Proclamatorii Regatului relatează

În amintirea ‘victimelor uitate’

LA ÎNCEPUTUL anului 2001, Haykaz, un tânăr de 15 ani, Martor al lui Iehova, a vizitat expoziţia „Victime uitate“, organizată la Berna (Elveţia) în memoria victimelor Martori ai lui Iehova din perioada nazistă. La sfârşitul vizitei, Haykaz a spus: „Auzisem de tratamentul inuman şi de suferinţele îndurate de Martorii lui Iehova în timpul regimului nazist, dar acum am văzut pentru prima oară documente autentice şi fotografii din acea perioadă. Exponatele, mărturiile supravieţuitorilor şi remarcele istoricilor au lăsat o urmă de neşters în mintea şi în inima mea“.

Mai târziu, când i s-a cerut la şcoală să scrie o lucrare, Haykaz a ales subiectul „Martorii lui Iehova — victimele uitate ale nazismului“. Profesorul a fost de acord cu subiectul ales, cu condiţia ca bibliografia lucrării să cuprindă şi cărţi laice. Haykaz a acceptat cu bucurie. „Am făcut un rezumat pe marginea mai multor cărţi pe care le-am citit despre Martorii lui Iehova din perioada nazistă. Am prezentat şi impresiile cu care am rămas după vizitarea expoziţiei «Victime uitate». Lucrarea mea de 43 de pagini a inclus ilustraţii şi fotografii.“

În noiembrie 2002, Haykaz şi-a citit lucrarea în faţa colegilor de şcoală, a profesorilor, a familiei şi a prietenilor. După aceea, a urmat o sesiune de întrebări şi răspunsuri, care i-a oferit ocazia să-şi explice convingerile biblice. Când o tânără din auditoriu l-a întrebat de ce şi-a ales această temă, Haykaz a spus că în multe cărţi de istorie nu scrie nimic despre Martorii lui Iehova, iar el a vrut ca oamenii să ştie cu cât curaj şi-au apărat aceştia credinţa creştină. Care a fost reacţia?

„Colegii mei au fost uluiţi“, povesteşte Haykaz. „Nu ştiau că Martorii lui Iehova, ca grup, fuseseră crunt persecutaţi. De asemenea, mulţi nu ştiau că Martorii închişi în lagărele de concentrare naziste erau identificaţi printr-un semn special — un triunghi violet.“

După aceea, Haykaz a avut de mai multe ori ocazia să discute cu colegii şi să le prezinte punctul de vedere biblic al Martorilor în probleme ca transfuzia de sânge, alcoolul şi moralitatea. „Nici un coleg nu m-a ridiculizat“, a afirmat Haykaz. În plus, lucrarea sa este păstrată la biblioteca şcolii pentru ca poziţia curajoasă a Martorilor lui Iehova să nu fie uitată.