Cum ne influenţează îngerii

DESCRIIND viziunea pe care a avut-o despre familia de îngeri a lui Dumnezeu, profetul Daniel a scris: „Mii de mii de slujitori [îngeri] Îi slujeau [lui Dumnezeu] şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui“ (Daniel 7:10). Acest verset dezvăluie scopul pe care l-a avut Dumnezeu când i-a creat pe îngeri, şi anume acela de a-i sluji şi de a-i îndeplini cu promptitudine instrucţiunile.

Dumnezeu îi foloseşte pe îngeri la îndeplinirea unor misiuni ce au legătură cu oamenii. În acest articol vom vedea cum i-a folosit el pe îngeri pentru a-şi întări şi a-şi ocroti poporul, pentru a le transmite mesaje oamenilor şi pentru a-şi executa judecata asupra celor răi.

Îngerii îi întăresc şi îi ocrotesc pe oameni

De când au asistat la crearea Pământului şi a primilor oameni, creaturile spirituale au arătat un viu interes faţă de familia umană. În calitate de înţelepciune personificată, Isus Cristos, în existenţa sa preumană, a spus: „Lucrurile în care îmi găseam desfătarea erau în legătură cu fiii oamenilor“ (Proverbele 8:31NW). Iar Biblia ne dezvăluie că îngerii doresc „să-şi adâncească privirile“ în profeţiile despre Cristos şi despre viitorul care le-a fost revelat profeţilor lui Dumnezeu. — 1 Petru 1:11, 12.

De-a lungul timpului, îngerii au observat că majoritatea oamenilor nu i-au slujit Creatorului lor iubitor. Cât de mult trebuie să-i fi întristat pe îngerii fideli lucrul acesta! Pe de altă parte, ori de câte ori un păcătos se căieşte şi se întoarce la Iehova, ‘este bucurie printre îngeri’ (Luca 15:10). Îngerii sunt profund interesaţi de binele slujitorilor lui Dumnezeu, iar Iehova i-a folosit de multe ori pentru a-i întări şi a-i ocroti pe slujitorii săi de pe pământ (Evrei 1:14). În continuare vom vedea câteva exemple.

Doi îngeri i-au ajutat pe dreptul Lot şi pe fiicele sale să-şi scape viaţa, scoţându-i din oraşele nelegiuite Sodoma şi Gomora şi însoţindu-i în afara zonei aflate în pericol (Geneza 19:1, 15–26). * Câteva secole mai târziu, când profetul Daniel a fost aruncat într-o groapă cu  lei, aceştia nu i-au făcut nimic. De ce? Iată cuvintele sale: „Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor“ (Daniel 6:22). Îngerii l-au susţinut pe Isus la începutul ministerului său pământesc (Marcu 1:13). Şi, cu puţin înainte ca el să moară, i-a apărut un înger care „l-a întărit“ (Luca 22:43). Ce binecuvântare trebuie să fi fost pentru Isus sprijinul oferit de înger în acele clipe decisive din viaţa sa! Tot un înger l-a eliberat din închisoare pe apostolul Petru. — Faptele 12:6–11.

Ne ocrotesc îngerii astăzi? Dacă ne închinăm lui Iehova în armonie cu cerinţele exprimate în Cuvântul său, avem asigurarea că îngerii săi puternici şi invizibili ne oferă protecţie. Biblia promite: „Îngerul DOMNULUI tăbărăşte în jurul celor care se tem de El şi-i scapă“. — Psalmul 34:7.

Însă trebuie să ştim că îngerii se află în primul rând în serviciul lui Dumnezeu, nu al oamenilor (Psalmul 103:20, 21). Ei răspund la poruncile lui Dumnezeu, nu la chemările sau la cererile oamenilor. Prin urmare, lui Iehova Dumnezeu trebuie să-i adresăm implorări, nu îngerilor (Matei 26:53). Bineînţeles că, întrucât nu-i vedem, nu putem şti în ce măsură sunt folosiţi ei de Dumnezeu pentru a-i ajuta pe oameni. Ştim însă că Iehova îi sprijină „pe aceia a căror inimă este întreagă înaintea Lui“ (2 Cronici 16:9; Psalmul 91:11). Şi avem asigurarea că, „indiferent ce am cere potrivit voinţei sale, el [Dumnezeu] ne ascultă“. — 1 Ioan 5:14.

De asemenea, Biblia ne spune că rugăciunile şi închinarea noastră trebuie să fie îndreptate numai spre Dumnezeu (Exodul 20:3–5; Psalmul 5:1, 2; Matei 6:9). Îngerii fideli ne încurajează să procedăm astfel. De exemplu, când apostolul Ioan a încercat să se închine unui înger, acea creatură spirituală l-a mustrat, spunându-i: „Ai grijă! Nu face lucrul acesta! . . . Închină-te lui Dumnezeu“. — Revelaţia 19:10.

Îngerii transmit mesaje din partea lui Dumnezeu

Cuvântul „înger“ înseamnă „mesager“, iar acesta este alt mod în care îngerii îi slujesc lui Dumnezeu: ca mesageri trimişi de el la oameni. De exemplu, „îngerul Gabriel a fost trimis din partea lui Dumnezeu într-un oraş din Galileea numit Nazaret“. De ce? Pentru a înştiinţa o tânără pe nume Maria că, deşi fecioară, va concepe şi va naşte un fiu care se va numi Isus (Luca 1:26–31). Tot un înger a fost trimis la nişte păstori care se aflau pe câmp pentru a le spune că se născuse „Cristos, Domnul“ (Luca 2:8–11). În mod asemănător, îngerii le-au transmis mesaje din partea lui Dumnezeu lui Avraam, lui Moise, lui Isus şi altor oameni despre care vorbeşte Biblia. — Geneza 18:1–5, 10; Exodul 3:1, 2; Luca 22:39–43.

Cum slujesc îngerii astăzi ca mesageri ai lui Dumnezeu? Ne vom referi la lucrarea despre care Isus a profeţit că va fi înfăptuită de continuatorii săi înainte de încheierea actualului sistem de lucruri. El a spus: „Această veste bună a regatului va fi predicată pe tot pământul locuit ca mărturie pentru toate naţiunile; şi atunci va veni sfârşitul“ (Matei 24:3, 14). Anual, Martorii lui Iehova dedică peste un miliard de ore pentru a predica vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu. Dar ştiaţi că şi îngerii iau parte la această lucrare? Referindu-se la o viziune pe care o avusese, apostolul Ioan a spus:  „Am văzut un alt înger . . ., şi el avea o veste bună veşnică pentru a o declara ca ştiri îmbucurătoare celor care locuiesc pe pământ şi la orice naţiune şi trib şi limbă şi popor“ (Revelaţia 14:6, 7). Acest verset scoate în evidenţă cea mai importantă lucrare pe care o fac astăzi îngerii în folosul oamenilor.

Martorii lui Iehova sunt convinşi că au sprijinul îngerilor în lucrarea de predicare de la uşă la uşă. Deseori, ei iau legătura cu persoane care tocmai se rugaseră să fie ajutate să înţeleagă scopul lui Dumnezeu. Ca urmare a îndrumării îngerilor şi a activităţii desfăşurate de Martori, în fiecare an sute de mii de oameni ajung să-l cunoască pe Iehova. Fie ca şi tu să tragi foloase din această lucrare salvatoare de vieţi ce se desfăşoară sub îndrumarea îngerilor.

Îngerii execută judecata lui Dumnezeu

Deşi nu sunt împuterniciţi să-i judece pe oameni, îngerii nu sunt simpli spectatori (Ioan 5:22; Evrei 12:22, 23). Slujind ca executori, în trecut ei au dus la îndeplinire judecăţi divine. De exemplu, Dumnezeu a folosit îngeri în lupta împotriva egiptenilor din vechime, care îi ţineau pe israeliţi în sclavie (Psalmul 78:49). Cu altă ocazie, „îngerul lui Iehova“ a lovit într-o singură noapte o sută optzeci şi cinci de mii de soldaţi pe un câmp de luptă unde se afla tabăra unor duşmani ai poporului lui Dumnezeu. — 2 Împăraţi 19:35.

Şi în viitor, îngerii vor executa judecata nefavorabilă a lui Dumnezeu. Isus va veni „cu îngerii săi plini de putere într-un foc arzător, când va aduce răzbunare asupra celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu şi a celor care nu ascultă de vestea bună despre Domnul nostru Isus“ ( 2 Tesaloniceni 1:7, 8). Însă această distrugere va veni numai asupra celor ce nu acceptă mesajul predicat astăzi pe tot pământul cu sprijinul îngerilor. Cei ce îl caută pe Dumnezeu şi aplică în viaţă învăţăturile Bibliei vor scăpa nevătămaţi. — Ţefania 2:3.

Cât de recunoscători putem fi pentru îngerii fideli, care îndeplinesc întotdeauna poruncile lui Dumnezeu! Iehova îi foloseşte pentru a-i ajuta şi a-i ocroti pe slujitorii săi loiali de pe pământ. Lucrul acesta este deosebit de încurajator pentru noi întrucât există creaturi spirituale periculoase, numite demoni, care vor să ne facă rău.

Cine sunt demonii?

În următoarele cincisprezece secole după ce Satan a înşelat-o pe Eva în Eden, familia de îngeri a lui Dumnezeu a văzut cum Satan Diavolul a reuşit să-i îndepărteze de Dumnezeu pe toţi oamenii, cu  excepţia câtorva persoane fidele, între care Abel, Enoh şi Noe (Geneza 3:1–7; Evrei 11:4, 5, 7). Şi unii îngeri au trecut de partea lui Satan. Biblia îi numeşte spiritele care au fost neascultătoare „în zilele lui Noe“ (1 Petru 3:19, 20). Cum s-au dovedit ei neascultători?

Pe timpul lui Noe, un număr nespecificat de îngeri rebeli şi-au părăsit locul din familia cerească a lui Dumnezeu, au venit pe pământ şi şi-au luat corpuri fizice. De ce? Deoarece cultivaseră dorinţa de a avea relaţii sexuale cu femeile. Astfel, s-au născut nefilimii, care au devenit nişte uriaşi violenţi. În plus, „răutatea omului era mare pe pământ şi . . . toată imaginaţia gândurilor din inima lui era în fiecare zi numai răutate“. Totuşi, Iehova Dumnezeu n-a permis ca omenirea să se degradeze şi mai mult. El a adus un Potop mondial, în care au murit toţi oamenii răi şi nefilimii. Singurii oameni care au fost ocrotiţi au fost slujitorii fideli ai lui Dumnezeu. — Geneza 6:1–7, 17; 7:23.

Îngerii rebeli n-au fost distruşi în Potop, deoarece şi-au abandonat corpurile fizice şi s-au întors în domeniul spiritual ca fiinţe spirituale. După aceea, ei au fost numiţi demoni. Ei au trecut de partea lui Satan Diavolul, care este numit „conducătorul demonilor“ (Matei 12:24–27). Asemenea conducătorului lor, demonii sunt avizi după închinarea oamenilor.

Deşi demonii sunt periculoşi, nu trebuie să ne temem de ei. Puterea lor este limitată. Când îngerii neascultători s-au întors în cer, lor nu li s-a mai permis să se alăture familiei de îngeri fideli a lui Dumnezeu. Ei au pierdut privilegiul de a primi lumină spirituală de la Dumnezeu, rămânând doar cu o perspectivă sumbră de viitor. Aceşti îngeri neascultători au fost aruncaţi în Tartar, sau într-o stare de întuneric spiritual (2 Petru 2:4). Iehova îi ţine în „legături eterne“, ca să stea în întuneric spiritual. În plus, acum ei nu-şi mai pot lua corpuri umane. — Iuda 6.

Ce trebuie să faci?

Îi influenţează şi astăzi demonii pe oameni? Da, ei fac lucrul acesta recurgând la ‘maşinaţii’, sau ‘uneltiri’, cum sunt cele folosite de conducătorul lor, Satan Diavolul (Efeseni 6:11, 12; vezi şi Cornilescu, 1996). Dar, aplicând sfaturile din Cuvântul lui Dumnezeu, putem sta ferm împotriva demonilor. În plus, cei ce îl iubesc pe Dumnezeu beneficiază de protecţia îngerilor săi puternici.

Cât de important este deci să înveţi din Biblie care sunt cerinţele lui Dumnezeu şi să aplici în viaţă lucrurile învăţate! Poţi afla mai multe lucruri despre învăţăturile Bibliei luând legătura cu Martorii lui Iehova din zona în care locuieşti sau scriindu-le editorilor acestei reviste. Martorii lui Iehova vor fi bucuroşi să studieze gratuit Biblia cu tine, la o oră convenabilă ţie.

[Notă de subsol]

^ par. 7 În Biblie, îngerii sunt reprezentaţi ca nişte bărbaţi. Când li s-au arătat oamenilor, ei au avut întotdeauna înfăţişarea unor bărbaţi.

[Chenarul de la pagina 6]

CUM SUNT ORGANIZAŢI ÎNGERII

Marea familie de îngeri a lui Iehova este organizată astfel:

Îngerul cu cea mai mare putere şi autoritate este arhanghelul Mihail, sau Isus Cristos (1 Tesaloniceni 4:16; Iuda 9). Serafimii, heruvimii şi alţi îngeri îi sunt inferiori în rang.

Serafimii au o poziţie foarte înaltă în organizaţia cerească a lui Dumnezeu. Ei slujesc la tronul lui Dumnezeu. Însărcinarea lor este printre altele aceea de a declara sfinţenia lui Dumnezeu şi de a veghea ca poporul său să rămână curat din punct de vedere spiritual. — Isaia 6:1–3, 6, 7.

Heruvimii au legătură cu tronul lui Dumnezeu. Ei susţin maiestatea lui Iehova. — Psalmul 80:1; 99:1; Ezechiel 10:1, 2.

Alţi îngeri sunt reprezentanţi ai lui Iehova şi duc la îndeplinire voinţa divină.

[Legenda ilustraţiei de la pagina 4]

Îngerii i-au însoţit pe Lot şi pe fiicele sale într-un loc ferit de pericol

[Legenda ilustraţiei de la pagina 5]

Când apostolul Ioan a încercat să se închine unui înger, i s-a spus: „Nu face lucrul acesta!“

[Legenda ilustraţiei de la pagina 6]

Îngerii execută judecata lui Dumnezeu

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Tragi foloase din lucrarea de predicare ce se desfăşoară sub îndrumarea îngerilor?