Să ne opunem lui Satan, şi el va fugi!

„Supuneţi-vă . . . lui Dumnezeu; dar opuneţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi.“ — IACOV 4:7.

1, 2. a) Ce caracteristică a Diavolului transpare din cuvintele consemnate în Isaia, capitolul 14? b) La ce întrebări vom găsi răspuns?

DIAVOLUL este aroganţa în persoană. Mândria sa transpare din cuvintele consemnate de Isaia, un profet al lui Dumnezeu. Cu mai bine de un secol înainte ca Babilonul să devină puterea mondială dominantă, poporul lui Iehova a fost prezentat rostind următoarele cuvinte împotriva „împăratului Babilonului“: „Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui până la ceruri, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de scaunul [stelele, NW] lui Dumnezeu [regii din linia regală a lui David]; . . . voi fi ca Cel Prea Înalt»“ (Isaia 14:3, 4, 12–15; Numeri 24:17). „Împăratul Babilonului“ a manifestat o mândrie asemănătoare celei dovedite de Satan, „dumnezeul acestui sistem de lucruri“ (2 Corinteni 4:4). Dar, aşa cum dinastia babiloniană a cunoscut un sfârşit ruşinos, şi în cazul lui Satan aroganţa va duce la dezastru.

2 Însă atât timp cât Diavolul există, poate că ne frământă întrebări cum ar fi: Ar trebui să ne fie frică de Satan? De ce îi instigă el pe oameni să-i persecute pe creştini? Ce putem face pentru a nu fi înşelaţi de Diavol?

Ar trebui să ne fie frică de Diavol?

3, 4. De ce creştinii unşi şi însoţitorii lor nu se tem de Diavol?

3 Creştinii unşi găsesc foarte încurajatoare următoarele cuvinte ale lui Isus Cristos: „Nu te teme de lucrurile pe care eşti pe punctul de a le suferi. Iată! Diavolul va continua să-i arunce pe unii dintre voi în închisoare ca să fiţi puşi la încercare în mod deplin şi ca să aveţi un necaz de zece zile. Dovedeşte-te fidel până la moarte, şi îţi voi da coroana vieţii“ (Revelaţia 2:10). Creştinii unşi şi însoţitorii lor care au speranţă pământească nu se tem de Diavol, dar nu pentru că au un curaj înnăscut. Lor nu le este frică de Diavol deoarece au o teamă reverenţioasă faţă de Dumnezeu şi ‘găsesc adăpost la umbra aripilor Sale’. — Psalmii 34:9; 36:7.

4 În secolul I, în pofida tuturor lucrurilor pe care le-au suferit, discipolii neînfricaţi ai lui Isus Cristos s-au dovedit fideli până la moarte. Ei nu au permis ca frica de ceea ce le-ar fi putut face Satan să-i paralizeze, deoarece ştiau că Iehova nu avea să-i părăsească niciodată pe cei care Îi rămâneau loiali. În mod asemănător, în pofida persecuţiilor înverşunate, creştinii unşi şi însoţitorii lor din zilele noastre sunt hotărâţi să-şi păstreze neştirbită integritatea faţă de Dumnezeu.  Totuşi, apostolul Pavel a lăsat să se înţeleagă că Diavolul ar putea pricinui moartea. Nu ar trebui deci să ne fie frică?

5. Ce învăţăm din Evrei 2:14, 15?

5 Pavel a spus că Isus ‘a fost părtaş sângelui şi cărnii’ pentru ca „prin moartea lui să-l reducă la nimic pe cel care are mijloacele de a cauza moartea, adică pe Diavolul, şi să-i elibereze pe toţi cei care, de teama morţii, erau supuşi sclaviei toată viaţa“ (Evrei 2:14, 15). Satan, „cel care are mijloacele de a cauza moartea“, a pus stăpânire pe Iuda Iscariot şi apoi s-a folosit de conducătorii evrei şi de romani pentru a-l ucide pe Isus (Luca 22:3; Ioan 13:26, 27). Însă, prin moartea sa de jertfă, Isus îi eliberează pe oamenii păcătoşi de sub stăpânirea lui Satan şi ne dă posibilitatea să obţinem viaţă veşnică. — Ioan 3:16.

6, 7. În ce măsură are Satan mijloacele de a cauza moartea?

6 În ce măsură are Diavolul mijloacele de a cauza moartea? Încă de când a început să practice răutatea, el a semănat moarte în omenire prin minciunile lui şi prin influenţa lui rea. Astfel, Adam a păcătuit şi, ca urmare, a transmis păcatul şi moartea întregii familii umane (Romani 5:12). În plus, slujitorii pământeşti ai lui Satan i-au persecutat pe închinătorii lui Iehova şi chiar i-au omorât pe unii dintre ei, aşa cum au făcut şi cu Isus Cristos.

7 Totuşi, nu trebuie să credem că Diavolul poate cauza moartea oricui doreşte el. Dumnezeu îi ocroteşte pe cei care îi aparţin Lui şi nu-i va permite niciodată lui Satan să-i şteargă din existenţă pe toţi închinătorii adevăraţi de pe pământ (Romani 14:8). Este adevărat, Iehova permite ca poporul său să fie persecutat şi chiar ca unii dintre noi să moară în urma atacurilor Diavolului. Însă Scripturile conţin minunata speranţă a învierii tuturor celor ale căror nume se află în „cartea [lui Dumnezeu] de aducere aminte“ — iar Diavolul nu poate face absolut nimic pentru a împiedica împlinirea acestei speranţe! — Maleahi 3:16; Ioan 5:28, 29; Faptele 24:15.

De ce ne persecută Satan?

8. De ce aduce Diavolul persecuţii asupra slujitorilor lui Dumnezeu?

8 Faptul că suntem slujitori loiali ai lui Dumnezeu este principalul motiv pentru care Diavolul aduce persecuţii asupra noastră. Scopul său este să ne facă să ne renegăm credinţa. Noi ţinem mult la relaţiile de prietenie cu Tatăl nostru ceresc, dar Satan vrea să ne distrugă aceste relaţii. Lucrul acesta n-ar trebui să ne surprindă. În Eden, Iehova a prezis că între „femeia“ lui simbolică şi „şarpe“, precum şi între „sămânţa“ femeii şi „sămânţa“ şarpelui avea să existe duşmănie (Geneza 3:14, 15). Scripturile îl  identifică pe Diavol drept „şarpele originar“ şi arată că el mai are acum doar o scurtă perioadă de timp şi că este cuprins de o furie mare (Revelaţia 12:9, 12). Pe măsură ce duşmănia dintre cele două „seminţe“ continuă, cei care îi slujesc cu fidelitate lui Iehova se pot aştepta la persecuţii (2 Timotei 3:12). Înţelegi deci motivul pentru care suntem ţinta persecuţiilor lui Satan?

9, 10. Ce controversă a ridicat Diavolul, şi ce legătură are aceasta cu comportarea oamenilor?

9 Diavolul a ridicat controversa privitoare la suveranitatea universală. Pe lângă aceasta, el a pus la îndoială integritatea oamenilor faţă de Creator. Satan a adus persecuţii asupra lui Iov, care era un om drept. De ce? Pentru a-i ştirbi integritatea faţă de Iehova. În situaţia aceea, soţia sa şi cei trei ‘mângâietori care i-au provocat suferinţă’ lui Iov au făcut jocul Diavolului. Cartea lui Iov arată că Diavolul l-a sfidat pe Dumnezeu, afirmând că dacă i se va permite să-i pună la încercare pe oameni, nici unul nu-i va rămâne loial lui Dumnezeu. Iov însă a rămas neclintit în integritatea sa, dovedind astfel că Satan este un mincinos (Iov 1:8—2:9; 16:2NW; 27:5; 31:6). Diavolul îi persecută pe Martorii lui Iehova de azi urmărind să le ştirbească integritatea şi să-şi justifice afirmaţiile.

10 Cunoaşterea faptului că Diavolul instigă la persecuţii împotriva noastră deoarece caută cu disperare să ne ştirbească integritatea poate să ne ajute să fim curajoşi şi tari (Deuteronomul 31:6). Dumnezeul nostru este Suveranul universului, şi el ne va ajuta să rămânem integri. Să ne străduim întotdeauna să-i bucurăm inima lui Iehova păstrându-ne integritatea şi astfel să-i dăm posibilitatea să-i răspundă celui care-l batjocoreşte, adică lui Satan Diavolul. — Proverbele 27:11.

„Eliberează-ne de cel rău“

11. Cum trebuie înţeleasă cererea „nu ne duce în ispită“?

11 Nu e uşor să ne păstrăm integritatea; pentru a rămâne integri, este necesar să ne rugăm cu sinceritate. Cuvintele rugăciunii model ne pot fi de mare ajutor. Isus a spus printre altele: „Nu ne duce în ispită, ci eliberează-ne de cel rău“ (Matei 6:13). Iehova nu ne ispiteşte să păcătuim (Iacov 1:13). Scripturile spun uneori că Dumnezeu face sau cauzează unele lucruri când, de fapt, el doar le permite (Rut 1:20, 21). Aşadar, când ne rugăm aşa cum ne-a sugerat Isus, noi îi cerem lui Iehova să nu ne lase să cedăm ispitei. Iar el ne va asculta cererea, deoarece iată ce asigurare ne dă Biblia: „Dumnezeu este fidel şi nu va permite să fiţi ispitiţi peste ceea ce puteţi îndura, ci, împreună cu ispita, va pregăti şi calea de ieşire, ca să o puteţi suporta“. — 1 Corinteni 10:13.

12. De ce includem în rugăciune cererea „eliberează-ne de cel rău“?

12 În rugăciunea model, după ce a amintit de ispită, Isus a spus: „Eliberează-ne de cel rău“. Unele traduceri ale Bibliei redau această propoziţie astfel: „Eliberează-ne de rău“ (King James Version; Revised Standard Version) sau „Apără-ne de rău“ (Contemporary English Version). Însă expresia grecească tradusă aici prin „eliberează-ne de“ este folosită mai ales cu privire la persoane, iar evanghelia după Matei îl numeşte pe Diavol „Ispititorul“, ceea ce arată că este vorba despre o persoană (Matei 4:3, 11). Aşadar, este important să ne rugăm ca Iehova să ne elibereze de „cel rău“, adică de Satan Diavolul. El încearcă să ne determine să păcătuim împotriva lui Dumnezeu (1 Tesaloniceni 3:5). Când spunem „eliberează-ne de cel rău“, noi îi cerem Tatălui nostru  ceresc să ne îndrume şi să ne ajute să nu fim înşelaţi de Diavol.

Să nu ne lăsăm înşelaţi de Diavol

13, 14. De ce trebuiau corintenii să-şi schimbe modul de a acţiona faţă de un fost membru al congregaţiei care fusese imoral?

13 Când i-a îndemnat pe creştinii din Corint să fie iertători, Pavel a scris: „Ceea ce îi iertaţi cu bunătate cuiva, şi eu iert. Cât despre mine însă, ceea ce am iertat cu bunătate, dacă am iertat cu bunătate ceva, a fost de dragul vostru în faţa lui Cristos; ca să nu fim înşelaţi de Satan, căci nu suntem în ignoranţă despre planurile lui“ (2 Corinteni 2:10, 11). Diavolul ne poate înşela în multe feluri. Dar de ce a spus Pavel cuvintele de mai sus?

14 Pavel îi mustrase pe corinteni deoarece îi permiseseră unui om imoral să rămână în congregaţie. Ce bucuros trebuie să fi fost Satan că reputaţia congregaţiei era pătată deoarece tolera ‘aşa o fornicaţie cum nu exista nici printre naţiuni’. În cele din urmă, păcătosul a fost exclus (1 Corinteni 5:1–5, 11–13). Mai târziu, el s-a căit. Dacă corintenii refuzau să-l ierte şi să-l reintegreze în congregaţie, însemna că Diavolul îi înşela încă o dată. În ce fel? Corintenii s-ar fi dovedit aspri şi neîndurători, la fel ca Satan. Dacă cel care se căise ajungea să fie „copleşit de prea multă mâhnire“ renunţând să mai depună eforturi pentru a-i sluji lui Dumnezeu, mai ales bătrânii ar fi fost răspunzători pentru acest lucru înaintea lui Iehova, Dumnezeul cel îndurător (2 Corinteni 2:7, Cornilescu, 1996; Iacov 2:13; 3:1). Desigur, nici un creştin adevărat nu ar dori să-l imite pe Satan fiind crud, aspru sau neîndurător.

Apăraţi de armura care provine de la Dumnezeu

15. Ce război ducem, şi ce trebuie să facem pentru a ieşi învingători?

15 Dacă dorim ca Dumnezeu să ne elibereze de Diavol, trebuie să ducem un război spiritual împotriva forţelor spirituale rele. Pentru a ieşi învingători în confruntarea cu aceste spirite puternice trebuie să purtăm „armura completă care provine de la Dumnezeu“ (Efeseni 6:11–18). Un element al acestei armuri este „platoşa dreptăţii“ (Efeseni 6:14). Regele Saul din Israelul antic nu a ascultat de Dumnezeu şi, prin urmare, nu a mai avut spiritul sfânt (1 Samuel 15:22, 23). În ce ne priveşte, dacă practicăm dreptatea şi purtăm întreaga armura spirituală, vom avea spiritul sfânt al lui Dumnezeu şi ocrotirea necesară împotriva lui Satan şi a demonilor, îngerii lui răi. — Proverbele 18:10.

16. Cum putem fi ocrotiţi şi în continuare împotriva forţelor spirituale rele?

16 Pentru a fi ocrotiţi şi în continuare împotriva forţelor spirituale rele, trebuie, printre altele, să citim şi să studiem cu regularitate Cuvântul lui Dumnezeu, folosindu-ne cu eficienţă de publicaţiile furnizate de „administratorul fidel“ (Luca 12:42). Astfel, ne vom umple mintea cu lucruri spirituale sănătoase, în armonie cu sfatul dat de Pavel: „Fraţilor, toate lucrurile care sunt adevărate, toate lucrurile care sunt de un interes serios, toate lucrurile care sunt drepte, toate lucrurile care sunt caste, toate lucrurile care merită să fie îndrăgite, toate lucrurile care au o bună reputaţie, dacă există vreo virtute şi dacă există vreun lucru demn de laudă, continuaţi să reflectaţi la aceste lucruri“. — Filipeni 4:8.

17. Ce ne va ajuta să fim predicatori eficienţi ai veştii bune?

 17 Iehova ne ajută să avem „picioarele încălţate cu echipamentul veştii bune a păcii“ (Efeseni 6:15). Participând cu regularitate la întrunirile creştine suntem echipaţi să anunţăm vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu. Ce bucuroşi suntem când îi ajutăm pe oameni să înveţe adevărul lui Dumnezeu şi să obţină libertatea spirituală (Ioan 8:32)! „Sabia spiritului, adică cuvântul lui Dumnezeu“ ne este indispensabilă pentru a respinge învăţăturile false şi pentru „a răsturna lucruri puternic fortificate“ (Efeseni 6:17; 2 Corinteni 10:4, 5). Folosind cu măiestrie Biblia, Cuvântul scris al lui Dumnezeu, reuşim să învăţăm adevărul şi nu cădem pradă înşelătoriilor Diavolului.

18. Cum putem „sta ferm împotriva maşinaţiilor Diavolului“?

18 Înainte de a prezenta componentele armurii spirituale pe care trebuie să o purtăm, Pavel a spus: „Continuaţi să căpătaţi putere în Domnul şi în tăria forţei sale. Îmbrăcaţi-vă cu armura completă care provine de la Dumnezeu, ca să puteţi sta ferm împotriva maşinaţiilor Diavolului“ (Efeseni 6:10, 11). Cuvântul grecesc tradus prin „a sta ferm“ evocă imaginea unui soldat care rămâne pe poziţie. Noi rămânem pe poziţie în războiul spiritual, cu toate că Satan foloseşte diverse maşinaţii urmărind să ne distrugă unitatea, să ne corupă învăţăturile sau să ne ştirbească integritatea faţă de Dumnezeu. Dar atacurile Diavolului nu au avut succes şi nici nu vor avea vreodată! *

Să ne opunem Diavolului, şi va fugi

19. Care este o modalitate prin care ne putem opune cu fermitate Diavolului?

19 Putem fi triumfători în războiul nostru spiritual împotriva Diavolului şi a forţelor spirituale rele aflate sub comanda lui. Nu avem nici un motiv să tremurăm de frica lui Satan, întrucât discipolul Iacov a scris: „Supuneţi-vă . . . lui Dumnezeu; dar opuneţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi“ (Iacov 4:7). O modalitate prin care ne putem opune cu fermitate lui Satan şi fiinţelor spirituale rele aliate lui este să nu avem nimic de-a face cu practicile oculte sau magice şi cu cei care se implică în acestea. Scripturile arată clar că slujitorii lui Iehova nu trebuie să caute semne prevestitoare, nici să se implice în astrologie, divinaţie şi spiritism. Dacă suntem activi şi tari din punct de vedere spiritual, nu trebuie să ne temem că cineva ne va face farmece. — Numeri 23:23; Deuteronomul 18:10–12; Isaia 47:12–15; Faptele 19:18–20.

20. Cum ne putem opune Diavolului?

20 Noi ne ‘opunem Diavolului’ dacă respectăm normele şi adevărurile biblice şi dacă luăm poziţie fermă împotriva lui. Lumea este în deplin acord cu Satan, deoarece el este dumnezeul ei (2 Corinteni 4:4). Ştiind acest lucru, noi respingem caracteristicile lumii, cum ar fi mândria, egoismul, imoralitatea, violenţa şi materialismul. Ştim, din episodul în care Isus a fost ispitit în pustiu, că Diavolul a fugit când Fiul lui Dumnezeu s-a împotrivit atacurilor sale folosind Scripturile (Matei 4:4, 7, 10, 11). În mod asemănător, Satan va fi învins şi ‘va fugi de la noi’ dacă ne supunem fără rezerve lui Iehova şi ne bazăm pe El prin intermediul rugăciunii (Efeseni 6:18). Întrucât beneficiem de ajutorul lui Iehova Dumnezeu şi al Fiului său iubit, nimeni nu ne va putea provoca un prejudiciu iremediabil, nici măcar Diavolul! — Psalmul 91:9–11.

[Notă de subsol]

^ par. 18 Pentru informaţii suplimentare privind armura spirituală care provine de la Dumnezeu, vezi Turnul de veghe din 15 mai 1992, paginile 21–23.

Cum aţi răspunde?

• Ar trebui să ne fie frică de Satan Diavolul?

• De ce aduce Satan persecuţii asupra creştinilor?

• De ce ne rugăm ca Iehova să ne elibereze de „cel rău“?

• Cum putem ieşi învingători în războiul nostru spiritual?

[Întrebări de studiu]

[Legenda ilustraţiei de la pagina 26]

Continuatorii neînfricaţi ai lui Cristos care au trăit în secolul I s-au dovedit fideli până la moarte

[Legenda ilustraţiei de la pagina 27]

Diavolul nu poate împiedica învierea celor care sunt în memoria lui Iehova

[Legenda fotografiei de la pagina 28]

Ceri în rugăciune ca Iehova să te elibereze de „cel rău“?

[Legenda fotografiei de la pagina 29]

Porţi „armura completă care provine de la Dumnezeu“?