Bucuriile pe care le aduce faptul de a umbla în integritate

„Binecuvântarea lui Iehova îmbogăţeşte şi el nu-i adaugă nici o durere.“ — PROVERBELE 10:22, NW.

1, 2. De ce trebuie să evităm să ne gândim prea mult la viitor?

„CINE se gândeşte prea mult la viitor . . . nu mai vede prezentul aşa cum este“, a remarcat un filozof american. Aceste cuvinte se dovedesc adevărate în cazul copiilor care se gândesc atât de mult la ce vor face când vor fi mari, încât copilăria trece fără ca ei să se bucure de ea.

2 Şi noi, slujitorii lui Iehova, am putea fi influenţaţi de acest mod de gândire. În ce fel? Noi aşteptăm cu nerăbdare să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu referitoare la paradisul pământesc. Tânjim după o viaţă fără boală, bătrâneţe, durere şi suferinţă. Deşi e bine să aşteptăm aceste lucruri, ce s-ar întâmpla dacă ne-am gândi la binecuvântările fizice din viitor atât de mult, încât am ajunge să nu mai vedem binecuvântările spirituale pe care le avem în prezent? Ar fi regretabil! Am putea foarte uşor să ne descurajăm şi să ne ‘îmbolnăvim inima deoarece speranţa noastră este amânată’ mai mult decât ne-am imaginat (Proverbele 13:12). Din cauza problemelor vieţii, am putea cădea pradă deprimării sau autocompătimirii. În loc să înfruntăm situaţiile nefavorabile, s-ar putea să dezvoltăm un spirit de nemulţumire. Putem evita toate acestea dacă medităm cu recunoştinţă la binecuvântările pe care le avem în prezent.

3. Asupra căror lucruri ne vom concentra pe parcursul acestui articol?

3 „Binecuvântarea lui Iehova îmbogăţeşte şi el nu-i adaugă nici o  durere“, se spune în Proverbele 10:22 (NW). Nu este prosperitatea spirituală a slujitorilor de azi ai lui Iehova o binecuvântare de care merită să ne bucurăm? Să analizăm câteva aspecte ale prosperităţii noastre spirituale şi să vedem ce înseamnă ele pentru fiecare dintre noi. Rezervându-ne timp să medităm la binecuvântările pe care Iehova le revarsă asupra ‘celui drept care umblă în integritatea lui’ vom fi într-adevăr şi mai hotărâţi să continuăm să-i slujim cu bucurie Tatălui nostru ceresc. — Proverbele 20:7.

‘Binecuvântări care ne îmbogăţesc’ în prezent

4, 5. Ce învăţătură biblică preţuiţi în mod deosebit, şi de ce?

4 Cunoaşterea exactă a învăţăturilor Bibliei. În general, religiile creştinătăţii pretind că cred în Biblie, însă au opinii contradictorii cu privire la învăţăturile ei. De multe ori, chiar şi membrii aceleiaşi grupări religioase au concepţii diferite cu privire la ceea ce învaţă în realitate Scripturile. În cazul slujitorilor lui Iehova, lucrurile stau cu totul altfel! Indiferent de naţionalitate, etnie sau cultură, noi ne închinăm adevăratului Dumnezeu pe care îl cunoaştem pe nume. El nu este un misterios dumnezeu trinitar (Deuteronomul 6:4; Psalmul 83:18; Marcu 12:29). Noi înţelegem, de asemenea, că controversa principală referitoare la suveranitatea universală a lui Dumnezeu va fi în curând rezolvată şi că, păstrându-ne integritatea faţă de el, fiecare dintre noi este implicat în această controversă. Ştim adevărul despre starea morţilor şi nu suntem stăpâniţi de teama morbidă de un Dumnezeu despre care se spune că îi chinuieşte pe oameni în iad sau că îi trimite în purgatoriu. — Eclesiastul 9:5, 10.

5 În plus, ce bucurie este să ştim că nu suntem rodul întâmplător al evoluţiei oarbe! Dimpotrivă, suntem creaţi de Dumnezeu, făcuţi după „chipul“ său (Geneza 1:26; Maleahi 2:10). Adresându-se Dumnezeului său, psalmistul a cântat: „Te voi lăuda că m-ai făcut într-un mod înfricoşător şi admirabil. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!“ — Psalmul 139:14.

6, 7. Ce schimbări din viaţa voastră sau a celor pe care îi cunoaşteţi s-au dovedit o binecuvântare?

6 Nu suntem sclavi ai obiceiurilor şi practicilor dăunătoare. În mass-media se dau o mulţime de avertismente cu privire la pericolele pe care le implică fumatul, consumul excesiv de alcool şi promiscuitatea sexuală. Însă majoritatea oamenilor nu dau ascultare acestor avertismente. Dar ce se întâmplă când o persoană sinceră învaţă că adevăratul Dumnezeu condamnă astfel de lucruri şi că cei care le practică îl întristează? Se simte îndemnată să abandoneze complet acele obiceiuri (Isaia 63:10; 1 Corinteni 6:9, 10; 2 Corinteni 7:1; Efeseni 4:30)! Deşi motivul principal pentru care acţionează astfel este să-i placă lui Iehova Dumnezeu, persoana respectivă are parte şi de alte foloase: o sănătate mai bună şi pacea minţii.

7 Multora le este foarte greu să renunţe la obiceiurile rele. Şi totuşi, în fiecare an, zeci de mii de oameni reuşesc să facă acest lucru. Ei se dedică lui Iehova şi se botează în apă, arătând astfel că au eliminat din viaţa lor practicile care îi displac lui Dumnezeu. Ce încurajare este aceasta pentru noi toţi! Suntem astfel şi mai hotărâţi să nu ne mai întoarcem în sclavia unei conduite păcătoase şi dăunătoare.

8. Ce sfaturi biblice contribuie la fericirea familiei?

8 O viaţă de familie fericită. În numeroase ţări, viaţa de familie e în impas. Multe căsnicii sfârşesc printr-un divorţ, în urma căruia copiii  rămân adesea cu traume afective grave. În unele ţări europene, familiile monoparentale reprezintă aproape 20% din numărul familiilor. Cum ne ajută Iehova să umblăm pe calea integrităţii în această privinţă? Vă rugăm să citiţi Efeseni 5:22—6:4 şi să observaţi ce sfaturi bune le dă Cuvântul lui Dumnezeu soţilor, soţiilor şi copiilor. Aplicarea acestor sfaturi şi a altora consemnate în Scripturi fără îndoială că întăreşte legăturile dintre soţi, îi ajută pe părinţi să-şi educe bine copiii şi contribuie la fericirea familiei. Nu este aceasta o binecuvântare de care merită să ne bucurăm?

9, 10. De ce putem spune că punctul nostru de vedere asupra viitorului diferă de cel al lumii?

9 Asigurarea că problemele omenirii vor fi în curând rezolvate. În pofida cunoştinţelor ştiinţifice, a progreselor tehnologice şi a eforturilor sincere ale unor conducători, problemele serioase ale societăţii actuale rămân nerezolvate. Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial, a remarcat recent că „lista problemelor cu care se confruntă omenirea este tot mai lungă, iar timpul rămas pentru a le rezolva este tot mai scurt“. El a vorbit despre „pericole ce depăşesc graniţele naţionale, precum terorismul, degradarea mediului şi instabilitatea financiară“. Domnul Schwab a conchis: „Acum, mai mult ca oricând, lumea se află în faţa unor realităţi ce impun acţiuni colective şi hotărâte“. Pe măsură ce înaintăm în secolul al XXI-lea, punctul de vedere general asupra viitorului omenirii rămâne sumbru.

10 Ce încurajator este să ştim că Iehova a instituit un sistem eficient pentru rezolvarea tuturor problemelor omenirii: Regatul mesianic al lui Dumnezeu! Prin intermediul acestuia, adevăratul Dumnezeu va ‘pune capăt războaielor’ şi va aduce „belşug de pace“ (Psalmii 46:9; 72:7). Isus Cristos, Regele uns, îl ‘va scăpa pe sărac, pe cel necăjit şi pe cel sărman de apăsare şi de asuprire’ (Psalmul 72:12–14). Sub guvernarea Regatului, nu va mai fi lipsă de alimente (Psalmul 72:16). Iehova „va şterge orice lacrimă din ochii [noştri], şi moartea nu va mai fi; nici jale, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile anterioare au trecut“ (Revelaţia 21:4). Regatul este întemeiat deja în cer şi în curând va întreprinde acţiunile necesare pentru a rezolva toate problemele de pe pământ. — Daniel 2:44; Revelaţia 11:15.

11, 12. a) Poate cineva să găsească fericirea durabilă căutând plăcerea? Explicaţi. b) Ce anume aduce adevărata fericire?

11 Ştim ce anume aduce adevărata fericire. Un psiholog a afirmat că fericirea are trei componente: plăcere, angajament (implicarea în activităţi legate de muncă şi familie) şi sens (urmărirea unui obiectiv sau scop ce nu vizează doar propria persoană). El a menţionat că, dintre cele trei componente, cea mai puţin importantă este plăcerea şi a adăugat: „E demn de remarcat acest lucru deoarece foarte mulţi oameni se concentrează în viaţă asupra căutării plăcerii“. Care este punctul de vedere al Bibliei în această privinţă?

12 Regele Solomon al Israelului antic a scris: „Am zis în inima mea: «Hai! Vreau să te încerc cu veselie şi gustă plăcerea». Dar iată, şi aceasta este deşertăciune. Am zis râsului: «Eşti o nebunie!» şi veseliei: «La ce foloseşti?»“ (Eclesiastul 2:1, 2). Din punct de vedere biblic, fericirea pe care o oferă plăcerea este, în cel mai bun caz, doar de moment. Dar ce se poate spune despre  implicarea în muncă? Ni s-a încredinţat cea mai importantă muncă la care am putea participa: predicarea Regatului şi facerea de discipoli (Matei 24:14; 28:19, 20). Împărtăşindu-le altora mesajul de salvare prezentat în Biblie, noi desfăşurăm o activitate care poate duce la salvarea noastră şi a celor care ne ascultă (1 Timotei 4:16). În calitate de „colaboratori ai lui Dumnezeu“, noi simţim că „este mai multă fericire în a da decât în a primi“ (1 Corinteni 3:9; Faptele 20:35). Această lucrare conferă sens vieţii noastre şi-i dă Creatorului posibilitatea de a-i răspunde celui care îl batjocoreşte, lui Satan Diavolul (Proverbele 27:11). Da, Iehova ne arată că devoţiunea sfântă ne aduce o fericire autentică şi durabilă. — 1 Timotei 4:8.

13. a) De ce este Şcoala de Minister Teocratic o binecuvântare de care ne putem bucura? b) Ce foloase v-a adus Şcoala de Minister Teocratic?

13 Un program de instruire important şi eficient. Amintindu-şi de copilărie, Gerhard, care slujeşte acum ca bătrân într-o congregaţie a Martorilor lui Iehova, spune: „În copilărie, am avut mari dificultăţi de vorbire. Când eram într-o situaţie dificilă, abia puteam să articulez cuvintele şi începeam să mă bâlbâi. Am dezvoltat un complex de inferioritate şi, ca urmare, eram deprimat. Părinţii mei au aranjat să urmez un curs pentru corectarea defectelor de vorbire, dar eforturile lor au fost în zadar. Problema mea nu era de natură fizică, ci de natură psihologică. Exista însă o măsură minunată de la Iehova: Şcoala de Minister Teocratic. Înscriindu-mă la această şcoală, am prins curaj. Am făcut tot posibilul să aplic ceea ce învăţam. Şi a dat rezultate! Am reuşit să vorbesc mai fluent, nu am mai fost deprimat şi am devenit mai curajos în lucrare. Acum reuşesc să ţin chiar şi cuvântări publice. Îi sunt cu adevărat recunoscător lui Iehova, care m-a ajutat să am o viaţă mai bună prin intermediul acestei şcoli“. Nu este un motiv de bucurie modul în care ne instruieşte Iehova ca să-i efectuăm lucrarea?

14, 15. Ce ajutor avem la dispoziţie când trecem prin momente grele? Daţi un exemplu.

14 Prietenia cu Iehova şi sprijinul familiei internaţionale de fraţi în care domneşte unitatea. Katrin, care locuieşte în Germania, s-a îngrozit când a auzit ştirile despre un puternic cutremur urmat de tsunami în sud-estul Asiei. Fiica ei vizita Thailanda când a avut loc dezastrul. Timp de 32 de ore, această mamă nu a ştiut dacă fiica ei mai era în viaţă sau dacă se afla printre victimele al căror număr creştea de la o oră la alta. Ce uşurare a simţit Katrin când a primit în cele din urmă la telefon asigurarea că fiica ei era teafără!

15 Ce a ajutat-o pe Katrin pe parcursul acelor ore de mare nelinişte? Ea scrie: „Am petrecut aproape tot acest timp rugându-mă lui Iehova. Am observat de repetate ori cât de multă putere şi pace a minţii mi-a dat acest lucru. În plus, unii fraţi spirituali iubitori m-au vizitat şi m-au întărit“ (Filipeni 4:6, 7). Nu-i aşa că situaţia ei ar fi fost mult mai grea dacă în acele ore de coşmar n-ar fi simţit foloasele rugăciunilor adresate lui Iehova şi sprijinul fraţilor spirituali  iubitori? Da, relaţiile noastre de prietenie cu Iehova şi cu Fiul său şi asocierea strânsă cu familia creştină de fraţi constituie o binecuvântare unică, mult prea preţioasă pentru a fi luată ca de la sine înţeles!

16. Daţi un exemplu care arată cât de valoroasă este speranţa învierii.

16 Speranţa de a-i revedea pe cei dragi care au murit (Ioan 5:28, 29). Un tânăr pe nume Matthias a crescut într-o familie de Martori ai lui Iehova. Fără să înţeleagă cât de binecuvântat era, la vârsta adolescenţei el s-a îndepărtat de congregaţia creştină. Acum el scrie: „N-am purtat niciodată o conversaţie profundă cu tata. De fapt, de-a lungul anilor, am avut multe discuţii în contradictoriu. Cu toate acestea, tata mi-a vrut întotdeauna binele. El m-a iubit mult, lucru pe care eu nu l-am înţeles la vremea aceea. În 1996, pe când stăteam la căpătâiul lui, ţinându-i mâna şi plângând cu amar, i-am spus că îl iubeam foarte mult şi că îmi părea nespus de rău pentru tot ce făcusem. Însă el nu putea să mă audă. După o suferinţă de scurtă durată, a încetat din viaţă. Dacă voi trăi să-mi văd tatăl la înviere, vom recupera ce am pierdut. Şi fără îndoială el va fi fericit să afle că acum slujesc ca bătrân şi că atât eu, cât şi soţia mea avem privilegiul de a sluji ca pionieri“. Ce binecuvântare este pentru noi speranţa învierii!

„El nu-i adaugă nici o durere“

17. De ce ne este de folos să medităm la binecuvântările pe care ni le dă Iehova?

17 Isus Cristos a spus despre Tatăl său ceresc: „El face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi face să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi“ (Matei 5:45). Dacă Iehova le dă binecuvântări până şi celor nedrepţi şi răi, cu atât mai mult îi binecuvântează pe cei ce umblă pe calea integrităţii! În Psalmul 84:11 se spune că Iehova „nu lipseşte de nici un bine pe cei care umblă în neprihănire“. Când medităm la grija şi interesul deosebit pe care îl manifestă faţă de cei care-l iubesc, inima noastră se umple de bucurie şi de recunoştinţă!

18. a) De ce se poate spune că Iehova nu adaugă nici o durere la binecuvântarea pe care ne-o dă? b) De ce suferă mulţi slujitori loiali ai lui Dumnezeu?

18 „Binecuvântarea lui Iehova“ — acesta este motivul prosperităţii spirituale de care se bucură poporul său! Suntem asiguraţi că „el nu-i adaugă nici o durere“ (Proverbele 10:22NW). Atunci de ce se confruntă mulţi slujitori loiali ai lui Dumnezeu cu încercări care le produc multă durere şi suferinţă? Problemele şi necazurile pe care le întâmpinăm au în principal trei cauze: 1) propria noastră înclinaţie spre păcat (Geneza 6:5; 8:21; Iacov 1:14, 15); 2) Satan şi demonii lui (Efeseni 6:11, 12) şi 3) lumea nelegiuită (Ioan 15:19). Deşi Iehova permite să ni se întâmple lucruri rele, nu el este sursa lor. De fapt, „orice dar bun şi orice cadou perfect este de sus, căci coboară de la Tatăl luminilor cereşti“ (Iacov 1:17). Binecuvântările lui Iehova nu cauzează durere.

19. Ce le rezervă viitorul celor care continuă să umble în integritate?

19 Prosperitatea spirituală este indisolubil legată de apropierea de Dumnezeu. Când cultivăm relaţii strânse cu el, noi ‘acumulăm la loc sigur o temelie excelentă pentru viitor, ca să apucăm ferm adevărata viaţă’ — viaţa veşnică (1 Timotei 6:12, 17–19). În lumea nouă a lui Dumnezeu, la bogăţiile spirituale se vor adăuga binecuvântări fizice. Toţi cei ce continuă ‘să asculte de glasul’ lui Iehova vor avea parte de adevărata viaţă (Deuteronomul 28:2). Să fim deci ferm hotărâţi să continuăm, plini de bucurie, să umblăm în integritate!

Ce aţi reţinut?

• De ce nu e înţelept să ne gândim prea mult la viitor?

• De ce binecuvântări ne bucurăm în prezent?

• De ce suferă slujitorii fideli ai lui Dumnezeu?

[Întrebări de studiu]