a văzut altruismul cu care lucrează Martorii şi-a schimbat părerea. Acestea sunt doar două exemple care arată că poporul lui Iehova se deosebeşte de cei care nu respectă normele biblice.

8. De ce depinde supravieţuirea noastră la sfârşitul acestei lumi rele?

8 Pe parcursul perioadei finale a ‘lumii vechi’ care a pierit la Potop, Noe a slujit cu fidelitate ca „predicator al dreptăţii“ (2 Petru 2:5). În aceste ultime zile ale prezentului sistem, slujitorii lui Iehova fac cunoscute normele drepte ale lui Dumnezeu şi anunţă vestea bună despre posibilitatea de a supravieţui şi a intra în lumea nouă (2 Petru 3:9–13). Aşa cum Noe şi familia sa temătoare de Dumnezeu au fost salvaţi în arcă, în prezent supravieţuirea depinde de credinţa noastră şi de faptul de a ne alătura şi a fi loiali părţii pământeşti a organizaţiei universale a lui Iehova.

 E nevoie de credinţă pentru a supravieţui

9, 10. De ce este esenţial să avem credinţă dacă vrem să supravieţuim sfârşitului sistemului lui Satan?

9 Ce trebuie să facă cineva pentru a supravieţui iminentei distrugeri a acestei lumi care zace în puterea lui Satan (1 Ioan 5:19)? În primul rând, trebuie să înţeleagă că are nevoie de ocrotire. Apoi, trebuie să profite de aceasta. Oamenii din vremea lui Noe şi-au văzut mai departe de treburile zilnice şi n-au înţeles că aveau nevoie de ocrotire în faţa iminentului dezastru. Le-a lipsit ceva: credinţa în Dumnezeu.

10 În schimb, Noe şi familia sa au înţeles că aveau nevoie de ocrotire şi de salvare. De asemenea, au avut credinţă în Suveranul suprem, Iehova Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris că „fără credinţă este imposibil să-i plăcem [lui Iehova], fiindcă cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el există şi că devine răsplătitorul celor care îl caută stăruitor“. Pavel a mai spus: „Prin credinţă Noe, după ce i s-a dat avertisment divin despre lucruri care nu se vedeau încă, a manifestat teamă sfântă şi a construit o arcă pentru salvarea casei sale; iar prin această credinţă el a condamnat lumea şi a devenit moştenitor al dreptăţii care este potrivit credinţei“. — Evrei 11:6, 7.

11. Ce putem învăţa din modul în care Iehova a oferit ocrotire în trecut?

11 Pentru a supravieţui sfârşitului actualului sistem nelegiuit, nu e suficient să credem că acest sistem va fi distrus. Trebuie să dăm dovadă de credinţă, profitând la maximum de măsurile luate de Dumnezeu pentru supravieţuirea noastră. Trebuie, desigur, să avem credinţă în jertfa de răscumpărare a lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu (Ioan 3:16, 36). Să nu uităm însă că numai cei ce s-au aflat efectiv în arca lui Noe au supravieţuit Potopului. În mod asemănător, în Israelul antic, cei care, din greşeală, ucideau pe cineva găseau ocrotire în cetăţile de refugiu, însă numai dacă în primul rând fugeau într-o astfel de cetate, iar apoi rămâneau în ea până la moartea marelui preot (Numeri 35:11–32). În zilele lui Moise, când asupra Egiptului a fost trimisă a zecea plagă, întâii-născuţi ai egiptenilor au fost ucişi, dar întâii-născuţi ai israeliţilor au fost cruţaţi. De ce? Iehova îi poruncise lui Moise: „[Israeliţii] să ia din sângele [mielului pascal] şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. . . . Nici unul dintre voi să nu iasă din casă până dimineaţa“ (Exodul 12:7, 22). Cine dintre întâii-născuţi ai israeliţilor ar fi îndrăznit să ignore aceste porunci divine şi să iasă din casa  însemnată cu sânge pe cei doi uşori şi pe pragul de sus al uşii?

12. Ce întrebare trebuie să ne punem fiecare dintre noi, şi de ce?

12 Este cât se poate de firesc, aşadar, să ne analizăm propria situaţie. Ne folosim noi din plin de măsurile luate de Iehova pentru ocrotirea noastră spirituală? Când va izbucni marele necaz, în ochii celor care au căutat această ocrotire vor fi lacrimi de bucurie şi de recunoştinţă. Însă alţii vor vărsa lacrimi de durere şi de regret.

Schimbări treptate ne pregătesc pentru supravieţuire

13. a) Cărui scop au servit modificările organizatorice? b) Menţionaţi câteva schimbări făcute treptat în organizaţie.

13 Treptat, Iehova a făcut unele schimbări în partea pământească a organizaţiei sale. Aceste schimbări au dat mai multă frumuseţe, stabilitate şi forţă ansamblului de măsuri luate de el pentru ocrotirea noastră spirituală. Din anii 1870 până în 1932, bătrânii şi diaconii au fost aleşi prin vot de membrii congregaţiei. Din 1932, congregaţiile nu au mai ales prin vot bătrâni, ci au început să aleagă un comitet de serviciu care să colaboreze cu un director al serviciului numit. În 1938 s-au luat măsuri pentru numirea teocratică a tuturor slujitorilor din congregaţie. Sub îndrumarea Corpului de Guvernare al Martorilor lui Iehova, din 1972 se fac recomandări, iar, dacă acestea sunt aprobate, congregaţiile primesc scrisori de numire teocratică a supraveghetorilor şi a slujitorilor ministeriali. De-a lungul anilor, volumul de muncă al Corpului de Guvernare a crescut şi s-au făcut schimbări pentru a-i înlesni activitatea.

14. Ce program de instruire a început în 1959?

14 În 1950, în urma unei analize atente a textului din Psalmul 45:16, s-a iniţiat un program de instruire care avea să fie ţinut cu regularitate. Iată ce spune acest text: „Fiii tăi vor lua locul părinţilor tăi; îi vei pune prinţi în toată ţara“. Bătrânii care sunt acum în fruntea congregaţiilor sunt instruiţi pentru responsabilităţile teocratice din prezent şi de după Armaghedon (Revelaţia 16:14, 16). În 1959 s-a înfiinţat Şcoala pentru Ministerul Regatului. La data aceea, s-a ţinut un curs de o lună în special pentru slujitorii congregaţiilor, cum erau numiţi pe atunci supraveghetorii care prezidează. În prezent, la această şcoală sunt instruiţi toţi supraveghetorii şi slujitorii ministeriali. La rândul lor, aceşti fraţi iau iniţiativa să-i instruiască pe ceilalţi Martori din congregaţiile lor. Astfel, toţi sunt încurajaţi pe plan spiritual şi sunt ajutaţi să devină mai eficienţi în lucrarea de predicare a veştii bune despre Regat. — Marcu 13:10.

15. Care sunt două modalităţi prin care este ocrotită puritatea congregaţiei?

15 Cei care doresc să devină membri ai congregaţiei creştine trebuie să întrunească anumite condiţii. Cum e şi firesc, batjocoritorii din zilele noastre nu pot să facă parte din congregaţie, aşa cum nici în zilele lui Noe astfel de persoane n-au putut intra în arcă (2 Petru 3:3–7). Mai ales din 1952, Martorii lui Iehova au înţeles mai bine necesitatea de a susţine o măsură ce contribuie la ocrotirea  congregaţiei: excluderea celor care păcătuiesc şi nu se căiesc. Bineînţeles, cei care păcătuiesc, dar se căiesc sincer, sunt ajutaţi cu iubire ‘să facă pentru picioarele lor cărări drepte’. — Evrei 12:12, 13; Proverbele 28:13; Galateni 6:1.

16. Care este starea spirituală a poporului lui Iehova?

16 Prosperitatea spirituală a poporului lui Iehova nu este nici întâmplătoare, nici surprinzătoare. Prin intermediul profetului Isaia, Iehova a spus: „Iată, slujitorii Mei vor mânca, iar voi veţi fi flămânzi; iată, slujitorii Mei vor bea, iar vouă vă va fi sete; iată, slujitorii Mei se vor bucura, şi voi vă veţi ruşina. Iată, slujitorii Mei vor cânta, de veselă ce le va fi inima, dar voi veţi striga de durerea pe care o veţi avea în suflet şi vă veţi boci de mâhnit ce vă va fi duhul“ (Isaia 65:13, 14). Iehova continuă să ne dea din belşug hrană spirituală sănătoasă la timpul potrivit, o hrană care ne ajută să rămânem tari din punct de vedere spiritual. — Matei 24:45.

Să ne pregătim pentru supravieţuire

17. Ce ne va ajuta să ne pregătim pentru supravieţuire?

17 Acum, mai mult ca oricând, e momentul „să ne preocupăm unii de alţii ca să ne stimulăm la iubire şi la lucrări excelente, neabandonând întrunirea noastră, cum au unii obiceiul, ci încurajându-ne unii pe alţii“ (Evrei 10:23–25). Faptul de a rămâne activi ca membri ai uneia dintre cele peste 98 000 de congregaţii ale Martorilor lui Iehova ne va ajuta să ne pregătim pentru supravieţuire. Astfel, vom avea sprijinul colaboratorilor în credinţă în timp ce ne străduim să manifestăm „noua personalitate“ şi în timp ce depunem din toată inima eforturi să-i ajutăm pe alţii să cunoască măsurile luate de Iehova în vederea salvării. — Efeseni 4:22–24; Coloseni 3:9, 10; 1 Timotei 4:16.

18. De ce sunteţi hotărâţi să rămâneţi strâns ataşaţi de congregaţia creştină?

18 Satan şi lumea lui rea vor cu orice preţ să ne amăgească şi să ne îndepărteze de congregaţia creştină. Însă putem rămâne membri ai congregaţiei şi putem supravieţui sfârşitului actualului sistem rău! Fie ca iubirea pentru Iehova şi recunoştinţa pentru toate măsurile luate de el cu iubire să ne îndemne să fim mai hotărâţi ca oricând să zădărnicim eforturile lui Satan. Meditarea la binecuvântările de care ne bucurăm în prezent ne va întări această hotărâre. Despre unele dintre aceste binecuvântări se va vorbi în articolul următor.

Cum aţi răspunde?

• Ce asemănări există între zilele noastre şi zilele lui Noe?

• Ce calitate este esenţială pentru supravieţuire?

• Ce schimbări au dat treptat mai multă forţă ansamblului de măsuri luate de Iehova pentru ocrotirea noastră?

• Cum ne putem pregăti fiecare în parte pentru supravieţuire?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 22]

Noe nu a fost luat în serios de contemporanii săi

[Legenda ilustraţiei de la pagina 23]

Merită să luăm în serios mesajele de avertizare care provin de la Dumnezeu

[Legenda fotografiei de la pagina 24]

Care este scopul Şcolii pentru Ministerul Regatului?

[Legenda fotografiei de la pagina 25]

Acum e momentul să rămânem strâns ataşaţi de congregaţia creştină