Vă amintiţi?

V-au plăcut ultimele numere ale Turnului de veghe? Dacă da, încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

De ce se comite astăzi atât de mult rău?

Una dintre cauze este înclinaţia omului spre rău (Geneza 8:21). O altă cauză este că majorităţii oamenilor le lipseşte cunoştinţa exactă despre voinţa lui Dumnezeu. În plus, Satan, care este la originea răului, continuă să se amestece în treburile oamenilor. — 1/1, paginile 4–6.

Care sunt câteva efecte pozitive ale unui cuvânt bun spus la timpul potrivit (Proverbele 12:25)?

Un cuvânt bun poate clădi în cel căruia îi este adresat încrederea în sine, îl poate stimula şi încuraja şi îi poate da sentimentul apartenenţei. În plus, dorinţa de a lăuda ne ajută să vedem ce e bun în alţii. — 1/1, paginile 16–17.

Ce se afla în arca legământului?

În arca, sau chivotul, legământului se aflau cele două table de piatră ale Legii şi un vas cu mană. După răzvrătirea lui Core, în arcă a fost pus toiagul lui Aaron pentru a sluji ca mărturie împotriva acelei generaţii (Evrei 9:4). Se pare că toiagul şi vasul cu mană au fost scoase din arcă înainte de dedicarea templului lui Solomon. — 15/1, pagina 31.

De ce evreii din timpul lui Neemia trebuiau să aducă lemne la templu?

Legea mozaică nu prevedea o ofrandă de lemne. Însă, în timpul lui Neemia, era necesară aprovizionarea continuă cu lemne pentru arderea jertfelor pe altar. — 1/2, pagina 11.

Ce este Fragmentul Muratorian?

Fragmentul Muratorian aparţine unui manuscris în limba latină. Iniţial, textul a fost redactat în limba greacă, spre sfârşitul secolului al II-lea e.n. El conţine cea mai veche listă a cărţilor Scripturilor greceşti creştine considerate canonice, precum şi comentarii despre aceste cărţi şi scriitorii lor. — 15/2, paginile 13–14.

De ce a refuzat regina persană Vasti să vină înaintea regelui (Estera 1:10–12)?

Biblia nu ne dezvăluie motivul. Potrivit unor biblişti, regina a refuzat să se supună acelui ordin deoarece nu era dispusă să se înjosească în faţa invitaţilor beţi ai regelui. Sau poate că această regină deosebit de frumoasă nu era supusă, fiind astfel un exemplu negativ pentru celelalte soţii din Imperiul Persan. — 1/3, pagina 9.

În ce fel suntem eliberaţi prin răscumpărare?

Jertfa lui Isus ne poate elibera de păcatul moştenit şi de efectele lui dezastruoase (Romani 6:23). Această jertfă îi eliberează pe creştinii adevăraţi şi de povara unei conştiinţe încărcate. În plus, având credinţă în răscumpărare putem fi eliberaţi de teama de a nu fi dezaprobaţi de Dumnezeu (1 Ioan 2:1). — 15/3, pagina 8.

Ce putem învăţa din interdicţia impusă de Legea mozaică de a nu fierbe un ied în laptele mamei lui (Exodul 23:19)?

Se pare că fierberea iedului în laptele mamei lui era un ritual păgân de aducere a ploii (Leviticul 20:23). Dumnezeu a prevăzut ca laptele mamei să hrănească iedul şi să-l ajute să crească. A găti iedul în laptele propriei mame ar însemna să dispreţuieşti relaţia stabilită şi sfinţită de Dumnezeu dintre un părinte şi copilul lui. Această interdicţie reflectă tandra compasiune a lui Dumnezeu. — 1/4, pagina 31.