De ce să ne însuşim valori spirituale

„Cine iubeşte argintul nu se satură niciodată de argint şi cine iubeşte bogăţia multă nu trage folos din ea.“ — Eclesiastul 5:10.

MUNCA excesivă duce la stres, iar stresul poate afecta sănătatea, ducând uneori chiar la moarte. Divorţul destramă în multe ţări familiile. De multe ori, în spatele acestor tragedii se află o preocupare exagerată pentru lucrurile materiale. În loc să se bucure de ceea ce au, oamenii ahtiaţi după bogăţii îşi doresc încontinuu mai mult, indiferent de consecinţe. Într-o carte cu sfaturi practice se spune: „A ţine pasul cu Ioneştii este o practică generală, chiar dacă Ionescu munceşte atât de mult, încât riscă să facă un infarct la 40 de ani“.

Goana după mai mult poate pune complet stăpânire pe cineva, răpindu-i orice bucurie, pe care altfel ar fi putut s-o aibă. Deseori, această slăbiciune a omului e exploatată de o forţă nebănuit de mare — publicitatea! Programele de radio şi de televiziune sunt saturate de reclame care îi încurajează pe oameni  să cumpere lucruri de care poate că n-au nevoie şi pe care probabil nici nu şi le permit. Toate acestea pot avea urmări grave.

Dorinţa nestăpânită de a avea mai mult are un efect subtil, dar devastator asupra noastră, atât pe plan fizic, cât şi moral. Înţeleptul rege Solomon a făcut următoarea observaţie: „O inimă liniştită este viaţa trupului“ (Proverbele 14:30). Însă neliniştea, surmenajul şi presiunile de a strânge bogăţii ne pot distruge sănătatea şi fericirea. Relaţiile cu ceilalţi au şi ele de suferit când obiectivele materialiste pun stăpânire pe viaţa noastră. Iar odată cu deteriorarea vieţii de familie şi a celei sociale, scade şi calitatea vieţii în general.

Superioritatea valorilor spirituale

„Nu vă mai conformaţi acestui sistem de lucruri“, a spus cu secole în urmă apostolul Pavel (Romani 12:2). Lumea îi iubeşte pe cei ce adoptă valorile ei (Ioan 15:19). Ea încearcă să le încânte oamenilor simţurile — văzul, auzul, gustul, mirosul şi pipăitul — pentru a-i convinge să adopte un stil de viaţă materialist. Accentul pus pe „dorinţa ochilor“ îi face să-şi dorească tot mai multe câştiguri materiale. — 1 Ioan 2:15–17.

Există însă valori mult superioare banilor, faimei şi bogăţiilor. Cu secole în urmă, regele Solomon a adunat tot ceea ce poate oferi lumea în privinţă materială. Şi-a construit case, a avut grădini, livezi, servitori, turme, cântăreţi şi cântăreţe, mult argint şi mult aur. Solomon i-a întrecut în bogăţii pe toţi înaintaşii săi. E prea puţin spus că a fost bogat — el a avut tot ce-şi poate dori un om. Totuşi, când s-a uitat la ce realizase, a afirmat: „Totul era deşertăciune şi goană după vânt“. — Eclesiastul 2:1–11.

Posedând o înţelepciune superioară, de origine divină, Solomon ştia că valorile spirituale pot aduce foloase mult mai mari. El a scris: „Să ascultăm încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om“. — Eclesiastul 12:13.

Mai preţioase decât aurul şi decât argintul sunt comorile care se găsesc în paginile Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia (Proverbele 16:16). Asemenea unor nestemate, adevărurile profunde din această carte aşteaptă să fie descoperite. Eşti dispus să sapi după ele (Proverbele 2:1–6)? Creatorul nostru, Sursa adevăratelor valori, te sfătuieşte să faci lucrul acesta şi-ţi promite că te va ajuta. Cum anume?

Iehova oferă adevăruri preţioase prin intermediul Cuvântului său, al spiritului său şi al organizaţiei sale (Psalmul 1:1–3; Isaia 48:17, 18;  Matei 24:45–47; 1 Corinteni 2:10). Examinând aceste „pietre rare“, de o valoare inestimabilă, ai şansa de a alege în cunoştinţă de cauză cel mai bun şi mai recompensator mod de viaţă. De fapt, Iehova, Creatorul nostru, ştie cel mai bine ce ne face cu adevărat fericiţi.

Biblia promovează cele mai înalte valori

Sfaturile sănătoase din Biblie sunt practice şi unice ca valoare. Normele morale susţinute de ea sunt inegalabile. Sfaturile ei aduc întotdeauna foloase. Ele au trecut proba timpului. Iată câteva exemple: munceşte cu conştiinciozitate, fii cinstit, foloseşte-ţi banii cu înţelepciune şi nu fi leneş. — Proverbele 6:6–8; 20:23; 31:16.

În acest sens, Isus a spus: „Încetaţi să vă mai acumulaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina rod şi unde hoţii sparg şi fură. Mai degrabă, acumulaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu rod şi unde hoţii nu sparg şi nu fură“. — Matei 6:19, 20.

Acest îndemn, dat acum 2 000 de ani, este la fel de valabil şi azi. În loc să intrăm într-o goană acerbă după bogăţii, putem trage foloase în prezent urmând un mod de viaţă mai bun. Secretul stă în acumularea de bogăţii spirituale, care aduc o viaţă cu adevărat fericită şi plină de satisfacţii. Dar cum putem face aceasta? Citind Biblia şi aplicând învăţăturile ei.

Valorile spirituale aduc foloase

Când sunt aplicate corect în viaţă, valorile spirituale ne aduc foloase pe plan fizic, afectiv şi spiritual. Aşa cum stratul de ozon ne protejează de razele solare dăunătoare, la fel principiile morale sănătoase ne ocrotesc, conştientizându-ne de efectele periculoase ale materialismului. Apostolul Pavel a scris: „Cei care sunt hotărâţi să fie bogaţi cad în ispită şi în cursă şi în multe dorinţe nesăbuite şi nocive, care îi cufundă pe oameni în distrugere şi ruină. Căci iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de lucruri dăunătoare, şi unii, aspirând la această iubire, s-au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns peste tot cu multe dureri“. — 1 Timotei 6:9, 10.

Iubirea de bogăţii îi seduce pe oameni făcându-i să-şi dorească mai multe bogăţii, mai multă faimă şi putere. Iar pentru atingerea acestor obiective mulţi recurg la mijloace necinstite. Urmărirea lucrurilor materiale îl poate deposeda pe cineva de timp şi de putere. Îl poate priva chiar de un somn liniştit noaptea (Eclesiastul 5:12). Goana după mai mult este cu siguranţă o piedică în calea progresului spiritual. Isus Cristos, cel mai mare om al tuturor timpurilor, a arătat cu claritate care este cea mai bună cale de urmat: „Fericiţi sunt cei conştienţi de necesităţile lor spirituale“ (Matei 5:3). El ştia că bogăţiile spirituale aduc foloase permanente şi sunt superioare în toate privinţele câştigurilor materiale efemere. — Luca 12:13–31.

Un mod de viaţă practic?

„Părinţii mei au făcut tot posibilul pentru a mă convinge că nu e practic să cauţi valori  spirituale“, îşi aminteşte Greg. „Cu toate acestea, urmărind obiective spirituale am dobândit o imensă pace a minţii şi sunt scutit de stresul de care au parte cei ce aleargă după bogăţii.“

Valorile spirituale ajută şi la legarea unor prietenii durabile. Adevăraţii prieteni ne apreciază pentru ceea ce suntem şi nu pentru ceea ce avem. Biblia ne sfătuieşte: „Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept“ (Proverbele 13:20). În plus, o familie reuşită se clădeşte cu înţelepciune şi cu iubire, nu cu avuţii materiale. — Efeseni 5:22—6:4.

Nu ne naştem cu valori. Trebuie să le învăţăm fie de la apropiaţii noştri, fie de la o sursă superioară. De aceea, o instruire bazată pe Biblie ne poate schimba complet punctul de vedere cu privire la lucrurile materiale. „Am reuşit să-mi reconsider valorile şi am învăţat să fiu mulţumit cu strictul necesar“, spune Don, un fost bancher.

Căutaţi valori spirituale nepieritoare

Valorile spirituale aduc foloase durabile, nu satisfacţii imediate. Pavel a scris: „Lucrurile care se văd [cele materiale] sunt temporare, dar lucrurile care nu se văd [cele spirituale] sunt veşnice“ (2 Corinteni 4:18). Este adevărat că preocupările materialiste pot satisface dorinţele de moment, dar lăcomia nu are nici un viitor. În schimb, valorile spirituale sunt eterne. — Proverbele 11:4; 1 Corinteni 6:9, 10.

Biblia condamnă stilul de viaţă materialist, atât de răspândit în zilele noastre. Ea ne învaţă să ne înfrânăm poftele egoiste păstrându-ne ochiul simplu, sau focalizat asupra lucrurilor  mai importante, adică a bogăţiilor spirituale (Filipeni 1:10). Ea demască lăcomia arătând ce este de fapt aceasta: idolatrizarea eului. Pe măsură ce aplicăm ceea ce învăţăm din Cuvântul lui Dumnezeu, suntem mai fericiţi. Preocuparea minţii noastre nu mai este aceea de a primi, ci de a da. Ce stimulent puternic pentru a înlocui satisfacerea propriilor dorinţe cu urmărirea valorilor spirituale!

Este adevărat că, într-o anumită măsură, banii pot asigura ocrotire (Eclesiastul 7:12). Însă Biblia face următoarea afirmaţie realistă: „Bogăţia îşi face aripi, îşi ia zborul spre ceruri“ (Proverbele 23:5). Oamenii au sacrificat mult pe altarul materialismului — sănătatea, familia şi chiar o conştiinţă bună —, iar rezultatele sunt dezastruoase. Pe de altă parte, spiritualitatea ne satisface cele mai importante necesităţi: nevoia de iubire, de a avea un scop în viaţă şi de a ne închina Dumnezeului nostru iubitor, Iehova. De asemenea, ea ne arată drumul spre viaţă veşnică perfectă pe un pământ paradiziac, speranţă pe care ne-o rezervă Dumnezeu.

Curând, în lumea nouă promisă de Dumnezeu, visul de prosperitate al omenirii se va realiza pe deplin (Psalmul 145:16). Atunci, tot pământul va fi „plin de cunoştinţa DOMNULUI“ (Isaia 11:9). Toţi oamenii vor preţui valorile spirituale. Materialismul şi efectele lui vor fi complet înlăturate (2 Petru 3:13). Apoi, lucrurile care fac viaţa de mii de ori mai frumoasă — o sănătate perfectă, o muncă plină de satisfacţii, destindere sănătoasă, relaţii de familie călduroase şi o permanentă prietenie cu Dumnezeu — vor aduce pentru totdeauna omenirii o adevărată fericire.

[Chenarul/Fotografia de la pagina 6]

Foloseşte-ţi banii cu înţelepciune!

Stabileşte ce îţi este necesar. Isus ne-a învăţat să ne rugăm: „Dă-ne pâinea noastră pentru ziua aceasta, potrivit necesităţilor zilei“ (Luca 11:3). Nu permite ca dorinţele de azi să devină necesităţile de mâine. Aminteşte-ţi că viaţa nu depinde de lucrurile pe care le ai. — Luca 12:16–21.

Întocmeşte-ţi un buget. Încearcă să nu faci cumpărături pe care nu ţi le-ai planificat. Biblia afirmă: „Planurile omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă“ (Proverbele 21:5). Isus şi-a sfătuit ascultătorii să calculeze costul înainte de a face o investiţie. — Luca 14:28–30.

Nu face datorii inutile. Pe cât posibil, e mai bine să faci economii pentru a cumpăra un lucru, decât să faci datorii. Proverbul inspirat spune: „Bogatul stăpâneşte peste cei săraci şi cel ce ia cu împrumut este servitorul celui ce-i dă cu împrumut“ (Proverbele 22:7). Manifestând stăpânire de sine şi limitându-te la bugetul de care dispui, poţi reuşi chiar să faci cumpărături mai mari.

Nu face risipă. Dacă păstrezi bine lucrurile pe care deja le ai, reuşind astfel să le foloseşti mai mult timp, vei reduce risipa. Isus a dovedit o atitudine potrivită faţă de lucrurile pe care le-a folosit. — Ioan 6:10–13.

Dă mereu întâietate lucrurilor importante. O persoană înţeleaptă va ‘cumpăra timpul’ pentru a urmări obiectivele mai importante. — Efeseni 5:15, 16.

[Chenarul/Fotografia de la pagina 7]

Experienţa — cel mai bun profesor?

Din experienţele personale — plăcute sau mai puţin plăcute — putem trage învăţăminte valoroase. Dar e adevărat că experienţa e cel mai bun profesor, aşa cum se spune? Nu neapărat. Există o sursă de îndrumare mult mai bună. Psalmistul ne ajută s-o identificăm. Iată ce a spus el: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea“. — Psalmul 119:105.

De ce putem spune că îndrumarea divină este cea mai bună? Deoarece a învăţa numai din experienţă, sau din propriile greşeli, ne poate aduce suferinţă şi ne poate costa scump, ceea ce nu este deloc de dorit. Dumnezeu le-a spus israeliţilor din vechime: „O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării“. — Isaia 48:18.

Cuvântul lui Dumnezeu este o sursă inegalabilă de instruire deoarece conţine cea mai veche şi mai exactă relatare despre experienţa umană. Probabil vă daţi seama că e mai bine să învăţăm din eşecurile sau din succesele altora, decât să facem aceleaşi greşeli şi să suferim (1 Corinteni 10:6–11). Mai mult decât atât, în Biblie, Dumnezeu ne oferă legi şi principii excelente, în care putem avea o încredere absolută. „Legea DOMNULUI este desăvârşită . . . Mărturia DOMNULUI este trainică şi dă înţelepciune celui neştiutor [lipsit de experienţă, NW]“ (Psalmul 19:7). Cu siguranţă, cel mai bine este să învăţăm din înţelepciunea Creatorului nostru iubitor!

[Legenda fotografiilor de la pagina 4]

Lumea vrea să-ţi impună stilul ei de viaţă materialist

[Legenda fotografiei de la pagina 5]

Mai preţioase decât aurul şi decât argintul sunt comorile care se găsesc în Biblie