Vă amintiţi?

V-au plăcut ultimele numere ale Turnului de veghe? Dacă da, încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

• Ce a fost Biblia Complutensă şi de ce a fost ea importantă?

Biblia Complutensă a fost o Biblie multilingvă, în care erau tipărite pe coloane paralele cele mai bune texte în ebraică, în greacă şi în latină disponibile la acea vreme, precum şi câteva fragmente în aramaică. Această Biblie poliglotă a reprezentat un pas important pentru realizarea unui text exact în limbile originale. — 15/4, paginile 28–31.

• Cum pot oamenii să-l bucure pe Dumnezeu?

Iehova este o persoană reală care gândeşte, acţionează şi are sentimente. El e ‘fericitul Dumnezeu’ şi găseşte satisfacţie în realizarea scopului său (1 Timotei 1:11; Psalmul 104:31). Cu cât îi vom cunoaşte mai bine sentimentele, cu atât vom şti mai bine cum îi putem bucura inima. — 15/5, paginile 4–7.

• De ce i-a permis David soţiei sale Mical să aibă un terafim?

Când regele Saul a pus la cale să-l omoare pe David, Mical şi-a ajutat soţul să scape punând în patul acestuia un idol, care avea probabil formă de om. Se pare că ea avea un terafim deoarece inima nu-i era completă faţă de Dumnezeu. David fie nu a ştiut despre terafim, fie a tolerat păstrarea lui, deoarece Mical era fiica regelui Saul (1 Cronici 16:25, 26). — 1/6, pagina 29.

• Ce adevăr fundamental scot în evidenţă decretele divine referitoare la sânge?

Prin poruncile date după Potop, precum şi în Legea Mozaică şi în decretul apostolic consemnat la Faptele 15:28, 29, Dumnezeu a îndreptat atenţia asupra jertfei de sânge a lui Isus. Numai prin acest sânge putem dobândi iertarea păcatelor şi ne putem împăca cu Dumnezeu (Coloseni 1:20). — 15/6, paginile 14–19.

• Câte miracole înfăptuite de Isus sunt menţionate în Biblie?

Evangheliile vorbesc despre 35 de miracole ale lui Isus. Însă numărul exact al miracolelor sale, inclusiv al celor care nu sunt consemnate, nu se cunoaşte (Matei 14:14). — 15/7, pagina 5.